- ปิดรับ - CV@AUCT บมจ.สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
jatturong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 124
Joined: Tue Jan 11, 2011 5:30 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by jatturong » Thu Sep 03, 2020 11:05 am

จอง 1 ที่


natedaophu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Mon Sep 16, 2019 2:53 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by natedaophu » Thu Sep 03, 2020 11:14 am

ไปเองค่ะ 1 ที่ค่ะ


damiano
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 377
Joined: Sat Apr 25, 2009 4:42 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by damiano » Thu Sep 03, 2020 11:18 am

จอง 1 ที่ (ไปเอง)


เย็นตาโฟ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Mon Aug 17, 2020 3:44 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by เย็นตาโฟ » Thu Sep 03, 2020 12:39 pm

จอง1ที่(ไปกับรถตู้)ครับ


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1850
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by amornkowa » Thu Sep 03, 2020 12:40 pm

จอง1ที่ ไปรถตู้


Indian Cork
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 77
Joined: Sat May 29, 2010 7:45 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by Indian Cork » Thu Sep 03, 2020 12:48 pm

ที่จองไว้ ได้เป็นลำดับที่ 3

Log in Indian Cork
จอง 1 ที่ (ไปเอง)

ขอเพิ่มรายละเอียดค่ะ
ไปเอง แต่ขอขึ้นรถตู้ของ Auct ที่จะมารอรับที่ MRT

ขอบคุณค่ะ


KUNGSUKANYA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Tue Sep 01, 2020 3:29 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by KUNGSUKANYA » Thu Sep 03, 2020 2:43 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง) :D


chaiasith
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Sat Aug 04, 2007 6:34 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by chaiasith » Thu Sep 03, 2020 2:44 pm

จอง 1 ที่ครับ (ไปรถตู้)


User avatar
dino
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1278
Joined: Wed Nov 02, 2005 1:57 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by dino » Thu Sep 03, 2020 3:00 pm

:mrgreen: จอง 1ที่ครับ(ไปเอง)

1 ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี
2 มีกำไรต่อเนื่องไปในอนาคต
3 ซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
4 ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ
5 และถือมันไว้ ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดีอยู่
                                           วอเรนซ์ บัฟเฟตต์

hiransil
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Wed Jul 29, 2020 11:00 am

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by hiransil » Thu Sep 03, 2020 3:29 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง)


User avatar
neuhiran
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 810
Joined: Sun Aug 29, 2010 8:46 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by neuhiran » Thu Sep 03, 2020 3:29 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง)


oopoff
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Sep 03, 2020 3:58 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by oopoff » Thu Sep 03, 2020 4:03 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง)


Thamakhuea
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 154
Joined: Tue Oct 02, 2012 3:06 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by Thamakhuea » Thu Sep 03, 2020 4:11 pm

จอง 1 ที่ (ไปเองครับ)


NaNoKunG
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 7
Joined: Fri Jul 27, 2012 3:57 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by NaNoKunG » Thu Sep 03, 2020 4:44 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง)


exponential
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 21
Joined: Thu Oct 16, 2014 4:39 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by exponential » Thu Sep 03, 2020 6:28 pm

ขอจอง 1 ที่คับ


สิปาดัน
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 243
Joined: Fri Oct 12, 2012 1:44 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by สิปาดัน » Thu Sep 03, 2020 6:53 pm

จอง1 ที่ไปเองครับ

"เมื่อผลลัพธ์ยังมาไม่ถึง เราจำเป็นต้องมีศรัทธา"

Tana34
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Wed Mar 13, 2019 9:09 am

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by Tana34 » Thu Sep 03, 2020 10:47 pm

จอง1 ที่ไปเองครับผม


sirimonporn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 16
Joined: Wed Apr 08, 2020 5:43 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by sirimonporn » Fri Sep 04, 2020 12:27 pm

จอง1ที่ ไปรถตู้ค่ะ


golfinvest
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 64
Joined: Mon Aug 06, 2012 3:53 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by golfinvest » Fri Sep 04, 2020 1:53 pm

จอง 1 ที่ ไปเองครับ


punmew
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 99
Joined: Sat Sep 17, 2011 12:12 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by punmew » Fri Sep 04, 2020 3:52 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง)

"There are two things to aim at in life: first, to get what you want, and after that to enjoy it. Only the wisest of mankind achieve the second." - Logan Pearsall Smith

kik-kok
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 151
Joined: Wed Mar 18, 2015 1:27 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by kik-kok » Fri Sep 04, 2020 7:59 pm

จอง 1 ที่ นั่งรถตู้


กิมหงวน
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 68
Joined: Fri Dec 27, 2013 1:06 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by กิมหงวน » Fri Sep 04, 2020 9:46 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง) ครับ


cassanovapat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 147
Joined: Fri Jul 16, 2010 9:50 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by cassanovapat » Sat Sep 05, 2020 4:55 pm

จอง 1 ที่ (ไปเอง) ครับ


zerozang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 46
Joined: Thu Jan 31, 2013 1:35 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by zerozang » Sat Sep 05, 2020 10:46 pm

จอง 1 ที่ (ไปรถตู้)


Win Win
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 75
Joined: Thu Aug 17, 2006 5:51 pm

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by Win Win » Mon Sep 07, 2020 10:55 am

จอง 1 ที่ (ไปเอง)


baggio
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 378
Joined: Fri Sep 12, 2003 12:18 am

Re: **เปิดรับจอง** CV@AUCT บมจ. สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by baggio » Mon Sep 07, 2020 10:22 pm

จอง 1 ที่ (ไปเองครับ)


kitsp
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Mon Oct 15, 2012 5:13 pm

Re: **เปิดรับ 60 ที่นั่ง** CV@AUCT บมจ.สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by kitsp » Tue Sep 08, 2020 10:08 am

ไปเอง 1 ที่ครับ


csoboon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Wed Nov 23, 2016 5:00 pm

Re: **เปิดรับ 60 ที่นั่ง** CV@AUCT บมจ.สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by csoboon » Tue Sep 08, 2020 10:41 am

จอง 1 ที่ (ไปรถตู้) ค่ะ


User avatar
JUMP
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 175
Joined: Thu Oct 14, 2010 10:29 am

Re: **เปิดรับ 60 ที่นั่ง** CV@AUCT บมจ.สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by JUMP » Tue Sep 08, 2020 12:53 pm

จอง 1 ที่ (ไปรถตู้) ครับ

สติ รู้ตัว, ปัญญา รู้คิด.

nasanuks
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 66
Joined: Fri Sep 19, 2014 4:29 pm

Re: **เปิดรับ 60 ที่นั่ง** CV@AUCT บมจ.สหการประมูล - (วิสิท 18 ก.ย.63)

Posts by nasanuks » Tue Sep 08, 2020 3:33 pm

จอง 1 (รถตู้) ครับ

วรเทพ


Locked