MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

ขุมทรัพย์ทางปัญญา แนะนำหนังสือน่าอ่านสำหรับนักลงทุน ทั้งเรื่องหุ้น การลงทุน และอื่นๆ (ท่านที่ยังโพสต์แนะนำไม่ได้ ให้โพสต์แนะนำใน ห้องนั่งเล่น (Miscellaneous เดิม) หรือ ห้อง Value Investing ผู้ดูแลจะย้ายกระทู้และมอบสิทธิ์ให้ท่านครับ)
User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Wed Jan 21, 2015 3:46 am

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S)
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC)
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR)
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD)

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ (SENA)
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


User avatar
paalwis
Verified User
Posts: 60
Joined: Tue Sep 21, 2010 12:51 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by paalwis » Mon Feb 02, 2015 11:41 am

502 Bad Gateway


****** ดูไม่ได้ครับ ********User avatar
paalwis
Verified User
Posts: 60
Joined: Tue Sep 21, 2010 12:51 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by paalwis » Mon Feb 02, 2015 11:47 am

ดูไม่ได้บางวัน เช่น snc, senaUser avatar
CHiNU_Vi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 626
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:38 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by CHiNU_Vi » Tue Feb 03, 2015 10:31 am

ดูไม่ได้:
Date 24th and 25th Jan
Date 1st Feb.

Always Smiling :)


User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Fri Feb 06, 2015 2:06 am

ตอนนี้น่าจะดูได้แล้วนะครับ ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ขอบคุณทีมงานครับ

Vi IMrovised


User avatar
paalwis
Verified User
Posts: 60
Joined: Tue Sep 21, 2010 12:51 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by paalwis » Sat Feb 21, 2015 2:07 pm

ชอบคุณครับUser avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Sun Feb 22, 2015 9:27 pm

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB)
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN)
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ (JUBILE)

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO)
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Thu Mar 05, 2015 4:33 am

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย YouTube
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ YouTube
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ YouTube

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ YouTube
07.03.2015 BIG: คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
08.03.2015 BEAUTY: นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้
14.03.2015 FSMART: คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
15.03.2015 TRUE: คุณนพปฏล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Sun Mar 22, 2015 2:14 am

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย YouTube
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ YouTube
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ YouTube

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ YouTube
07.03.2015 BIG: คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น YouTube
08.03.2015 BEAUTY: นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ YouTube
14.03.2015 FSMART: คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส YouTube
15.03.2015 TRUE: คุณนพปฏล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น YouTube
21.03.2015 BLA: คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
22.03.2015 PLAT, คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กก.ผจก.บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป, คุณมนตรี ศรไพศาล ซีอีโอ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
28.03.2015 PRE: คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์
29.03.2015 MINT: คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Mon May 25, 2015 5:47 pm

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย YouTube
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ YouTube
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ YouTube

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ YouTube
07.03.2015 BIG: คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น YouTube
08.03.2015 BEAUTY: นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ YouTube
14.03.2015 FSMART: คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส YouTube
15.03.2015 TRUE: คุณนพปฏล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น YouTube
21.03.2015 BLA: คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต YouTube
22.03.2015 PLAT, คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กก.ผจก.บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป, คุณมนตรี ศรไพศาล ซีอีโอ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง YouTube
28.03.2015 PREB: คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์ YouTube
29.03.2015 MINT: คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล YouTube

04.04.2015 THAI: คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย YouTube
05.04.2015 CIMBT: ดร.สุภัค ศิวรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย YouTube
11.04.2015 PTG: คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ YouTube
12.04.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube
18.04.2015
19.04.2015 PYLON: ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไพลอน YouTube
25.04.2015 CK: คุณวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง YouTube
26.04.2015 SINGER: (Re-run) คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube

