AGM 2564

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

AGM 2564

Posts by amornkowa » Sat Jan 23, 2021 7:14 am

ปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดปีมา บริษัทที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นในเดือน มค 2564
ซึ่งกำหนดประชุมกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว ก่อนเกิดCovidรอบใหม่ ทยอยแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็น E-AGM
บริษัทที่ประชุมรูปแบบใหม่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานคือ AOT
และสัปดาห์ยังมีอีกหลายบริษัทประชุมonline
เช่น IRC, FTREIT

หวังว่าคนติดเชื้อใหม่จะเป็นศูนย์ในเร็ววันนี้
จะได้ไปประชุมสถานที่จริงอีกครั้งนะครับamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Wed Jan 27, 2021 6:33 pm

E-AGM FTREIT 27 Jan 2021 14.00

มีผู้เข้าประชุมจำนวน 478 ราย คิดเป็นจำนวนหน่วย 2,189,873,751 หน่วย

วาระที่1 รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี2563 ( 1 oct 62 - 30 sep 63 )

สรุปผลการดำเนินงานทางด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมของกองทรัสต์
อัตราการเช่าเฉลี่ย ปี63 = 83.6% เพิ่มขึ้นจากปี 62 เท่ากับ 1%
แบ่งเป็น กรุงเทพตอนเหนือ อัตราการเช่าเฉลี่ย 75% เพิ่มขึ้น 2.5%
กรุงเทพ ตะวันออก อัตราการเช่าเฉลี่ย 98% ลดลง 1.4%
EEC. อัตราการเช่าเฉลี่ย 83.8% เพิ่มขึ้น 0.9%

ภาพรวมของ port

ได้มีการลดค่าเช่าสำหรับผู้ที่เดือดร้อนจากCovid-19 นับจากมีนาคม 63 ถึงเมษายน 64 คิดเป็น 16 ลบ
ค่าเช่าที่คิดลด =0.6% ของรายได้ค่าเช่าทั้งหมด

สัญญาเช่าจะหมดอายุในปี64 คิดเป็น 29.5% ของสัญญาเช่าทั้งหมด
ทางทรัสต์พยายามจะต่อกับรายเดิม หรือ หารายใหม่ ซึ่งเป้าหมายการต่ออายุไม่ต่ำกว่า 80%ในแต่ละปี

ฐานผู้เช่าหลากหลาย ไม่มีรายใดมากกว่า 10%

ยานยนต์ 26%
Logistic. 26%
Electronic 21%
อื่นๆ 19%
ค้าปลีก 6%

แยกเป็นประเทศที่เข้ามาเช่า
Japan 46%
EU. 20%
Thai. 16%
Asia ex japan 15%
US. 3%


การบริหารจัดการหนี้ ที่มีภาระดอกเบี้ย
ปี64. 43.1% แบ่งเป็น
เงินกู้ระยะสั้น 2,858 ลบ
หุ้นกู้ที่ครบกำหนด 2,100 ลบ
ดูรายละเอียดจากรูป

ผลการดำเนินงาน
รายได้. 3,048 ลบ เพิ่มขึ้น 8.6%
ต้นทุนเช่าและบริการ 192 ลบ ลดลง 45.1%
ต้นทุนทางการเงิน 315 ลบ เพิ่มขึ้น 16%
รายได้จากการลงทุน 2,099 ลบ เพิ่มขึ้น 20%
Net profit margin 1,200 ลบ ลดลง 33.1%


เพราะมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

งบดุลที่แข็งแกร่ง
มีเงินลงทุนในอสังหา 41,144 ลบ
รวมสินทรัพย์ 42,870 ลบ เพิ่มขึ้น 11.4%
สินทรัพย์สุทธิ 29,975 ลบ เพิ่มขึ้น 9.0%

NAV ปรับเพิ่มเป็น 10.6203 บาทต่อหน่วย

Q: การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมปีนี้เป็นโรงงาน คลังสินค้า หรืออะไรที่เกี่ยวข้องใช่ไหม
A: ปีนี้เน้น อุตสาหกรรมที่เติบโตให้ผลตอบแทนดี เราเน้นในIndustrial property
เช่นโรงงาน คลังสินค้าให้เช่า

วาระที่2 รับทราบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทรัสต์
ทางผู้บริหารโชว์หน้างบดุลและไปวาระถัดไป เพราะอธิบายไปก่อนหน้าแล้ว

วาระที่3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี KPMG เป็นผู้สอบกองทรัสต์ และค่าตอบแทน
ประจำปี2564 ที่เพิ่มขึ้น300,000บาท
ผมได้สอบถามถึงสาเหตุที่ปรับเพิ่มขึ้น
ทางทรัสตีให้ข้อมูลมาว่า มาจากสาเหตุที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 10% และขอบเขต
ของงานเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดของกลต ซึ่งได้เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเเล้วสมเหตุผลในการขึ้นราคา

วาระที่4-6 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน
โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)ของกองทรัสต์
โดยถ้ามีวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าไม่ผ่านทั้งสามวาระ

ซึ่งทั้งสามวาระได้ผ่านการอนุมัตของผู้ถือหน่วยเรียบร้อย

ดูรายละเอียดจากสไลด์ได้ครับ

วาระที่4 ต้องอนุมัติผ่าน 75%. ผลอนุมัติ 88.4599%
วาระที่5 พิจารณาอนุมัติการเสนอขาย และ จัดสรรหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
RO. < 30%
Non-Right offering
PPO < 20%
PO < 20% , PP < 10% รวมแล้ว <= 20%
และรวมทั้งหมดไม่เกิน 30% คิดเป็น 846.72 ล้านหน่วย

อนุมัติ 88.4533%

มีเงื่อนไขว่า คนคัดค้านไม่เกิน 10% จึงสามารถเสนอขายจัดสรรเฉพาะเจาะจงให้ผู้ถือหุ้นบางรายได้
ปรากฏว่าคัดค้านเพียง 7.5339% ก็ผ่านการอนุมัติ

วาระที่6 การพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยแก้ไขจำนวนหน่วยทรัสต์
สอดคล้องกับ General Mandate ออกหน่วยเพิ่มไม่เกิน 846ล้านหน่วย
โดยต้องมติ 50% ผลอนุมัติ 88.4536%

Q: สัญญาที่แก้ไขมีผลแค่1ปีใช่ไหม
A: มีผลตลอดไป

วาระที่7 อนุมัติการกู้ยืม วงเงินกู้ระยะสั้นและยาวไม่เกิน 10,000 ลบ (เดิมได้ 6,000 ลบจากการอนุมัติ
เมื่อสค 63)

ผล อนุมัติ 95.977%

วาระที่8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์
กับทรัสตี ซึ่งเป็นธนาคารกรุงเทพ ถือหน่วยอยู่4% เเละ บลจ บัวหลวง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคาร
กรุงเทพ เป็นทรัสตี

ผล อนุมัติ 94.8786%amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Wed Jan 27, 2021 6:36 pm

E-AGM FTREIT เสริมslideช่วงแรก ครับamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Wed Jan 27, 2021 6:38 pm

Slide FTREITamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Thu Jan 28, 2021 12:22 am

EGM SNC 26 Jan 2021 10.00 by เอกธำรง

เพิ่มทุน 2021เพื่อ?

อดีตหุ้นยอดนิยม1ใน3ทหารเสือแห่งไทยวีไอสมัยก่อน บริษัทเป็นโรงงานทำท่อแอร์ทำงานโออีเอ็มและล่าสุดทำทูล บอกซ์ ซึ่งเป็นกล่องเก็บเครื่องมืออะไหล่รถที่มีประจำโรงรถของทุก(ไม่ก็เกือบ)ทุกบ้านในอเมริกา (มีขยายความเพิ่มเติมตรงหัวข้อเพิ่มทุนข้อหนึ่ง)

ข้อมูลบริษัทอย่างย่อ

https://www.set.or.th/set/factsheet.do? ... country=TH

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของปี 2021 (26/1/21)รวมถึงสรุปการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีปีที่แล้ว

https://www.set.or.th/dat/tsd/meeting/2 ... 00486T.pdf

ขอขยายความเพิ่มเติมจากการสอบถามทางบริษัทจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่เพิ่งจบไปดังนี้

ปล1ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลเป็นความเข้าใจส่วนตัวของผู้เขียนจากการฟังและซักถามจริงจังจนเข้าใจ สอบถามข้อมูลทางบริษัทเพิ่มเติมได้ครับ และที่สำคัญผมไม่ได้ครอสเช็คข้อมูลเพิ่มเติมในงบ

ปล2มีเป็นเวอร์ชั่นฟังข้อมูลอัพเดทโดยการเสิช YouTube ดังนี้เลยครับsnc oppday2020q1, 2, 3)

-ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นทั้งหมดประมาณ 288,000,000 หุ้น ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุน 112,000,000 หุ้น =400ล้านหุ้น

-ในที่ประชุมมีคำถามดีมากถามว่าทางบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกครบถ้วนไหมในด้านการเพิ่มทุน บริษัทพิจารณาแล้วตัดสินใจว่าจะเพิ่มทุนแบบพีโอ(เหมือนไอพีโอเพียงแต่ไม่ใช่ครั้งแรก) สั้นๆคือการเสนอขายหุ้นให้บุคคลทั่วไป

(RO ดีเพิ่มทุนได้เร็ว ผมเดาว่าผู้ถือหุ้นบางรายอาจจะไม่มีเงินพอเพิ่มทุน PPกดราคาและเป็นนักลงทุนกลุ่มเดียว POช้าแต่ก็ดีช่วงจังหวะเพิ่มทุนกับการลงทุนตรงกันจึงรับได้)

เงินเพิ่มทุนนำไปทำอะไรบ้าง

1)780m สร้างอาคารที่ 15 16 + 1 แวร์เฮ้าส์(อาคาร18?) พื้นที่70000sqm 5ปีคืนทุน ใช้เวลาก่อสร้าง4-6mth รายได้เป็นค่าเช่าล้วนๆ ค่าตัดจำหน่ายอาคารตัด 30 ปี - เป็นที่ให้ลูกค้าtool boxจากอเมริกาเช่า เครื่องจักรเป็นของทางลูกค้า

Tool box บริษัทเริ่มผลิตให้ลูกค้าจากอเมริกาซึ่งนำไปขายต่อผ่านหลายช่องทางรวมถึงโฮมดีโป้ ตั้งแต่ต้นปี 2019 ลองผิดลองถูกจนพัฒนาสายการผลิตเป็นระบบออโตเมชั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มได้ผลดีในช่วงไตรมาส3ปี 2020 บริษัทผลิตที่อาคาร9และ 14ซึ่งใช้เงินจากการดำเนินงานสร้างขึ้นมา เป้าหมายรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ประมาณ 150 ล้านบาท(ใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในคิว3)

ความยากของมันคือความละเอียดอ่อนในการผลิตมุมและองศาของแต่ละส่วนประกอบต้องตรงกัน แต่ละส่วนผลิตออกมาจากเครื่องจักร(เช่นขึ้นรูป พ่นสี) โดยไม่ใช้แม่พิมพ์ เนื่องจากการใช้แม่พิมพ์ทำให้การเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์มีข้อจำกัด อีกทั้งยังต้องการการใช้แรงงานคนเยอะมาก จึงเป็นสาเหตุที่ลูกค้าทำการสำรวจโรงงานผลิตในภูมิภาคนี้มา2ปีแล้วและสุดท้ายมาลงเอยที่บริษัท เหตุผลที่ไม่ไปจีนและเวียดนามเพราะกลัวเรื่องภาษีจากการกีดกันทางการค้า(trade war)

Special tips:อันนี้เป็นความกังวลส่วนตัวของผมเนื่องจากภาพใหญ่ของปัญหาประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือมีการพิจารณาถึงวิธีแก้ปัญหาเลยเรื่องบาทแข็ง ผมมีถามที่ประชุมว่าถ้าเกิดบาทแข็งขึ้นในปีนี้ซัก2-3 บาท มันก็น่าจะจูงใจให้ลูกค้าย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น เพราะถ้าแข็งขึ้น 3 บาทจาก30 บาท/USDก็เพิ่มต้นทุนลูกค้าขึ้นประมาณ 10% บริษัทบอกว่ามีการพิจารณาเรื่องนี้แล้ววิธีแก้ปัญหาคือการทำประกันความเสี่ยงค่าเงิน

แม้ว่าช่วงไฮซีซั่นของการขายสินค้าชนิดนี้จะอยู่ในช่วงไตรมาสสี่ของทุกปีในแบล็คฟรายเดย์ แต่ในแง่มุมการผลิตโดยเฉลี่ยจะผลิตจำนวนใกล้เคียงกันในทุกเดือน รายได้จากค่าเช่าโรงงานกับแวร์เฮ้าส์จะรับรู้ปลายปีนี้ ถ้าการก่อสร้างไม่ถูกเลื่อนออกไปเพราะที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

Contract5yrกับลูกค้าๆจ่ายส่วนขาดถ้าเช่ามิครบตามสัญญา

แล้วเกิดลูกค้าอเมริกาเกิดย้ายไปล่ะ?

