**ภาพบรรยากาศงาน กิจกรรมบริหารเงินวัยเกษียณ**

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

**ภาพบรรยากาศงาน กิจกรรมบริหารเงินวัยเกษียณ**

Posts by Thai VI Officer » Mon Feb 17, 2020 5:26 pm

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน การบริหารการเงินในวัยเกษียณ

1 พรพิมล วิสาลวัธน์
2 ธนาวดี ตั้งเมธากุล
3 ประนอม จินตนาวงษ์
4 สมชาย พงศ์สราญ
5 พรเพ็ญ พงศ์สราญ
6 ณัฐภัทร อิทธิรัตนสุนทร - สละสิทธิ์
7 สุรินทร์ ธนาเลิศกุล
8 วีจิ อู่รังสิมาวงศ์
9 ศิราภรณ์ ไกรฤกษ์
10 ศิริณีย์ รัตนนิเวศน์
11 พรชนก พวงสุข
12 ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
13 อารี แวดวงธรรม
14 พัทธวรรณ พิไลยเกียรติ
15 อุไรวรรณ อินทมาโส
16 พัชนา พิไลยเกียรติ -สละสิทธิ์
17 ฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์
18 คุณัช ภัทรวนาคุปต์
19 วราทิพย์ วิวิธคุณากร
20 คมสัน คุปตานนท์
21 ฐิติ แซ่เอี๊ยก
22 สุกัญญา ธนะติวะกุล
23 พรจิตร แซ่ลิ้ม
24 สุรีย์ วิเศษลีลา
25 อัจฉรา สุวพรศิลป์
26 สุวิมล ขำลักษณะ
27 ปราณีจิต โลพินิจ
28 พิมพ์จิตตา สุวพรศิลป์ - สละสิทธิ์
29 ธนเดช สุวรรณฉัตรกุล
30 ศรีรัตน์ จงเจริญมณีกุล - สละสิทธิ์
31 อัจฉรา จันทรแสงอร่าม - สละสิทธิ์

32 วราภรณ์ ลาภากุลชัย
33 เศรฐวิชญ์ อัครเดชานันท์
34 ปัญญา ภู่สวัสดิ์รัตนา - สละสิทธิ์
35 จง บุญประชา - สละสิทธิ์

36 รัตติยากร เทพพิมาน
37 ประมิตร ไชยศรี
38 โชคชัย กิจเกษมทวีสิน - สละสิทธิ์
39 พงศ์ปณต เสงี่ยมพันธ์ศิริ - สละสิทธิ์
40 นิภาทิพย์ เสงี่ยมพันธ์ศิริ - สละสิทธิ์
41 เขม รังคกูลนุวัฒน์
42 รัชนก แสงดาวเรือง
43 พัทธนันท์ ภูมิใจ
44 วิเชียร ขัดศรีพรหม
45 วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล
46 คงสิทธิ์ เจียงทวีสุข
47 สมหวัง ยงเกษมกุล
48 สุวรรณา ยงเกษมกุล
49 สรรพอัฑฒ์ พงศ์ติวัฒน์
50 อรสา พงศ์ติวัฒน์
51 สุวรรณ ชูศิริ
52 อัศยาพร อารีย์โชติ - สละสิทธิ์
53 สว่าง พงศ์ชัยเจริญ - สละสิทธิ์
54 ณิชมน เรืองฤทธิ์ราวี - สละสิทธิ์
55 ปรเมษฐ ยงเกษมกุล - สละสิทธิ์
56 ยุทธนา แสงสุดา - สละสิทธิ์
57 สุรีรัตน์ แสงสุดา
58 มณฑา ธรรมกิจจานนท์
59 วิชัย ภู่บุบผาพันธ์
60 เมนีสา อร่ามรุ่งโรจน์ - สละสิทธิ์
61 วงศ์พันธุ์ เหล่าธรรมทัศน์
62 สิรินันท์ เก้าเอี้ยน
63 ญาดากุล พิรัลกิตติ์
64 ณัฐพร ทิพากรวงศ์
65 ประภา ไพรไพศาลกิจ
66 วีรพงษ์ จรัสพรศรีวงศ์ - สละสิทธิ์
67 ดวงพร ช้างชื่นเวียง
68 จักรกฤษณ์ พึ่งตัว
69 สุรพงษ์ เลากุลศานต์
70 ชาญจิระ สุทธิ์ตระกูล
71 พิมลดา วังวิทยากุล
72 พรรษพล เกรียวสกุล
73 กรรณิกา เกรียวสกุล
74 ฐิติมา จิระพาณิชกุล
75 พรศักดิ์ วิทยบุษราคัม
หมายเหตุ:

