- ปิดรับ- CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
kulniti55
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32
Joined: Tue Jun 23, 2020 8:52 am

Re: **วันนี้ 10.00 น.**เปิดรับ 30 ที่นั่งCV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by kulniti55 » Mon Sep 21, 2020 6:45 pm

จองไปเอง 1 ที่คับ


kik-kok
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 154
Joined: Wed Mar 18, 2015 1:27 pm

Re: **วันนี้ 10.00 น.**เปิดรับ 30 ที่นั่งCV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by kik-kok » Mon Sep 21, 2020 7:18 pm

จอง 1 ที่ครับ :D


punmew
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 100
Joined: Sat Sep 17, 2011 12:12 pm

Re: **วันนี้ 10.00 น.**เปิดรับ 30 ที่นั่งCV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by punmew » Mon Sep 21, 2020 8:08 pm

จอง 1 ที่ครับ

"There are two things to aim at in life: first, to get what you want, and after that to enjoy it. Only the wisest of mankind achieve the second." - Logan Pearsall Smith

jatturong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 124
Joined: Tue Jan 11, 2011 5:30 pm

Re: **วันนี้ 10.00 น.**เปิดรับ 30 ที่นั่งCV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by jatturong » Mon Sep 21, 2020 8:09 pm

จอง 1 ที่ครับ


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 525
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: **วันนี้ 10.00 น.**เปิดรับ 30 ที่นั่งCV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by Toro149 » Tue Sep 22, 2020 1:31 am

จอง 1 ที่ครับ


Investopia
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 199
Joined: Thu Jul 02, 2015 10:05 am

Re: **วันนี้ 10.00 น.**เปิดรับ 30 ที่นั่งCV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by Investopia » Tue Sep 22, 2020 9:34 am

จอง 1 ที่ครับ


pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 963
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: **วันนี้ 10.00 น.**เปิดรับ 30 ที่นั่งCV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by pookii » Tue Sep 22, 2020 9:56 am

จอง 1 ที่ครับ


Molly_​A20
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Mon Aug 31, 2020 11:09 am

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by Molly_​A20 » Wed Sep 23, 2020 1:25 am

จอง 1 ที่ ไปเองคะ


nasanuks
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 66
Joined: Fri Sep 19, 2014 4:29 pm

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by nasanuks » Wed Sep 23, 2020 4:03 am

1 ที่ไปเองครับ


อทิวัชร์
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 123
Joined: Mon Feb 01, 2016 10:34 am

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by อทิวัชร์ » Wed Sep 23, 2020 4:37 am

จอง 1 ที่ครับ ยังทันมั๊ยครับ


max888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 804
Joined: Tue Jul 20, 2010 11:52 am

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by max888 » Wed Sep 23, 2020 9:01 am

ขอจอง 1 ที่ครับ ยังทันไหมครับ


TEVADA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Wed Sep 11, 2019 3:07 pm

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by TEVADA » Wed Sep 23, 2020 9:20 am

ขอจอง1ที่ ไปเองครับ


thakulv
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Tue Aug 23, 2016 1:09 pm

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by thakulv » Wed Sep 23, 2020 9:55 am

จองไปเอง 1 ที่คับ


thamphu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 11
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:33 pm

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by thamphu » Wed Sep 23, 2020 5:21 pm

จอง 1 ที่ค่ะ


shabu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Wed Jul 24, 2013 11:01 am

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by shabu » Wed Sep 23, 2020 10:20 pm

จอง 1 ที่ ไปเองค่ะ


Ouukiki
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Mon Oct 09, 2017 5:04 pm

Re: **เปิดรับ 30 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by Ouukiki » Wed Sep 23, 2020 10:40 pm

จอง1 ที่ ไปเองค่ะ


eiva
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Tue Apr 09, 2013 10:51 am

Re: **เปิดรับ 40 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by eiva » Thu Sep 24, 2020 1:12 pm

จอง1 ที่ ไปเองครับ


2116chestnut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36
Joined: Tue Jan 16, 2018 1:49 pm

Re: **เปิดรับ 40 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by 2116chestnut » Thu Sep 24, 2020 5:43 pm

จอง1 ที่ ไปเองครับ


User avatar
khwannaret
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 43
Joined: Sat Dec 04, 2010 12:17 pm

Re: **เปิดรับ 40 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by khwannaret » Fri Sep 25, 2020 2:50 pm

จอง 1 ที่ ครับ


arm10182
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 649
Joined: Tue Oct 02, 2018 1:25 pm

Re: **เปิดรับ 40 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by arm10182 » Sun Sep 27, 2020 4:03 pm

จอง1 ที่ ไปเองครับ


nee_ee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Fri Jul 13, 2018 9:04 am

Re: **เปิดรับ 40 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by nee_ee » Sun Sep 27, 2020 10:42 pm

จองไปเอง1ที่ค่ะ


richyboy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 120
Joined: Thu Dec 16, 2010 7:15 pm

Re: **เปิดรับ 40 ที่นั่ง** CV@IIG บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป

Posts by richyboy » Sun Sep 27, 2020 11:44 pm

จองไปเอง 1 ที่ ครับ


Locked