อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นทุกข์ ฉบับ FB

เชิญมาพักผ่อน คลายร้อนนั่งเล่น คุยกันเย็นๆ พร้อมเรื่องกีฬา สัพเพเหระ ทัศนะนานา ชีวิตชีวา สุขภาพทั่วไป บันเทิงขำขัน รอบเรื่องเมืองไทย ชวนเที่ยวที่ไหน อยากไปก็นัดมา ...โย่วๆ
Post Reply
jverakul
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2251
Joined: Wed May 18, 2005 7:53 pm

อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นทุกข์ ฉบับ FB

Posts by jverakul » Wed Oct 06, 2021 8:50 pm


" สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย "
" Whatever your mind can conceive and believe it can achieve "


jverakul
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2251
Joined: Wed May 18, 2005 7:53 pm

Re: อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นทุกข์ ฉบับ FB

Posts by jverakul » Wed Oct 06, 2021 8:55 pmอธิบายขันธ์ 5 ให้เข้าใจง่าย จากตัวหนังสือมาเป็นสิ่งที่จับต้องใต้ หรือเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน :D :D :D

" สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย "
" Whatever your mind can conceive and believe it can achieve "


User avatar
mongkol
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 277
Joined: Wed Dec 20, 2006 6:35 pm

Re: อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นทุกข์ ฉบับ FB

Posts by mongkol » Thu Oct 14, 2021 12:05 pm

555 โลกยิ่งเจริญขึ้นไป กิเลศก็เติบโตตามกันไป ขันธ์ห้าเลยยึดได้แน่นขึ้น
จากการ์ตูนนี่เห็นชัดเลยว่าปัจจุบันเราขาดพวกโซเชียลมิเดียไม่ได้
บ่มตัวตน อัตตาให้ชัดขึ้นไปอีก ...
ไม่ยึด ไม่ทุกข์ สาธุๆ

แก่นแท้ คือ "ความว่าง" นี่เอง


Post Reply