บริษัทบอกว่า LINE การผลิตสามารถสลับไปใช้ผลิตสินค้าให้ลูกค้าเจ้าอื่นได้

2)ลงทุนโรงงานเครื่องจักรอย่างละครึ่งวงเงิน 200,000,000 อาคาร19

3)ทุนสำรองหมุนเวียน 420,000,000

ใช้เอเชียพลัสทั้งเอฟเอและอันเดอร์ไรท์เตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
-กลต กว่าจะอนุมัติน่าจะขายหุ้นเพิ่มทุนได้May64+/-

-เงินลงทุน660m อนุมัติเรียบร้อยแล้วช่วงเดือนสิงหาปี 2020 -อาคาร17= 40000sqm ทำแอร์ตู้เย็นเริ่มคิวหนึ่งจาก1m-> 2,000,000 set ส่วนนี้ใช้เงินกู้ไปแล้ว เริ่มรันไตรมาสหนึ่ง 2021 โดยใช้พื้นที่30%+2022=30% +2023=30%+

-บริษัทมีลดคนไป 300 คนตอนนี้มี3000คนโดยแบ่งเป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างที่จ้างเป็นสัญญาจ้าง50:50 ต้นทุนค่าแรงงานของบริษัทเป็น 2%

-orderที่ยืนยันแล้วทำให้เกิดการเติบโตได้25%ในปีนี้ จนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของปีก็ยังมั่นใจอยู่ โดยการเติบโตหลักมาจากงานโออีเอ็ม25% จากงานต้นน้ำ5-10%
(ต้นน้ำdrop63q2 betterq3 )

-เจ้าของคุณสมชัย ยังเป็นคนเก่ง มีเสน่ห์และติดดินเหมือนที่เคยเจอ 10 กว่าปีที่แล้ว งานนี้ลูกสาวเจ้าของชื่อเอส ในชื่อบริษัทได้เริ่มเข้ามาเป็นผู้บริหารโดยมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยอมรับ

เพื่อนเพื่อนสนใจเคสหุ้นอดีตเคยดังอย่างนี้กันไหมครับToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Jan 28, 2021 1:52 pm

AS EGM 2021
08/01/2021 14:00 (Online)

+ ผู้ร่วมประชุม 67ราย มาด้วยตนเอง 36ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 58%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญปี 63

วาระ 2-5
+ ลดทุนจดทะเบียน 51ล้านบาท ที่เตรียมไว้รองรับ AS-W1 แต่ไม่ได้ใช้สิทธิและหมดอายุ
+ ลดทุนจดทะเบียน 20ล้านบาท ที่เตรียมไว้รองรับ General Mandate แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
+ ออก AS-W2 82.89ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 5:1 ราคาแปลง 3.5บ อายุ 3ปี
+ เพิ่มทุน 41.44ล้านบาท เพื่อรองรับการแปลง AS-W2
+ AS-W2 จะเข้าพอร์ตเมื่อไร ตอบ 25 มค เข้าพอร์ตสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภา
+ เหตุผลในการออก Warrant ทั้งที่มีเงินสดมาก ตอบ เคยมีการออก w1 แต่ใน4-5ปีที่ผ่านมามีผลประกอบการไม่ดี w1 หมดอายุไปโดยไม่มีคนแปลง ปีที่แล้วเลยมีการขอ General Mandate เผื่อไว้ ที่ต้องเตรียมเงินเพราะ บางช่วงก็มีเงินสดน้อย และเตรียมไว้สำหรับโอกาศใน 3ปีข้างหน้า ทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิม
+ ทำไมไม่ใช้การเพิ่มทุน ตอบ ตอนนี้มีกระแสเงินสดอยู่ ยังไม่ชัดเจนในการใช้เงิน
+ ราคาการใช้สิทธิ ที่บอกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เป็นราคาตอนไหน ตอบ เป็นราคาตอนประชุมบอร์ด ตอนนั้นคิดเป็น 80%

วาระ 6
+ อื่นๆ
+ แผนการขยายธุรกิจตปท ตอบ ตอนแรกปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าจะมีแถลงแผน คร่าวๆ ปีที่แล้วเปิดตัวสินค้าใหม่ในอินโด และกลับเข้าไปดูในเวียดนาม เพราะเค้าเปลี่ยนกฏให้บริการ mobile app และเกมได้ แต่ยังต้องผ่านเซ็นเซอร์
+ อีกส่วน รายได้จากเกมมือถือยังไม่มาก จะเน้นมากขึ้น
+ จะจ่ายปันผลเมื่อไร ตอบ ต้องปิดงบก่อน คิดว่าปีนี้จ่ายได้แน่นอน มีบ.ลูกในตปทต้องใช้เวลาในการปันผลจากลูก เพราะรายได้ 60% เป้นตปทแล้ว กลางปีนี้น่าจะมี เปลี่ยนนโยบายปันผลจาก 30% เป็น 50%
+ Q4 เป้นอย่างไร ตอบ ต้องตอบหลังปิดงบ q4 แต่แนวโน้มหลายประเทศก็ดี มีเกมเปิดใหม่อยู่บ้าง อย่ามองเราเป็นไตรมาศ คล้ายโรงหนังที่บางไตรมาศดีบางไตรมาศไม่ดี อยากให้มองเป้นรายปีดีกว่า
+ จะมีการสำรองใหม ตอบ ทั่วไป q4 ผู้สอบจะดูว่ามีอะไรต้องตั้ง หรือเคยตั้งแต่ดีแล้วจะเอากลับมา ตอนนี้เราโดนตั้งไปจนไม่เหลืออะไรให้ตั้งแล้ว
+ เกมส์ Real Yungang Mobile พร้อมเปิดเมื่อไร ตอบ ตามแผนปลาย q1 มีการเปิดแล้วในไต้หวัน การแปล การเตรียมserver เสร็จแล้ว กำลังเทส และพีเจอร์ที่ปรับให้เหมาะกับไทย
+ แผนการเตรียมสู่ E-Sport ตอบ ศึกษามา แต่เราไม่เชียวชาญ เราถนัด mmorpg แต่บางประเทศฟิลิปปินมี FPS มาเลย์ก็มี เกมแนว E-Sport เป็นแบบ winner take all การแย่งลำบากเพราะมีทีม ต้องเลิกเล่นเกมนั้นมาทั้งทีม
+ ค่าเงินบาทที่แข็ง ตอบ สัดส่วนรายได้ ไทย 40% เราตั้งเป็นบริษัทลูกในประเทศนั้นๆ จะมีผลตอนรวมงบ มี natural Hedge และ FW ไว้บ้างสำหรับจ่ายเงิน
+ การลดทุนเมื่อปี 63 ทำไมจำนวนหุ้นเท่าเดิม ตอบ เป็นการล้างขาดทุนสะสม จำนวนหุ้นเลยเท่าเดิม ไม่ไช่การแตกพาร์
+ ประเมินจำนวนผู้เล่นน้อยลงยังไงบ้าง ตอบ เกมต้องใช้เวลาเล่น ไทย q1-2 เราล๊อกดาวน์ โรงเรียนปิด เลยมีคนเข้ามาและจ่ายเงินเยอะ พอ q3 คลายล๊อกดาวน์ ทำให้จำนวนผู้เล่นน้อยลง พอช่วงนี้กึ่งล๊อกจะมีคนเข้ามามากขึ้น
+ ปีที่แล้วตลาดเกมโตมากกว่าปกติ จำนวนผู้เล่นมากขึ้น แม้ว่าโควิดจะหายไป คนที่เคยมาเล่นแล้วจะถือเป็นการเอ็นเตอเทนของเขา
+ ปี 2020 เราเติบโตดี คิดว่าต่อให้ไม่มีโควิด การเล่นเกม Food delivery ก็คงไม่ลดลงToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Jan 28, 2021 1:56 pm

MACO EGM 2021
19/01/2021 14:00 Online

+ ผู้ร่วมประชุม 192ราย มาด้วยตนเอง 94ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 74%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญปี 63

ประธานอธิบาย
+ PLANB ขอเวฟขั้นต่ำ แลกกับ จ่ายเงินล่วงหน้า 700ล
+ สถานการณ์ตอนนี้ ที่มาเลย์ยังล๊อกดาวน์อยู่ กำลังเจรจาขั้นต่ำที่ต้องจ่ายเขา และสัญญาใหม่ด้วย
+ ไทย ตอนนี้เจรจาเจ้าของที่ เพื่อลดคชจ
+ จะเริ่มมีธุรกิจ non-media

วาระ 2
+ อนุมัติการแก้ไขสัญญาบริหารสื่อ ที่ทำกับ PLANB
+ สัญญาเดิมที่ทำ 15/01/63 PLANB ต้องจ่ายขั้นต่ำ 175ล้าน/ไตรมาศ
+ PLANB ขอปรับขั้นต่ำ จาก 1.จำนวนป้ายลดลงจาก 1229 เป็น 1213ป้าย 2. ผลกระทบจาก covid ทำให้การขายสื่อลดลง
+ ปรับลดขั้นต่ำตลอดสัญญา จากจำนวนป้ายที่ลดลง 175ล เป็น 169.10ล/ไตรมาศ 700ล/ปี เป็น 688.2ล/ปี
+ ปรับลดขั้นต่ำ จากโควิด ของ 63Q2 1 กค 63 - 30 กย 63 เหลือ 84ล้าน
+ ยกเว้นขั้นต่ำ 63Q3-Q4 1 ตค 63 - 31 มีค 64
+ PLANB จะชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำของรอบ 1 เมย 64 - 31 มีค 65 ล่วงหน้า 700ล้าน ภายใน 15วันหลังประชุมผู้ถือหุ้นของ MACO ส่วนค่าตอบแทนจริงที่เกิน ในส่วน 85% และ 90% ยังคงได้รับเหมือนเดิม ส่วนขั้นต่ำที่ลดลงตามจำนวนป้ายจะถูกหักออกตามจริง ณ เวลานั้น
+ PLANB จะไม่ขอปรับลดค่าตอบแทนขั้นต่ำ ของรอบ 1 เมย 64 - 31 มีค 65 อีก ยกเว้นจากจำนวนป้ายที่ลดลง
+ ป้ายที่ลดลง มีทั้งทำเลไม่เหมาะสม และจากการซ่อมแซม
+ ปัจจุบัน maco ไม่ได้มีฝ่ายขายแล้ว บางส่วนโอนให้ planb บางส่วนเอาไปทำส่วนอื่น
+ ตามสัญญาเดิม ถ้ามีเหตุสุดวิสัย ต้องมีการเจรจากันอยู่แล้ว
+ VGI, BTS, PLANB ลงคะแนนในวาระนี้ไม่ได้
+ มีแผนลดความเสี่ยงสถานการณ์โควิดอย่างไร ตอบ มีการประชุมเรื่องธุรกิจใหม่ non-media น่าจะประกาศให้ผถหทราบเร็วๆนี้
+ bts led ดีขึ้นมาก และกำลังสร้างเพิ่มขึ้น
+ จะบริหารความเสี่ยงเรื่องมี planb เป็นผู้บริหารสื่อเจ้าเดียวอย่างไร ตอบ เราคิดว่าเป็นเขาเป็นพาร์ทเนอร์ เวลานี้ขายไม่ดีไม่ไช่ว่าเราเอาเขาออกไป ตลาดรวมมีผลกระทบจริงๆ ตอนนี้ก็เริ่มขายดีขึ้น
+ มีการลดป้าย รอบแรก 156ป้าย รอบสอง 16ป้าย ตอบ เราพยายามกำจัด ตัวที่ gpติดลบ ค่าเช่าสูงๆ บางส่วนป้ายนานมากแล้วไม่มีรายได้มา2ปี มีสิ่งบดบังเพิ่มขึ้นมาเช่นต้นไม้
+ ถ้าโควิดยืดไปอีก มีแผนอย่างไร ตอบ มองธุรกิจ non media ยังมีธุรกิจที่ดีอยู่ อย่างขนส่ง ขายออนไลน์ กำลังคุยกับพาร์ทเนอร์ และตลาดตปทไม่ได้ทำ media อย่างเดียว
+ ที่เวียดนาม gdp เขาดีขึ้น มีพาร์ทเนอร์ใหม่ที่เวียดนาม
+ รับ 700ล้าน เป็นเงินสด รอบันทึกรายได้ตามระยะเวลาจริง
+ ต้นทุน maco บริหารเอง 20% แต่ที่ planb บริหารจะได้ 15%
+ ถ้าไม่มีสัญญาส่วนนี้มาก่อน จะเจอการแข่งขันลดราคาอย่างรุนแรง
+ เจรจาขอลดค่าเช่าที่ได้ 20-30ล้าน
+ เห็นด้วย 98.8%

