ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
pornchokchai
Verified User
Posts: 96
Joined: Tue Mar 11, 2008 11:17 pm

ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

Posts by pornchokchai » Tue May 03, 2016 5:33 pm

ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นสายสำคัญที่จะนำความเจริญมาสู่บริเวณใกล้เคียง ส่งผลดีต่อประชาชนมากกว่าสายสีม่วงเสียอีก และส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นจำนวนมากกว่ารถไฟฟ้าสายไหน ๆ เพราะผ่านย่านชุมชนหนาแน่นมาก
Image
จากการนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดตามทำเล แยกเป็นดังนี้:

ราคาที่ดินตามสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการเปลี่ยนแปลง 2557-2558
ลำดับ รหัสสถานี ชื่อสถานี ราคาต่อตรว. %เปลี่ยนแปลง
1 BN-10 เตาปูน (แยกเตาปุน) 250,000 11.1%
2 BN-11 บางโพ (แยกบางโพ) 200,000 12.5%
3 BN-12 บางอ้อ (จรัญฯ 86-88) 160,000 7.1%
4 BN-13 บางพลัด (จรัญฯ70-72) 160,000 7.1%
5 BN-14 สิรินทร (แยกซังฮี้ป 194,000 5.7%
6 BN-15 บางยี่ขัน (แยกปิ่นเกล้า) 220,000 5.0%
7 BN-16 บางขุนนนท์ (แมคโคร) 200,000 5.6%
8 BN-17 แยกไฟฉาย (จรัญฯ28) 200,000 8.6%
9 BN-18 จรัญฯ 13 (ปากซอย) 190,000 5.9%
10 BN-19/BS14 ท่าพระ (แยกท่าพระ) 180,000 17.2%
11 BS-10 วัดมังกร (แยกถนนแปลงนาม) 900,000 6.3%
12 BS-11 วังบูรพา (แยกถนนมหาไชย) 900,000 6.3%
13 BS-12 สนามไชย (โรงเรียนวัดราชบพิตร) (ที่ราชการ) ไม่มี
14 BS-13 อิสรภาพ (วัดราชสิทธารามป 140,000 4.0%
15 BS-14 ท่าพระ (แยกท่าพระ) 180,000 17.2%
16 BS-15 บางไผ่ (โรงพยาบาลบางไผ่ 2) 160,000 15.4%
17 BS-16 บางหว้า (ราชพฤกษ์ 160,000 15.4%
18 BS-17 เพชรเกษม 48 (ปากซอย 48) 160,000 15.4%
19 BS-18 ภาษีเจริญ (ซอย 56) 160,000 15.4%
20 BS-19 บางแค (ตลาดบางแค) 200,000 16.7%
21 BS-20 หลักสอง (เดอะมอลล์) 200,000 12.5%
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (http://www.area.co.th)

โดยสรุปแล้ว ผลการสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (http://www.area.co.th) พบว่าราคาที่ดินในย่านนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก โดยมีรายละะเอียด ดังนี้:
1. ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ 160,000-250,000 บาท ปี 58 เพิ่ม 4.8-25.0% เฉลี่ย 8.1% สูงสุดสถานีเตาปูน ตร.ว.ละ 250,000 บาท เพิ่ม 25.0% (เทียบค่าเฉลี่ย 3.2%) ช่วงนี้เป็นช่วงยาว มีการปรับตัวเพิ่มสูงเป็นพิเศษ เป็นหย่อม ๆ ไป
2. ช่วงหัวลำโพง-บางแค 140,000-900,000 บาท ปี 58 เพิ่ม 5.9-14.3%เฉลี่ย 7.7% สูงสุดสถานีวังบูรพา และสถานีวัดมังกร ตร.ว.ละ 900,000 บาท เพิ่ม 5.9-14.3% ช่วงนี้มีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะหลังจากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้ว
3. ทำเลเตาปูน บางโพ 200,000-250,000 บาท (เพิ่ม 11.1-25.0%) ช่วงนี้เติบโตค่อนข้างสูงเพราะผลของการพัฒนาย่านบางซื่อ
4. ทำเลบางอ้อ บางพลัด สิรินธร 160,000-194,000 บาท เพิ่ม 4.9-6.7% ช่วงนี้ยังอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างเงียบ เพราะในขณะนี้ยังไม่มีการผุดโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์จำนวนมากที่คาดว่าจะผุดขึ้นในอนาคต
5. ทำเลบางยี่ขัน บางขุนนนท์ ไฟฉาย 200,000-220,000 บาท เพิ่ม 4.8-5.3% ช่วงนี้อยู่ในช่วงกลาง ๆ ของถนน ไม่ใช่ช่วงเชื่อมต่อกับถนนอื่นนัก ราคาจึงเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่หลังจากก่อสร้างเสร็จ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงสูงมาก
6. ทำเลจรัญสนิทวงศ์ 13 ท่าพระ 180,000-190,000 บาท เพิ่ม 5.6-5.9% กรณีนี้เพิ่มขึ้นไม่มาก เพราะแต่เดิมเพิ่มสูงมากมาก่อนแล้ว
7. ทำเลบางไผ่ บางหว้า เพชรเกษม บางแค 160,000-200,000 บาท เพิ่ม 6.7-14.3% ถือว่าเพิ่มขึ้นพอสมควร แต่ไม่มากนักเพราะขึ้นมามากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้
8. ทำเลวัดมังกร วังบูรพา 900,000 บาท เพิ่ม 5.9% ทั้งนี้เพราะผ่านย่านเมืองเก่าที่มีข้อกำกัดในการก่อสร้างต่าง ๆ
โดยสรุปแล้ว รถไฟฟ้าสายนี้จึงถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญที่จะเปิดทำเลการพัฒนาใหม่ๆ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งธนบุรีและฝั่งกรุงเทพมหานครpeerawit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 172
Joined: Wed Feb 20, 2008 2:34 pm

Re: ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

Posts by peerawit » Sun Jul 24, 2016 12:41 am

ใครมีลิสต์คอนโด ราคาถูก ไม่เกิน 1.2 ล้าน บอกหน่อยนะครับ 300 ม จากสีน้ำเงิน อยากได้มากๆครับ

ไม่ประมาท


Post Reply