มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
User avatar
IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2543
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by IndyVI » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับ

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #


User avatar
lekkung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 102
Joined: Sun Aug 01, 2010 10:33 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by lekkung » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ครับผักกาด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 213
Joined: Wed Apr 23, 2014 10:13 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by ผักกาด » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จองค่ะFonfon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 19
Joined: Mon Mar 27, 2017 3:54 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Fonfon » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกค่ะชงต๊ะ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 65
Joined: Mon Nov 02, 2015 3:05 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by ชงต๊ะ » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ครับit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 120
Joined: Sat Jul 23, 2011 4:50 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by it » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกK-TAW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 130
Joined: Fri Jan 11, 2013 2:26 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by K-TAW » Wed May 06, 2020 8:01 pm

ขอจอง 1 ที่อาวุโสมากค่ะ ขอบคุณค่ะiamsupat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Fri Sep 06, 2013 9:53 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by iamsupat » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับKaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1231
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Kaiser » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ครับekkachai22
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 91
Joined: Fri Feb 04, 2011 1:31 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by ekkachai22 » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับelite 5
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 47
Joined: Thu Feb 26, 2015 9:31 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by elite 5 » Wed May 06, 2020 8:01 pm

1+1 (ครั้งแรกครับ)

Be the best that you can be,then you can feel good about yourself


ZVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 332
Joined: Mon Dec 23, 2013 3:57 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by ZVI » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ครับtaothiam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31
Joined: Fri Mar 21, 2014 9:14 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by taothiam » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับbasikboy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Wed Mar 18, 2015 4:43 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by basikboy » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่papergirl
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Thu Nov 17, 2016 10:22 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by papergirl » Wed May 06, 2020 8:01 pm

1 คน สมาชิกค่ะZippoice
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Thu Jan 17, 2013 3:56 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Zippoice » Wed May 06, 2020 8:01 pm

1 ที่ครับ

ไม่ยึดติดสิ่งใดใด


MiKewhay
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Mon Jun 24, 2019 10:17 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by MiKewhay » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่ / ครั้งแรก เป็นสมาชิกฯครับMoopama
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 108
Joined: Thu Feb 25, 2016 5:26 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Moopama » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง 1 ที่สมาชิกครับ

Last edited by Moopama on Wed May 06, 2020 8:02 pm, edited 1 time in total.
- Catchphrase! -


Little_Traveler
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Tue Apr 11, 2017 9:01 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Little_Traveler » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จอง1ที่ครับknumnoy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Sat Nov 10, 2007 9:23 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by knumnoy » Wed May 06, 2020 8:01 pm

1 ครับ สมช.kthanapon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 106
Joined: Tue Mar 15, 2011 10:27 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by kthanapon » Wed May 06, 2020 8:01 pm

จองintuition
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32
Joined: Thu Aug 09, 2012 12:45 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by intuition » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จอง 1 ที่ครับUser avatar
phodsawat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 162
Joined: Tue Oct 20, 2015 2:03 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by phodsawat » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จอง 1 ที่ ครับ019412
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 56
Joined: Fri Sep 05, 2014 2:17 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by 019412 » Wed May 06, 2020 8:02 pm

ซ้ำครับ

Last edited by 019412 on Wed May 06, 2020 8:05 pm, edited 1 time in total.


Narut_R91
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 16
Joined: Mon Feb 27, 2017 9:43 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Narut_R91 » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จอง 1 ที่ครับ
สมาชิกครับDonaldduckVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 307
Joined: Mon Jul 16, 2012 3:34 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by DonaldduckVI » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จองหนึ่งที่ สมาชิกครับDetermination
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 128
Joined: Wed Dec 12, 2012 11:52 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Determination » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จอง 1 ที่Qwerty01
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 49
Joined: Thu Jan 17, 2019 9:25 am

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by Qwerty01 » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ

พื้นฐานเปลี่ยน หรือ จิตใจคนที่เปลี่ยน :D


AAA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 109
Joined: Fri Sep 07, 2012 11:29 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by AAA » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จอง 1 ที่ครับUser avatar
AnieLee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1416
Joined: Fri Jul 25, 2014 3:11 pm

Re: มีตติ้งวีไอภาคใต้ ไตรมาส 1/2563

Posts by AnieLee » Wed May 06, 2020 8:02 pm

จอง 1 ที่ครับ

####################################################
ความสำเร็จจากการลงทุน ไม่ได้เกิดจาก "การซื้อของดี" แต่มาจาก "การซื้อของได้ดี" ต่างหาก


Post Reply