**ประกาศรายชื่อ** ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน VI 101

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Fg74
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Fri Aug 02, 2019 9:38 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Fg74 » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนbangna59
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Oct 24, 2019 10:04 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by bangna59 » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนU_MIM
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Jul 09, 2020 5:13 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by U_MIM » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนrobotlism
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Nov 20, 2013 10:48 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by robotlism » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนbossvalue
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Mon Oct 20, 2014 9:28 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by bossvalue » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนnatdanai.vi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Fri Feb 21, 2020 4:13 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by natdanai.vi » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนasakuranote
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Tue Sep 03, 2019 10:23 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by asakuranote » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนLaLin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:16 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by LaLin » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนteenipat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36
Joined: Fri Mar 10, 2006 1:28 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by teenipat » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนthitinonjong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Fri Apr 24, 2020 11:34 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by thitinonjong » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนnapatchara
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Tue Jul 07, 2020 5:10 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by napatchara » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนPhaiha555
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jun 17, 2020 1:40 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Phaiha555 » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนsanookboy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Mon Jan 05, 2015 11:13 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by sanookboy » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนAirladaAir
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Jul 08, 2020 2:29 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by AirladaAir » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนtapattan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 160
Joined: Mon Jun 27, 2016 11:31 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by tapattan » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนUser avatar
Roy..
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Thu Aug 24, 2006 6:17 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Roy.. » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนnuthan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Mon Feb 20, 2017 10:16 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by nuthan » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนWPX.SW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Mon Jul 21, 2014 5:00 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by WPX.SW » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

"ลงทะเบียน"PCNTANGO
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 3:06 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by PCNTANGO » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนFAIKW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Jul 08, 2020 1:57 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by FAIKW » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนผักกาด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 213
Joined: Wed Apr 23, 2014 10:13 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ผักกาด » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนSEM126
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jul 08, 2020 8:59 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by SEM126 » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนtibaniam45
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 9
Joined: Wed May 13, 2020 10:30 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by tibaniam45 » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนroojthemighty
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Tue Mar 24, 2020 7:24 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by roojthemighty » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนtentthaibar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 10:30 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by tentthaibar » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนBas Patrawin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Jul 07, 2020 3:53 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Bas Patrawin » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนkittichet_l
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Thu Nov 02, 2006 8:24 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by kittichet_l » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนminaliz
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 3:16 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by minaliz » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนMr PB
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Fri Mar 23, 2018 3:39 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Mr PB » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนbenzkanin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 45
Joined: Tue Jan 28, 2020 4:53 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by benzkanin » Fri Jul 10, 2020 10:00 am

ลงทะเบียนLocked