AGM 2563

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

AGM 2563

Posts by amornkowa » Mon Jan 27, 2020 9:10 am

เดือนมกราคม เริ่มมีบริษัทจดทะเบียนที่ปิดปีที่เดือน กันยายน หลายบริษัท ช่วงสัปดาห์นี้
ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการจัดประชุม ดังนั้นขอเปิดห้องไว้สำหรับ เพื่อนสมาชิก
ที่ไปประชุมมาและเอื้อเฟื้อเนื้อหาในการประชุมให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถไปได้ครับ

วันนี้ไปประชุม TFFIFไว้จะมาสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้นะครับ


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1683
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2563

Posts by amornkowa » Mon Jan 27, 2020 8:59 pm

AGM TFFIF 27 January 2020 14.00 at Bitech Bangna

วันนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 1,040 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 475 ราย และ มอบฉันทะมา 565 ราย
คิดเป็นจำนวนหุ้น 44.5809% สามารถเปิดประชุมได้ เพราะมากกว่า 33.3%

ก่อนอื่นทาง บลจ กรุงไทย และ MFC ได้สรุปข้อมูลของกองทุนให้ผู้มาประชุมรับทราบดังนี้
TFFIF ลงทุนในสิทธิรายได้ 45% ของรายได้สุทธิทั้งสองเส้นทาง ประกอบไปด้วย

1.ทางด่วนเฉลิมรัช ดึงคนตอนเหนือเข้ากรุงเทพ ระยะทาง 28 KM
2.ทางพิเศษบูรพาวิถึ คนจากกรุงเทพไปตะวันออก ระยะทาง 55 KM

กองทุนทำสัญญากับการทางพิเศษไว้เป็นระยะ 30 ปี
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กย 62 เท่ากับ 54,339 ลบ คิดเป็น NAV 11.88 บาท

วาระที่1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและในอนาคต

การทางพิเศษ เป็นผู้บริหาร ทั้งสองเส้นทาง และ ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง
โดยมีการบำรุงรักษา ตั้งแต่เวลา 22.00- 04.00 น และ เปิดช่องทาง1เลนสำหรับรถวิ่งในช่วงเวลานี้

Q1:ทรัพย์สินในอนาคต มีด้านใด และคาดว่าจะเพิ่มกองเมื่อไหร่
A1:ทางบลจตอบว่า ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละทรัพย์สิน
และ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น ส่วนการการลงทุนขยายเส้นทางเป็นหน้าที่ของการทางพิเศษ

Q2: ตัวเลขรถยนต์ทั้งสองเส้นทาง เติบโตทั้งคู่ ตัวเลขที่เป็น capacity เต็มทั้งสองสาย หรือ ยังมีนโยบายเพิ่มอย่างไร
Q3: มีแนวโน้มจะนำทางด่วนเส้นอื่นเข้ามาอีกไหม เช่น เส้นที่BEMได้ เข้ามาด้วยไหม

A2: เส้นฉลองรัช รับได้ 350,000 คันต่อวัน ปัจจุบัน มีรถ 241,000 คันต่อวัน ยังมีเหลืออีก
เส้นบูรพาวิถี รับได้ 360,000 คันต่อวัน ปัจจุบัน มีรถ 161,000 คันต่อวัน ยังมีเหลืออีก
แต่ทำไมgrowthลดลง ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานเป็นหลัก อาจมีขึ้นหรือลงได้
A3: การแบ่งรายได้จากเส้นทางร่วมกับเอกชนทำได้ยาก
การเพิ่มรายได้มาจาก การทางมีproject ฉลองรัช นครนายก - สระบุรี จะเสร็จใน 2569
ทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ส่วนอีกเส้นทาง ใช้งบปี63 เสร็จกลางปี 2567

