VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

เชิญมาพักผ่อน คลายร้อนนั่งเล่น คุยกันเย็นๆ พร้อมเรื่องกีฬา สัพเพเหระ ทัศนะนานา ชีวิตชีวา สุขภาพทั่วไป บันเทิงขำขัน รอบเรื่องเมืองไทย ชวนเที่ยวที่ไหน อยากไปก็นัดมา ...โย่วๆ
Post Reply
User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Wed Jul 13, 2011 11:50 am

ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ไปใส่บาตร เข้าวัดทำบุญ ถวายโน้นนี่ให้วัด นับถือหลวงพ่อโน้น หลวงปู่นี้ ท่องบทสวดมนต์ได้เป็นเล่มๆ ผมเพียงเริ่มศึกษาธรรมที่คิดว่านำมาปรับใช้กับชีวิตได้เท่านั้น (หลังจากลูกๆผมเข้าเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ผมมีโอกาสใกล้ชิดธรรมมากขึ้น ย้ำว่าพระธรรม ไม่เน้นพระสงฆ์)

ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ง่ายๆคือ อยู่กับปัจจุบัน สุขง่าย ทุกข์ยาก และพอมาลงทุนแนว VI ผมว่ามันไปด้วยกันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็ว่าได้ (ผลประกอบการในอดีต แผนงานในอนาคตเป็นเพียงส่วนประกอบดีหรือไม่ดีดูที่ปัจจุบันถ้าเรายังพอใจกับมันก็ สุขง่าย ทุกข์ยาก)

ผมจะลองเล่าให้ฟังครับ บางส่วนคัดจาก คำบรรยาย เรื่อง “การศึกษาแนวพุทธปัญญา” โดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)

ในการดำเนินการตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ทำให้เกิดพุทธปัญญา จะต้องประกอบด้วย ปัญญาวุฒิธรรม 4 ดังต่อไปนี้

1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ครู อาจารย์ดี มีข้อมูล สื่อที่ดี
THAIVI : การที่ได้มาศึกษาแนว VI ในสังคม http://www.thaivi.org + Moneytalk นี้ก็มีทุกอย่างตามข้างต้น

2. ธรรมสวนะ หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี
THAIVI : การจัดอบรมสัมมนาต่างๆ หรือการพบปะพูดคุยกับพี่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ดี

3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีความสามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลได้
THAIVI : ข้อนี้น่าจะชัดเจนมากถึงมากที่สุด

4. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ หมายถึง เมื่อมีความรู้ได้มีการเรียนจากหลักสูตรที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์และต้องนำไปใช้ในวิถีชีวิตได้
THAIVI : การนำไปใช้ต้องไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วบอกว่าเป็น VI

ผมว่าทั้งสี่ข้อ (ไม่จำเป็นต้องจำบาลีได้ เพราะผมก็จำไม่ได้) ถ้ายึดตามหลักการนี้ผมว่าใช้ได้ทั้งการลงทุน รวมถึงการดำเนินชีวิตด้วยนะครับ

บางทีเราก็มีธรรมอยู่ใกล้ตัวแต่เรายังไม่ได้แกะเปลือกออกเท่านั้นเอง มันผ่านการพิสูจน์มาแล้ว 2554 ปี ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องศึกษาเอาเอง

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

User avatar
ดำ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3846
Joined: Sat Mar 06, 2010 9:44 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by ดำ » Wed Jul 13, 2011 12:05 pm

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นยังไงครับ

กราฟที่มองไม่เห็นกับกราฟที่มองเห็น

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Wed Jul 13, 2011 12:48 pm

โรงเรียนวิถีพุทธในไทยมีหลายแห่ง ผมตอบเท่าที่รู้ครับ

โรงเรียนทอสี เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล-ประถม (อยู่เอกมัย ซอย ๒๒)
http://www.thawsischool.com

