**ประกาศรายชื่อ** ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน VI 101

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
takritsa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:16 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by takritsa » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

"ลงทะเบียน"SALA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:56 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SALA » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียนnaruepan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:01 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by naruepan » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

"ลงทะเบียน"SAMANKING
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:21 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SAMANKING » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียนUser avatar
BORDEE BUDDA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 43
Joined: Tue Jul 07, 2020 6:02 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by BORDEE BUDDA » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียน

Every experience is a lesson. Every loss is a gain.


Nerdzatik
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 25
Joined: Mon Mar 30, 2020 9:18 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Nerdzatik » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียนtakritsa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:16 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by takritsa » Fri Jul 10, 2020 10:03 am

ลงทะเบียนSAWADE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:16 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SAWADE » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียนsitthiseranee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 3:33 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by sitthiseranee » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียนpao2
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Mon Apr 27, 2020 3:02 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by pao2 » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียนJANELO
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Fri Mar 06, 2015 5:03 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by JANELO » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียนkokiky38
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:09 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by kokiky38 » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียนwinwaranchit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Fri Jul 03, 2020 8:23 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by winwaranchit » Fri Jul 10, 2020 10:05 am

ลงทะเบียนkorn.bhumisith
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Feb 25, 2020 1:41 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by korn.bhumisith » Fri Jul 10, 2020 10:05 am

ลงทะเบียนhotdogqq
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Jul 08, 2020 1:46 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by hotdogqq » Fri Jul 10, 2020 10:08 am

ลงทะเบียนInvisalign
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 11
Joined: Tue Mar 10, 2020 9:49 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Invisalign » Fri Jul 10, 2020 10:09 am

ลงทะเบียนketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:11 am

ลงทะเบียนketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:11 am

ลงทะเบียนketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:11 am

ลงทะเบียนketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:12 am

ลงทะเบียนUser avatar
ผู้สันโดษ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Tue May 15, 2018 2:12 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ผู้สันโดษ » Fri Jul 10, 2020 10:13 am

ลงทะเบียน

Buddhist Investor


DCHANS10
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Jul 07, 2020 10:07 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by DCHANS10 » Fri Jul 10, 2020 10:14 am

ลงทะเบียนFaaichaa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri Jul 03, 2020 6:42 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Faaichaa » Fri Jul 10, 2020 10:15 am

ลงทะเบียนeuamporn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Mon Feb 11, 2019 8:53 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by euamporn » Fri Jul 10, 2020 10:20 am

ลงทะเบียนImsphere
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Dec 01, 2016 4:35 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Imsphere » Fri Jul 10, 2020 10:21 am

ลงทะเบียนUser avatar
dino
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1280
Joined: Wed Nov 02, 2005 1:57 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by dino » Fri Jul 10, 2020 10:23 am

ลงทะเบียน

1 ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี
2 มีกำไรต่อเนื่องไปในอนาคต
3 ซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
4 ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ
5 และถือมันไว้ ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดีอยู่
                                           วอเรนซ์ บัฟเฟตต์


mukdara
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Mon Jun 22, 2020 10:25 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by mukdara » Fri Jul 10, 2020 10:38 am

ลงทะเบียนNORMALMAN
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 697
Joined: Tue Jul 24, 2012 12:54 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by NORMALMAN » Fri Jul 10, 2020 10:39 am

ลงทะเบียนUser avatar
JUMP
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 175
Joined: Thu Oct 14, 2010 10:29 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by JUMP » Fri Jul 10, 2020 10:40 am

ลงทะเบียน

สติ รู้ตัว, ปัญญา รู้คิด.


suwatkob
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31
Joined: Thu Sep 05, 2019 2:49 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by suwatkob » Fri Jul 10, 2020 10:45 am

ลงทะเบียนLocked