Cloud ที่สมาคมใช้งานเกิดปัญหา ในเบื้องต้นข้อมูลย้อนกลับไปเป็นวันที่ 4 มีนาครับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ภาพประจำตัวสมาชิก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1054
ผู้ติดตาม: 335

Cloud ที่สมาคมใช้งานเกิดปัญหา ในเบื้องต้นข้อมูลย้อนกลับไปเป็นวันที่ 4 มีนาครับ

โพสต์ที่ 1

โพสต์

เรียนสมาชิกสมาคมฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลาบ่ายโมง Cloud ที่สมาคมใช้งานเกิดปัญหาและต้องใช้ข้อมูลที่สำรองไว้เพื่อกู้ระบบกลับคืนมา ในเบื้องต้นข้อมูลจะย้อนกลับไปเป็นวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตอนเช้าครับ

ทาง vendor พยายามกู้ข้อมูลระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2564 อยู่ ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบครับ

ขออภัยในความผิดพลาดและความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยครับ ทางสมาคมฯ จะหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครับ
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ล็อคหัวข้อ