Q4: ถามในงบที่เกิดขึ้นจริง กับ ที่คาดประมาณ ตอน IPO ใกล้เคียงหรือต่างกันมาก อย่างไร
A4: ปริมาณ Traffic ตอนออกกอง Traffic ฉลองรัช เพิ่มขึ้น 20,000 คัน เป็น 240,000 คันต่อวัน
ส่วนเส้นบูรพาวิถี เมื่อก่อน 150,000 คัน เป็น 160,000 คัน จะเห็นว่าเพิ่มขึ้น 10%
แต่รายได้ประมาณการเข้ากอง และ จ่ายคืนผู้ถือหน่วย ซึ่งหายไป 72 ลบ

Q5: มีข่าวจะเอาเส้นทางสาย7 , 9 เอามาเพิ่มใน TFFIF ใช่ไหม
A5: ทรัพย์สินบางโครงการเกิดปัญหาทางกฏหมาย
ทางหลวงมีกระบวนการแก้กม ผ่านทางหลายสภา

วาระที่2 รับทราบผลการดำเนินการ

รายได้จากการลงทุน 99.42% รายได้ดอกเบี้ยรับ 0.58% และ ค่าใช้จ่าย 17.23%
รายได้สุทธิ 82.77%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 31 ลบ เป็นค่าเบี้ยประกันกองทุน20 ลบ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่าง
คือ 1.ประกัน All risk เป็นเงินที่เอาไปซ่อมแซม
2. ประกันภัยธุรกิจชะงัก เป็นเงินที่ตีเป็นรายได้ 24 เดือน ถ้าโครงการหยุดไป

อีกส่วน เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายเงินปันผลผ่านธนาคาร

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงิน

Q6: ผลตอบแทนเงินฝากธนาคาร 59 ลบ คิดเป็นเท่าไหร่
A6: เราเอาส่วนนี้กันเป็นสภาพคล่อง เราจะไปลง Government Bond อายุ 3 เดือนขึ้นไป
ผลตอบแทนที่ได้ ประมาณ 0.4-0.75%

Q7: อธิบาย รายได้ 1,700 ลบ ทำไมปันผล4ครั้งคิดเป็น 1794 ลบ ในงบ
A7: กำไร 1,700 ลบ ไปดูแต่เงินปันผลที่เกินนั้น มาจากรายได้ดอกเบี้ย จากที่ไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง

Q8: ค่าใช้จ่ายที่รอตัดจำหน่าย และ รายการที่รอตัดบัญชี
A8: อธิบายตามงบ รายได้ส่วนนึงหักค่าใช้จ่าย เราจ่าย 271 ลบ กำไรสุทธิจะน้อยกว่าปกติ

วาระที่ 4 นโยบายจ่ายปันผล มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน ก็จ่ายออกมาในรูปเงินลดทุน

Q9:Freefloat เท่าไหร่ครับ
A9: วันที่ 29 สค มีรายย่อยคิดเป็น 46% ซึ่งมากกว่าช่วง IPO

Q10 & A10 หนังสือชี้ชวน แจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผล ในช่วง 4.3-4.5%
เงินปันผลที่ได้จริง ถ้าคิดจำนวนวันเท่ากัน คือ 365วัน จะได้ปันผลเท่ากับ 4.12 % รวมเงินที่คืนทุนด้วย


International
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Fri Jun 26, 2015 9:55 am

Re: AGM 2563

Posts by International » Wed Jan 29, 2020 8:07 am

ขอบคุณครับ


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Fri Feb 07, 2020 11:53 am

DDD EGM 2020
07/02/2020 10:00

+ ผู้ร่วมประชุม 63ราย มาด้วยตนเอง 38ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 84%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 24/04/2019
+ ผถห.สอบถามว่าทำไมไม่รอ agm อีก 2เดือน ตอบ เป็นโอกาศทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้ประโยชน์เร็วขึ้น