วาระ 3
+ อื่นๆToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Jan 28, 2021 2:04 pm

UV AGM 2021
25/01/2021 14:00 Online

+ ผู้ร่วมประชุม 49ราย มาด้วยตนเอง 11ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 72%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 17/01/2020

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 30/09/2020
+ รายได้ 4386ล กำไรขั้นต้น 804ล กำไรสุทธิ 62.5ล สัดส่วนรายได้อสังหา 68%
+ สินทรัพย์ 17794ล เป็นอสังหาระหว่างพัฒนา 9909ล
+ หนี้สิน 8507ล มีภาระดอกเบี้ย 4446ล เป็นเงินกู้ยืมทำโครงการ 2000ล ค่าเช่ารอการตัดบัญชี 2675ล หุ้นกู้ 1000ล IBD 0.48
+ รายได้ ธุรกิจอสังหา 84% ธุรกิจอุตสาหกรรม 14%
+ ยังมีผลการดำเนินงานของ Gold 10เดือน และกำไรขายหุ้น Gold ซึ่งจ่ายปันผลแล้ว
+ อาคารสำนักงาน ทองหล่อ
+ ธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหา ร่วมกับ stonehenge
+ UV BGP ถือ 55% ร่วมกับ Bgrim
+ โครงสร้างรายได้ ต่อไป อสังหา 40% พลังงาน 40% อื่นๆ 20%
+ แผนธุรกิจ ปี63 หาพาร์ทเนอร์ คือ bgrim ปี 64 จะปรับโครงสร้างการลงทุนใหม่ และพัฒนาบุคลากร
+ ธุรกิจพลังงาน โตมั่นคงเฉลี่ย 3.5% ในช่วง 5ปีที่ผ่านมา
+ ธุรกิจอสังหา ยอดขายลดลง 50% ยอดเปิดโครงการใหม่ -70%
+ Grand Unity พร้อมขาย 5โครงการ 3300ล ระหว่างพัฒนา 4โครงการ 10000ล โครงการใหม่รอเปิดตัว 5โครงการ 12400ล
+ อาคารสำนักงานทองหล่อ ลงเสาเข็มแล้ว มูลค่า 1400ล คาดว่าเสร็จปลายปี 65
+ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอสังหา มี stonehenge บควบคุมงานก่อสร้าง / AheadAll ผลิตและจำหน่ายสินค้าออโตเมชั่นของอสังหา / Senses บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
+ ธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์ mkshare 47%
+ กลยุทธ์การลงทุน เน้นสร้างสมดุลการเติบโต ให้ยั่งยืน

วาระ 3
+ อนุมัติงบ สิ้นสุด 30/09/2020

วาระ 4
+ ปันผล 0.02บ/หุ้น รวม 38.23ล้านบาท คิดเป็น 61%ของกำไร

วาระ 5-8
+ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3ท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาใหม่
+ อนุมัติเพิ่มกรรมการ 1ท่าน จากเดิม 8ท่าน และแต่งตั้งนายกำพล ปุญโสณี เป็นกรรมการใหม่ โดยปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
+ แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพิ่มนายกำพล ปุญโสณี
+ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินไม่เกิน 12ล้าน จากปีที่แล้ววงเงินไม่เกิน 10ล้าน
+ ค่าตอบแทนรายบุคคล เท่าปีที่แล้ว
+ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2563

วาระ 9
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เคพีเอ็มจี ค่าตอบแทน 7.5แสนบาท ลดลง 5หมื่นบาท

วาระ 10
+ แก้ไขข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพรกที่ออกเมื่อ 19 เมย 63

วาระ 11
+ อื่นๆ
+ คุณปณตกล่าว การลงทุนของ uv จะมองถึงความเข้าใจใน cycle ของธุรกิจ และอนาคต จะ invest in tomorrow โควิดเป็นวิกฤต แต่ก็ยังเปิดโอกาศในการลงทุน
+ จะมุ่งเน้น sector ที่ยั่งยืน เช่น พลังงาน มองอยู่หลายปี จนพบพาร์ทเนอร์ และโอกาศที่ดี
+ ผลกระทบโควิด ตอบ รายได้หลักอสังหากระทบโดยตรง สังกะสีผู้ผลิตยางรถมีการปิดโรงงานและใช้น้อยลง ทำให้ใช้กำลังผลิตได้ 40% แต่จากแผนที่ประชุมรอบที่แล้วทำให้ธุรกิจใหม่มีความคืบหน้าToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Jan 28, 2021 2:09 pm

UV AGM 2021 เพิ่มรูปToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Jan 28, 2021 2:11 pm

CHOW EGM
27/01/2021 14:00 Online

+ ผู้ร่วมประชุม 37ราย มาด้วยตนเอง 4ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 88%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 29/04/63

วาระ 2
+ อนุมัติจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9โครงการในญี่ปุ่น กำลังผลิตติดตั้ง 64.21MW มูลค่า 4114ล้านบาท
+ จะนำเงินไปคืนหนี้ จาก DE 10เท่า เป็น 0.4เท่า และไปลงทุนในออสเตรเลีย 172.8MW เงินลงทุน 4913ล้านบาท
+ ข้อเสีย จะเสียรายได้ในโรงไฟฟ้าปัจจุบัน
+ ที่ปรึกษาการเงินเลือกวิธี DCF เป็นมูลค่า 2384-2983ล้านบาท ซึ่งราคาขายสูงกว่าราคาประเมิน

วาระ 3
+ อื่นๆToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Jan 28, 2021 4:12 pm

OISHI AGM 2021
28/01/2021 14:00 Online

+ ผู้ร่วมประชุม 54ราย มาด้วยตนเอง 20ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 91%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 30 มค 63

วาระ 2
+ ผลการดำเนินงาน
+ ภาวะตลาด gdp หดตัว 6% นักท่องเที่ยวลด 80%
+ แต่เห็นโอกาศจากลูกค้าอยู่บ้านมากขึ้น เดลิเวอรี่เติบโต เน้นอาหารที่ปลอดภัย
+ รายได้ -19% กำไร -13.3% (มีกำไรพิเศษจากประกัน)
+ เครื่องดื่ม รายได้ -7.6% จากการปิดชายแดน กำไร +43% จากลดต้นทุน
+ อาหาร รายได้ -29.8% ขาดทุน -183ล จากกำไร 360ล
+ de 0.2เท่า
+ เครื่องดื่ม mkshare 48% รุกสินค้าเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาล ตลาดพรีเมียมโออิชิโกลด์
+ ทำกิจกรรมการตลาดออนไลน์ ร่วมกับพันธมิตรเดลิเวอรี่ รุก E-Sport ROV
+ โออิชิคลับ 3แสนคน
+ ตลาดตปท กัมพูชา ลาว พม่า ยังเป้นที่ 1
+ ยุติเงินเคมเปญครึ่งหลังของปี มาบริจาคช่วยโควิด 24ล้านบาทให้ รพ 7แห่ง
+ บริจาคแอลกอฮอ ให้กัมพูชา ลาว
+ ตรวจโควิดให้พนักงาน
+ สั่งอาหารผ่าน qr code
+ สั่งอาหารผ่าน OishiDelivery.com 1177 และแอปส่งอาหาร
+ การตลาดผ่าน BEV food App
+ ลดต้นทุน เจรจาลดค่าเช่าเพราะร้านส่วนมากอยุ่ชั้นบนลูกค้าไม่ขึ้นไป บริหารวัตถุดิบ หยุดรับพนักงาน จัดตารางการทำงานให้เหมาะสม ลดค่าซ่อมแซมร้าน
+ ชลอการเปิดสาขา ปิดบางสาขาที่ไม่ทำกำไร มีจำนวนสาขา 270สาขา
+ Model ธุรกิจใหม่ ใช้ครัวร่วมระหว่างแบรนด์ Ramen + Kakashi
+ สินค้าใหม่ รสชาติใหม่ เน้นสุขภาพมากขึ้นโปรตีนสูง
+ ขยายช่องทางจำหน่าย แมคโคร เวนดิ้งแมชชีน
+ ออกบูทตาม MRT ที่พักอาศัย
+ กลยุทธ์ปี64 เครื่องดื่ม ขยายฐานคนรักสุขภาพ E-Sport สินค้าพรีเมียม ตลาดส่งออก
+ ร้านอาหาร รูปแบบร้านใหม่ Pff-Premise เมนูใหม่ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
+ อาหารพร้อมทาน ขยายสินค้าที่ไม่แช่เย็น เช่น ซอสบรรจุขวด
+ โออิชิพลัทซี มีวิตามินซี และวุ้นมะพร้าว
+ Modelใหม่ Food Truck / Oishi To Go / ร้านพรีเมียม
+ ซอสบรรจุขวด สิ้นเดือนนี้ ทำซอสมะเขือเทศ ซอสพริกให้ kfc
+ ทำประกันโควิดให้พนักงาน
+ คำถาม ชาเขียวอิ่มตัว จะทำอย่างอื่นหรือไม่ ตอบ ชาเขียวยังเกิน 1หมื่นล้านอยู่ หดตัวบ้างจากการเก็บภาษีน้ำตาล แต่ยังออกสินค้าพรีเมียมได้
+ รายได้ไม่โตมาหลายปี ตอบ ออกสินค้าใหม่ อย่างวิตามินซี
+ กัมพูชาที่1 ลาว พม่า ยังมีโอกาศเติบโต
+ ตปท ตลาดไหนเติบโตอย่างไร ตอบ รายได้ clmv 25% ส่วนใหญ่อยู่กัมพูชา พม่าน่าสนใจ
+ จะขยับไปอลาคาสมากขึ้น
+ ชากูซ่า น้ำตาลไม่สูง เข้าในโรงเรียนได้ ปกติไม่ให้น้ำอัดลมเข้า ยอดขายเพิ่ม
+ cash van 1200คัน พนักงาน 3-4000คน 3แสนร้านค้า + เสริมสุขอีก 1แสนร้านค้า
+ โมเดิร์นเทรดลด โชห่วยเพิ่ม คนย้ายถิ่นฐานกลับบ้าน อีสานเยอะ เพราะเมืองท่องเที่ยวอย่าง ภูเก็ต สมุย ปิด

วาระ 3
+ อนุมัติงบปี 63 สิ้นสุด 30 กันยายน 63

วาระ 4
+ ปันผล 1.45บ/หุ้น 543ล้านบาท 50.8%ของกำไร ปีที่แล้ว 4บ/หุ้น 60%ของกำไร
+ คำถาม บ.ไม่มีหนี้แต่จากปันผล 50% ตอบ นโยบายปันผล 40% มาจากกำไรปกติ 773ล อีก 293ลมาจากประกัน
+ การให้เงิน ยอดส่งออกกำไรมากถ้าขายดีจะต้องไปสร้างโรงงาน

วาระ 5-7
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3ท่าน กลับเข้ามาใหม่
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 10ล้าน เท่าปีก่อน
+ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม เท่าเดิม
+ บำเหน็จปี64 32ล้านบาท เท่าปีที่แล้ว

วาระ 8
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เคพีเอ็มจี ค่าตอบแทน 2.47ล้าน ลดลง 1.4แสนบาท

วาระ 9
+ อื่นๆ
+ ธุรกิจเดลิเวรี่ ยอดขายเท่าไร ตอบ 2020โตเท่าตัว แต่จากฐานต่ำ
+ ธุรกิจอาหารจะทำอย่างไร ตอบ เบสยังนั่งทานในร้าน ลูกค้ายังต้องการประสบการณ์ จะทำรายได้เพิ่ม เช่น รวมครัว เป็นเดลิเวรี่ฮับ เทคโฮม อลาคาส / เปิดคีออส Oishi to go / Food Truck / E-Commerct Platform รูปแบบใหม่เดือนหน้า
+ ผลิตภัณท์กัญชา ตอบ ต้องดูกฏหมาย ต้องดูกลุ่มลูกค้าว่าเหมาะกับสินค้าเราหรือเปล่า
+ เป้า capex ตอบ ปี63 300ล้านบาท ปี64 อนุมัติงบเพิ่มขึ้น 300-500ล้าน หลักๆเป็นขยายสาขารูปแบบใหม่ อาจจะเป็นสแตนอโลนบ้าง และแมชชีน จะระมัดระวังการใช้เงิน
+ เหตุใดกำไรลดลง จะแก้อย่างไร ตอบ เครื่องดื่มกระทบไม่มาก แต่ อาหารขาดทุน พยายามลดคชจ ค่าเช่า สิ่งที่ยังคอนโทรไม่ได้คือรายได้
+ plant based ตอบ เปิดอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น plant based ทั้งหมด เป็น option ให้ลูกค้าเลือก
+ คำแนะนำ ไม่มีหนี้ ถ้าจะขยายงานสามารถกู้ได้ ดีกว่าเอาเงินสดไปฝากไว้Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Jan 28, 2021 4:13 pm

OISHI AGM 2021 เพิ่มเติมรูปamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Fri Jan 29, 2021 4:34 pm

