งานสังสรรค์ VI (วันที่ 29 สค.63) เปลี่ยนสถานที่เป็นโรงแรม S31 สุขุมวิท ค่ะ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
yummyomu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40
Joined: Thu Nov 23, 2006 9:45 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by yummyomu » Wed Feb 05, 2020 5:42 pm

Yummyomu / สมาชิกสมาคม / 2ที่นั่ง / 3040.88 บาท / Kbank / 05-2-63 /17:41


หมูแดง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 115
Joined: Thu Aug 09, 2012 12:00 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by หมูแดง » Wed Feb 05, 2020 5:49 pm

หมูแดง/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/1440บาท/kbank/5-2-63/
7.40น.


miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18075
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by miracle » Wed Feb 05, 2020 5:51 pm

miracle / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.00 บาท / Kbank / 05-02-2563 /17:49

:)

nuchka
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34
Joined: Mon Jun 27, 2011 11:26 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by nuchka » Wed Feb 05, 2020 5:59 pm

nuchka / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1440.00 / CIMB / 05-02-2563 / 17.58 น.


investor9000
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 244
Joined: Thu Jul 23, 2009 11:41 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by investor9000 » Wed Feb 05, 2020 6:18 pm

investor9000 / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.99 บาท / Kbank / 05-02-2563 /18:23


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 503
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Toro149 » Wed Feb 05, 2020 6:40 pm

Toro149 / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.07 บาท / Tmb / 05-02-2563 /18:38


jatturong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 122
Joined: Tue Jan 11, 2011 5:30 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by jatturong » Wed Feb 05, 2020 7:00 pm

จอง1ที่ครับ 1440.12บาท


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1191
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Kaiser » Wed Feb 05, 2020 7:12 pm

Kaiser / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.72 บาท / SCB / 05-02-2563 /19:09


tummito
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Mon Apr 02, 2018 3:45 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by tummito » Wed Feb 05, 2020 7:18 pm

Tummito/สมาชิกสมาคม/ 1ที่นั่ง/ 1440.00/ Kbank/05-02-2563/19.15


peter35
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 20
Joined: Wed May 15, 2013 9:03 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by peter35 » Wed Feb 05, 2020 7:22 pm

peter35 / สมาชิกสมาคม /nlert/ สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,880.89 บาท /kbank / 05-02-2563 / 19:19


ALOHAYONG
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 91
Joined: Wed Jun 02, 2010 11:36 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by ALOHAYONG » Wed Feb 05, 2020 7:38 pm

Alohayong/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.02บาท / Kbank / 05-02-2563 /19:37


Nah
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Tue Jul 13, 2010 1:55 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Nah » Wed Feb 05, 2020 8:23 pm

Nah/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.09บาท / Kbank / 05-02-2563 / 8:20 PM


คุณเอก
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40
Joined: Fri May 15, 2015 3:38 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by คุณเอก » Wed Feb 05, 2020 8:27 pm

คุณเอก/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.04 บาท / Kbank / 05-02-2563 /20:22


Au Gratin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 273
Joined: Fri Aug 13, 2010 4:15 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Au Gratin » Wed Feb 05, 2020 9:41 pm

Au Gratin/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.89บาท / Kbank / 05-02-2563 /21.39

The best way to predict your future is to create it.

Highwave
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Mon Mar 06, 2017 9:12 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Highwave » Wed Feb 05, 2020 10:35 pm

Highwave / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1440.14 บาท / Kbank / 799-2-78619-8 / 22.31


kraikria
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1159
Joined: Mon Feb 14, 2005 9:50 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by kraikria » Wed Feb 05, 2020 11:43 pm

kraikria / สมาชิกสมาคม / BOYSEVEN / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,880.11 บาท / KBANK / 05-02-2563 / 23:41

ไม่ควรลงทุนอะไร ถ้าไม่รู้สึกสบายใจในสิ่งนั้น

monsoon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 492
Joined: Wed Sep 15, 2010 10:02 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by monsoon » Thu Feb 06, 2020 10:53 am

monsoon / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.12 บาท / SCB / 06-02-2563 /10:53