โรงเรียนปัญญาประทีป เปิดสอน ระดับชั้นมัธยม (เป็นโรงเรียนประจำอยู่ปากช่อง)
http://www.panyaprateep.org/013.html

ส่วนหนึ่งที่คัดมาจากบทสัมภาษณ์ ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ในประชาชาติธุรกิจ

เมื่อนึกถึงโรงเรียน เรามักจะนึกถึงการสอบ แข่งขัน การประเมินผลทางวิชาการแบบเอาเป็นเอาตาย ที่มีคะแนนและเกรดเป็นเครื่องวัดความสำเร็จ โดยที่แทบจะ นึกไม่ออกว่าสิ่งที่เรียนอยู่เชื่อมโยงและนำไปใช้กับชีวิตอย่างไร

ความสำเร็จจากการศึกษากระแสหลัก ที่เป็นอยู่อย่างดีที่สุด จึงสร้างได้แต่ "คนเก่ง" แต่ไม่สามารถสร้างทั้ง "คนที่เก่งและดี" ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่มีสำนึกในหน้าที่ทั้ง ต่อตนเองและครอบครัว สังคม ตลอดจนคุณธรรมที่ดีงาม

เพราะที่นี่แตกต่างไปกว่าการเรียนและใช้ชีวิตในแบบปกติ ทุกกิจกรรมถูกออกแบบเพื่อการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ กระทั่งบ่มเพาะคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัว โดยผสานทั้ง "วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต" เข้าด้วยกัน

"เราไม่ได้ต้องการให้เด็กเรียนหนังสือ แต่ต้องการให้เขาเรียนชีวิต ประเด็นของการเรียนชีวิตก็คือถ้าเรียนหนังสือ คุณก็เรียนเพื่อไปสอบ สอบเพื่อไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แล้วก็ต่อด้วยอะไรไม่รู้ แต่การเรียนของเราเป็นมากกว่านั้นเพราะต้องการทำให้เขาสามารถเรียนเพื่อไปพัฒนาชีวิตได้"

ความเห็นส่วนตัว เด็กที่นี่ได้เรียนรู้ว่า เกิดมาทำไม ตั้งแต่อนุบาล เรียนรู้การแบ่งปัน ไม่มีการแข่งขัน มีแต่การช่วยเหลือกัน พึ่งพาตนเอง รักและภูมิใจในความเป็นไทย สังคมกัลยาณมิตรทั้งเด็ก ครู ผปค. ผมเคยคุยกับผปค.ท่านหนึ่งย้ายลูกๆ มาจาก รร.นานาชาติ บอกว่าวิชาการ ภาษาอังกฤษ ไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่วิชาชีวิต จิตใจที่ดีงาม รักพ่อ รักแม่ ไม่เบียดเบียนกัน หาที่ไหนไม่ได้แล้ว

ผมยกตัวอย่างที่เกิดกับตัวเอง ลูกผม (อนุบาล ๒) หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เอาจานไปเก็บ แล้วก็ไปบอกแม่บ้านว่า ขอบคุณครับที่ทำอาหารอร่อยๆให้กิน เตรียมผลไม้ให้เค้าทาน....แค่นี้ก็สุขใจแล้วครับ (ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเก่ง คิดเลขเร็ว)

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

User avatar
ดำ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3846
Joined: Sat Mar 06, 2010 9:44 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by ดำ » Wed Jul 13, 2011 1:32 pm

น่าสนใจมาก

แล้วเค้าคัดเลือกคุณครูยังไงครับ แล้วคุณครูที่นี่ได้ผลตอบแทนเทียบกับโรงเรียนทั่วๆ ไปเป็นยังไงครับ