E-AGM IRC 29 Jan 2021. 14.00

บริษัทนี้ ดร นิเวศน์ลงทุนมาอย่างยาวนาน และ ผู้บริหารก็ถือลงทุนบริษัทมาตลอด
วันนี้ได้โอกาสประชุมผ่านonlineเป็นครั้งแรก ปกติต้องเดินทางไปประชุม ที่จังหวัดอยุธยา

วันนี้ผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 23 ราย
มอบฉันทะ. 36 ราย
รวมทั้งสิ้น 59 ราย คิดเป็นคะแนนเสียงที่มาประชุม 76.279 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมประจำปี 2562
มติ. ผ่าน

วาระที่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี2563
ประธานมอบหมายให้ นายคะชิโนริ อิโตะ ประธานบริหารรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี2563

1.ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยถูกกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ รวมถึงโรคระบาดCovid-19
ซึ่งส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย ส่งผลให้ยอดขายลดลงจากปี62 5,427 MB
เป็น 4,362 MB (-19.62%)

GDP ไทยปี 2563 ลดลง 6.4%

ราคาวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็น
ก. ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปีบัญชี 2563 ลดลงจาก 57.48 เป็น 42.85 $ต่อบาเรล ตามทิศทางราคาน้ำมันโลก
ข. ราคายางสังเคราะห์ เฉลี่ยทั้งปี จากปี2562 ที่ 1,553.46 $ต่อตัน ลดลงไป 15.52%
ค. ราคายางธรรมชาติ เฉลี่ยทั้งปี จากปี2562 45.38 เหลือ 41 บาทต่อกก ลดลง 9.47%
ง. ราคาเคมีภัณฑ์ เช่น Zinc Oxide เฉลี่ยทั้งปี ลดลง 10กว่า%
จ. ราคา Carbon Black เฉลี่ยทั้งปีจากเดิม 38.41 บาทต่อกก ลดลง 32.5%
ฉ. ราคา Nylon เฉลี่ยทั้งปี ลดลงจาก 167.32 เหลือ 154 บาทต่อกก ลดลง 7.96%

1.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมยานยนต์

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์
ยอดผลิตลดลงจากปีก่อน ที่ 1,962,319 คัน เหลือ 1,605,971 คัน ลดลง 18.16%
แบ่งเป็นDomestic ลดลงเหลือ 1,537,374 คัน ลดลง 12.12%
Export ลดลงเหลือจาก 411,798คัน เป็น 326,411 คัน

2.ผลการดำเนินงาน

2.1 ด้านยอดขาย ยอดขายปี63 ลดลงจาก 5,427 เป็น 4,362 ลบ ลดลง 1,065 ลบ(-19.63%)
ก. สายธุรกิจยางนอก ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,079 ลบ ลดลง 13%
ข. สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 2,283 ลบ ลดลง 25%

2.2 ด้านรายได้

รายได้รวม จากปี62 5,481.27 ลบ ลดลงเหลือ 4,433.89 ลบ ลดลง 19.11%
แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 4,034 ลบ ลดลง 19.10%จากปีบัญชีก่อน
รายได้อื่นๆ จาก การลงทุนใน ไออาร์ซี เอเซีย รีเสิร์ชจำนวน 13 ลบ
รายได้จากบริษัทคินโนะ โฮชิ 4 ลบ

รายได้จาก ไออาร์ซี เวียดนาม 22.1 ลบ

2.3 ด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง 21.10% จาก 5,284 เหลือ 4,170 ลบ
ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 166.54 เป็น 219.06 ลบ เพิ่มขึ้น 31.54%
Net profit margin 5.02%
กำไรต่อหุ้น 1.12 บาท

2.4 ฐานะทางการเงินบริษัท

สินทรัพย์ ลดลงจาก 4,849 เป็น 4,589 ลบ (ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือลดลง)
หนี้สิน 1,040 ลบ และ ส่วนผู้ถือหุ้น 3,549 ลบ

DE = 0.29 , ROA = 4.77%
ROE 6.17% ,BV = 18.14 บาท

3 รางวัลความสำเร็จ
ได้แก่ รางวัลหุ้นยั่งยืน ,CG อยู่ระดับดีมาก ,ESG , โครงการ50ปี IRC คืนกำไรสนามยางให้ชุมชน เป็นต้น

ไม่ต้องลงมติ

วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี2563

ผล อนุมัติ

วาระที่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จากกำไรสุทธิ 219,062,850 บาท อนุมัติในที่ประชุมจ่ายในอัตรา50%
คิดเป็น 0.5699 บาทต่อหุ้น
XD 8 Feb and pay 25 Feb 2021

วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
มติ อนุมัติ

วาระที่6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี2564 เท่ากับปี2563
มติ อนุมัติ

วาระที่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี2564

PWC เป็นผู้สอบบัญชี โดยปีนี้ ค่าสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้น 26.980 บาทเป็น 1,375,580 บาท
ส่วนค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยเท่าเดิม คือ 505,680 บาท
มติ อนุมัติ

วาระที่8เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

Q: outlookปีนี้ กับ Covid-19 เป็นอย่างไร
A: ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของรัฐว่าควบคุมได้อย่างไร แต่จากสอบถามCEOบริษัทต่างๆ
พบว่าจะควบคุมได้ภายใน 2-4 เดือน น่าจะกระทบกับเศรษฐกิจ อาจไม่ต่างจากปีที่แล้ว
ข่าวดี คือ วัคซีนจะมาแล้ว จะกู้สถานการณ์กลับมาได้
ส่วนบริษัทก็จะพยายามทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ เพิ่มยอดขายอีก 10%จากปีที่แล้ว

Q: US มีมาตราการ Anti Dumpingมีผลอย่างไรกับบริษัท
A: กระทบต่อยางรถยนต์4ล้อ และรถบรรทุกขนาดเล็ก(LG) ไม่ใช่รถจักรยานยนต์
เลยไม่กระทบต่อเรา
US มีผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาผลิต

มีข้อเสนอแนะว่า อยากให้จัดonlineทุกปี และ มีผู้เสนอขอรายงานงบการเงินจัดส่งไปที่บ้าน
ผู้บริหารรับไว้พิจารณา

ปิดประชุม 15.00 น.Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Mon Mar 29, 2021 11:23 am

COTTO AGM 2021
29/03/2021 9:30 Online

ผู้ร่วมประชุม 41ราย มาด้วยตนเอง 9ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 90%

ผลการดำเนินงาน
+ ตลาดหดตัวลง จากโควิด
+ ยังรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้
+ ทำงานแบบ Hybrid ไม่ต้องเข้าออฟฟิส
+ ขยายช่องทางค้าปลีก คลังเซรามิก เน้นสินค้ากลาง-ล่าง ปี63 40สาขา ปี66 เป้า 100สาขา
+ เพิ่มคลังเซรามิกแฟมิลี่ โดยร่วมกับผู้แทนจำหน่าย
+ One Stop Service 20q4 เปิด Cotto Life ขอนแก่น เป็นสาขาที่ 3
+ 3 แบรนด์ COTTO, SOSUCO และ CAMPANA
+ Cotto ยังเป็นอันดับ 1 ในกระเบื้อง
+ ขยายธุรกิจพลังงาน แบรนด์ SUSUNN แบบครบวงจร
+ รายได้ -10% กำไร 104 > 420 จากราคาพลังงานลดลง และปรับปรุงการทำงาน

Q&A
+ จะขยายคลังเซรามิกในภาคใต้ไหม ตอบ จะเน้นไปพื้นที่ mkshare น้อย ภาคใต้เป็น 1ในเป้าหมาย
+ จะลดต้นทุนได้อีกไหม ตอบ มีการลดต้นทุนตามแผนงาน เกือบ 100% แล้ว ต่อไปเน้นการเติบโต ขยายคลังเซรามิก / Cotto Life / สินค้าที่เกี่ยงข้อง กาวซีเมน / SUSUNN
+ การกระจายผู้ถือหุ้น ตอบ มีการกระจายได้ตามเกณแล้ว

วาระ 3 - 6
+ ปันผล0.029บ/หุ้น คิดเป็น 44%ของกำไร
+ แต่งตั้ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน 2.03ลบ เพิ่ม 1.6%
+ ค่าตอบแทนกรรมการ เท่าปีที่แล้ว ปี63 6.22ลบ

Q&A
+ รายได้ลด คชจลดมากกว่า ตอบ ต้นทุนขาย -880ลบ -11% ต้นทุนพลังงานลด ปรับปรุงการผลิต / คชจบริหาร 240ลบ -23% ปีก่อนมีคชจผลประโยชน์พนักงาน 300>400วัน / คชจจัดจำหน่าย 200ลบ -11% ค่าขนส่ง ส่งเสริมการขาย โฆษณา พนักงานเกษียญ
+ แนวโน้มปีนี้ ตอบ ขยายคลังเซรามิก / ทำ Service Solution LT by cotto ออกแบบ ขาย ติดตั้ง ผ่านระบบ CTIS / CLM พม่า ลาว เขมร ยังขยาย / SUSUNN มีโอกาศโต 3-5ปีข้างหน้า ทำภายในและโรงงานขนาดใหญ่มาพอสมควร / ลดต้นทุนToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Mon Mar 29, 2021 4:19 pm

Q-CON AGM 2021
29/03/21 14:30

ผลการดำเนินงาน
+ เป็นปีที่ท้าทาย ความผันผวนของราคาน้ำมัน โควิด การท่องเที่ยว การเมือง
+ รายได้ขาย -17% ปริมาณขาย -15.5% กำไร -37%
+ ตลาดอิฐมวลเบาหดตัว จากอสังหาเอกชนชลอ
+ กลยุทธ์ Q Solution ตอบโจทย์ยุคแรงงานขาดแคลน ปีนี้ยังเน้นต่อ
+ ได้รับ ฉลากลดคาบอน ฉลากประหยัดพลังงาน ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้
+ โรงงานสีเขียวระดับ 4
+ ติดตั้งโซล่ารูฟ

Q&A
+ พม่า ได้รับผลกระทบอย่างไร ตอบ ปกติขายผ่านตัวแทนจำหน่าย บางส่วนมีส่งออกไปตามชายแดน แต่มีจำนวนน้อย
+ สภาพตลาดอิฐมวลเบาในปัจจุบัน ตอบ ผนังและอิฐมวลเบา หดตัว 13-14% จากอาคารสูงทั้งคอนโด&โรงแรมลดลง
+ ส่วนSupplyมีเท่าเดิม Qcon 5โรงงาน 3โลเคชั่น
+ แนวราบ หดตัวน้อยกว่า
+ เราหดตัวตามตลาด แต่รักษา mkshare 41-42%
+ ปี63 ส่วนผนัง อิฐมวลเบาเข้าไปแบ่งจากอิฐมอญได้ 19% จากปี62 13-14%

วาระ 3 - 6
+ ปันผล 0.46บ/หุ้น 98%ของกำไร ปี62 จ่าย 0.18บ 48%ของกำไร
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี KPMG ค่าตอบแทน 8.13แสนบาท เพิ่มขึ้น 3.3หมื่นบาท
+ ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือนและเบี้ยประชุม +5000บาท ปี63 จ่าย 2.31ลบamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Tue Mar 30, 2021 10:21 pm

AGM INTOUCH 30 March 2021 14.00
มีผู้ประชุมมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 1,630 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,961,700,203 หุ้น
ดร วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท มาเป็นประธานในที่ประชุม และ เป็นการทำงาน
ครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระ และ ไม่ขอต่ออายุการทำงาน มีการมอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณท่านที่เสีย
สละเวลามาทำงานที่Intouch

วาระที่2 รับทราบผลการดำเนินงานในปี2563
บริษัทIntouch เป็น Holding company ประกอบไปด้วย
1. AIS บริษัทถือในสัดส่วน 40.45% ครองส่วนแบ่งตลาด 46% มีจำนวนคลื่น5G มากที่สุดในไทย
ผู้นำในหัวเมืองใหญ่กว่า 25 จังหวัด
Internet ความเร็วสูง (AIS Fibre) ครอบคลุม 50%ของประชากร ผู้ใช้ 1,336,900 ราย ส่วนแบ่งตลาด12%
นอกจากนี้ยังมี Data center , Cloud , Cyber securities ที่เติบโตอย่างมาก
2.THCOM บริษัทถืออยู่ในสัดส่วน 41.13%
มีอัตราการเช่าช่องดาวเทียมทั่วไป 64%
และมีอัตราการเช่าช่องดาวเทียมแบบBroadband 19%
LTC เป็นอันดับหนึ่งที่ลาว โดยมีส่วนแบ่งตลาด 52.8%
-ร่วมมือกับ กสท หรือ NT เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมให้บริการธุรกิจดาวเทียม NAVA by NSAT
-จัดตั้งร่วมทุนกับPTTEP พัฒนาโดรน เพื่อทำ Smart Farming
-ให้บริการsolutionใหม่ครอบคลุมทั้งทางอากาศ ทางบกและ ทางน้ำ
3. InVent ถือในสัดส่วน 100%
ลงทุนในstartup 25 บริษัท มูลค่าพอร์ต 1,300 ลบ และมีการขายออกไป 7 บริษัท
ผลตอบแทนจากการ exit 29% ต่อปี
ปีนี้มีขาย Wongnai , Omnivirt ไป และ ลงทุนบริษัทใหม่คือ
Datafarm,igloo,chomCHOB,Swift Dynamics
4.Intouch Media ถือในสัดส่วน 99.99%
Intouch พัฒนาผ่าน4เครื่องมือดังนี้
1.New Business หาพันธมิตร และ JV กับบริษัทในต่างประเทศ
มุ่งการทำ AI, Big DATA,Cyber Securities และซื้อบริษัทในไทย
2. Corporate Venture Capital
3.VC Fund Investment
4.Venture Builder