- ทีมงานเรียงลำดับรายชื่อ ตามท่านที่โทร.จองเข้ามาก่อน-หลังค่ะ

- ขอความร่วมมือ ให้ท่านที่จองแล้ว สามารถเข้าร่วมงานได้จริงๆ นะคะ เนื่องจากทีมงานมีการจัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ตามจำนวนที่ท่านจองมาให้อย่างครบถ้วนค่ะ

- หากท่านติดธุระด่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดโทรศัพท์แจ้งทีมงานให้รับทราบล่วงหน้า 2-3 วัน นะคะ

- การเข้าอาคาร สาทร สแควร์ >> แลกบัตรที่ชั้น 1 ก่อนนะคะสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


#ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ
(การบริหารการเงินในวัยเกษียณ)
รับจำนวน 60 ที่นั่ง

.
#วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ Victor Club สาทร สแควร์ ชั้น 8
(ลง BTS สถานี: ช่องนนทรี ทางออกที่ 1)
เดินทางเชื่อมเข้าตึกสาทร สแควร์ ---> ลงไปชั้น1 ฝั่งสตาร์บัค เพื่อแลกบัตรขึ้นตึก (บัตรประชาชน/ใบขับขี่)
.
#ที่จอดรถ:
- จอดรถในตึกได้เลย นำบัตรมาสแตมป์ที่หน้างาน (8ชม.)
- แผนที่: https://goo.gl/maps/PwJbLmAP3YqkR39X9
- สอบถามเส้นทาง: 02-163-2881
.

#คำถามมากมาย..ที่ค้างคาใจ
- ต้องเตรียมเงินหลังเกษียณเท่าไหร่
- ลงทุนประเภทไหนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง แต่ความเสี่ยงต่ำ
- จะเกษียณตัวเองตอนอายุเท่าไหร่
- จัดพอร์ตการลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยเกษียณ

***หากคุณต้องการวางแผนการเงิน ต้องไม่พลาดงานนี้นะคะ***

.

#กำหนดการ
.
8:30-9:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

.
9:00-10:45 น.
"การบริหารการเงินในวัยเกษียณ"
โดย_คุณชาย มโนภาส
นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


.
10:45-11:00 Coffee Break

.
11:00-12:00 น.
"กองทุนวัยเกษียณ"
โดย คุณชลเดช เขมะรัตนา
CEO Robowealth


.


#มาแต่ตัวได้เลยค่ะ
- เข้าร่วมกิจกรรม..ฟรี*
- มีเบเกอรี่และเครื่องดื่มอร่อยๆ..ฟรี*
- แจกเอกสารการเรียน..ฟรี*

.

#เหมาะสำหรับวัยเกษียณ หรือผู้ใกล้เกษียณ
หรือพี่ๆ น้องๆ ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะ

.

#โทรศัพท์จอง
02-619-1355
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. นะคะ


.
ขอบคุณค่ะ
(THAI VI OFFICER)

ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: - ปิดรับงานกิจกรรม การบริหารเงินวัยเกษียณ -

Posts by Thai VI Officer » Wed Nov 11, 2020 3:31 pm

.
ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม การบริหารเงินวัยเกษียณ
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 12.30 น.

ณ Victor Club ชั้น 8 อาคาร สาทร สแควร์

มารับชมภาพภายในงานไปพร้อม ๆ กันเลยค่าา ^ ^


เข้าสู่ Class ช่วงแรก เรื่อง การบริหารการเงินในวัยเกษียณ โดย คุณชาย มโนภาส อดีตนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
วิทยากรเปิดโอกาส Q&A ถามตอบหลังไมค์ ^ ^ ดีงามพระรามแปดพักเบรก Coffee break ผ่อนคลายๆๆ...ก่อนเริ่ม Class ต่อไป

หลังพักเบรก...มาต่อ Class ช่วงสอง เรื่อง กองทุนวัยเกษียณ โดย คุณชลเดช เขมะรัตนา CEO Robowealth
หลังจากที่ได้รับความรู้แน่น ๆ กันไปแล้ว ช่วง Q&A ถามตอบ กองทุนวัยเกษียณ

:D ...แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ ... :D

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://board.thaivi.org ขอบพระคุณทุกท่านมากๆ ค่ะขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


Locked