กราฟที่มองไม่เห็นกับกราฟที่มองเห็น

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Wed Jul 13, 2011 7:18 pm

ดำ wrote:น่าสนใจมาก

แล้วเค้าคัดเลือกคุณครูยังไงครับ แล้วคุณครูที่นี่ได้ผลตอบแทนเทียบกับโรงเรียนทั่วๆ ไปเป็นยังไงครับ
ครูต้นแบบวิถีพุทธที่ดีจะต้องมี 3 อย่าง คือ สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ถ้าครูทำไม่ได้ การสอนคุณธรรม จริยธรรมก็ไม่ได้ผล

เพราะฉะนั้นการคัดเลือกก็ดูการกระทำและทัศนคติเป็นหลัก วุฒิการศึกษาเป็นรอง

ส่วนผลตอบแทนเทียบกับโรงเรียนเอกชนทั่วไปไม่ได้ สวัสดิการก็น้อยกว่าข้าราชการครู อีกทั้งคุณครูต้องยึดมั่นในศีลธรรม (ศลี ๕ เป็นอย่างน้อย) คุณครูวิถีพุทธจึงหายาก ผปค. ส่วนหนึ่งเห็นความสำคัญข้อนี้จึงเกิด กองทุนครูวิถีพุทธ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงเรียน อาทิ สนับสนุนให้มีโครงการอาหารเช้าของครู เป็นต้น

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Fri Jul 15, 2011 2:41 am

วันนี้วันพระ อย่าลืมกราบพระในบ้านนะครับวันอาสาฬหบูชา
“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-​บู-ชา) ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ อาสาฬห (เดือน ๘ ทางจันทรคติ) กับบูชา (การบูชา) เมื่อรวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน ๘ หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุกา​รณ์สำคัญในเดือน ๘ หรือเรียกให้เต็มว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ​ เดือน ๘ คือ

๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐ​มเทศนา

๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประก​าศพระศาสนา

๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก​คือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห​็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยส​งฆ์

๔. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกใน​พระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรม​แล้ว

๕. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐม​สาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้​า จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัย​ครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรก​ในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Thu Sep 01, 2011 11:35 am

Image
งาน “ตื่นรู้” ครั้งที่ ๑ ในหัวเรื่อง “การศึกษาพุทธปัญญา...ทางรอดของสังคมไทย” จัดขึ้นเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน ถึงความหมายของ “การศึกษา” และความสำคัญของการจัดการศึกษาในวิถี “พุทธปัญญา” กำเนิดขึ้นจากการรวมพลังกันของกลุ่ม “ตื่นรู้” อันประกอบด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป

กลุ่ม “ตื่นรู้” ขอเชิญทุกท่านร่วม “เปิดตาใน” เรียนรู้ความเป็นมนุษย์กับ “การศึกษาที่ควรจะเป็น” ผ่านนิทรรศการ งาน...เสวนา และพระธรรมเทศนา ทั้งนี้ ภายในงานจะประกอบด้วย ส่วนนิทรรศการที่ช่วยเผยแย้มดวงตาทางความคิด และเวทีเสวนาที่เปิดโอกาสให้เราได้ร่วม “ปอกเปลือกการศึกษาไทย” ด้วยกัน

กลุ่มผู้ร่วมเสวนาในงานครั้งนี้ อาทิ คุณทิชา ณ นคร จากบ้านกาญจนาภิเษก รศ. ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร. สมพงษ์ จิตระดับ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตัวแทนครูที่ทำงานเกี่ยวกับปัญหาสังคมและเยาวชนที่เคยอยู่ในปัญหาสังคม จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง และนำเสนอทางออกอย่างอิสระ

ในช่วงท้ายของงานอันเป็นช่วงสำคัญยิ่ง พระอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตามอบช่วงเวลาพิเศษ แสดงพระธรรมเทศนาในหัวเรื่อง “การศึกษาพุทธปัญญา...ทางรอดของสังคมไทย” ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่เหล่าผู้ค้นหาคำตอบแห่งการตื่นรู้มิควรพลาดอย่างที่สุด

