Mutrack เปิดข้อเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง 14.08 ล้าน

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
Sawita.At
Verified User
Posts: 3
Joined: Fri Feb 14, 2020 3:28 pm

Mutrack เปิดข้อเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง 14.08 ล้าน

Posts by Sawita.At » Thu Aug 20, 2020 2:17 pm

Mutrack เปิดข้อเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง 14.08 ล้าน ผ่านแพลตฟอร์มสินวัฒนาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สินค้าและบริการ ดันยอดขาย และขยายเครือข่ายพาร์ทเนอร์

สินวัฒนาเดินหน้าในการมองหาความร่วมมือจากกลุ่มนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนทางเลือก (Alternative Finance) เพื่อรวมพลปลดล็อคศักยภาพ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม SMEs/Startups ในประเทศไทยให้สามารถเติบโตไปยังภูมิภาคอื่น โดย คุณฮงซิน เควก ผู้ก่อตั้ง สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง กล่าวว่า “จากการประเมินและตรวจสอบโครงการระดมทุนของมิวแทรค (Mutrack) ก่อนที่จะประกาศเสนอขายจริง Mutrack ไม่เพียงโดดเด่นในด้านเทคโนโลยี แต่ด้วยความทุ่มเทของผู้ก่อตั้งในการขับเคลื่อนธุรกิจในระดับสากล และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำใน IoT Smart Solution สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Health Care) รวมถึงความสำเร็จที่น่าประทับใจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียใต้ในฐานะลูกค้าคนแรกที่ยกนิ้วให้พวกเขาในประสิทธิภาพของเทคโนโลยี นอกจากนี้มิวแทรคเองยังสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และมีแผนการเติบโตที่ดี ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่คุ้มค่า สามารถขับเคลื่อนไปได้ไกล นักลงทุนที่สนใจ IoT หรือ High Tech ต้องไม่พลาดการลงทุนกับมิวแทรค”

โดย มิวแทรค เป็นบริษัทซอฟแวร์และเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านแทรคกิ้งและการวิเคราะห์ข้อมูล จะเข้ามาช่วยทำให้การจัดการสินทรัพย์ในโรงพยาบาล การติดตามบุคลากร การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานง่ายขึ้นภายในที่เดียว (One-Stop Service) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดอย่างอาร์เอฟไอดี (RFID) อาร์ทีแอลเอส (RTLS) และไอโอที (IoT) ไม่ว่าจะเป็นการจัดการผ้า การกระจายงานเวรเปล การติดตามการพบปะ และการจัดการสินทรัพย์เคลื่อนที่จะนำมาซึ่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสู่โรงพยาบาลทั้งในไทยและต่างประเทศ

ซึ่งขณะนี้ บริษัท มิวแทรค จำกัด ได้เปิดข้อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่รูปแบบหุ้นคราวด์ฟันดิง ผ่าน “สินวัฒนา” ผู้ถือแพลตฟอร์มการระดมทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการลงทุนเพื่อวางความพร้อมสำหรับการเติบโตของบริษัท และสามารถที่จะสร้างรายรับประจำที่มีมูลค่าหนึ่งล้านบาทต่อเดือนภายใน 15 เดือนหลังจากการระดมทุน โดยมีความตั้งใจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สินค้าและบริการ ขยายเครือข่ายพาร์ทเนอร์ และเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องมีความเข้าใจลูกค้าและผู้ใช้อย่างถ่องแท้ ด้วยความสามารถในการค้นหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และการออกแบบสินค้าและบริการที่ดีกว่าคู่แข่งทุกคน มีวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรม ด้วยการวิจัยและพัฒนาด้วยเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแทรกกิ้งที่ทันสมัยในการสร้างสินค้า และบริการที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงแนวทางการสร้างรายได้ การสร้างโครงข่ายพารท์เนอร์ และแนวทางในการทําธุรกิจ มีการสร้างแบรนด์ให้เกิดฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นและแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืนในการทําธุรกิจระยะยาว รวมถึงมีพารท์เนอร์และการเข้าตลาดผ่านรีเซลเลอร์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทในมุมกว้างเพื่อต่อยอดการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับองค์กรอื่น และนําสินค้าและบริการเข้าตลาดด้วยโครงข่ายรีเซลเลอร์ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยการระดมทุนผ่านการขายหุ้นนอกตลาดนี้ มีเป้าหมายการระดมทุนมูลค่า 14,080,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000 หุ้น ในราคา 32 บาทต่อหุ้น จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อนักลงทุนรายย่อยคือ 6,400 บาท และไม่เกิน 100,000 บาท และไม่จำกัดเงินลงทุนสำหรับนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบัน โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สามารถจองซื้อทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (ระยะเวลาในการเปิดให้ระดมทุนรวม 60 วัน) ทางเว็บไซต์ equity.sinwattana.com สำหรับนักลงทุนที่สนใจรายละเอียด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ equity.sinwattana.com และ growwithmutrack.com


นอกจากนี้ทางมิวแทรคยังจัดให้มีกิจกรรม Roadshow สำหรับนักลงทุนเพื่อมาเข้าฟังการนำเสนอธุรกิจ หรือ Mutrack Insights: Modern Tracking and Analytics Platform for Hospitals ตลอดช่วงระยะเวลาการเปิดระดมทุน (จนถึง 16 ตุลาคม 2563) สามารถลงชื่อได้ที่ Google Form: https://forms.gle/JTnw4avm8tn4JKjg9Post Reply