Q&A
1.บริษัทมีทิศทางการลงทุนในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือไม่ เช่น PTT,CPALL,CPF เป็นต้น
ตอบว่า บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่บริษัทเชี่ยวชาญเช่น Telecom,Media,Technology 5Gที่ประมูลมา

2.บริษัทมีทิศทางการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในต่างประเทศหรือไม่
ตอบ ลงทุนในต่างประเทศ ผ่าน InVent Fund of Fund

3.บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงอย่างไร ถ้าเกิดธุรกิจหลักไม่สามารถปันผล
ตอบ การกระจายความเสี่ยง เราลงในAIS เยอะ แต่เรามีการM&AในInVent
และได้ติดตามผลการดำเนินงานในบริษัทลูกทุกเดือน

4.บริษัทมีการเก็บเงินสดเพื่อการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือไม่
ตอบ เรามีการเก็บเงินสด 2,000 ลบ ซึ่งเพียงพอต่อการขยายธุรกิจในปัจจุบัน

5.ระบบดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำเช่น space X จะกระทบต่อ AIS หรือไม่ และกระทบปานใด
ตอบ กฏเกณฑ์ในบ้านเรายังไม่ชัดเจน เท่าที่เราทราบ คนที่operateต้องมีคนไทยถือหุ้นอย่างน้อย 51%
THCOMน่าจะมีโอกาส เพราะมีความเชี่ยวชาญ และสามารถร่วมมือกับต่างประเทศสำหรับงานนี้

วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2563

งบการเงินรวมของ Intouch
รายได้ลดลงจาก 17,531 ลบ เป็น 15,680 ลบ
กำไรสุทธิ ลดลงจาก 11,083 ลบ เป็น 11,048 ลบ
กำไรต่อหุ้น ลดลงจาก 3.46 บาทต่อหุ้น เป็น 3.45 บาทต่อหุ้น

ผมไปดูรายละเอียดในบริษัทย่อย

1.AIS
รายได้ลดลงจาก 136,572 ลบ เป็น 129,594 ลบ
กำไรสุทธิลดลงจาก 31,190 ลบ เป็น 28,423 ลบ

2.THCOM
2.1 Sales and Service
รายได้ลดลงจาก 4,663 ลบ เป็น 3,557 ลบ
Normal Profit ดีขึ้นจาก ติดลบ 304 ลบ เหลือ ติดลบ 135 ลบ
2.2 Satellite Revenue
รายได้ลดลงจาก 4,594 เป็น 3,548 ลบ
EBITDA ลดลงจาก 1,785 ลบ เป็น 1,266 ลบ

วาระที่4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นเงินปันผล
1H63 จ่าย 1.15 บาทต่อหุ้น และ 2H63 จ่าย 1.35 บาทต่อหุ้น รวม 2.5 บาทต่อปี Payout ratio 72.6%

Q 6. จะมีนโยบายเพิ่มปันผลหรือซื้อหุ้นคืนไหม
ตอบว่า นโยบายจ่ายปันผลเหมือนเดิม ปีนี้ AIS ปันผลเพิ่มจาก 70%ของกำไร เป็น 75%
การซื้อหุ้นคืนต้องมีเงินสด ดังนั้น ตอนนี้เรามีเงิน 2,000 ลบ ไว้ขยายธุรกิจ เลยไม่มีสำรองมาซื้อหุ้นคืน

7.บริษัทจะมีการรักษารายได้ กำไร และ ปันผลได้อย่างไร มีการวางกลยุทธ์ในportfolioอย่างไร
และมีนโยบายอย่างไรที่ทำให้บริษัทโตไปตามmegatrendต่อไป
ตอบ Intouchเติบโตจากรายได้คือ
1.บริษัทที่เราลงทุน เช่น AIS รายได้จากมือถือ และ ธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น fixed broadband
2.การร่วมทุนกับ PTTEP , JV กับ CAT ทำธุรกิจดาวเทียม
Intouch ลงใน InVentมา 9 ปี เพื่อก่อให้เกิดรายได้ใหม่ๆเข้ามา
ล่าสุดลงใน Education Tech ทำโปรแกรม Venture Builder ที่เกี่ยวกับ Health Tech.

ใช้เวลาในการประชุม 1.15 ชม และยังมีคำถามอีก ซึ่งผู้บริหารจะตอบในภายหลังamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Wed Mar 31, 2021 11:51 am

AGM SCC 9.00 31 Mar 2021
มีเข้ามาลงทะเบียนเกือบ2,000คน
ผมมาใกล้เริ่มประชุม ต้องไปนั่งห้องเสริมนอกตึก มีจอให้ดู
เหมือนประชุมในห้องใหญ่เลย

วาระที่1 อัปเดทผลการดำเนินงาน ผมบันทึกภาพมาให้ดูกัน

วาระที่2 เสนออนุมัติงบประจำปี2563 ได้รับการเห็นชอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
มีบันทึกภาพประกอบ

Q&A

1.ปัจจุบันสินค้าจากจีนได้รับการพัฒนาดีขึ้น มีการแข่งขันสูง
ทำอย่างไรในการตั้งรับกับคู่แข่งจากจีน

ตอบ จีนเป็นประเทศใหญ่ ต้นทุนถูกเพราะผลิตปริมาณเยอะ
วิธีที่ต้องสู้ ทำอย่างไรให้แข่งขันได
คือ ทำอย่างไรสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีขึ้น

เราต้องมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เอาserviceเข้ามาสู้
ซึ่งคู่แข่งส่งออกการบริการไม่ได้

2.บริษัทมีแนวทางรับมือกับdisruptionอย่างไร
ตอบ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องเตรียมการ ลงทุนในเรื่องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ย้ำว่าต้องลงทุนต่อเนื่อง
เราเน้นเรื่องลดเวลาในการออกสินค้าจากเดิมเช่นสองปี เหลือแค่หนึ่งปี

3.การนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างไร

ตอบ เรานำมาใช้ตั้งแต่การผลิต ส่งมอบ การให้บริการ supplychain
มาใช้ในomni channel, Digital twin วางแผนจำลองก่อนเกิดเหตุการณ์จริง

วาระที่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี2563

ปกติจะอนุมัติในสัดส่วน 40-50%ของกำไร
ปีที่ผ่านมา มีกำไร 34144 ลบ พิจารณาแล้ว คำนึงถึงผู้ถือหุ้น
ขอเสนออนุมัติเงินปันผล หุ้นละ 14 บาท คิดเป็น 49%ของกำไรรวม
ปันผล เมื่อสค ไปแล้ว 5.5 บาท
ครั้งนี้จ่าย 8.5บาทใน rate tax 20%
XD 8 apr 2021 , pay 23 apr 2021

หลังจบประชุม มีข้อเสนอแนะข้อ1-2
ส่วนข้อ3-8 เป็นคำถาม

1.แนะนำว่าโบนัสให้ผันแปรตามผลกำไรของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ
คุณประสาร บอกว่า บริษัทก็ทำคล้ายกัน โดยกำหนดจากฐานของปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
ปี62จ่ายปันผลน้อยกว่า มีการผันแปรตามผลการดำเนินงาน

2 หมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการซื้อบริษัทต่างประเทศ มีการประเมินค่ายุติธรรมไม่เสร็จในปลายปี
ตอบ คือ บริษัท โซวี่ หรือ เหวียนเฮ่า ซื้อ 18 dec 63 เราจ้างให้ผู้ประเมินอิสระทำการประเมินแล้วด้วยระยะเวลาที่สั้น
อีกประมาณสองเดือนใกล้เสร็จสมบูรณ์ และส่วนต่างจะไปปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และ​goodwill ในช่วงปลายเมษายน
ผลจะแสดงในงบQ1

3 เป้าหมายในปี64 การลงทุนในปีนี้

3.1 การลงทุนอย่างต่อเนื่องในปิโตรเคมี เวียดนามตอนใต้ เเละจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ 2566 ช่วงต้นปี
เป็นโครงการใหญ่
อีกอัน คือ การขยายกำลังการผลิตเยื่อกระดาษ ใน q3 ที่ฟิลิปปินส์

3.2การลดต้นทุนด้านพลังงาน และ ใช้ระบบอัตโนมัติในการย้ายสินค้า และ Chimical recycle

3.3 Innovation : digital , ต้นแบบในการผลิต

คาดว่าทั้ง3โครงการใช้เงินลงทุนใกล้ 70,000 ลบ

4. การขยายที่มาบตาพุต rebottom neck ใกล้เสร็จสมบูรณ์ในต้นเดือน เมษายน
โครงการisp ที่เวียดนาม ถือว่าไปได้ค่อนข้างดี บริษัทบริหาร
การจัดการ การรับสินค้า และเครื่องจักรตามแผน

5.การเกิดความไม่สงบที่พม่า
ตอบ มีความไม่แน่นอนค่อนข้างมากเราเน้นเรื่องความปลอดภัย
คนไทยกลับมาไทยหมดแล้ว และ คนพม่า ก็ทำงานที่บ้าน เราต้องรอตรงนี้ผ่านไป
หลายกิจการก็พักการดำเนินงานไป
อีกสักเดือนนึง จะเล่าความคืบหน้าได้หลังงบออก

6.ถามผู้สอบบัญชี การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ cpa ในอาเซียน จะทำในclmvได้ไหม
ตอบ ผู้สอบบัญชี คุณไวโรจน์ ตอบว่า
คำถามน่าจะเป็นผู้สอบบัญชีได้รับcpa asian จะตรวจสอบบริษัทในอาเซียนได้ไหม
ตามกฏหมาย ผู้สอบบัญชีต้องเป็นคนไทย และได้รับความเห็นชอบจากกลต
ส่วนประเทศอื่น ก็ต้องตามแต่ละที่
เลยยังไม่ข้อสรุปครับ

7.platform Knock Knock ที่ทำมาสองปี มีmarket share ตามแผนที่วางไว้
ยอดขายโต100% จากปีที่แล้ว ธุรกิจonlineโตมาก เราก็โตตาม
สินค้าที่ขาย คือ พื้นผนัง มีmarket share 5-6%ของตลาดonline

8.เหตุใดscg ทำไมไม่จัดe meeting แต่บริษัทลูกจัด e meeting
ปีนี้เป็นการทดลอง ผู้ถือหุ้นscc มีค่อนข้างมาก ระบบจะรองรับได้ขนาดไหน
ปีนี้ก็ลองเรียนงานจากบริษัทลูก และ ไปประมวลอีกที
หลัก คือ ทำอย่างไรที่ให้ผถห มีส่วนได้มากที่สุด และผลจากe meeting มาจัดการในปีหน้าครับamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Wed Mar 31, 2021 9:28 pm

AGM GPI 31 Mar 2021 13.30

มีผู้เข้าประชุม 35 ราย คิดเป็น 64%
รวมเสียง 393,584,601 หุ้น
คราวนี้ มีแจกบัตรVIP เข้างานMotor showเช่นเคย
เลยเป็นโอกาสในการไปชมงานMotor show ก่อนเข้าประชุมครับ

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
คุณยุทธ วรฉัตร ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี63

บริษัทมีรายได้แบ่งเป็นสามส่วน
1.ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า
2.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
3.ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ทั้งสามธุรกิจได้รับผลกระทบจากCovid
1. ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า
งานmotor show ที่จัดที่อิมแพค ถูกกระทบโดยตรง
เราติดตามเหตุการณ์ และมุ่งมั่นจัดงานให้ได้
เราเลื่อนงานMotor showไปสองครั้ง และพยายามจัด
มาตราการให้เกิดความมั่นใจของทางภาครัฐ
และคนที่มาร่วมงานมั่นใจด้วย ทำให้สามารถจัดงานได้ในเดือน กค 63
ผู้ชมมาลดลง30% แต่ก็มาเกินความคาดหมายของบริษัท
รายได้ลดลง เนื่องจากส่วนของผู้ออกงานรายเล็กๆ
ได้รับผลกระทบเยอะ และ มีพื้นที่สำหรับรักษาระยะห่าง ทำให้พื้นที่จัดงานน้อยลง
ดังนั้น รายเล็กจึงต้องยกเลิกในการออกงาน ทางเราก็สูญเสียรายได้ไปด้วย
สรุป คือ รายได้ลดลงอยู่ 29% เมื่อเทียบกับปี2562