งาน “ตื่นรู้” ครั้งที่ ๑ นี้ มีจุดมุ่งหมายให้กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งร่วมกันค้นหาทางออกและหนทางแก้ไข ร่วมระดมความคิดที่ว่า แท้จริงแล้วเราควรจัดการศึกษาอย่างไรภายใต้สภาพการณ์ในปัจจุบันเช่นนี้ ทำอย่างไรให้การศึกษาไทยสามารถเอื้อให้เยาวชนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน และต้องใช้หนทางใดในการส่งเสริมให้การศึกษาสามารถสร้างพลเมืองที่มีศักยภาพและรู้จักใช้ศักยภาพนั้นในการเกื้อกูลและสร้างประโยชน์แก่ทั้งตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติแวดล้อม และประเทศชาติ

พิธีกร / ผู้ดำเนินการเสวนา : เปอร์ - สุวิกรม อัมระนันทน์ / เช็ค - สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ตู่ - จิรา บุญประสพ

*กรุณางดนำเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้าร่วมในช่วงเสวนา
**เชิญรับหนังสือภาพ “ตามความเป็นจริง” โดยพระอาจารย์ชยสาโร หลังจากช่วงเสวนา (แจกเป็นธรรมทาน)

สำรองที่นั่ง และรายละเอียดเพิ่มเติม:
http://panyaprateep.org/

โปสเตอร์ขยายใหญ่:
http://thawsischool.com/poster_AwakeAndAware.jpg

- - - - - - - - - - - - - -

คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเด็กๆ ไปร่วมงาน "ตื่นรู้" :
http://www.facebook.com/note.php?note_i ... 6435539225

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

User avatar
kabu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2123
Joined: Sun Jan 17, 2010 11:33 am

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by kabu » Thu Sep 01, 2011 12:08 pm

ผมใช่หลัก อุเบกขา หรือ การวางเฉย ซะส่วนใหญ่ครับ :D
เห็นด้วยครับว่า VI กับ ธรรมะ มีหลายๆอย่างที่โยงกันได้

"หนทางเดียวที่จะก้าวพ้นขอบเขตของความเป็นไปได้ คือก้าวเข้าสู่ความเป็นไปไม่ได้", Arthur C. Clarke
สมุดบันทึก: http://kabuvi.wordpress.com/

เด็กใหม่ไฟแรง
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1571
Joined: Thu Jan 17, 2008 3:36 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by เด็กใหม่ไฟแรง » Thu Sep 01, 2011 6:33 pm

ขอเป็นสมาชิกของกลุ่มในกระทู้นี้ด้วยคนนะครับ
เพิ่งอ่านเจอครับ

ดู clip รายการ money talk ย้อนหลังได้ที่
http://www.facebook.com/MoneyTalkTV

wasan_yu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 609
Joined: Sat May 19, 2007 3:51 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by wasan_yu » Thu Sep 01, 2011 8:33 pm

ขออยู่ด้วยคนครับ

เด็กสระบุรี

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Fri Sep 02, 2011 1:29 am

เด็กใหม่ไฟแรง wrote:ขอเป็นสมาชิกของกลุ่มในกระทู้นี้ด้วยคนนะครับ
เพิ่งอ่านเจอครับ
ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ กระทู้นี้ไม่ได้เป็นของใครครับ ไม่มีใครเป็นเซียน ไม่มีใครเป็นหมู ใครอ่านแล้วอยากเพิ่มเติมมุมมอง หรือเห็นต่าง ก็ยินดีด้วยกับทุกๆท่าน บ้างท่านอาจดูที่กระทู้แล้วมีคำว่าธรรมะก็ถอยแล้ว ที่จริงแล้วธรรมะจะว่าเข้าใจง่ายมันก็ง่ายๆ ไม่ต้องคิดเยอะ ส่วนใครที่เชื่อมโยงเก่งก็ได้ประโยชน์มาก

ผมขอยกเอาหลักคำสอนของ ท่านพุทธทาส ภิกขุที่ว่า

ศีลข้อเดียวพอ
อาตมายืนยันอยู่เสมอว่า โลกปัจจุบันนี้ที่เจริญโดยการศึกษา ถือศีลข้อเดียวพอ ไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อ คือ ไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา..

