//ประกาศ!!// ขอเลื่อน-การจัดงานการบริหารเงินวัยเกษียณ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 561
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

//ประกาศ!!// ขอเลื่อน-การจัดงานการบริหารเงินวัยเกษียณ

Posts by Thai VI Officer » Mon Feb 17, 2020 5:26 pm

ประกาศเลื่อน.jpg
ประกาศเลื่อน.jpg (244.09 KiB) Viewed 85196 times

📍 ประกาศ!!📍ขอเลื่อนการจัดงานการบริหารการเงินในวัยเกษียณ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากสำนักข่าวและสื่อต่างๆ เป็นระยะ โดยสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ


ทีมงานจึงขอประกาศเรื่อง "ขอเลื่อนการจัดงานการบริหารการเงินในวัยเกษียณ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ" และในอนาคตหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมนี้อย่างแน่นอนค่ะ

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง "กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชน และหากมีอาการป่วย รีบพบแพทย์โดยทันที" ตามคำแนะนำป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นะคะ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


💙ด้วยรักและห่วงใย💙
คณะกรรมการ THAI VI


-----------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน การบริหารการเงินในวัยเกษียณ

1 พรพิมล วิสาลวัธน์
2 ธนาวดี ตั้งเมธากุล
3 ประนอม จินตนาวงษ์
4 สมชาย พงศ์สราญ
5 พรเพ็ญ พงศ์สราญ
6 ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร
7 สุรินทร์ ธนาเลิศกุล
8 วีจิ อู่รังสิมาวงศ์
9 ศิราภรณ์ ไกรฤกษ์
10 ศิริณีย์ รัตนนิเวศน์
11 พรชนก พวงสุข
12 ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
13 อารี แวดวงธรรม
14 พัทธวรรณ พิไลยเกียรติ
15 อุไรวรรณ อินทมาโส
16 พัชนา พิไลยเกียรติ
17 ฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์
18 คุณัช ภัทรวนาคุปต์
19 วราทิพย์ วิวิธคุณากร
20 คมสัน คุปตานนท์
21 ฐิติ แซ่เอี๊ยก
22 สุกัญญา ธนะติวะกุล
23 พรจิตร แซ่ลิ้ม
24 สุรีย์ วิเศษลีลา
25 อัจฉรา สุวพรศิลป์
26 สุวิมล ขำลักษณะ
27 ปราณีจิต โลพินิจ
28 พิมพ์จิตตา สุวพรศิลป์
29 ธนเดช สุวรรณฉัตรกุล
30 ศรีรัตน์ จงเจริญมณีกุล
31 อัจฉรา จันทรแสงอร่าม
32 วราภรณ์ ลาภากุลชัย
33 เศรฐวิชญ์ อัครเดชานันท์
34 ปัญญา ภู่สวัสดิ์รัตนา
35 จง บุญประชา
36 รัตติยากร เทพพิมาน
37 ประมิตร ไชยศรี
38 โชคชัย กิจเกษมทวีสินๆ
39 พงศ์ปณต เสงี่ยมพันธ์ศิริ
40 นิภาทิพย์ เสงี่ยมพันธ์ศิริ
41 เขม รังคกูลนุวัฒน์
42 รัชนก แสงดาวเรือง
43 พัทธนันท์ ภูมิใจ
44 วิเชียร ขัดศรีพรหม
45 วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
46 คงสิทธิ์ เจียงทวีสุข
47 สมหวัง ยงเกษมกุล
48 สุวรรณา ยงเกษมกุล
49 สรรพอัฑฒ์ พงศ์ติวัฒน์
50 อรสา พงศ์ติวัฒน์
51 สุวรรณ ชูศิริ
52 อัศยาพร อารีย์โชติ
53 สว่าง พงศ์ชัยเจริญ
54 ณิชมน เรืองฤทธิ์ราวี
55 ปรเมษฐ ยงเกษมกุล
56 ยุทธนา แสงสุดา
57 สุรีรัตน์ แสงสุดา
58 มณฑา ธรรมกิจจานนท์
59 วิชัย ภู่บุบผาพันธ์
60 เมนีสา อร่ามรุ่งโรจน์

รายชื่อสำรอง - ต้องรอให้ 1 ใน 60 รายชื่อมีคนสละสิทธิ์ก่อนนะคะ แล้วทีมงานจะติดต่อรายชื่อสำรอง ตามลำดับ ก่อน-หลัง ค่ะ


61 วงศ์พันธุ์ เหล่าธรรมทัศน์
62 สิรินันท์ เก้าเอี้ยน
63 ญาดากุล พิรัลกิตติ์
64 ณัฐพร ทิพากรวงศ์
65 ประภา ไพรไพศาลกิจ


หมายเหตุ:

- ทีมงานเรียงลำดับรายชื่อ ตามท่านที่โทร.จองเข้ามาก่อน-หลังค่ะ

- ขอความร่วมมือ ให้ท่านที่จองแล้ว สามารถเข้าร่วมงานได้จริงๆ นะคะ เนื่องจากทีมงานมีการจัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ตามจำนวนที่ท่านจองมาให้อย่างครบถ้วนค่ะ

- หากท่านติดธุระด่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดโทรศัพท์แจ้งทีมงานให้รับทราบล่วงหน้า 2-3 วัน นะคะ

- การเข้าอาคาร สาทร สแควร์ >> แลกบัตรที่ชั้น 1 ก่อนนะคะ


สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ
(การบริหารการเงินในวัยเกษียณ)

***รับจำนวน 60 ที่นั่ง*****


.
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ Victor Club สาทร สแควร์ ชั้น 8
(ลง BTS สถานี: ช่องนนทรี ทางออกที่ 1)
เดินทางเชื่อมเข้าตึกสาทร สแควร์ ---> ลงไปชั้น1 ฝั่งสตาร์บัค เพื่อแลกบัตรขึ้นตึก (บัตรประชาชน/ใบขับขี่)
แผนที่: https://goo.gl/maps/PwJbLmAP3YqkR39X9
สอบถามเส้นทาง: 02-163-2881
.....................

((..คำถามมากมาย..ที่ค้างคาใจ))
- ต้องเตรียมเงินหลังเกษียณเท่าไหร่
- ลงทุนประเภทไหนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง แต่ความเสี่ยงต่ำ
- จะเกษียณตัวเองตอนอายุเท่าไหร่
- จัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยเกษียณ

***หากคุณต้องการวางแผนการเงิน ต้องไม่พลาดงานนี้นะคะ***

.....................
.....................

(((กำหนดการ)))
.
8:30-9:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

.
9:00-10:45 น.
"การบริหารการเงินในวัยเกษียณ"
โดย_คุณชาย มโนภาส
นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


.
10:45-11:00 Coffee Break

.
11:00-12:00 น.
"กองทุนวัยเกษียณ"
โดย คุณชลเดช เขมะรัตนา
CEO Robowealth


.....................
.....................

==>>มาแต่ตัวได้เลยค่ะ <<==
**เข้าร่วมกิจกรรม..ฟรี*
**มีเบเกอรี่และเครื่องดื่มอร่อยๆ..ฟรี*
**แจกเอกสารการเรียน..ฟรี*

.....................

**เหมาะสำหรับวัยเกษียณ หรือผู้ใกล้เกษียณ**
หรือพี่ๆ น้องๆ ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะ

.....................

โทรศัพท์จอง: สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
02-619-1355
*** วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. นะคะ ***


.....................

ขอบคุณค่ะ
(THAI VI OFFICER)

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

Locked