2.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ก็ได้ผลกระทบ จากการลดโฆษณา เเละคนอยู่บ้านเยอะ
รายได้ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปี2562

3.ธุรกิจรับจ้างพิมพ์
ธุรกิจรับจ้าง รายได้ลดลง 44.89% จากลูกค้าลดการจัดพิมพ์เเละ WFH

GP
ธุรกิจจัดงาน กำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 217 ลบ ลดลง 23.39%
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ขาดทุน 4 ลบ
ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ ปีที่แล้วกำไร 5.8 แต่ปีนี้กลับมาขาดทุน 3 ลบ
ปลายปีต้องดูว่าจัดงานใหม่ๆได้ไหม

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์คงหยุดพิมพ์ และ ไปทางonline media มากขึ้น
B to B , B to C มากขึ้น
สิ่งพิมพ์ลดลง และ ไปโฟกัสพิมพ์ packaging , สินค้าpremiumราย

รายได้และกำไรสุทธิรวมของปี2563
รายได้รวม ลดลงเหลือ 518 ลบ และ กำไรสุทธิ 34 ลบ

บริษัทได้ใบรับรอง เข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น อีก 3ปี สมัยที่สอง

Q&A

1.จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย
รายงานประจำปี ธุรกิจมีรายได้จากสามส่วน ปีนี้รายได้ลดลง บริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มรายได้ในสาขาอื่นหรือไม่
การลงทุนในโรงไฟฟ้ามีความคืบหน้าเพียงไร
ตอบ
สัดส่วนรายได้ธุรกิจอื่น ยังอยู่ในการดำเนินการ
สื่อส่วนอื่นรายได้ลดลง
ปีนี้ดำเนินการลดสื่อสิ่งพิมพ์ลง และเข้าสู่สื่อดิจิตอล หรือ รูปแบบใหม่มากขึ้น
สร้างฐานในกลุ่มลูกค้าที่เข้าชมมากขึ้น
ฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น มีการปรับปรุงและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดeventให้ดีขึ้น
ถ้าเทียบทั้งสามอย่าง
สื่อรูปแบบใหม่ จะทำได้ เพื่อเน้นเพิ่มรายได้
การรับจ้างพิมพ์ ก็ปรับตัวไป
ส่วนโรงไฟฟ้าที่ delayในเรื่องใบอนุญาติ ก่อนหน้าติดเรื่องระเบียบปฏิบัติ COT มีการแก้ไขหลายรอบ
ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว แต่มีข้อเพิ่มเติมขึ้นมา เรามีส่วนคัดแยกขยะ เลยไม่ได้จด รง 4
ต้องไปจด รง 4 ที่โรงงานคัดแยกขยะที่ เพชรบูรณ์
ถ้าได้เเล้ว จะไปขอ ผลิตไฟฟ้า ได้ภายใน 75 วันทำการ
Q3 น่าจะดำเนินการในเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้

ส่วนการจัดงาน motor show ปีนี้
ปีที่แล้ว เราเจออุปสรรคcovid ปีนี้มีเวลาในการเตรียมการจากงานเดิม 8เดือน
มาตราการป้องกันที่เสนอให้กับกรมอนามัยที่เข้ามาดูแลเรา
เราประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
โชคดี ปีที่แล้ว เราเป็นงานแรกที่ใหญ่สุดของไทย คนอื่นก็เริ่มตามเรามา
ปีนี้ได้มาตราฐานในการจัด และไม่ถูกเลื่อนออกไป
การตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ยกเว้น accessory ซึ่งเป็นสัดส่วน 20% ไม่พร้อม
ทำให้dropลงตามสถานการณ์
แต่ปีนี้พร้อมมากขึ้น ผมเห็นหลายร้านมาเข้าร่วม ประมาณ40-50%ของปกติ
ปีหน้า SME รายย่อยก็จะมาร่วมมากขึ้น

ดร ปราจีนเสริมว่า งานครั้งนี้ถึงแม้เจอโควิด ก็จัดตรงวันได้
มีรถที่ใช้ไฟฟ้ามาโชว์ในงาน แต่ยังไม่ผลิตขาย เช่น MG
ตอนนี้มีรถไฟฟ้าในทุกบริษัท
ปี 2578 รัฐบาลจะประกาศว่า เราจะเป็นผู้นำในด้านรถไฟฟ้า
อาจมีโรงงานประกอบรถไฟฟ้า หรือ ผลิตแบตเตอรี่
เราคาดว่า รายได้ในปีหน้าน่าจะดีขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดงาน
คนเข้ามาชมเกินล้านคนในครั้งที่แล้ว
วันเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา คนมาชมงานเยอะ และ สวมหน้ากากอนามัย
อนาคต เป็นแบบอย่างในการจัดงานของบริษัทอื่นๆ

2.ฝากบอกผู้บริหารเรื่องรายได้ในอนาคต มาจาก รถไฟฟ้า
อยากให้ใช้ความสัมพันธ์กับdealer ให้ผู้บริหารมองปั้มน้ำมันเป็นแหล่งรายได้ในอนาคต
เป็นเเหล่งเติมไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้า

3.การดูแลพนักงานจากCovid มีการทำงานWFH มีจุดพ่นแอลกอฮอล์ และ ประกันเรื่องCovidให้พนักงานด้วย

วาระที่3. พิจารณางบการเงินของปี 2563

งบการเงิน โดยคุณขวัญชนก
เงินสด 50.86 ลบ ลดลง65%
เงินลงทุนชั่วคราวจาก 357 ลบ ปีนี้ไม่มี
สินค้าคงเหลือ 7.49 ลบ
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น เป็นเงินฝากประจำ
เงินลงทุนบริษัทร่วม

หนี้สิน 65 ลบ ลดลง66%


รายได้ลดลง 29%
GP ลดลง27%
ค่าใช้การบริหารเพิ่มขึ้น 4.49%
ภาษีเงินได้ลดลง 60%
กำไร 37 ลบลดลง 65%


Q&A
4. หนี้สิน ลดลงจาก 199 ลบ ไปที่ 65 ลบ ดูดีนะครับ แต่อ่านจาก md&a ไม่เข้าใจ
ตอบ รายได้รับล่วงหน้า ปกติมีการเก็บ พย ธค ของปีก่อน แต่ปี2563 ไม่แน่ใจว่าจัดได้หรือไม่
เลยทำให้การจ่ายล่วงหน้า ไม่ได้จ่าย มาจ่ายใกล้งาน ทำให้รายได้รับล่วงหน้าลดลง

5. หน้า 129ธุรกิจ Auto matrix solution ที่บริษัทถือ 49% ที่จับต้องคือ application car buddy
ซึ่งสามารถดูข้อมูลรถใหม่ หรือ ใช้ในการลงทะเบียนเข้างาน ดูข้อมูลอู่ซ่อมรถ
วัตถุประสงค์คือ การจัดการข้อมูล เราเริ่มทำจริงจังในปีที่แล้ว ปรับตัว appใหม่ ทำให้ไม่มีรายได้ในปีที่แล้ว
ปีนี้ มีsolution ที่ทดลองเมื่อปลายปีทีแล้ว และ นำไปขายหารายได้ให้กับผู้สนใจซื้อรถ กำลังดำเนินการอยู่

ข้อมูลของApplication
ยอดใช้แอป 1แสนกว่าคน ใช้งานจริง 20,000คน
มีอู่ที่เข้าร่วม 8,000 ที่


6.ตอนนี้มีกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อยากให้อธิบายว่าบริษัทเตรียมตัวอย่างไร
ตอบ ในส่วนGPI เราเตรียมตัวจัดอบรมให้กับผู้บริหารและคนทำงาน
ส่วนทีมที่ทำ มีความรู้เรื่องกฏหมายเป็นอย่างดี

7.วัตถุดิบในการป้อนให้โรงไฟฟ้า
ตอบ วัตถุดิบคือ RDF
ผลิตไฟฟ้า ที่จังหวัดนครสวรรค์ 9mwวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองและจ่ายปันผลสำหรับปี2563
ปันผล0.08 บาท คิดเป็น 117% ของกำไรปี63
แบ่งเป็นระหว่างกาล 0.03 และงวดนี้ 0.05 บาท

วาระที่5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี2564
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการทั้งสามท่าน

วาระที่6. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ
อนุมัติด้วยอัตราเท่าเดิมกับปีที่แล้ว

วาระที่7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2564

คำถาม ในวาระที่8 เรื่องอื่นๆ

8.สถานการณ์ GPI ที่เมียนมา เป็นอย่างไร
ตอบ เราเตรียมความพร้อมที่จัดงานตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งจะนับเป็นครั้งที่สามที่จัดในเมียนมา
ซึ่งจะจัดตอน มค 64 แต่เจอcovidเสียก่อน
มีคนสนใจจองบูทเยอะ แต่ยังไม่โอกาสได้พูดคุยบริษัทรถที่เมียนมา. ต้องรอสถานการณ์ดีขึ้นก่อน

9. สถานการณ์ king auto product เงินลงทุน 15% คิดเป็นเงินเท่าไหร่
ตอบ ประมาณ 4.6 ล้านบาท ปีนี้ยังไม่ได้รับปันผล ส่วนของบริษัทยังมีกำไรอยู่ แต่บริษัทไม่ใช่บริษัทมหาชน. เลยยังดูไม่ได้ แต่มีกำไรamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Sat Apr 03, 2021 8:29 pm

GPSC AGM

2เมษายน พ.ศ. 2564 BCC hall เซนทรัลลาดพร้าว
Cr:Giggs Firewalz

เลือกสรุปมาให้แต่คำถามประชุมผู้ถือหุ้น เน้นเฉพาะธุรกิจนะครับ

โรงไฟฟ้า กากน้ำมัน
ERU กำหนดเสร็จเมื่อไหร่ > 2023Q3

AXIVA ที่ GPSC ไปร่วมลงทุนโรงงานแบตคือใคร ได้ ประโยชน์อะไร >บริษัทในจีน มีผลิตเพื่อป้อนลูกค้า คือผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน QQ Cherry คือมีออเดอร์รอแน่นอน. โดยเฟส 1โรงงานจะ มีกำลังผลิต 1GW แต่แผนคือจะขยายได้ถึง 5GW; ประโยชน์การร่วมทุนคือ เมืองไทยก็ทำโรงงานแบตเตอรี่ พอมีที่จีนด้วยคือ co ค่า การจัดหา matterial. รวมทั้งได้เทคโนโลยี battery for EV car.

ปัญหาการชุมนุมที่เมียนม่าส่งผลอย่างไร > โครงการเลื่อนตีไว้ 2ปี แต่โครงการก็อยู่นะหว่างศึกษายังไม่ได้ทำจริง

โรงงาน แบตในไทยเป็นอย่างไรบ้าง> ตอนนี้ทำ pilot plant 30MWH/year ใช้พื้นที่ 12ไร่ ที่วังจั่น สามารถรองรับขยายได้ถึง 100MWH แต่ถ้าต้องเพิ่มแบบ100GWH ต้องหาพื้นที่ใหม่

มีคนถามเรื่องเทคโนโลยีแบต 24M ที่ไปลงทุน เป็น semi solid จะตาม solid state ทันไหม>ตอบรวมๆว่าพัฒนาได้ แถม24M ได้ทุนส่งเสริม จาก รัฐบาลอเมริกา มีการพูดถึง roadmap แบตเตอรี่กับเครื่องบิน

ข้อดีของแบตเตอรี่ ที่บริษัททำ ต่างจากเจ้าอื่นอย่างไร> ปลอดภัย เน้นเรื่องนี้เลย เทียบกับแบตเทคโนโลยี่อื่นๆ แบต LFP บริษัท เหมาะใช้กับ ev แบบ รถบัส ตุ๊กๆ มอไซด์ไฟฟ้า แต่ยังไม่เหมาะกับรถยนตร์ ทั่วไป และใช้กับการเป็น storageโรงไฟฟ้า Solar wind ได้ดี

LNG shipper คนนำ แก๊สมาจำหน่าย บริษัทได้ดูไว้ไหม ข้อดี ข้อเสียอย่างไร > ศึกษามาอย่างดี แต่ลูกค้าเป็น โรงไฟฟ้านิคมยังห่วงเรื่องการ supply ให้ ว่าถ้าทำจะมีสำรองพอส่งได้ตลอดไหม แต่ บริษัท กำลังศึกษาและตัดสินใจ ทำ หรือไม่ทำ