เริ่มต้นจากแค่นี้ก็พอแล้วครับ

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

เด็กใหม่ไฟแรง
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1571
Joined: Thu Jan 17, 2008 3:36 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by เด็กใหม่ไฟแรง » Fri Sep 02, 2011 6:41 am

มี link ให้ดูเรื่อง ธรรมะกับการลงทุน

http://blip.tv/sorawut/money-talk-ธรรมะ ... ุน-5501959

มีคุณดังตฤณ เป็นวิทยากรนำครับ

ก่อนหน้านี้ก็มี บทเรียนธรรมะกับการลงทุน มีคุณดนัย จันทร์เจ้าฉายครับ

ดู clip รายการ money talk ย้อนหลังได้ที่
http://www.facebook.com/MoneyTalkTV

wasan_yu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 609
Joined: Sat May 19, 2007 3:51 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by wasan_yu » Fri Sep 02, 2011 8:43 am

ชอบธรรมะของท่านพุทธทาสมากครับ เมื่อก่อนหยิบคู่มือมนุษย์ของพ่อมาอ่านยอมรับว่าไม่เข้าใจ พอเวลามีอายุมากขึ้นกลับมาฟังธรรมของท่านยิ่งรู้สึกเข้าใจมากขึ้น ชีวิตเบามากขึ้น ไม่ยึดติดกับอะไรมากๆๆเหมือนเมื่อก่อนครับ ชอบที่ท่านเทศน์ชีวิตนี้ก็สามารถมีนิพานน้อย คุณThe Kop 71 ก็ชอบท่านพระพุทธทาสเหมือนกันหรือครับ :D

เด็กสระบุรี

เด็กใหม่ไฟแรง
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1571
Joined: Thu Jan 17, 2008 3:36 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by เด็กใหม่ไฟแรง » Fri Sep 02, 2011 9:15 am

เสียงอ่าน คู่มือมนุษย์
download มาฟังได้ครับ

http://www.fungdham.com/book/buddhatas.html

ดู clip รายการ money talk ย้อนหลังได้ที่
http://www.facebook.com/MoneyTalkTV

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Fri Sep 02, 2011 12:04 pm

wasan_yu wrote:ชอบธรรมะของท่านพุทธทาสมากครับ เมื่อก่อนหยิบคู่มือมนุษย์ของพ่อมาอ่านยอมรับว่าไม่เข้าใจ พอเวลามีอายุมากขึ้นกลับมาฟังธรรมของท่านยิ่งรู้สึกเข้าใจมากขึ้น ชีวิตเบามากขึ้น ไม่ยึดติดกับอะไรมากๆๆเหมือนเมื่อก่อนครับ ชอบที่ท่านเทศน์ชีวิตนี้ก็สามารถมีนิพานน้อย คุณThe Kop 71 ก็ชอบท่านพระพุทธทาสเหมือนกันหรือครับ :D
ผมชอบอ่านคำสอนทุกท่านครับ อันไหน เชื่อมโยงกับชีวิตได้ก็นำมาใช้ ตอนมีสติเราก็เข้าถึงนิพพาน ตอนขาดสติก็ต้องเริ่มกันใหม่ ใครควบคุมจิตใจได้นานก็สุขง่าย ทุกข์ยาก

ผู้รู้ ผู้ตื่นเท่านั้น จึงจะเป็นผู้เบิกบาน
เด็กใหม่ไฟแรง wrote:เสียงอ่าน คู่มือมนุษย์
download มาฟังได้ครับ

http://www.fungdham.com/book/buddhatas.html
ขอบคุณมากครับสำหรับการส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่กันและกัน