วาระ 2
+ อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท คิวรอน และอเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
+ kuron ทำธุรกิจขายสินค้า
+ alexi เทรน BA
+ pnd ทำขนส่ง
+ ยอดขาย lesasha 48% และ ยาสีฟัน Sparkle 33%
+ lesasha มีส่วนแบ่งตลาด 41% ของอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม
+ sparkle ส่วนแบ่งตลาด 31% ในกลุ่มฟันขาว
+ jason ทำถุงมือออกกำลังกาย ยอดขาย 8%
+ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้คือ BA ปัจจุบันเราจ้างoutsourceอยู่ เดือนละ 2ล้าน จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
+ kuron ทำส่วน onlineได้ดี เราเอาสินค้าเข้าไปขายร่วมได้
+ kuron ส่งออกน้อย เรามีตลาดฟิลิปปินส์ และจีน
+ การต่อรองกับ supplier จะดีขึ้น
+ kuron ยอดขายมีการเติบโตตามเศรษฐกิจมาตลอด
+ มูลค่าการลงทุน ซื้อหุ้น 76% ราคา 610ล้าน และสิทธิซื้อหุ้นอีก 24% 193ล้าน ใน 2ปี
+ pnd จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดมาที่ kuron และจะไม่ทำธุรกิจแข่ง
+ ใช้เงินสด 610ล้าน จากที่มี 3950ล้าน ไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่อง
+ คาดว่าจะโอนหุ้น กพ และทำสัญญาอื่นๆภายใน q1
+ ถ้านับตามกำไรสุทธิ รายการนี้จะมีขนาด 570% แต่ถ้าตามมูลค่าตามบัญชี 11% จึงไม่มีผลต่อการบริหารงาน
+ ประเมินตามวิธี dca 5ปี ให้รายได้เติบโต 5.5% ได้ช่วงราคา 630-666ล้าน ราคาขาย 610ล้าน เหมาะสม
+ ผถห.สอบถามว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ถือว่ารีบซื้อหรือเปล่า ตอบ มีการติดตามการทำงานเขามาสองปีกว่าแล้ว คิดว่าช่วงนี้เหมาะแก่การต่อรอง ยอดขาย kuron ค่อนข้างแข็ง ลูกค้าเป็นคนไทย
+ ถือเป็น backdoor หรือไม่ ตอบ ไม่ไช่ backdoor เนื่องจากปีที่ผ่านมากำไร ddd ไม่ค่อยดี ทำให้ขนาดรายการเขาโตกว่า แต่ลักษณะบริหารเราไปควบคุมเขา
+ ค่าความนิยม ตอบ น่าจะทำในงบหลังซื้อหุ้น
+ เงื่อนไขของ put option ที่จะขายหุ้นเพิ่ม ตอบ เขาจะมีสิทธิขายเพิ่ม เมื่อกำไรถึงเป้าที่กำหนดไว้
+ pnd ห้ามทำธุรกิจแข่งกี่ปี ตอบ ทำขนส่งให้กลุ่ม kuron กรรมการ ผถห และตัว pnd เองห้ามทำธุรกิจแข่ง
+ ทำไมเขาขาย ตอบ คุณวิรัช แซ่โง้ว ปีนี้ 57 ไม่มีลูก ทำมา 25ปี อยากไปทำอย่างอื่นบ้าง ตอนนี้จ้างผบหมืออาชีพอยู่แล้ว
+ จะใช้ช่องทางขายเขา ba 200กว่าคน แข็งแรงมาก จะประหยัดขึ้น
+ online kuron มีระบบคลังที่ดี ส่งของรายคนได้ดี
+ marketing sparkle เขาก็ไช้ ญาญ่า น่าจะต่อรองได้ดีขึ้น