ภัยแล้งกับโรงไฟฟ้าไซยะบุรีเป็นอย่างไร> ปีก่อนแล้งจนผิดประมาณการไป17% น้อยกว่าคาด แต่ปีนี้ภาพรวมดีขึ้นไม่ได้แล้งเท่า เลยทำให้ยอดผลิตก็ดีขึ้นamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Wed Apr 07, 2021 10:17 pm

AGM IT 7 Apr 2021 14.00
วันนี้มีผู้มาประชุมด้วยตนเอง 13 คน คิดเป็น 1.13%
ผู้รับมอบฉันทะ 28 คน คิดเป็น 67.50%
รวม 41 คน คิดเป็น 251,496,337 หุ้น = 68.64% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,558 ลบ
สินทรัพย์รวม 3,938ลบ
หนี้สินหมุนเวียน 1,816 ลบ
หนี้สินรวม 2,954 ลบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 984 ลบ
รายได้ 7,007.98 ลบ
ขาดทุนสุทธิ -41.17 ลบ

คุณ โสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน
ส่วนคุณแจ็คมาให้กำลังใจอยู่ด้านหน้าเหมือนปีที่ผ่านมา

3 เดือนแรกของปี 2563 ก่อนCovidก็ซบเซา พอเจอCovid ห้างปิดช่วงปลายเดือนมีคถึงกลางเดือนพค
Onlineเติบโตก้าวกระโดด Demandสินค้า มาจากactivity WFH , start from home ซึ่งขยายตัวอย่างมีนัยยะ
มีการJump ของ demand ค่อนข้างสูง ทำให้ Demandเพิ่มขึน และเกิดการแย่งsupplyกันอย่างต่อเนื่องจนถึงQ1,2021
มีontop กระแส5G มาค่อนข้างแรง และ operator โปรโมตไปที่ end user และdemand มือถือเพิ่มขึ้นจากปลายปีถึงQ1 2021.
WFH , Entertainment from Home คลิปโตเพิ่มขึ้นใน 2H 2020 เราได้ประโยชน์จาก component DIY
คลิปโตบูม ทำให้ component มีรายได้เพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
High Demand , Over supply ต้อง secure supply ให้มากที่สุด
เรามีแผน expand ช่องทางขา ทำงานกับvendor / operator DTAC อย่างใกล้ชิด

Offline shop – DTAC shop ปีที่แล้ว มี 11 แห่ง ปีนี้ตั้งเป้า 40-50 แห่ง
IT City มี 113 สาขา แบ่งเป็น Tradition IT และ ACE รูปแบบเน้นเกมส์ชัดเจนในกลุ่ม Mellionial
เจ้าของLandlord เห็นแลว ก้ให้พื้นที่กับเรา
ส่วน CSC ก็ดูแลในส่วน Smart phone ใน Hypermarket
Brand shop
- Oppo 19
- Vivo 7
- Samsung 3
- Realme 4
Online Platform ปีที่แล้วเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปีนี้ก็ Focus อย่างต่อเนื่อง

Q&A

1.สอบถามเรื่องการตั้งสำรองหนี้สูญ 90 ลบ ทำให้ปีนี้ขาดทุนสุทธิ ว่ามีการป้องกันอย่างไร
ตอบว่า คุณสุวัฒน์ พานิชภักดี รองประธานกรรมการ ซึ่งดูแลเรื่องนี้ได้อธิบายว่า
บริษัทได้ปรับปรุงระบบภายใน
1.1 การปรับปรุงระบบภายใน การชำระเงิน Platform ได้แก้ไขว่า ไม่มีการเพิ่มเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี นอกจากมีจดหมายจากบริษัทเป็นทางการเท่านั้น
1.2 แยกบัญชีPlatformแต่ละที่เป็นแต่ละบัญชี ง่ายต่อการตรวจสอบทำมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
1.3 จ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ P&L IT Audit ให้เข้ามาตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึง IT
ควบคุมโปรแกรมประยุกต์ , IT Online ใช้เวลา 60 วันและreportให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ฝ่ายบริหารปรับปรุง พค ก็เสร็จเรียบร้อย แจ้งผ่าน ตลท

2. รายได้โตขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายรวมสูงมาก
ตอบว่า เนื่องจาก ปีที่แล้ว ซื้อCSC เกิดค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนกันอยู่ ปีนี้จะตัดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนกันอยู่

3.ดอกเบี้ยจ่ายปีที่แล้วสูงมากเมื่อเทียบกับปี่19 แก้ไขอย่างไร
คุณวรรณพร แจ้งว่าที่เห็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น มาจากsmartphone ขายดี และ ต้องซื้อด้วยเงินสด
ทำให้ต้องกู้เงินจากธนาคาร
และมีแผนปรับปรุงเรื่องดอกเบี้ย


วาระที่3 พิจารณางบการเงินปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติ งดจัดสรรเงินปันผลเป็นทุนสำรอง และ งดจ่ายเงินปันผล

Q&A

4.ทำไมไปร่วมกับDTAC
คุณพิชัยตอบว่า DTACให้ข้อเสนอดีกว่าoperatorอื่น และสามารถขายเครื่องiphoneที่ร้านDTAC shopได้

5.อยากทราบยอดขายonline ?
ตอบว่า ตัวเลขonline shootในเดือน เมษายน ถึง ครึ่งแรกของเดือน พค 63
หลังจากนั้น จะลดลงกลับมาLevelมีนัยยะ
ช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ ทางshoppee เริ่มจัดโปรกระตุ้นการใช้จ่าย

6. ทางบริษัท มีการนำ iphone , IPAD มาใช้งานไหม
ตอบว่า DTAC center ที่ดูแลมี 11สาขา DTAC โอนมาให้ 17 สาขา เราใช้เวลาเดือนเดียวก็สามารถoperateได้
ทำให้DTACมั่นใจมากขึ้น ซึ่งDTAC shop สามารถขายIphone ได้

7. คู่แข่ง Take Leasingมาเพื่อต่อยอด เรามีแผนไหม
ตอบว่า เราบริษัท Lease IT ซึ่งสามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าของเรา ทำให้ฐานลูกค้ากว้างขึ้น

ปิดประชุม 15.20.Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Thu Apr 08, 2021 12:15 pm

NER AGM 2021
08/04/21 10:00

ผลการดำเนินงาน
+ รายได้ +25.7% กำไร +59%
+ ไฟใหม้รง 27ล รวมในคชจขายและบริหาร

q&a
+ ภาพรวมอุตยางใน3ปีข้างหน้า ตอบ จะเป็นขาขึ้นเต็มตัว โควิดดึงน้ำยางไปเยอะ
+ แรงงานกรีดยางที่เป็นต่างชาติ ยังเข้าประเทศไม่ได้ครบ
+ จีน อินเดีย กระตุ้นเศรษฐกิจ ล้อยางใช้มากขึ้น
+ บ.ขยายกำลังการผลิตในปี 63
+ ราคายางขึ้น ทำให้ขายได้ราคา
+ ถ้าอุตยางกลับเป็นขาลง กำลังการผลิตปัจจุบันจะทำยังไง ตอบ ไซด์ที่เราทำอยู่ 5แสนตัน ยังคุมได้ มีลูกค้าระยะยาวเยอะ
+ cash flow ตอบ โมเดลทางธุรกิจ ทุกครั้งที่ขายยาง จะซื้อยางมาสต๊อก เงินสดเลยไม่เหลือมาก
+ กำลังผลิต 100%ปีไหน ตอบ ตอนนี้ กำลังผลิต 4.6ตัน ปีนี้ประเมินไว้ 4.1แสนตัน ปี65น่าจะเต็ม กำลังจะขยายอีก 5หมื่นตัน
+ ซื้อ fw ราคาขายไว้ ไม่ได้กระทบเรื่องค่าเงอน
+ ยาง 80% ส่งไปสินค้ายานยนต์ อีก 20% หมวดทั่วๆไป พื้นรองเท้า

วาระ 4 - 13
+ ปันผล 0.15บ งวด 9เดือนปันไป 0.06บ รวมทั้งปี 0.21บ คิดเป็น 40%ของกำไร
+ ลดทุน 154ล้านหุ้น ที่ขอ pp ไว้ปีที่แล้ว เนื่องจากครบ 1ปี
+ เพิ่มทุน 161ล้านหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป pp คิดเป็น 10%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
+ อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ 2000ล้าน รวมของเดิมแล้วไม่เกิน 4000ล้าน
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ค่าตอบแทน 2.17ล้าน
+ ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 4.5ล้าน

q&a
+ pp จะขายให้กับคนที่ช่วยบริษัท เช่น หาลูกค้าให้
+ จะเพิ่มทุนหรือไม่ ตอบ ถ้าลูกค้ายังขยาย ต้องกู้เพิ่ม หรือเพิ่มทุน เพื่อมาใช้เป็น working cap
+ พึ่งออกหุ้นกู้ไปอาทิตย์นี้ วงเงินรอบที่อนุมัติยังไม่ได้ใช้ จะใช้ตามกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น
+ แผ่นปูนอนวัวคืบหน้าอย่างไร ตอบ ชลอไป เพราะฝ่ายขายไปหาลูกค้าไม่ได้ หลังโควิดจะเดินต่อ
+ ปิดเมืองบุรีรัม ตอบ ไม่กระทบ เพราะพนักงานเป็นคนพื้นที่
+ เป้าอย่างไร ตอบ มองว่าขาขึ้น 3-5ปี
+ กัญชง ตอบ ner ยังไม่มีนโยบายในการทำamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Sat Apr 10, 2021 6:00 am

AGM AUCT 9 Apr 2021 10.00
มีผู้เข้าประชุม
มาด้วยตนเอง 18 ราย
รับมอบฉันทะ 15 ราย
รวม 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 402,992,102 หุ้น หรือ 73.2713% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม
มีกรรมการสองท่านที่เข้าร่วมประชุมonline
ได้แก่ ดร มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และ นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม

วาระที่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2563
นางอัญชลี พรรคกลิน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
มาพูดในเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน

ปี2563 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางการบัญชี ที่กระทบคือ IFRS16 เรื่องสัญญาเช่า
สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ตัวสัญญาเช่า ได้ตีมูลค่า สินทรัพย์สุทธิการใช้ เพิ่มเข้าไปในสินทรัพย์จำนวนน 829.79 ลบ
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่สำนักงานใหญ่และสาขาที่เช่าระยะยาว
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 181.5% เพราะรอคืนเจ้าหนี้รถ ในช่วงปิดงบปลายปี

ส่วนหนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ คิดคำนวณจากสัญญาเช่าที่เหลือ 799.13 ลบ
และส่วน เจ้าหนี้ค่ารถเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 57.1% เพราะตอนปิดงบ มีเงินรอคืนเจ้าหนี้รถอยู่
ทำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 110.4% และ หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 287%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 21.66 ลบ จากปีก่อนหน้าไม่มี เพราะมาจากมาตราฐานบัญชีใหม่ที่16
แต่ไม่มีผลต่องบ

รายได้การให้บริการ เพิ่มขึ้นจาก 803 เป็น 864 ลบ +7.6%
รายได้อื่นๆลดลงจาก 9 ลบ เป็น 4.75 ลบ
ต้นทุนบริการ เพิ่มขึ้นจาก 378 เป็น 411 ลบ +8.9% เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น 2.3%
ดังนั้น กำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 6.7% = 312.89 ลบ
แต่เจอภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น7% และต้นทุนทางการเงินซึ่งไม่ได้จ่ายจริว ทำให้กำไรสุทธิลดลง 2.7%=227.97ลบ

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการ
รายได้ประมูลรถยนต์ เพิ่มจาก 636 —> 656 ลบ
รายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์เพิ่มจาก 66.59 —> 77.55ลบ
เพราะเรามีผู้ขายรายใหม่และความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น
รายได้จากการขนย้าย เพิ่มจาก 86 —-> 99.58 ลบ
รายได้จากการประมูลอื่น 13.87 —> 30.79 ลบ
รายได้อื่น. 9.16 —>. 4.75 ลบ
รายได้รวม เพิ่มขึ้น. 812.58 —-> 869.09 ลบ

ผลการดำเนินงาน
รายได้การดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 60.92 ลบ เป็น 864.34 ลบ
ต้นทุนการให้บริการ. เพิ่มขึ้น 33.69 ลบเป็น. 411.70 ลบ
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 3.31 ลบเป็น 144.50 ลบ
กำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 19.51 ลบ เป็น 312.89 ลบ
ต้นทุนทางการเงิน 21.66 ลบและภาษี63.26 ลบ
กำไรสุทธิ ลดลง 2.7% เป็น 227.97 ลบ
EBITDA เพิ่มขึ้น 91.81 ลบ = 433.26 ลบ

GP เพิ่มจาก 425 —> 452 ลบ
NP ลดลงจาก 234 —> 227 ลบ
ROEลดลงจาก 53.6 —> 44.5%
ROAลดลงจาก 26.1 —> 23.9%

