(คำถาม) การขอสินเชื่อธนาคารเพื่อลงทุนอสังหาฯให้เช่า โดยใช้ที่ดินค้ำประกัน (ไม่มีสลิปเงินเดือน)

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
User avatar
BORDEE BUDDA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 62
Joined: Tue Jul 07, 2020 6:02 pm

(คำถาม) การขอสินเชื่อธนาคารเพื่อลงทุนอสังหาฯให้เช่า โดยใช้ที่ดินค้ำประกัน (ไม่มีสลิปเงินเดือน)

Posts by BORDEE BUDDA » Wed Jul 08, 2020 9:26 am

(คำถาม) การขอสินเชื่อธนาคารเพื่อลงทุนอสังหาฯให้เช่า โดยใช้ที่ดินค้ำประกัน (ไม่มีสลิปเงินเดือน)

จากหัวข้อครับ ผมมีข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อลงทุนในอสังหาฯให้เช่า โดยใช้ที่ดินค้ำประกันเพียงอย่างเดียว+แผนการลงทุนที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ที่จะขอสินเชื่อผ่านมากน้อยแค่ไหนครับ

เหตุผลที่ตั้งคำถามคือ ตอนนี้เริ่มศึกษาการลงทุนอสังหาฯให้เช่าเพื่อกระแสเงินสดครับ และสนใจวิธีการลงทุนแบบใช้เงินคนอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน

จากการศึกษาส่วนใหญ่พบแต่การลงทุนโดยการกู้100% หรือ 90%+เงินตัวเองบางส่วน โดยใช้สลิปเงินเดือน

ส่วนตัวผมเองนั้นปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก โดยไม่ได้ทำงานประจำไปด้วย จึงไม่ได้มีรายได้ประจำที่แน่นอน เลี้ยงชีพโดยใช้เงินที่เก็บออมไว้เป็นหลัก มีสินทรัพย์ส่วนตัวเป็นพอร์ตหุ้น พอร์ตกองทุนรวม และที่ดินพอสมควร ในกรณีนี้หากผมสนใจขอสินเชื่อธนาคารเพื่อลงทุนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นโดยใช้เพียงที่ดินในการค้ำประกัน+แผนการลงทุนที่พอจะยืนยันได้ว่าอสังหาให้เช่านั้นให้กระแสเงินสดเป็นบวก ไม่ได้เป็นภาระหนี้สินเพิ่ม จะสามารถทำได้ไหมครับ

คำถามโดยสรุป

เราจะสามารถขอสินเชื่อธนาคารโดยเป้าหมายเพื่อลงทุนอสังหาฯให้เช่า วงเงินกู้ประมาณ 1,000,000 - 1,500,000 บาท โดยใช้เพียงที่ดินที่มีราคาประเมินสูงกว่าเล็กน้อยมาค้ำประกันเพียงอย่างเดียว โดยผมไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีรายได้ที่แน่นอนในปัจจุบันได้หรือไม่ครับ ถ้ามีความเป็นไปได้ผมจะต้องเตรียมตัว+เตรียมเอกสารใดบ้างครับ และธนาคารจะพิจารณาจะอะไรเป็นหลัก

ขอบคุณพื้นที่ดีๆแห่งนี้ครับ

Every experience is a lesson. Every loss is a gain.


Post Reply