02.05.2015 TVT: คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวี ธันเดอร์ YouTube
03.05.2015 MCOT: คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. YouTube
09.05.2015 SIS: คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย YouTube
10.05.2015 GPSC: คุณนพดล ปิ่นสุภา กก.ผจก.ใหญ่ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ YouTube
16.05.2015 TNDT: คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเอ็นดีที YouTube
17.05.2015 STEC: คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น YouTube
23.05.2015 GLOBAL: คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
24.05.2015 PJW: คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปัญจวัฒนา พลาสติก
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Thu May 28, 2015 3:30 pm

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย YouTube
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ YouTube
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ YouTube

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ YouTube
07.03.2015 BIG: คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น YouTube
08.03.2015 BEAUTY: นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ YouTube
14.03.2015 FSMART: คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส YouTube
15.03.2015 TRUE: คุณนพปฏล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น YouTube
21.03.2015 BLA: คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต YouTube
22.03.2015 PLAT, คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กก.ผจก.บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป, คุณมนตรี ศรไพศาล ซีอีโอ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง YouTube
28.03.2015 PREB: คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์ YouTube
29.03.2015 MINT: คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล YouTube

04.04.2015 THAI: คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย YouTube
05.04.2015 CIMBT: ดร.สุภัค ศิวรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย YouTube
11.04.2015 PTG: คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ YouTube
12.04.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube
18.04.2015
19.04.2015 PYLON: ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไพลอน YouTube
25.04.2015 CK: คุณวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง YouTube
26.04.2015 SINGER: (Re-run) คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube

02.05.2015 TVT: คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวี ธันเดอร์ YouTube
03.05.2015 MCOT: คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. YouTube
09.05.2015 SIS: คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย YouTube
10.05.2015 GPSC: คุณนพดล ปิ่นสุภา กก.ผจก.ใหญ่ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ YouTube
16.05.2015 TNDT: คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเอ็นดีที YouTube
17.05.2015 STEC: คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น YouTube
23.05.2015 GLOBAL: คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ YouTube
24.05.2015 PJW: คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปัญจวัฒนา พลาสติก
30.05.2015 SEAOIL: คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์
31.05.2015 NOK: คุณปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผอ.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.สายการบินนกแอร์

06.06.2015 SEAFCO: คุณณรงค์ ทัศนนิพันธุ์ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ซีฟโก้
07.06.2015 TCMC: คุณพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


opengn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 140
Joined: Sat Aug 21, 2010 8:46 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by opengn » Thu May 28, 2015 3:52 pm

ขอบคุณครับสำหรับตารางรายการ :B :BUser avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Fri Jul 10, 2015 5:01 am

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย YouTube
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ YouTube
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ YouTube

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ YouTube
07.03.2015 BIG: คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น YouTube
08.03.2015 BEAUTY: นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ YouTube
14.03.2015 FSMART: คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส YouTube
15.03.2015 TRUE: คุณนพปฏล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น YouTube
21.03.2015 BLA: คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต YouTube
22.03.2015 PLAT, คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กก.ผจก.บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป, คุณมนตรี ศรไพศาล ซีอีโอ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง YouTube
28.03.2015 PREB: คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์ YouTube
29.03.2015 MINT: คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล YouTube

04.04.2015 THAI: คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย YouTube
05.04.2015 CIMBT: ดร.สุภัค ศิวรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย YouTube
11.04.2015 PTG: คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ YouTube
12.04.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube
18.04.2015
19.04.2015 PYLON: ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไพลอน YouTube
25.04.2015 CK: คุณวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง YouTube
26.04.2015 SINGER: (Re-run) คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube

02.05.2015 TVT: คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวี ธันเดอร์ YouTube
03.05.2015 MCOT: คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. YouTube
09.05.2015 SIS: คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย YouTube
10.05.2015 GPSC: คุณนพดล ปิ่นสุภา กก.ผจก.ใหญ่ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ YouTube
16.05.2015 TNDT: คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเอ็นดีที YouTube
17.05.2015 STEC: คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น YouTube
23.05.2015 GLOBAL: คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ YouTube
24.05.2015 PJW: คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปัญจวัฒนา พลาสติก YouTube
30.05.2015 SEAOIL: คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์ YouTube
31.05.2015 NOK: คุณปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผอ.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.สายการบินนกแอร์ YouTube