อยากนำกิจกรรมที่โรงเรียนลูกมาฝากสำหรับทุกคนครับ

ขอบคุณ-ขอโทษ

ก่อนเลิกเรียนในแต่ละวัน ครูและเด็กจะนั่งล้อมวง ทบทวนการกระทำของตน พร้อมกับขอบคุณและขอโทษกันและกัน ในช่วง "ทอจิต คิดประมวล"

ผมว่าใช้ได้กับทุกที่ ทุกชุมชนนะครับ

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

wasan_yu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 609
Joined: Sat May 19, 2007 3:51 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by wasan_yu » Fri Sep 02, 2011 12:23 pm

ขอบคุณคุณเด็กใหม่ไฟแรงมากครับ :bow:

เด็กสระบุรี

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Fri Sep 02, 2011 12:57 pm

ธรรมะง่ายๆ อยู่กับปัจจุบัน ที่ได้จากกัลยาณมิตร เข้าใจ รู้จักเชื่อมโยง นำไปใช้ได้ทันที
อีกตัวอย่างที่ผมไม่ได้รู้จักพระอาจารย์ประสงค์มาก่อน ไม่เคยติดตามผลงานของท่าน ไม่ทราบว่าท่านเก่งหรือมีชื่อเสียงด้านใด พอได้ฟัง ได้ชมก็ ตื่นรู้ ครับ แค่นี้ครับวิธีศึกษาธรรมะของผม

http://www.youtube.com/user/thawsivdo#p/c/5/4oxDSqXiRrM

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

wasan_yu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 609
Joined: Sat May 19, 2007 3:51 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by wasan_yu » Sat Sep 03, 2011 8:27 am

ขอบคุณครับคุณThe Kop 71 :bow: มีใครพอชี้แนะผมได้บ้างครับ เวลานั่งสมาธิผมมักจะง่วงมาก จึงทำให้หลับอยู่บ่อยๆ ไม่สามารถนั่งสมาธิได้นานครับ

เด็กสระบุรี

User avatar
ดำ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3846
Joined: Sat Mar 06, 2010 9:44 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by ดำ » Sat Sep 03, 2011 11:08 am

wasan_yu wrote:ขอบคุณครับคุณThe Kop 71 :bow: มีใครพอชี้แนะผมได้บ้างครับ เวลานั่งสมาธิผมมักจะง่วงมาก จึงทำให้หลับอยู่บ่อยๆ ไม่สามารถนั่งสมาธิได้นานครับ
ถ้าเราเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากๆ จะทำสมาธิยากครับ โดยเฉพาะช่วงกลางคืน

วิธีแก้ 1.เปลี่ยนเวลาไปนั่งตอนที่รู้สึกสดชื่น เช่น ตอนเช้า หรือวันหยุด 2.ลองเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมแทน

ทั้งนี้อย่าเพิ่งเชื่อครับ ทดลองด้วยตัวเองดูก่อน

กราฟที่มองไม่เห็นกับกราฟที่มองเห็น

saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1214
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by saichon » Sat Sep 03, 2011 11:30 am

wasan_yu wrote:ขอบคุณครับคุณThe Kop 71 :bow: มีใครพอชี้แนะผมได้บ้างครับ เวลานั่งสมาธิผมมักจะง่วงมาก จึงทำให้หลับอยู่บ่อยๆ ไม่สามารถนั่งสมาธิได้นานครับ
แฮ่...ของผมจะตรงข้ามกับพี่wasan_yuครับ
คือเมื่อไหร่ที่นอนไม่หลับผมจะใช้วิธีทำสมาธิโดยการฝึกดูลมหายใจเข้าออกเพื่อให้หลับครับ

ส่วนเวลาปกติผมชอบใช้วิธีตามดูกาย ดูจิต ตามที่พระอาจารย์พี่ป้อมของผมแนะนำครับ
ผมชอบเพราะสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาครับ

(ตอบไม่ตรงคำถามเท่าไหร่ แต่ตั้งใจมาแสดงตัวติดตามกระทู้นี้ด้วยอีก1คนครับ :wink:)

ซื้อหุ้นตัวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ที่ปัจจุบันราคายัง undervalue ที่สุด

saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1214
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by saichon » Sat Sep 03, 2011 11:37 am

มีผู้ใหญ่ที่ผมนับถือส่งลิ้งค์นี้ให้ผม
ขออนุญาตเอามาลงไว้ในกระทู้นี้ด้วยน๊ะครับ...