วาระ 3
+ อื่นๆ
+ ธุรกิจเป็นยังไงบ้าง ตอบ เราพยายามแก้ปัญหาที่เจอตลอด
+ ต่างประเทศ เป็นยังไง ตอบ เรามีเปิดบนิษัทร่วม jm solution ของเกาหลี ซึ่งเค้ามีคนอยู่ที่จีนเลย ต้นทุนเขาถูกเพราะวอลุมใหญ่ มาร์กหน้าทำ 1000ล้านชิ้น จะเอาสินค้าบางตัวมาขาย
+ ฟิลิปปินส์ ได้ตามเป้า แต่ช้าในการผลิต และการขออย.ในเมืองไทยก่อน
+ ในประเทศน่าจะลุยตลาดเพิ่ม
+ คู่สัญญาที่เลิกไป ตอบ มีแผนงาน ได้ 70%แล้ว น่าจะเห็นใน q1-2
+ กัมพูชา พม่า ได้คู่ค้าแล้ว โตเร็ว แต่บางทีมีของไหลออกไปจากไทย บางเจ้าขายได้ 100ล้าน
+ จะมี m&a หรือ jv ในปีนี้ไหม ตอบ มีธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ต้องดูรายละเอียดให้พอ
+ สถานที่จัดประชุม agm น่าจะเป็น โนโวเทลสุวรรณภูมิ
+ เป้าหมาย ต้องมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น
+ ปันผล หรือ warrant ตอบ ตอนนี้สภาพคล่องยังดี ไม่น่าจะออก warrant
+ การเยี่ยมชมโรงงาน ตอบ ติดต่อ ir แต่อยากให้จัดเป็นรอบๆ

ดูรูปได้ที่ https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 0138427000

Last edited by Toro149 on Fri Feb 07, 2020 11:58 am, edited 1 time in total.

Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Fri Feb 07, 2020 11:54 am

MACO EGM 2020
14/01/2020 14:00

+ ผู้ร่วมประชุม 154ราย มาด้วยตนเอง 100ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 85%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 24/04/2562

วาระ 2
+ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด 50% 1950ล้านบาท
+ มี 3รายการที่เกี่ยวเนื้องกัน 1.ซื้อหุ้น hello led 1950ล้าน 2.ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ planb 1553ล้าน 3.ให้สิทธิ planb บริหารจัดการสื่อในไทยทั้งหมด 5ปี 3500ล้าน
+ hello led มี 134ป้าย 74จอ กำไร65ล้านบาท
+ ราคาซื้อ ใช้ dcf ประมาณจาก รายได้ เพิ่ม 2.6%/ปี
+ irr 9.81%
+ ifa เห็นว่า มีความเสี่ยงเรื่องใบอนุญาติก่อสร้างป้าย และไม่มีอำนาจควบคุมเพราะถือ50% มีกรรมการ 2คนจาก4คน จึงเห็นว่าไม่ควรทำรายการ
+ กรรมการเห็นว่า มีการส่งคนไปเป็น cfo และถือ 50% คิดว่ามีอำนาจควบคุมพอสมควร
+ ธุรกิจพิมพ์พ่นหมึก ไม่อยู่ในผังเมือง อาจจะต้องย้าย ไม่ไช่ธุรกิจหลัก และมีคชจย้ายไม่เกินหลักแสนบาท
+ หากป้ายที่ไม่มีใบอนุญาติเกิดปัญหา แก้ไขไม่ได้ใน1ปี ทางผถหเดิมจะร่วมรับผิดชอบ
+ มีการเปรียบเทียบความเสี่ยงก่อนเข้าซื้อหรือไม่ ตอบ มีการตรวจสอบว่ายังมีบางส่วนไม่มีใบอนุญาติ
+ การแก้ไขในรอบ 1ปี มั่นใจไหม ตอบ เป็นความตั้งใจ
+ มีการประกันภัยพิบัติหรือไม่ ตอบ มีประกัน
+ กรรมการตรวจสอบตอบ ยอมรับว่ามีความเสี่ยง ธุรกิจป้ายซัพพลายจำกัด ที่ผ่านมาควบรวมมาตลอด ป้ายที่ถูกต้องจะมีต้นทุนสูงกว่า ป้ายของ hello led เราก็มีใช้อยู่ด้วย ป้ายบางส่วนที่ซ้ำซ้อนอาจจะเอาออกเพื่อลดต้นทุน จะทำให้ตลาดนี้จาก red ocean เป็น blue ocean
+ สิ่งที่มอง คือมองอะไรที่ใหญ่กว่า hello led แต่มองภาพรวมตลาด ให้ลูกค้ายอมจ่ายมากขึ้น
+ รายได้มาจากสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ตอบ พระราชบัญญัต ปี33 ป้ายที่เกิดก่อนมีปัญหา ส่วนของ maco เราก็ยกเลิกป้ายไปกว่า 200ป้าย พยายามทำให้ถูกต้องมากที่สุด มีทางเลือกว่าจะไม่ไปยุ่งปล่อยไปแบบนั้น หรือเราเข้าไปแก้ไข ซึ่งเราถือเป็นพี่ใหญ่แล้วควรจะทำ
+ หากมีความเสียหาย ผถหเดิม ร่วมรับผิดชอบ วงเงิน 1750ล
+ ป้ายที่ไม่ถูกต้อง เป็นจำนวนเท่าไร ตอบ ไม่อยากให้คิดจำนวน เพราะมีป้ายใหญ่เล็ก ของเรามี 10-15%ของรายได้
+ จะผลักดันเจ้าอื่นให้ทำถูกต้องยังไง ตอบ เราอาจจะมีต้นทุนสูงกว่าเล็กน้อย ถ้าส่วนใหญ่ถูก สุดท้ายส่วนที่เหลือจะถูกเอง
+ ป้าย planb ทำเลดีมากๆ สีลม สาธร
+ โอกาศทางธุรกิจรอไม่ได้ โอกาศนี้ดีมาก คงไม่รอให้เหมือนธุรกิจทีวีดิจิตอลที่รายได้ลดลงมาก
+ อนุมัติ 99.8%