06.06.2015 SEAFCO: คุณณรงค์ ทัศนนิพันธุ์ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ซีฟโก้ YouTube
07.06.2015 TCMC: คุณพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย YouTube
13.06.2015 NYT: คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นามยง เทอร์มินัล YouTube
14.06.2015 UREKA: คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ YouTube
20.06.2015 BRR: คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ YouTube
21.06.2015 SPA: คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป YouTube
27.06.2015 (รีรัน) BRR: คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
28.06.2015 (รีรัน) SPA: คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป

04.07.2015 JMART: คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ มาร์ท YouTube
05.07.2015 HPT: คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผช.กก.ผจก.บมจ.โฮม พอตเทอรี่ YouTube
11.07.2015 BR: คุณชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.บางกอกแร้นช์
12.07.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย
18.07.2015 TRC: คุณภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
19.07.2015 QTC: คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กก.ผจก. บมจ.คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


zanac
Verified User
Posts: 84
Joined: Thu Nov 29, 2012 3:27 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by zanac » Fri Jul 10, 2015 7:36 am

อยากให้เชิญคุณ โชคดี วิศาลสิงห์ ของบริษัท Evolution Capital (E) มาออกรายการบ้างจังเลยครับUser avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Tue Jul 21, 2015 6:04 pm

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย YouTube
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ YouTube
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ YouTube

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ YouTube
07.03.2015 BIG: คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น YouTube
08.03.2015 BEAUTY: นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ YouTube
14.03.2015 FSMART: คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส YouTube
15.03.2015 TRUE: คุณนพปฏล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น YouTube
21.03.2015 BLA: คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต YouTube
22.03.2015 PLAT, คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กก.ผจก.บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป, คุณมนตรี ศรไพศาล ซีอีโอ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง YouTube
28.03.2015 PREB: คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์ YouTube
29.03.2015 MINT: คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล YouTube

04.04.2015 THAI: คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย YouTube
05.04.2015 CIMBT: ดร.สุภัค ศิวรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย YouTube
11.04.2015 PTG: คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ YouTube
12.04.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube
18.04.2015
19.04.2015 PYLON: ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไพลอน YouTube
25.04.2015 CK: คุณวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง YouTube
26.04.2015 SINGER: (Re-run) คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube

02.05.2015 TVT: คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวี ธันเดอร์ YouTube
03.05.2015 MCOT: คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. YouTube
09.05.2015 SIS: คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย YouTube
10.05.2015 GPSC: คุณนพดล ปิ่นสุภา กก.ผจก.ใหญ่ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ YouTube
16.05.2015 TNDT: คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเอ็นดีที YouTube
17.05.2015 STEC: คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น YouTube
23.05.2015 GLOBAL: คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ YouTube
24.05.2015 PJW: คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปัญจวัฒนา พลาสติก YouTube
30.05.2015 SEAOIL: คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์ YouTube
31.05.2015 NOK: คุณปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผอ.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.สายการบินนกแอร์ YouTube

06.06.2015 SEAFCO: คุณณรงค์ ทัศนนิพันธุ์ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ซีฟโก้ YouTube
07.06.2015 TCMC: คุณพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย YouTube
13.06.2015 NYT: คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นามยง เทอร์มินัล YouTube
14.06.2015 UREKA: คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ YouTube
20.06.2015 BRR: คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ YouTube
21.06.2015 SPA: คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป YouTube
27.06.2015 (รีรัน) BRR: คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
28.06.2015 (รีรัน) SPA: คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป

04.07.2015 JMART: คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ มาร์ท YouTube
05.07.2015 HPT: คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผช.กก.ผจก.บมจ.โฮม พอตเทอรี่ YouTube
11.07.2015 BR: คุณชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.บางกอกแร้นช์ YouTube
12.07.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube
18.07.2015 TRC: คุณภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น YouTube
19.07.2015 QTC: คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กก.ผจก. บมจ.คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ YouTube
25.07.2015 SOLAR: คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซลาร์ตรอน
26.07.2015 DAII: คุณธวัช มีประเสริฐกุล กก.ผจก. บมจ.ไดอิ กรุ๊ป

