GEP

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35906
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

GEP

Posts by pakapong_u » Fri Jun 05, 2020 2:42 pm

`กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์`ตั้ง`คันทรี่ กรุ๊ป`ที่ปรึกษาการเงินยื่นไฟลิ่งปี64สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 มิ.ย. 63 13:37 น.
  "กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์" ตั้ง บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาการเงิน คาดยื่นไฟลิ่งได้ภายในปี 64 พร้อมกางแผนจ่ายไฟเข้าระบบครบ 220MW ทันปี 64

  นายออง ทีฮา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 MW ซึ่งบริษัทได้รับสัมปทานจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งโครงการเฟส 1 ขนาดกำลังการผลิต 50MW จ่ายไฟเข้าระบบแล้ว

  โดย บริษัทพัฒนาและดำเนินงานแบบ BOT (Built-Operate-Transfer) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี ด้วยอัตรารับซื้อค่าไฟฟ้า 0.1275 USD / KWh แบ่งเป็นระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด 4 เฟส โดย 3 เฟสแรกมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 50 MW และเฟสสุดท้าย 70 MW ขนาดพื้นที่รวมโครงการ 836 เอเคอร์ หรือเท่ากับ 2,115 ไร่ ได้รับสิทธิเช่าพื้นที่จากรัฐบาลและบริษัทเอกชนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อมีการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจะขายให้กับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  ด้านนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเชอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ไทยแลนด์ จำกัด หรือ GEP มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางการเงิน และโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ระหว่างการเตรียมแบบรายการแสดงรายการข้อมูล (Filing) เพื่อยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดจะยื่นได้ในปี 64


Post Reply