เรียนรู้และเข้าใจ คุณค่าที่แท้จริงของสรรพสิ่ง...

iviaht
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Mon Jul 12, 2010 5:52 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by iviaht » Thu Feb 06, 2020 11:30 am

iviaht / สมาชิกสมาคม / angra / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,880.01 บาท / tmb / 06-02-2563 / 11.28


User avatar
ผู้ถัวหุ้นใหญ่
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Tue Feb 16, 2016 2:11 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by ผู้ถัวหุ้นใหญ่ » Thu Feb 06, 2020 12:49 pm

ผู้ถัวหุ้นใหญ่/ สมาชิกสมาคม / ณัฐวุฒิ / บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง
โอน 2 รอบเนื่องจากเข้าใจผิดครับ
1. KTB / 2880 / 6-ก.พ.-63 /12.40
2. KTB / 160 / 6-ก.พ.-63 / 12.45

รวมยอด 3040 บาท

ถ้าคุณคือเม่า เราคือเพื่อนกัน

หมอตี่VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Thu Jul 09, 2015 12:09 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by หมอตี่VI » Thu Feb 06, 2020 2:45 pm

หมอตี่VI / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.15 บาท / SCB / 06-02-2563 /14:44

ลงทุนแบบเหมือนวิ่งมาราธอน

เดินทางหมื่นลี้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Tue Oct 27, 2015 1:13 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by เดินทางหมื่นลี้ » Thu Feb 06, 2020 3:15 pm

เดินทางหมื่นลี้ / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.16 บาท / Kbank / 06-02-2563 /15:14


rayzens
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 19
Joined: Mon Dec 28, 2015 9:27 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by rayzens » Thu Feb 06, 2020 8:28 pm

rayzens / สมาชิกสมาคม/จองเพิ่มอีก 1 ที่นั่งให้ผู้ติดตาม/1600.20 บาท/KBANK/06-02-2563/20.28


finger
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 166
Joined: Mon Jul 19, 2010 2:59 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by finger » Thu Feb 06, 2020 10:09 pm

finger / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.11 บาท / Kbank / 06-02-2563 /22.06 :idea:


NOTZAA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Wed Apr 17, 2019 10:19 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by NOTZAA » Thu Feb 06, 2020 11:50 pm

notzaa / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.00 บาท / Kbank / 06-02-2563 /23.49


Tana34
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Wed Mar 13, 2019 9:09 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Tana34 » Fri Feb 07, 2020 10:08 am

Tana34 / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1440.88 / TMB / 10:03


หมอตี่VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Thu Jul 09, 2015 12:09 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by หมอตี่VI » Fri Feb 07, 2020 11:21 am

sorry ครับกดผิด

ลงทุนแบบเหมือนวิ่งมาราธอน

Tana34
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Wed Mar 13, 2019 9:09 am

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Tana34 » Fri Feb 07, 2020 11:47 am

Tana34 wrote:
Fri Feb 07, 2020 10:08 am
Tana34 / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1440.88 / TMB / 10:03

F3A9CF33-1006-4D7C-B93C-445DBEBB3293.jpeg
*ลืมแจ้งวันที่โอนครับ

Tana34 / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1440.88 / TMB / 07-02-2563 / 10:03 ครับ


donnyvi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 459
Joined: Tue Apr 29, 2014 3:43 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by donnyvi » Fri Feb 07, 2020 3:25 pm

donnyvi/ สมาชิกสมาคม/ 1 ที่นั่ง / 1440.99 / SCB /07-02-2563/ 15.22

"The Winners .... never Quit, The Quitters .... never Win"

forza38899
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 81
Joined: Sun Aug 01, 2010 12:31 pm

Re: **ด่วนเลยจ้า**เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by forza38899 » Fri Feb 07, 2020 5:57 pm

forza38899/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/1440.11บาท/kbank/07-02-63/


User avatar
kkwon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Tue Jun 09, 2009 2:24 pm

Re: ** วันนี้ **เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by kkwon » Sat Feb 08, 2020 8:46 am

kkwon/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.01บาท / SCB / 05-02-2563 /10:29


Locked