คุณวรัญญู กรรมการผู้จัดการ ได้พูดถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตว่า
ทางบริษัทได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ไม่ได้ละเลย
แต่กังวลว่าหลังจากเข้าร่วม จะกระทบต่อการทำงาน ก็เลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน

Q&A
1.ดอกเบี้ยที่กระทบจากIFRS16 มีหลักเกณฑ์คิดอย่างไร
ตอบ ตามมาตรฐานบัญชี คิดดอกเบี้ยที่เกิดจากการคำนวณ หนี้สินจากสัญญาเช่า มาคิดpresent value
ดอกเบี้ยจะใช้อัตราอ้างอิงเพราะบริษัทไม่ได้กู้เงิน โดยใช้อัตราพันธบัตรรัฐบาล+เครดิตเรตติ้ง
ทำให้ต้นทุนไม่สูงมากนัก แต่เทียบกับมูลค่าทั้งหมด สัญญาเช่าที่ยาว20-50ปีมาคิด
เป็นแบบFrontend load ปีแรกจะสูง ซึ่งไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยจริง

2.สอบถามปี63 ยอดเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ ปีนี้แนวโน้มเป็นอย่างไร
ตอบ ปีนี้ตอบไม่ได้ แต่ปีที่แล้ว ประมูลรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ ไม่ได้เปิดเผยเป็นสาธารณะ
แต่เนื่องจากCovidปริมาณรถเข้าลดลง เลยทำให้ยอดQ3ปริมาณรถลดลง ปีนี้ไม่ได้รับผลกระทบเท่ากับปีที่ผ่านมา

3.ต้นทุนที่กระทบทางการเงิน มีผลกระทบต่อปีนี้ด้วยไหม
ตอบว่า ถ้าสัญญาเช่าไม่เปลี่ยนแปลง ก็มีผลกระทบต่อปีนี้และปีถัดไปด้วย
จะกระทบค่อยๆลดลง คิดโดยตรงจากหนี้สินก้อนนี้ที่ไม่เกิดขึ้นจริง
และคำถามที่ถามว่ารายละเอียดของสัญญาเช่า อยากให้ลงไว้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ก็สามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

วาระที่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลสำหรับปี2563
เนื่องจากจัดสรรครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนเงินปันผลงวดนี้ 0.23 บาท
XD 23 apr , pay 7 May รวมจ่ายทั้งปี 0.41 บาท

วาระที่9 ได้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการแก้วัตถุประสงค์ข้อ34และ
เพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน25ข้อดังในหนังสือเชิญประชุม
ทำให้วัตถุประสงค์เพิ่มจาก 49 เป็น 74 ข้อ ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

Q&A

4.สอบถามแผนงานปีนี้ ซึ่งคุณวรัญญู ได้บอกว่า มีการพัฒนาเรื่องบุคลากร
และพัฒนาระบบให้มีการmanualน้อยลง การมีข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบ ทำให้
ดูเทรนและตอบโจทย์ลูกค้าได้ และจะเน้นรายได้จาก pre auction,post auction

5.EV ส่งผลต่อบริษัทอย่างไร
อาจารย์ไพบูลย์ให้ความเห็นว่า ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงmodelมากขึ้น
จะส่งผลดีต่อธุรกิจดีขึ้น แต่จะเห็นเมื่อไหร่ยังบอกไม่ได้

6.การปรับราคา มีความคืบหน้าอย่างไร
คุณวรัญญู ตอบว่า ได้ปรับราคาตั้งแต่กลางเดือนสค ปี63จาก8,000เป็น 9,000บาท
คู่แข่งบางรายคิดแพงกว่าเรา
แต่ก็กระทบต่อราคาสินค้าที่ส่งมาด้วย. เราจะสร้างความมั่นใจกับลูกค้าด้วยการให้บริการเพิ่ม

7.สอบถามความคืบหน้าของMarket. Place
ตอนนี้ยังไม่ได้ทำ และพื้นที่นั้นยังให้บริการลูกค้าอยู่


หลังจากประชุมจบ ทางบริษัทมีการตรวจCovid โดยวิธี
Rapid test ซึ่งเป็นการเจาะปลายนิ้วนาง ซึ่งผิวจะอ่อนเจาะง่าย
วิธีการดูผลคล้ายๆกับการตรวจการตั้งท้อง
ถ้าผลเป็นขีดเดียว ก็ไม่เป็น
ถ้าผล มีสองขีด ก็ท้อง เอ้ย ติดCovidครับ
แต่วิธีนี้รับรองผลแค่90%เอง
ผลก็ลองตรวจดูแล้ว ก็สดวกดีครับ เพราะตอนนี้หลายๆรพ
ก็ไม่รับตรวจ เนื่องจาก นำ้ยาหมด หรือ ห้องเต็ม

นอกจากนี้ยังมีการให้ของว่างทาน เหมือนไปบริจาคเลือดเลย
ต้องขอขอบคุณผู้บริหารมากครับamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Sun Apr 11, 2021 5:24 am

AGM TU 5 Apr 2021 14.00 E-AGM
มีผู้ประชุมมาด้วยตนเอง 30 คน
รับมอบฉันทะ 770 คน
รวม 800 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 52.4919%

วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธค 2563
รายได้รวม
ในไตรมาสที่ 4/2563 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด มหาชน (บริษัทฯ) รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2562 มาอยู่ที่ 33,464 ล้านบาท โดยมาจากยอดขายกลุ่ม สินค้าธุรกิจอาหารทะเลแปร รูปเติบโตกว่า 8.8% จากปีก่อนเนื่องจากปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึ้น 6.9% ยอดขายธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม และ อื่นๆปรับเพิ่มขึ้น8.0%โดยยอดขายรวมปี2563ปรับเพิ่มขึ้น 4.9%มา อยู่ที่ 132,402 ล้านบาท

กําไรขั้นต้น
เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้น และมี สัดส่วนยอดขายที่ปรับดีขึ้นรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดในประเทศและส่งออกส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส4/2563ยังอยู่ในระดับสูงที่18.0%ปรับเพิ่มขึ้น 1.9%เมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้น บริษัทรายงานตัวเลขกำไรขั้นต้นไตรมาส 4/2563 ที่ 6,023ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.9%จากปีก่อนหน้ากำไรขั้นต้นปี2563 อยู่ที่ 23,418ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้น 16.4%

กําไรจากการดําเนินงาน

บริ ษัทรายงานกำไร Q4 จากการดำเนินงาน 1,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.1% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากกาไรขั้นต้นที่ ปรับสูงขึ้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายอยู่ที่ 12.2% เมื่อเทียบกับ 11.4% ในไตรมาส 4/2562 ค่าใช้จ่ายการบริหารที่ปรับสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในแบรนด์และ ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น กำไรจากการดำเนินงานปี 2563 อยู่ที่ 7,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น38.6%จากปีก่อนหน้า

กําไรสุทธิ
บริษัทฯรายงานกำไรสุทธิไตรมาส4/2563ปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง38%จาก ปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,457 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจหลัก แข็งแกร่ง บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิสูงกว่าระดับ 6 พันล้านบาทเป็น ครั้งแรกในประวัติการณ์ที่6,246ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้น 64%จากปี ก่อนหน้าโดยแม้หักค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาใน ปี2562จำนวน 1,402ลบ

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติก็ยังเพิ่มขึ้น 20%จากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 5,217ลบ ไม่รวมone time loss.

วาระที่4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2563

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี2563มูลค่า0.40บาทต่อหุ้น
ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปีอยู่ที่ 0.72บาทต่อหุ้น (เพิ่มขึ้นจาก0.47บาทต่อหุ้นในปี2562)

วาระที่8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3ตามมาตรา31 ข้อ54
สรุป เห็นด้วย 99.9998%

วาระที่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟิดมิลล์ จำกัด(มหาชน)
หรือ TFM ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และหรือ พนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟิดมิลล์ จำกัด(มหาชน)

คะแนนเสียง ไม่อนุมัติเนื่องจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเกิน 10% มตินี้เลยไม่ผ่าน

รายละเอียดการลงคะแนน
เห็นด้วย 89.9321%
ไม่เห็นด้วย 10.0607%

วาะที่10 เรื่องอื่นๆ

Q&A

1. อยากสอบถามความคืบหน้าของการร่วมทุนกับสองบริษัทคือ IPและไทยเบฟ

ตอบว่า การร่วมทุนกับทั้งสองบริษัท ถือเป็นสัดส่วนค่อนข้างเล็กมาก รายได้ไม่มีผลต่อบริษัท

การJV IP โดยการนำอาหารเสริมมาขายผ่านช่องทางโรงพยาบาลที่ทางIPเชี่ยวชาญ สินค้าสามารถออกขายได้
ในอีกสามเดือนข้างหน้า

ส่วนการJV กับไทยเบฟ นั้น ร่วมมือกันผลิตสินค้าเครื่องดื่มสุขภาพ อยู่ในช่วงสร้างโรงงาน ปีหน้าออกสินค้าได้

2. บริษัทบอกว่ากำไรจะโต17% ทั้งที่รายได้โตแค่5%ทำได้อย่างไร

คุณช้างตอบว่า ไม่ได้บอกว่ากำไรสุทธิโต17% แต่เป็นGP น่าจะอยู่ที่17% ขณะที่รายได้โต5%ครับ
(ดูที่GP ปี 63 ประมาณ 18%ของยอดขาย)amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Sun Apr 11, 2021 5:25 am

พอดี การประชุม AGM TU มีการแก้ไขวาระที่9ของการประชุม
เป็น ไม่อนุมัติจัดสรรหุ้นให้กรรมการ

ดังนั้นเลยลงช้าไปนิดนะครับToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 634
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2564

Posts by Toro149 » Mon Apr 12, 2021 12:47 pm

MICRO AGM 2021
12/04/21 10:00 Online

+ ผู้ร่วมประชุม 880ราย online 52ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 74%

ผลการดำเนินงาน
+ รายได้ +37.5% กำไร +21.9%
+ รายได้มาจาก สินเชื่อ และนายหน้าประกันภัย
+ สินเชื่อใหม่ +12.4% 1304ล้าน
+ พอร์ตสินเชื่อ +26.2% เป็น 2542ล้าน
+ de 0.51เท่า บริษัทในกลุ่มเทียบเคียง 5-6เท่า
+ ลูกหนี้ จ่ายตรง 78% npl 3.82%
+ credit cost สูงขึ้นจากสำรองมากขึ้นในช่วงโควิด
+ npm 30%
+ ROA 5.5%
+ Loan yield 15.5% ลดลงจากพักชำระหนี้ ถ้ารวมค่านายหน้าประกันจะเป้น 19%
+ ค่าธรรมเนียม เพิ่มเป็น 3.4% จากการให้ลูกค้าประกันชั้น 1 และประกันคุ้มครองสินเชื่อ
+ cost of fund 5.4% สูงขึ้นจากการคืนเงินกู้ระยะสั้น แต่ถ้าใช้รายไตรมาศจะเป้น 4.7%
+ nim 13.4%
+ cost to income 37.6% ลดลง ปี61-62เพิ่มจากพนักงาน back office

q&a
+ รายได้อื่น 20.5ลบ q4 16ลบ คืออะไร ตอบ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินรับคืน
+ ลูกหนี้พักชำระหนี้ 182ล้าน ตอบ ลูกหนี้ส่วนใหญ่กลับมาชำระแล้ว

วาระ 4-9
+ จัดสรรเงินเป็นทุนสำรอง 6.8ล้าน
+ ปันผล 0.055บ/หุ้น รวม 51.43ล้าน คิดเป็น 40%ของกำไร
+ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4ท่าน กลับเข้ามาใหม่
+ ค่าตอบแทนกรรมการ เท่าปีก่อน
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย ค่าตอบแทน 3.24ล้าน ลดลง 10%
+ อนุมัติวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 2000ล้าน

q&a
+ อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ bbb+ จะมากกกว่าเงินกู้ธนาคารหรือไม่ ตอบ ไม่ต่างกัน เพราะเงินกู้ธนาคารต้องมีการค้ำประกัน เงินกู้ปีนี้จะมาจากทั้งสองส่วน
+ โครงสร้างสินเชื่อ thani ask มาจากมือสอง 20% อื่นๆ 80% บริษัทจะขยายไปประเภทอื่นๆใหม ตอบ มีโอกาศ แต่เราจะเป็นผู้นำสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง
+ สินเชื่อจำนำทะเบียน ตอบ มีโอกาศ กำลังศึกษา
+ เป้าพอร์ต 5000ล้าน ในปี65 หลังจากนั้นจะขยายยังไง ตอบ ยังคงเป้าปี65 5000ล้าน จะโตต่อต้องเพิ่ม Product ทางการเงินamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2067
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2564

Posts by amornkowa » Tue Apr 13, 2021 10:43 am

AGM SF 24 Mar 2021

สามารถรับชมได้ตามlinkด้านล่างครับ

https://investor.siamfuture.com/wp.html/t/vdo/e/agm2021Post Reply