ซื้อหุ้นตัวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ที่ปัจจุบันราคายัง undervalue ที่สุด

User avatar
HARINLUX
Verified User
Posts: 339
Joined: Thu Jul 15, 2010 9:35 am

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by HARINLUX » Sun Sep 04, 2011 7:55 pm

-ในความเห็นของผมคิดว่า

การดำเนินชีวิตของคนเรา ต้องมีธรรมะ อยู่ในจิตใจของแต่ละคน ชีวิตถีงจะมีความสุขสงบไปในระหว่างทางเดินของชีวิต ถ้าหากสังคมไทย มีคนจบปริญาโท ปริญญาเอก เต็มบ้านเต็มเมือง แต่ไม่มี ธรรมะ หรือคุณธรรม สังคมคงไม่น่าอยู่แน่ๆ
ผม ชอบอ่านหนังสือธรรมะ ของท่านพุทธทาส ชอบคำกล่าวของท่านที่ว่า

-คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง

อ่านหนังสือของท่านพุทธทาส หลายเล่ม อ่านดูคำอธิบาย คำสอนของท่าน ท่านมีความเป็น อัจฉริยะ
------------------
ความรู้ คู่คุณธรรม


User avatar
Segasus_Seiya
Verified User
Posts: 106
Joined: Fri Nov 12, 2010 7:55 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by Segasus_Seiya » Mon Sep 05, 2011 1:04 pm

เข้ามาติดตามด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ

Nice

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Sun Sep 11, 2011 10:10 pm

พรุ่งนี้วันพระ มีโอกาสทำจิตใจให้ สงบ เย็น เป็นประโยชน์ ด้วยนะครับ
Attachments
268909_147868871954992_101678089907404_290762_4487101_n.jpg
268909_147868871954992_101678089907404_290762_4487101_n.jpg (36.53 KiB) Viewed 3545 times

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1214
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by saichon » Mon Sep 12, 2011 10:18 am

ปัจจุบันผมและภรรยาจะซื้อดอกไม้มาไว้พระ(ศาลพระภูมิ)ที่บ้านเป็นประจำทุกวันพระครับ

เมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลย คิดว่าเราเสียเวลาไหว้พระทำไม สู้เอาเวลาไปทำมาหากิน ฝึกฝนทำอะไรด้วยตนเองดีกว่า
เพราะคิดว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาจากเราเป็นผู้กำหนดเองทั้งนั้น

จนวันหนึ่งพ่อตาคุยเรื่องนี้ให้ฟัง ผมเลยลองทำดู(แรกๆก็ฝืนๆนิดหน่อย)
แต่พอผมได้ไหว้พระ ผมรู้สึกว่าจิตใจของผมสงบขึ้น
จะตัดสินใจหรือทำอะไรผมจะมีสติ สงบ และใจเย็นขึ้น
การดำเนินชีวิตประจำวันของผมก็ราบรื่นและคล่องตัวขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากอย่างน่าอัศจรรย์เชียวครับ

(พี่ๆในกระทู้นี้คงรู้เรื่องนี้มานานแล้ว แต่เผื่อใครที่เคยคิดแบบผมในอดีตอ่านเจอ จะได้ลองดูครับ :wink: )

ซื้อหุ้นตัวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ที่ปัจจุบันราคายัง undervalue ที่สุด

