**ประกาศรายชื่อ** ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน VI 101

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ภูดิศ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 113
Joined: Mon Jan 18, 2016 9:23 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by ภูดิศ » Fri Jul 10, 2020 10:50 am

ลงทะเบียน

"Everything that humans can imagine is a possibility in reality" Physicist Willie Gallon.


majesticfear
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Fri Jan 31, 2020 8:44 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by majesticfear » Fri Jul 10, 2020 11:03 am

ลงทะเบียนเดินทางหมื่นลี้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Tue Oct 27, 2015 1:13 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by เดินทางหมื่นลี้ » Fri Jul 10, 2020 11:04 am

ลงทะเบียนauspicja
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 404
Joined: Fri Jun 27, 2008 3:29 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by auspicja » Fri Jul 10, 2020 11:22 am

ลงทะเบียน

ยิ่งรู้มากขึ้น ทำให้เข้าใจว่าเรานี่ช่างอ่อนหัดยิ่งนัก


BTD
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 2:26 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by BTD » Fri Jul 10, 2020 11:34 am

ลงทะเบียนarm10182
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 815
Joined: Tue Oct 02, 2018 1:25 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by arm10182 » Fri Jul 10, 2020 12:00 pm

ลงทะเบียนUser avatar
pom.chanin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 53
Joined: Sat Sep 22, 2007 1:09 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by pom.chanin » Fri Jul 10, 2020 12:03 pm

ลงทะเบียน

The way out is in


pearryworld
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Thu Jul 09, 2020 1:56 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by pearryworld » Fri Jul 10, 2020 12:06 pm

ลงทะเบียนMATHY
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed May 27, 2020 9:07 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by MATHY » Fri Jul 10, 2020 12:09 pm

ลงทะเบียนToro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 595
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Toro149 » Fri Jul 10, 2020 12:44 pm

ลงทะเบียนAshi_Donk
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri May 17, 2019 1:14 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by Ashi_Donk » Fri Jul 10, 2020 1:04 pm

ลงทะเบียนgrape_sriparin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:35 pm

Re: **เปิดรับสมัคร VI 101 ** - วันนี้ 10.00 น.

Posts by grape_sriparin » Fri Jul 10, 2020 1:43 pm

ลงทะเบียนUser avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 598
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: **ประกาศรายชื่อ** ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน VI 101

Posts by Thai VI Officer » Thu Aug 06, 2020 12:49 pm


**ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน VI 101**

https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62853


ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


Locked