**ประกาศรายชื่อ** ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน VI 101

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
takritsa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:16 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by takritsa » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

"ลงทะเบียน"


SALA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:56 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SALA » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียน


naruepan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:01 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by naruepan » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

"ลงทะเบียน"


SAMANKING
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:21 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SAMANKING » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียน


User avatar
BORDEE BUDDA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 24
Joined: Tue Jul 07, 2020 6:02 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by BORDEE BUDDA » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียน

Every experience is a lesson. Every loss is a gain.

Nerdzatik
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Mon Mar 30, 2020 9:18 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Nerdzatik » Fri Jul 10, 2020 10:02 am

ลงทะเบียน


takritsa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:16 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by takritsa » Fri Jul 10, 2020 10:03 am

ลงทะเบียน


SAWADE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:16 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SAWADE » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียน


sitthiseranee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 3:33 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by sitthiseranee » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียน


pao2
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Mon Apr 27, 2020 3:02 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by pao2 » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียน


JANELO
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Fri Mar 06, 2015 5:03 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by JANELO » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียน


kokiky38
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:09 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by kokiky38 » Fri Jul 10, 2020 10:04 am

ลงทะเบียน


winwaranchit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri Jul 03, 2020 8:23 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by winwaranchit » Fri Jul 10, 2020 10:05 am

ลงทะเบียน


korn.bhumisith
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Feb 25, 2020 1:41 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by korn.bhumisith » Fri Jul 10, 2020 10:05 am

ลงทะเบียน


hotdogqq
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Jul 08, 2020 1:46 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by hotdogqq » Fri Jul 10, 2020 10:08 am

ลงทะเบียน


Invisalign
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Tue Mar 10, 2020 9:49 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Invisalign » Fri Jul 10, 2020 10:09 am

ลงทะเบียน


ketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:11 am

ลงทะเบียน


ketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:11 am

ลงทะเบียน


ketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:11 am

ลงทะเบียน


ketsarajames
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:56 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ketsarajames » Fri Jul 10, 2020 10:12 am

ลงทะเบียน


User avatar
ผู้สันโดษ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Tue May 15, 2018 2:12 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ผู้สันโดษ » Fri Jul 10, 2020 10:13 am

ลงทะเบียน

Buddhist Investor

DCHANS10
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Jul 07, 2020 10:07 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by DCHANS10 » Fri Jul 10, 2020 10:14 am

ลงทะเบียน


Faaichaa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri Jul 03, 2020 6:42 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Faaichaa » Fri Jul 10, 2020 10:15 am

ลงทะเบียน


euamporn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Mon Feb 11, 2019 8:53 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by euamporn » Fri Jul 10, 2020 10:20 am

ลงทะเบียน


Imsphere
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Dec 01, 2016 4:35 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Imsphere » Fri Jul 10, 2020 10:21 am

ลงทะเบียน


User avatar
dino
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1277
Joined: Wed Nov 02, 2005 1:57 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by dino » Fri Jul 10, 2020 10:23 am

ลงทะเบียน

1 ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี
2 มีกำไรต่อเนื่องไปในอนาคต
3 ซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
4 ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ
5 และถือมันไว้ ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดีอยู่
                                           วอเรนซ์ บัฟเฟตต์

mukdara
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Mon Jun 22, 2020 10:25 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by mukdara » Fri Jul 10, 2020 10:38 am

ลงทะเบียน


NORMALMAN
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 677
Joined: Tue Jul 24, 2012 12:54 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by NORMALMAN » Fri Jul 10, 2020 10:39 am

ลงทะเบียน


User avatar
JUMP
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 169
Joined: Thu Oct 14, 2010 10:29 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by JUMP » Fri Jul 10, 2020 10:40 am

ลงทะเบียน

สติ รู้ตัว, ปัญญา รู้คิด.

suwatkob
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 11
Joined: Thu Sep 05, 2019 2:49 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by suwatkob » Fri Jul 10, 2020 10:45 am

ลงทะเบียน


Locked