User avatar
oatty
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2445
Joined: Mon Jan 17, 2005 9:45 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by oatty » Mon Sep 12, 2011 12:43 pm

จริงครับพี่สายชล แค่หนึ่งนาทีที่สามารถทำจิตใจให้มีสมาธิ มีค่ากว่าล้านนาทีมี่ฟุ้งซ่าน

การไหว้พระ หรือศาลพระภูมิที่บ้านก็คงเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้หยุดคิดเรื่องอื่นๆ ชั่วคราว

ปล. พี่ยังไม่มาใบ้หุ้นจากงานมิทติ้งเลยนะ :P

"ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดีนั่นแหละคือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี" ว.วชิรเมธี

saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1214
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by saichon » Mon Sep 12, 2011 1:29 pm

oatty wrote:จริงครับพี่สายชล แค่หนึ่งนาทีที่สามารถทำจิตใจให้มีสมาธิ มีค่ากว่าล้านนาทีมี่ฟุ้งซ่าน

การไหว้พระ หรือศาลพระภูมิที่บ้านก็คงเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้หยุดคิดเรื่องอื่นๆ ชั่วคราว

ปล. พี่ยังไม่มาใบ้หุ้นจากงานมิทติ้งเลยนะ :P
555+
ใบ้ในกระทู้นี้ไม่ได้ครับพี่โอ๊ต เดี๋ยวผิดจุดประสงค์ของพี่เจ้าของกระทู้เค้าครับ

จริงๆผมก็ไม่มีหุ้นมาใบ้ด้วยแหละครับ
เพราะอย่างที่ผมเคยโพสในกระทู้พี่ป้อมว่า จุดประสงค์ในการจัดงานมีทติ้งภาคใต้
นอกจากการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว ทางผู้จัดเค้าเน้นสอนน้องๆหาปลาเองมากกว่าการให้ปลาน้องๆกลับบ้านครับ
แต่ละรอบที่ผมไปผมเลยมีจุดประสงค์เพื่อไปเน้นย้ำหลักการลงทุนที่ตนเองศรัทธากันมากกว่า

ระยะหลังผมไปมีทติ้งมาหลายรอบ แต่ไม่ได้เปลี่ยนหุ้นที่ผมลงทุนเลยครับ
แต่ถ้าพี่โอ๊ตจะให้บอกว่าผมถือตัวไหน อันนี้ผมไม่หวงครับ
แต่พี่ต้องเอาของพี่มาแลกกันน๊ะครับ ฮ่า... :wink:

ซื้อหุ้นตัวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ที่ปัจจุบันราคายัง undervalue ที่สุด

User avatar
oatty
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2445
Joined: Mon Jan 17, 2005 9:45 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by oatty » Mon Sep 12, 2011 4:00 pm

ตายล่ะหว่า กลายเป็นกระทู้ใบ้หุ้นไปซะแล้ว กลับมานั่งสมาธิต่อดีกว่า :D

"ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดีนั่นแหละคือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี" ว.วชิรเมธี

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by The Kop 71 » Tue Sep 13, 2011 12:55 am

ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)

"ถ้า พอ เป็น ก็เย็นใจ"

ที่ใดก็ตามที่รู้จักพอ ที่นั่นก็มีความสุข

คำง่ายๆแค่นี้เอง แต่ทำยาก....5555

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

wasan_yu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 609
Joined: Sat May 19, 2007 3:51 pm

Re: VI สายธรรมะ แนวพุทธปัญญา

Posts by wasan_yu » Tue Sep 13, 2011 8:52 am

มีใครได้ดูประวัติอาจารย์ไพบูลย์บ้างครับ ผมดูแล้วรู้สึกท่านเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับ มีธรรมะ ประพฤติดี ประพฤติชอบ น่าเลื่อมใสครับ ผมจะพยายามดำเนินชีวิตให้ได้สักครึ่งหนึ่งของท่าน :bow:

เด็กสระบุรี

Post Reply