01.08.2015 RS: คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์เอส
02.08.2015 AS: คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


theenuch
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1735
Joined: Thu Jul 22, 2010 6:35 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by theenuch » Sun Jul 26, 2015 2:03 pm

ขอบคุณมากค่ะ ^__^User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Sun Aug 09, 2015 5:15 pm

รายการตั้งแต่ปี 2014 ที่ดูย้อนหลังได้ผ่าน http://www.dcs-digital.com/moneychannel/ และ YouTube
04.01.2014 SIS: SiS Distribution (เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย), สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ YouTube
05.01.2014 MK: MK Real Estate Development (มั่นคง เคหะการ), ชุติมา ตั้งมติธรรม YouTube
11.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล YouTube
12.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ YouTube
18.01.2014 GCAP: G Capital (จี แคปปิตอล), สันติ หอกิตติกุล YouTube
19.01.2014 KSL: Khon Kaen Sugar Industry (น้ำตาลขอนแก่น), ชลัช ชินธรรมมิตร์ YouTube
25.01.2014 MBK: MBK (เอ็มบีเค), สุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ฉายซ้ำ) YouTube
26.01.2014 SORKON: S. Khonkaen Foods (ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์) , เจริญ รุจิราโสภณ (ฉายซ้ำ)

08.02.2014 MC: MC Group (แม็คกรุ๊ป), สุณี เสรีภาณุ YouTube
09.02.2014 SGP: Siamgas and Petrochemicals (สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์), จินตนา กิ่งแก้ว YouTube
15.02.2014 KCE: KCE Electronics (เคซีอี อีเลคโทรนิคส์), พิธาน องค์โฆษิต YouTube
16.02.2014 BMCL: Bangkok Metro (รถไฟฟ้ากรุงเทพ), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
22.02.2014 HOTPOT: Hot Pot (ฮอท พอท), สกุณา บ่ายเจริญ YouTube
23.02.2014 AJD: Crown Tech Advence (คราวน์ เทค แอดวานซ์ ), อมร มีมะโน YouTube

01.03.2014 SUSCO: Susco (ซัสโก้), ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ YouTube
02.03.2014 TOP: Thai Oil (ไทยออยล์), วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล YouTube
08.03.2014 LHBank: LH Financial Group (แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป), ศศิธร พงศธร ฉัตรศิริวิชัยกุล YouTube
09.03.2014 Home Product Center (โฮมโปร, HomePro), คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล YouTube
15.03.2014 THCOM: Thaicom (ไทยคม), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ YouTube
16.03.2014 SINGER: Singer Thailand (ซิงเกอร์), บุญยง ตันสกุล YouTube
22.03.2014 JMT: JMT Network Services (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ), ปิยะ พงษ์อัชฌา YouTube
23.03.2014 INTUCH: Shin Corporation (ชิน คอร์ปอเรชั่น), สมประสงค์ บุญยะชัย YouTube
29.03.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), บวร วงศ์สินอุดม YouTube
30.03.2014 GRAMMY: GMM Grammy (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่), ปรีย์มน ปิ่นสกุล YouTube

05.04.2014 SUTHA: Suthakan (สุธากัญจน์), ปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ YouTube
06.04.2014 NBC: Nation Broadcasting Corporation (เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น), อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ YouTube
12.04.2014 PTT: PTT (ปตท), สุรงค์ บูลกุล YouTube
13.04.2014 EASTW: East Water Group (จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก), วันชัย หล่อวัฒนตระกูล YouTube
19.04.2014 AOT: Airports of Thailand (ท่าอากาศยานไทย), เมฆินทร์ เพ็ชร์พลาย YouTube
20.04.2014 mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ, ประพันธ์ เจริญประวัติ YouTube
26.04.2014 LPN: LPN Development (แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์), โอภาส ศรีพยัคฆ์ YouTube
27.04.2014 SE-ED: SE-Education (ซีเอ็ด ยูเคชั่น), ทนง โชติสรยุทธ์ YouTube

