รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Hayate_VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 257
Joined: Sat May 08, 2010 10:03 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by Hayate_VI » Mon May 03, 2021 8:13 pm

จอง 1 ที่ครับ

‎"If the day were the last day of my life, what i want to do what i am about to do today? and whenever the answer has been "No" for to many day in a row, i know i need to change something" Steve Jobs


lhinjang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 85
Joined: Thu Nov 12, 2009 9:48 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by lhinjang » Mon May 03, 2021 8:13 pm

จอง 1 ที่ ค่ะampare
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1343
Joined: Mon Jan 21, 2013 3:18 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by ampare » Mon May 03, 2021 8:16 pm

จอง 1 ที่ครับ

Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre.


Ktdec
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Fri Nov 27, 2020 5:01 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by Ktdec » Mon May 03, 2021 8:16 pm

ขอจอง 1 ที่ครับ ( มือใหม่ )Determination
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 133
Joined: Wed Dec 12, 2012 11:52 am

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by Determination » Mon May 03, 2021 8:17 pm

จอง 1 ที่ค่ะintuition
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 33
Joined: Thu Aug 09, 2012 12:45 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by intuition » Mon May 03, 2021 8:22 pm

จอง 1 ที่ครับ
ขอบคุณครับiampooky
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 28
Joined: Mon Aug 05, 2013 10:00 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by iampooky » Mon May 03, 2021 8:23 pm

จอง 1 ที่ค่ะBuntam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 106
Joined: Fri Nov 08, 2013 12:13 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by Buntam » Mon May 03, 2021 8:24 pm

จอง 1 ที่ครับrohan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Fri Apr 04, 2014 3:42 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by rohan » Mon May 03, 2021 8:25 pm

1ที่ครับ
ขอบคุณครับRakkiat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 357
Joined: Thu Jan 15, 2009 6:14 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by Rakkiat » Mon May 03, 2021 8:26 pm

จอง 1 ที่ครับUser avatar
ckanjana
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 146
Joined: Sat Jul 17, 2010 7:17 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by ckanjana » Mon May 03, 2021 8:27 pm

จอง1ที่ครับ
ยังไม่เคยได้เข้าร่วมเลยครับ

█║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║
https://www.facebook.com/ckivp


monsoon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 524
Joined: Wed Sep 15, 2010 10:02 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by monsoon » Mon May 03, 2021 8:32 pm

จอง 1 ที่ครับ

เรียนรู้และเข้าใจ คุณค่าที่แท้จริงของสรรพสิ่ง...


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2125
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by amornkowa » Mon May 03, 2021 8:32 pm

จอง1ที่ อาวุโส ครับsomkull
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 343
Joined: Fri Dec 16, 2011 11:05 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by somkull » Mon May 03, 2021 8:44 pm

จอง 1 ที่ครับprapenpit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 7
Joined: Wed Oct 16, 2019 1:00 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by prapenpit » Mon May 03, 2021 8:45 pm

จอง 1 ที่คะchanathan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 19
Joined: Thu Oct 18, 2012 2:32 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by chanathan » Mon May 03, 2021 8:45 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับwispan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Fri Jul 13, 2012 5:46 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by wispan » Mon May 03, 2021 8:45 pm

จอง
1ที่ครับAAA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 110
Joined: Fri Sep 07, 2012 11:29 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by AAA » Mon May 03, 2021 8:49 pm

จอง 1 ที่ครับtis
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 76
Joined: Tue Sep 03, 2013 1:59 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by tis » Mon May 03, 2021 8:49 pm

จอง 1ที่ ครับnatedaophu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 21
Joined: Mon Sep 16, 2019 2:53 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by natedaophu » Mon May 03, 2021 8:51 pm

จอง 1 ที่คะผักกาด
Verified User
Posts: 214
Joined: Wed Apr 23, 2014 10:13 am

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by ผักกาด » Mon May 03, 2021 8:52 pm

จอง 1 ที่ค่ะdr1
Verified User
Posts: 841
Joined: Tue Jul 13, 2010 2:44 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by dr1 » Mon May 03, 2021 8:55 pm

1ที่ฮะ

ควรมิควรแล้วแต่อ.จะกรุณาฮะ

samatah


Nonkc
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Wed Jul 29, 2020 11:17 am

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by Nonkc » Mon May 03, 2021 9:03 pm

จอง 1 ที่ครับ (สมาชิกใหม่ ยังไม่เคยเข้าร่วมเลยครับ)pukpue
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Sat Aug 20, 2011 2:20 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by pukpue » Mon May 03, 2021 9:04 pm

จอง 1 ที่ครับ
ขอบคุณครับJUPERJOE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 167
Joined: Fri Sep 07, 2012 10:27 am

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by JUPERJOE » Mon May 03, 2021 9:09 pm

จอง 1 ที่ครับmoosamchun2
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 28
Joined: Wed Sep 22, 2010 11:16 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by moosamchun2 » Mon May 03, 2021 9:13 pm

จอง 1 ที่ ..(อาวุโส ร่วมงานครั้งแรกครับอาจารย์โจ)

ศิษย์สำนักรุ่น 4.


Kulisara_n
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Feb 11, 2020 1:51 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by Kulisara_n » Mon May 03, 2021 9:15 pm

จอง 1 ที่ค่ะ (ครั้งแรกเลยค่ะ) ขอร่วมฟังด้วยคนนะค๊าtaothiam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 33
Joined: Fri Mar 21, 2014 9:14 am

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by taothiam » Mon May 03, 2021 9:18 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับzeus_th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Tue Jul 12, 2016 12:57 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by zeus_th » Mon May 03, 2021 9:18 pm

จอง 1 ที่ครับผมshooter
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 132
Joined: Thu Jun 12, 2008 4:26 pm

Re: รับจองมีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2564

Posts by shooter » Mon May 03, 2021 9:24 pm

จอง 1 ที่ครับPost Reply