วาระ 3
+ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้ planb จำนวน1080ล้านหุ้น 1.4381บาท/หุ้น รวมมูลค่า 1553ล้านบาท
+ ifa ประเมินมูลค่า สูงกว่าราคาเสนอขาย 2.6%
+ ราคาเสนอขาย เป็นราคาเฉลี่ย 7วัน ก่อนมติกรรมการ
+ vgi bts ไม่มีสิทธิออกเสียง
+ ราคาทำไมสูงกว่านี้ไม่ได้ ตอบ เราคิดว่าได้ราคาค่อนข้างดี ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง
+ hello led มีเยอะในกทม planb มีทำเลดี maco มีเยอะในปริมณฑล พอรวมกันทำให้เข้มแข็งมากขึ้น
+ ในวาระสองถ้าผลเสียหายมากกว่า 1750ล จะทำอย่างไร ตอบ ป้ายเหล่านั้นยังอยู่ ยังทำรายได้ ผลเสียหายคงไม่เยอะ
+ อนุมัติ 99.6%

วาระ 4
+ ลดทุนจดทะเบียน 207ล้านหุ้น ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

วาระ 5
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามวาระ 4

วาระ 6
+ เพิ่มทุนจดทะเบียน 1080ล้านหุ้น

วาระ 7
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามวาระ 6

วาระ 8
+ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1080ล้านหุ้น ให้ planb

วาระ 9
+ ทำสัญญาให้ plqnb บริหารสื่อของ maco ในไทย เป็นเวลา 5ปี ตั้งแต่วันลงนามสัญญา ถึง 31 ธค 67
+ กรณีรายได้ เท่ากับหรือน้อยกว่า 900ล/ปี maco จะได้รับ 85%ของรายได้
+ กรณีรายได้ มากกว่า 900ล/ปี maco จะได้รับ 90%ของรายได้ เฉพาะส่วนที่เกิน 900ล
+ ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 700ล/ปี สำหรับสื่อไม่น้อยกว่า 1000ป้่าย
+ ปีแรก 1กค - 31ธค63 ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 350ล
+ ชำระค่าตอบแทน รายเดือน
+ ถ้า planb ได้สิทธิติดตั้งป้าย ต้องให้ maco ได้สิทธิติดตั้งก่อน
+ ifa เห็นว่า การให้ plqnb บริหารสื่อ จะได้ประโยชน์มากกว่าบริหารเอง 240ล/5ปี
+ ความเสี่ยง ตอบ เป็นเรื่องธุรกิจ พยายามปิดความเสี่ยง
+ hello ไม่อยู่ในดิวไช่ไหม ตอบ แยกจากกัน
+ planb ขายให้ hello แบ่งกี่% ตอบ เรายังไม่เห็นว่าแบ่งอย่างไร หลังถือ hello เราจะเห็นสองทาง จะไม่เกิดการย้ายออเดอร์ไปฝั่งใดฝั่งนึง
+ ป้ายที่ไม่มีศักยภาพ ตอบ ประมาณ 10% ต้องคุยกับ hello
+ ถ้าป้าย maco ลดลง มีผลไหม ตอบ ไม่มีผล
+ ที่ planb ได้สิทธิ 7-11 ตอบ เขาได้สิทธิก่อน
+ การให้ planb ขายเจ้าเดียวจะบริหารดีกว่า ไม่ตัดราคากัน ต่างคนต่างทำหน้าที่
+ ผถห.ฝากว่า ถ้ามีความแตกต่างในการแบ่งรายได้ของplanb กับ hello และ maco ขอให้เจรจาให้เป็นตัวเลขเดียวกัน เพราะถือว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแล้ว
+ ผถห.ฝากให้ปรับโครงสร้างองค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการไม่มีทีมขายของตนเองก็เป็นความเสี่ยง ถ้าคนที่มีความสามารถออกไปแล้ว จะเรียกกลับมาไม่ไช่เรื่องง่าย