03.05.2014 KTIS: Kaset Thai International Sugar Corporation (เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น), ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล YouTube
04.05.2014 SAWAD: Srisawad Power 1979 (ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979), ธิดา แก้วบุตตา YouTube
10.05.2014 RS: RS (อาร์เอส), พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล YouTube
11.05.2014 BAFS: Bangkok Aviation Fuel Services (บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ), ศุภดิศ ดิศกุล YouTube
17.05.2014 NOK: Nok Airlines (สายการบินนกแอร์), พาที สารสิน YouTube
18.05.2014 ICHI: Ichitan Group (อิชิตัน กรุ๊ป), ตัน ภาสกรนที YouTube
24.05.2014 AS: Asiasoft Corporation (เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น), ปราโมทย์ สุดจิตพร
25.05.2014 CPALL: CP All (ซีพีออลล์), เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
31.05.2014 AMATA: Amata Corporation (อมตะ คอร์ปอเรชัน), วิบูลย์ กรมดิษฐ์ YouTube

01.06.2014 TAE: Thai Agro Energy (ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่), สมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ YouTube
07.06.2014 TVD: TV Direct (ทีวี ไดเร็ค), ทรงพล ชัญมาตรกิจ YouTube
08.06.2014 BIGC: Big-C Supercenter (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์), รำภา คำหอมรื่น YouTube
14.06.2014 TSR: Thiensurat (เธียรสุรัตน์), วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ YouTube
15.06.2014 TRUE: True Corporation (ทรู คอร์ปอเรชั่น), นพปฎล เดชอุดม YouTube
21.06.2014 JMART: Jay Mart (เจ มาร์ท), นพปฎล เดชอุดม YouTube
22.06.2014 TTW: TTW (ทีทีดับบลิว), ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ YouTube
28.06.2014 PCA: Planet Communication Asia (แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย), ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ YouTube
29.06.2014 SAPPE: Sappe (เซ็ปเป้), อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ YouTube

05.07.2014 MACO: Master Ad (มาสเตอร์ แอด), นพดล ตันศลารักษ์ YouTube
06.07.2014 BTS: BTS Group Holding (บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์), สุรพงษ์ เลาหะอัญญา YouTube
12.07.2014 AIRA: Aira Capital (ไอร่า แคปปิตอล), นลินี งามเศรษฐมาศ YouTube
13.07.2014 TTCL: Toyo-Thai Corporation (โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น), สุรัตนา ตฤณรตน YouTube
19.07.2014 BEAUTY: Beauty Community (บิวตี้ คอมมูนิตี้), สุวิน ไกรภูเบศ YouTube
20.07.2014 IRPC: (ไออาร์พีซี), สุกฤตย์ สุรบถโสภณ YouTube
26.07.2014 PTTGC: PTT Global Chemical (พีทีที โกลบอล เคมิคอล), ปฏิภาณ สุคนธมาน YouTube
27.07.2014 PDG: Prodigy (พรอดดิจิ), ธงชัย ตันสุทัตต์ YouTube

02.08.2014 SPCG: SPCG (เอสพีซีจี), วันดี กุญชรยาคง YouTube
03.08.2014 AIT: Advanced Information Technology (แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น), ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ YouTube
09.08.2014 RICHY: Richy Place 2002 (ริชี่ เพลซ 2002 ), อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ YouTube
10.08.2014 PS: Pruksa Real Estate (พฤกษา เรียล เอสเตท), เลอศักดิ์ จุลเทศ YouTube
16.08.2014 BJCHI: BJC Heavy Industry (บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี), จันทร์จิรา สมัครไทย YouTube
17.08.2014 HYDRO: Hydrotek (ไฮโดรเทค), อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล YouTube
23.08.2014 CPF: Charoen Pokphand Foods (เจริญโภคภัณฑ์อาหาร), กอบบุญ ศรีชัย YouTube
24.08.2014 CFRESH: Seafresh Industry (ซีเฟรช อินดัสตรี), ณฤทธิ์ เจียอาภา YouTube
30.08.2014 VIBHA: (โรงพยาบาลวิภาวดี), ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล YouTube
31.08.2014 PYLON: Pylon (ไพลอน), ชเนศวร์ แสงอารยะกุล YouTube

