Bitcoin

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: Bitcoin

Posts by vim » Mon May 25, 2020 8:11 pm

Bitcoin ไม่มี Earnings ครับ ไม่น่าจะคิดเป็น P/E ได้

Vi IMrovised


Lordพุง_ลุงพอร์ต
Verified User
Posts: 15
Joined: Thu Jan 05, 2017 11:48 am

Re: Bitcoin

Posts by Lordพุง_ลุงพอร์ต » Tue Jun 16, 2020 8:12 am

ขอบคุณพี่โจลูกอีสานที่ให้ความสนใจครับ ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าBitcoin มีอัตราP/E ที่ 4 เท่าเสมอ มันเหมือนสมการ 3 ตัวแปล ผมไม่สามารถอธิบายเป็นภาษามนุษย์ได้

ขออำนาจอธิปไตยทางการเงินจงสถิตแด่ท่าน🕊Lordพุง_ลุงพอร์ต
Verified User
Posts: 15
Joined: Thu Jan 05, 2017 11:48 am

Re: Bitcoin

Posts by Lordพุง_ลุงพอร์ต » Tue Jun 16, 2020 8:14 am

ผมเป็น VI แล้วมาทำอะไรที่นี่ ?!
คำพูดท้ายๆ ในชีวิตของแม่ผมก่อนที่แม่จะจากไปด้วยโรคมะเร็ง แม่เคยบอกว่า
” 10 ปี 10 เด้งนั้นนานเกินไป สำหรับชีวิตอันสั่นของมนุษย์” สำหรับBitcoin แล้วมันเป็น 4 ปี 10 เด้ง ลองอ่านทวิตเตอของ Bitcoin Maximalists ท่านนี้ดูนะครับ

Bitcoin จะเติบโต 4 ปี 10 เด้งโดนประมาณ มันเป็นเช่นนั่นจนกระทั้งตอนนี้ ไม่สำคัญว่าท่านซื้อที่เท่าไหร่มันสำคัญตรงที่การถือให้นานกว่า 4 ปี

หากรูปแบบนี้ดำเนินต่อไป ธันวานี้Bitcoin จะไม่ต่ำกว่า 10 K และ 2 แสนดอลลาร์ 20 ธันวาคมปีหน้านี้

Cr. https://twitter.com/bitharington/status ... 60896?s=21Lordพุง_ลุงพอร์ต
Verified User
Posts: 15
Joined: Thu Jan 05, 2017 11:48 am

Re: Bitcoin

Posts by Lordพุง_ลุงพอร์ต » Sun Jan 03, 2021 5:45 am

ผมสามารถสร้างผลตอบแทน 4 ปี 10 เด้งได้สำเร็จแล้วคับ ขอบคุณทุกท่านที่ตามอ่าน และโพสต์นี้คงเป็นโพสต์สุดท้ายของผม และผมคงไม่ได้กลับมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกแล้ว

ขออำนาจอธิปไตยทางการเงินจงสถิตแด่ท่าน🕊Post Reply