วาระ 10
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามวาระ 9

วาระ 11
+ อื่นๆ
+ การซื้อ hello ดีขึ้นอย่างไร ตอบ การช่วยบริหาร น่าจะทำให้กำไรดีขึ้นหลักร้อยล้าน
+ hello รายได้ เติบโตเท่าไร ตอบ รายได้อาจจะไม่เติบโตมาก เพราะจำนวนป้ายไม่ได้เพิ่มเยอะ แต่การคุมต้นทุนจะทำให้มาจิ้นดีขึ้น
+ จะไม่มีการแข่งเรื่องแย่งสิทธิการเช่าป้าย และการแข่งราคาขายโฆษณา กำไรน่าจะดีทั้ง hello และ maco
+ utilization rate hello 65% maco 65-70%


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 6323701715


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 434
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Tue Feb 11, 2020 3:56 pm

NEX EGM 2020
11/02/2020 14:00

+ ผู้ร่วมประชุม 92ราย มาด้วยตนเอง 62ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ เมื่อ 28/08/2019

วาระ 2
+ ลดทุนจดทะเบียน โดยตัดเศษหุ้น 28หุ้น ที่เหลือจากการเพิ่มทุนคราวที่แล้ว

วาระ 3
+ เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 464ล้านหุ้น เป็น 858ล้านหุ้น
+ โดยให้ผถหเดิม 4:1 จำนวน 116ล้านหุ้น ขาย 2.5บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 290ล้าน
+ รองรับ nex-w2 232ล้านหุ้น ที่จะแจกให้ผถหหลังเพิ่มทุน ro อัตราการให้ 2.5:1 ราคาใช้สิทธิ 1บาท อายุ 3ปี
+ รองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนวจทั่วไป General Mandate 46ล้านหุ้น
+ เพื่อนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ จากบริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ศูนย์บริการรถบัสโดยสารแบบครบวงจร มูลค่า 440ล้าน

วาระ 4
+ อนุมัติการออก NEX-W2
+ ผถหถามว่าจะได้เงินรวมเท่าไร ตอบ เพิ่มทุน 290ล้าน เอาไปซื้อที่ดินและทรัพย์สิน 440ล้าน น่าจะได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 10% คืนทุน 5.7ปี บนธุรกิจเดิมที่ซื้อมา
+ เป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจที่จะเดินไป ไม่ไช่แค่ธุรกิจอู่ซ่อมรถ
+ ทำไมไม่ทำ xr กับ xw พร้อมกัน ตอบ เพราะ xw ให้กับผถหแต่ไม่อยากให้มากเกินไป อยากใช้เวลาในการพลิกฟื้นกิจการ
+ ทำไม pp ถึงไม่ได้ warrant ตอบ warrant แจกให้กับผถหเดิม ซึ่งร่วมกับบริษัทมา ส่วน pp อาจจะมาตอนที่ทุกอย่างชัดแล้ว ควรจะได้ผลประโยชน์น้อยกว่า
+ หาก pp เพิ่มทุนไม่สำเร็จจะมีผลในการใช้เงินหรือไม่ ตอบ มีผลบ้าง แต่ไม่มาก
+ เห็นข่าวแจ้งตลาดว่ามีการเลื่อนส่งมอบที่ดิน ตอบ เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงินด้วย งวดแรกอย่างช้าเมษา หลังวางเงินมีสิทธิประโยชน์ในที่ดิน ถึงจะยังไม่ได้โอน
+ อยากให้เพิ่มเงื่อนไข pp ไม่ต่ำกว่า 2.5บาท
+ ผถหแนะว่าน่าจะเรียงลำดับเวลาให้ชัดเจน เรื่มจาก xr > xw > pp เพราะฉะนั้นถึง pp จะไม่ได้รับ warrant แต่ก็จะซื้อในราคาที่ไดลูทการ xw ไปแล้ว


