สอบถามเรื่องภาษีในการขายหุ้นคับ

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
thitaphat168
Verified User
Posts: 68
Joined: Mon Jul 23, 2012 2:54 pm

สอบถามเรื่องภาษีในการขายหุ้นคับ

Posts by thitaphat168 » Fri Aug 28, 2015 5:51 pm

การซื้อขายหุ้น และการนำเงินกลับ
ที่ว่าห้ามนำเงินกลับประเทศภายใน1ปี จะโดนภาษี
อยากสอบถามหน่อยครับ
1. 1ปี นี่คือนับยังไงครับ ปีปฏิทิน หรือ นับ12เดือนจากวันที่โอนเงินไปครับ
2. ถ้าเรานำเงินกลับภายในปีเดียวกัน แล้วโดนภาษี ภาษีที่ว่าโดนอะไรยังไงบ้างครับ

ขอบคุณมากครับalex_v50
Verified User
Posts: 13
Joined: Tue Jan 07, 2014 5:00 pm

Re: สอบถามเรื่องภาษีในการขายหุ้นคับ

Posts by alex_v50 » Sun Oct 18, 2015 12:16 pm

thitaphat168 wrote:การซื้อขายหุ้น และการนำเงินกลับ
ที่ว่าห้ามนำเงินกลับประเทศภายใน1ปี จะโดนภาษี
อยากสอบถามหน่อยครับ
1. 1ปี นี่คือนับยังไงครับ ปีปฏิทิน หรือ นับ12เดือนจากวันที่โอนเงินไปครับ
2. ถ้าเรานำเงินกลับภายในปีเดียวกัน แล้วโดนภาษี ภาษีที่ว่าโดนอะไรยังไงบ้างครับ

ขอบคุณมากครับalex_v50
Verified User
Posts: 13
Joined: Tue Jan 07, 2014 5:00 pm

Re: สอบถามเรื่องภาษีในการขายหุ้นคับ

Posts by alex_v50 » Sun Oct 18, 2015 12:18 pm

alex_v50 wrote:
thitaphat168 wrote:การซื้อขายหุ้น และการนำเงินกลับ
ที่ว่าห้ามนำเงินกลับประเทศภายใน1ปี จะโดนภาษี
อยากสอบถามหน่อยครับ
1. 1ปี นี่คือนับยังไงครับ ปีปฏิทิน หรือ นับ12เดือนจากวันที่โอนเงินไปครับ
2. ถ้าเรานำเงินกลับภายในปีเดียวกัน แล้วโดนภาษี ภาษีที่ว่าโดนอะไรยังไงบ้างครับ

ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ เป็นปีปฎิทินครับ ส่วนภาษีคือเอาส่วน"กำไร"มาคำนวนภาษีเงินได้ครับPost Reply