แนะนำเว็บไซต์สำหรับดูภาพรวมสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลก

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
kyozad
Verified User
Posts: 59
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:16 am

แนะนำเว็บไซต์สำหรับดูภาพรวมสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลก

Posts by kyozad » Sat Mar 05, 2016 2:09 pm

http://www.indexmundi.com
IndexMundi contains detailed country statistics, charts, and maps compiled from multiple sources.
You can explore and analyze thousands of indicators organized by region, country, topic, industry sector, and type.

เหมาะสำหรับเอาไว้ดูภาพรวมของประเทศต่างๆ ก่อนจะไปลงทุนกันครับ

ข้อมูลต่างๆ แยกตามหมวดหมู่ เช่น
ประชากร
การศึกษา
การปกครอง
การขนส่ง
การสื่อสาร
สุขภาพ
พลังงาน
ฯลฯ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น
GDP
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการว่างงาน
โครงสร้างรายได้
การนำเข้า/ส่งออก
โครงสร้างพลังงาน
ฯลฯ

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าเกษตรต่างๆ ฯลฯPost Reply