**ประกาศรายชื่อ** ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน VI 101

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Takohkung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 3:47 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Takohkung » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนpattmung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Tue Nov 08, 2016 5:36 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by pattmung » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนDoctorburry
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 5:02 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Doctorburry » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนwasu-f
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Jul 07, 2020 10:59 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by wasu-f » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนbangna59
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Oct 24, 2019 10:04 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by bangna59 » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนnexorcus
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Wed Aug 28, 2013 8:45 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by nexorcus » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนPipiroon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 9:40 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Pipiroon » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนjumchan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Jul 07, 2020 3:38 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by jumchan » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนshabu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 9
Joined: Wed Jul 24, 2013 11:01 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by shabu » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนsittichaisae
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Fri Jul 03, 2020 2:37 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by sittichaisae » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนasakuranote
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Tue Sep 03, 2019 10:23 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by asakuranote » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนsimplythai
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Mon Apr 02, 2018 4:09 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by simplythai » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนJasprissana
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:15 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Jasprissana » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนpocalnui
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Feb 27, 2020 4:54 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by pocalnui » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนUser avatar
Akajon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 530
Joined: Sun Aug 20, 2006 2:25 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Akajon » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนsanookboy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Mon Jan 05, 2015 11:13 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by sanookboy » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนmarangpor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 9:47 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by marangpor » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนIndian Cork
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 83
Joined: Sat May 29, 2010 7:45 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Indian Cork » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนค่ะOparth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 1:48 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Oparth » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนtentthaibar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:30 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by tentthaibar » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนApinan.M
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri Jul 03, 2020 2:14 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Apinan.M » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนUser avatar
Jury#8
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Thu Jun 24, 2010 8:08 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Jury#8 » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนThanathip
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 24
Joined: Wed Jan 11, 2017 1:59 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Thanathip » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1987
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by amornkowa » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนUpsanit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 9:23 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Upsanit » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนNatchapat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri Feb 21, 2020 12:21 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Natchapat » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนGUARDONZ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri May 17, 2019 9:13 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by GUARDONZ » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนartshavin888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 9:48 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by artshavin888 » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนSALA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:56 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SALA » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนsitthiseranee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 3:33 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by sitthiseranee » Fri Jul 10, 2020 10:01 am

ลงทะเบียนLocked