คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

ขุมทรัพย์ทางปัญญา แนะนำหนังสือน่าอ่านสำหรับนักลงทุน ทั้งเรื่องหุ้น การลงทุน และอื่นๆ (ท่านที่ยังโพสต์แนะนำไม่ได้ ให้โพสต์แนะนำใน ห้องนั่งเล่น (Miscellaneous เดิม) หรือ ห้อง Value Investing ผู้ดูแลจะย้ายกระทู้และมอบสิทธิ์ให้ท่านครับ)
Locked
User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Jun 18, 2019 3:05 pm

Business Model EP1
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (TQM)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Jun 18, 2019 3:05 pm

Business Model EP2
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (SELIC)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Jun 18, 2019 3:06 pm

Business Model EP3
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Jun 18, 2019 3:06 pm

Business Model EP4
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (NVD)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Thu Jun 20, 2019 3:04 pm

Business Model EP5
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Mon Jul 01, 2019 11:13 am

Business Model EP6
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) (M-CHAI)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Mon Jul 08, 2019 2:57 pm

Business Model EP7
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SPA)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Jul 30, 2019 2:31 pm

Business Model EP8
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ZEN)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Jul 30, 2019 2:32 pm

Business Model EP9
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (CMAN)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Jul 30, 2019 2:34 pm

Business Model EP10
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Thu Aug 08, 2019 8:24 am

Business Model EP11
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 8:59 am

Business Model EP12
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:01 am

Business Model EP13
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:02 am

Business Model EP14
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TIGER)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:03 am

Business Model EP15
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KUMWELL)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:11 am

Business Model EP16
บริษัท ส. กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน (SKN)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:15 am

Business Model EP17
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:19 am

Business Model EP18
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:20 am

Business Model EP19
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (MITSIB)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:24 am

Business Model EP20
บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (HUMAN)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:27 am

Business Model EP21
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Tue Oct 29, 2019 9:29 am

Business Model EP22
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D)ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 631
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: คลิปย้อนหลังรายการ BUSINESS MODEL **Update 2019**

Posts by Thai VI Officer » Thu Nov 21, 2019 9:41 am

สัมภาษณ์พิเศษ คุณ "โจ ลูกอีสาน"


ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


Locked