วาระ 5
+ อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามวาระ 3
+ อยากให้อธิบายบริษัทที่ไปซื้อลึกๆหน่อย ตอบ เราไม่ได้ทำศูนย์ซ่อมรถ หรือขายรถอย่างเดียว ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น
+ ทุกวันนี้การขนส่งระบบล้อยังพัฒนาช้า เรามองว่าเป็นช่องที่มีอะไรให้ทำอีกเยอะ และเราไปเป็นส่วนหนึ่งได้ ถึงทำสัญญากับ sunlong
+ รถขนาดใหญ่ ยังไม่มีคนทำเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง
+ อยากให้มองว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนนึง กระทบบ้าง แต่ยังไงอุตท่องเที่ยวไทยไม่น่าตาย
+ เราจะเป็น service center ให้ผู้ประกอบการ
+ ผลตอบแทน 10% เป็นการประเมินโดยสภาพปัจจุบัน ยังไม่รวมการเพิ่มธุรกิจใหม่
+ ผถหถามว่าธุรกิจตอนนี้เป็นอย่างไร ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวฉุด จะทำอย่างไร ตอบ ตั้งแต่ต้นปีมีการประเมินแผนงาน ในทางบัญชีอะไรที่จะไม่มีผลตอบแทนเราจะไม่เก็บไว้ เพื่อให้บริษัทแข็งแกร่ง
+ เงินระดมทุนคราวที่แล้ว ตอบ เรื่มปลายปี เรื่มปล่อยรถ 15-20คัน เทียบเม็ดเงินที่ลงไปดี มีอีกหลายสิบคัน แต่อาจจะช้าไปบ้างจากเหตุจีน ในq1 น่าจะมีส่วนนี้เยอะ
+ คิดว่าเดินมาในธุรกิจที่ถูกต้อง มีการสร้างทีมที่มีประสบการณ์
+ รถที่อยู่ใน loop ของเรา สะสมมา 7-8ปี ยังไงก็ต้องวนมาหาเรา ไม่ว่าจะซ่อมหรือซื้อรถใหม่ จึงเห็นโอกาศ เราคิดว่าได้เปรียบเรื่องต้นทุน
+ เชื่อว่า q1 จะเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้น
+ การเคลียของเก่าจะเป็นตอนไหน เลยหรือไม่ ตอบ ในq4เลย ไม่อยากทิ้งให้เป็นภาระ

วาระ 6
+ อื่นๆ
+ ข่าวว่าจะทำรถเมล์ไช่ไหม ตอบ อาจจะไม่ได้ทำโดยตรง แต่เกี่ยวข้อง support ให้เค้า
+ รถบรรทุกยังไม่ได้ทำ ทำเฉพาะขนคน
+ มีทั้งดีเซลและ ngv
+ smartbus เกี่ยวกับเราไหม ตอบ เป็นลูกค้าเรา มาซ่อมบำรุง
+ smartbus จำนวนเท่าไร ตอบ ตอนนี้หลักร้อย ต่อไปน่าจะเป็นพัน เพราะต้องเปลี่ยนทั้งหมด


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 6091430738


Post Reply