06.09.2014 TAKUNI: Takuni Group (ทาคูนิ กรุ๊ป), ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ YouTube
07.09.2014 LDC: LDC Dental (แอลดีซี เด็นทัล), วัฒนา ชัยวัฒน์ YouTube
13.09.2014 TK: Thitikorn (ฐิติกร), ประพล พรประภา YouTube
14.09.2014 BCH: Bangkok Chain Hospital (บางกอก เชน ฮอลปิทอล), เฉลิม หาญพาณิชย์ YouTube
20.09.2014 XO: Exotic Food (เอ็กโซติค ฟู้ด), จิตติพร จันทรัช YouTube
21.09.2014 SAMART: Samart Corporation (สามารถ คอร์ปอเรชั่น), วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ YouTube
27.09.2014 CHG: Chularat Hospital (โรงพยาบาลจุฬารัตน์), กำพล พลัสสินทร์ YouTube
28.09.2014 ANAN: Ananda Development (อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์), ชานนท์ เรืองกฤตยา YouTube

04.10.2014 QH: Quality House (ควอลิตี้เฮ้าส์), สุวรรณา พุทธประสาท YouTube
05.10.2014 TICON: Ticon Industrial Connection (ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น), วีรพันธ์ พูลเกษ YouTube
11.10.2014 DEMCO: Demco (เด็มโก้), พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ YouTube
12.10.2014 CENTEL: Central Plaza Hotel (โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา), รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ YouTube
18.10.2014 FSMART: Forth Smart Service (ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส), สมชัย สูงสว่าง YouTube
19.10.2014 BGH: Bangkok Dusit Medical (กรุงเทพดุสิตเวชการ), นฤมล น้อยอ่ำ YouTube
25.10.2014 BANPU: Banpu (บ้านปู), ชนินท์ ว่องกุศลกิจ YouTube
26.10.2014 GUNKUL: Gunkul Engineering (กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ), โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ YouTube

01.11.2014 BRR: Buriram Sugar (น้ำตาลบุรีรัมย์), อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ YouTube
02.11.2014 TSE: Thai Solar Energy (ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่), ธีร์ สีอัมพรโรจน์ YouTube
08.11.2014 OFM: Officemate (ออฟฟิศเมท), วรวุฒิ อุ่นใจ YouTube
09.11.2014 L&E: Lighting and Equipment (ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์), ปกรณ์ บริมาสพร YouTube
15.11.2014 SPA: Siam Wellness Group (สยามเวลเนส กรุ๊ป), วิบูลย์ อุตสาหจิต YouTube
16.11.2014 NCL: NCL International Logistics (เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์), กิตติ พัวถาวรสกุล YouTube
22.11.2014 SRICHA: Sriracha Construction (ศรีราชา คอนสตรัคชั่น), กฤษฎา โพธิสมพร YouTube
23.11.2014 UAC: UAC Global (ยูเอซี โกลบอล), กิตติ ชีวะเกตุ YouTube
29.11.2014 CBG: Carabao Group (คาราบาว กรุ๊ป), เสถียร เศรษฐสิทธิ์ YouTube
30.11.2014 VPO: Wichitphan Palm Oil (วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์), กฤษฎา ชวนะนันท์ YouTube

