ถ้าจะลงทุน future น้ำมัน ต้องทำอย่างไรครับ

การลงทุนต่างประเทศ / การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
sakkaphan
Verified User
Posts: 1111
Joined: Mon Dec 07, 2009 12:29 pm

ถ้าจะลงทุน future น้ำมัน ต้องทำอย่างไรครับ

Posts by sakkaphan » Tue Dec 16, 2014 10:39 am

อยากจะ future น้ำมัน ใครพอทราบบ้าง

ความยากจนในจิตใจ คือความยากจนที่แท้จริง

Post Reply