Page 1 of 1

วิทยาศาสตร์แห่งความสุข : สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

Posted: Thu Nov 19, 2020 10:44 am
by Tanukicho
วิทยาศาสตร์แห่งความสุข : สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์แห่งความสุข : สำรวจความสุขและความหมายของชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
ความสุขมิได้อยู่ ณ ฟากใดฟากหนึ่งของแนวคิดทั้งหลาย หากแต่อยู่ในพื้นที่เวิ้งว้างระหว่างดินแดนความคิดเหล่านั้น รอให้เราเข้าใจ เพื่อให้เราไปถึง หรืออย่างน้อยคือไม่ห่างเหินกันเกินไป
ผู้เขียน:Jonathan Haidt (โจนาทาน เฮดต์)
ผู้แปล:โตมร ศุขปรีชา
หนังสือเล่มนี้เขียนออกมาได้ดีมากครับ เป็นการรวบรวมคิดของหนังสือหลายๆเล่ม งานวิจัย ความเชื่อ ศาสนา แล้วตกผลึกออกมาเป็นความคิดที่มองผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์

แนะนำเลยครับ

เราจะมองโลกอย่างมีความสุขอีกขึ้นเยอะเลย