06.12.2014 SMPC: Sahamitr Pressure Container (สหมิตรถังแก๊ส), ปัทมา เล้าวงษ์ YouTube
07.12.2014 MFEC: MFEC (เอ็มเอฟอีซี), ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร YouTube
13.12.2014 ASP: Asia Plus Securities (หลักทรัพย์เอเชีย พลัส), ก้องเกียรติ โอภาสวงการ YouTube
14.12.2014 ERW: The Erawan Group (ดิ เอราวัณ กรุ๊ป), กมลวรรณ วิปุลากร YouTube
20.12.2014 EGCO: Energy Generation Co. (เอ็กโก, บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด), สหัส ประทักษ์นุกูล YouTube
21.12.2014 TKS: TKS Technology (ทีเคเอส เทคโนโลยี), ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ YouTube
27.12.2014 KCM: K.C. Metal Sheet (เค.ซี.เมททอล ชีท), นิพนธ์ เจริญกิจ YouTube
28.12.2014 ตลาดหลักทรัพย์ฯ: ชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ YouTube

03.01.2015 EPG: รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บมจ.อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) YouTube
04.01.2015 APCO: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กก.ผจก.บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูตอคอลส์ (APCO) YouTube
10.01.2015 TPCH: คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) YouTube
11.01.2015 TISCO: คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (TISCO) YouTube
17.01.2015 KBANK: ธีรนันท์ ศรีหงส์ กก.ผจก.บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) YouTube
18.01.2015 S: คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) YouTube
24.01.2015 SNC: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ (SNC) YouTube
25.01.2015 NDR: คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา กก.ผจก. บมจ.เอ็นดี รับเบอร์ (NDR) YouTube
31.01.2015 SAWAD: คุณธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) YouTube

01.02.2015 SENA: ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ YouTube
07.02.2015 MTLS: คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลีสซิ่ง YouTube
08.02.2015 JMT: คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค YouTube
14.02.2015 UNIQ: คุณนที พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ YouTube
15.02.2015 BMCL: ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กก.ผจก. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ YouTube
21.02.2015 PLANB: คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลน บี มีเดีย YouTube
22.02.2015 SCN: ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ YouTube
28.02.2015 JUBILE: คุณอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ YouTube

01.03.2015 HMPRO: คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กก.ผจก.บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ YouTube
07.03.2015 BIG: คุณธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น YouTube
08.03.2015 BEAUTY: นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ YouTube
14.03.2015 FSMART: คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส YouTube
15.03.2015 TRUE: คุณนพปฏล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น YouTube
21.03.2015 BLA: คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต YouTube
22.03.2015 PLAT, คุณสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กก.ผจก.บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป, คุณมนตรี ศรไพศาล ซีอีโอ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง YouTube
28.03.2015 PREB: คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์ YouTube
29.03.2015 MINT: คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล YouTube

04.04.2015 THAI: คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย YouTube
05.04.2015 CIMBT: ดร.สุภัค ศิวรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย YouTube
11.04.2015 PTG: คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ YouTube
12.04.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube
18.04.2015
19.04.2015 PYLON: ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไพลอน YouTube
25.04.2015 CK: คุณวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง YouTube
26.04.2015 SINGER: (Re-run) คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก. บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube

02.05.2015 TVT: คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวี ธันเดอร์ YouTube
03.05.2015 MCOT: คุณศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. YouTube
09.05.2015 SIS: คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น ประเทศไทย YouTube
10.05.2015 GPSC: คุณนพดล ปิ่นสุภา กก.ผจก.ใหญ่ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ YouTube
16.05.2015 TNDT: คุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเอ็นดีที YouTube
17.05.2015 STEC: คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น YouTube
23.05.2015 GLOBAL: คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ YouTube
24.05.2015 PJW: คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปัญจวัฒนา พลาสติก YouTube
30.05.2015 SEAOIL: คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์ YouTube
31.05.2015 NOK: คุณปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผอ.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.สายการบินนกแอร์ YouTube

06.06.2015 SEAFCO: คุณณรงค์ ทัศนนิพันธุ์ กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ซีฟโก้ YouTube
07.06.2015 TCMC: คุณพิมล ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย YouTube
13.06.2015 NYT: คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นามยง เทอร์มินัล YouTube
14.06.2015 UREKA: คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเรกา ดีไซน์ YouTube
20.06.2015 BRR: คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ YouTube
21.06.2015 SPA: คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป YouTube
27.06.2015 (รีรัน) BRR: คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
28.06.2015 (รีรัน) SPA: คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามเวลเนส กรุ๊ป

04.07.2015 JMART: คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ มาร์ท YouTube
05.07.2015 HPT: คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผช.กก.ผจก.บมจ.โฮม พอตเทอรี่ YouTube
11.07.2015 BR: คุณชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.บางกอกแร้นช์ YouTube
12.07.2015 SINGER: คุณบุญยง ตันสกุล กก.ผจก.ใหญ่ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย YouTube
18.07.2015 TRC: คุณภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น YouTube
19.07.2015 QTC: คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กก.ผจก. บมจ.คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ YouTube
25.07.2015 SOLAR: คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซลาร์ตรอน YouTube
26.07.2015 DAII: คุณธวัช มีประเสริฐกุล กก.ผจก. บมจ.ไดอิ กรุ๊ป YouTube

01.08.2015 RS: คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์เอส YouTube
02.08.2015 AS: คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น YouTube
08.08.2015 ASEFA: คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล กก.ผจก. บมจ.อาซีฟ่า
09.08.2015 COM7: คุณสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมเซเว่น
15.08.2015 MC: คุณสุณี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แม็คกรุ๊ป
16.08.2015 BIGC: คุณรำภา คำหอมรื่น รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ขอบคุณข้อมูลออกอากาศจากทีมงาน MoneyTalk และขอบคุณคุณ SAM11 และคุณ Ojo Flick ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปครับ

Vi IMrovised


theenuch
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1735
Joined: Thu Jul 22, 2010 6:35 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by theenuch » Fri Oct 16, 2015 1:13 am

ขอบคุณมากค่ะ ^__^pongpanj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 89
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:13 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by pongpanj » Tue Mar 29, 2016 11:28 pm
User avatar
พ่อน้องเพชร
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 292
Joined: Thu Jul 15, 2004 9:58 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by พ่อน้องเพชร » Wed Sep 14, 2016 4:39 pm

ทำไมรายการในyoutube โดนแจ้งลบหมดเลยครับ ดูของเก่าไม่ได้เลยUser avatar
Lastpun
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 816
Joined: Fri Apr 22, 2011 3:43 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by Lastpun » Wed Sep 21, 2016 5:15 pm

ใน Youtube ไม่มีแล้ววว แย่จุง ขอบคุณพี่ Ojo ที่เคยอัพให้เป็นบุญต่อความรู้ผมมากๆผักกาด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 213
Joined: Wed Apr 23, 2014 10:13 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by ผักกาด » Wed Dec 14, 2016 4:41 pm

เศร้าจุง. ของเก่าโดนลบออกไปเยอะเลยค่ะ. ต้องดูดออกมาเก็บไว้ใน hard drive ละUser avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Mon Jun 12, 2017 8:00 pm

รายการตั้งแต่วันที่ 20 พค 2017 สามารถรับชมได้ผ่านช่องทางหลัก บน YouTube ของ Money Channel นะครับ

https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Zvp2piQHmi

Vi IMrovised


iamsupat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Fri Sep 06, 2013 9:53 am

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by iamsupat » Fri Oct 26, 2018 7:52 pm

ขอบคุณครับUser avatar
CHiNU_Vi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 626
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:38 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by CHiNU_Vi » Sun Dec 09, 2018 3:21 pm

vim wrote:รายการตั้งแต่วันที่ 20 พค 2017 สามารถรับชมได้ผ่านช่องทางหลัก บน YouTube ของ Money Channel นะครับ

https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Zvp2piQHmi
ตกลงรายการนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ
รายการสุดท้ายที่เห็นก็คือ Susco วันที่ 25 Nov.

Always Smiling :)


User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2730
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: MoneyTalk Weekly (ตารางรายการ บริษัทและผู้บริหาร)

Posts by vim » Sun Dec 09, 2018 8:22 pm

รายการยังมีอยู่นะครับ ติดตามอัพเดทข้อมูลได้ทางเฟสบุคครับ

https://www.facebook.com/MoneyTalkTV/

Vi IMrovised


Post Reply