งานสังสรรค์ VI (วันที่ 29 สค.63) เปลี่ยนสถานที่เป็นโรงแรม S31 สุขุมวิท ค่ะ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 568
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

งานสังสรรค์ VI (วันที่ 29 สค.63) เปลี่ยนสถานที่เป็นโรงแรม S31 สุขุมวิท ค่ะ

Posts by Thai VI Officer » Fri Jan 24, 2020 10:12 am


📍 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน สังสรรค์ VI
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 17.00 น.📍ทีมงานขออนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน เนื่องจากโรงแรมเดิมได้มีการปิดปรับปรุงสถานที่หลายส่วน จึงทำให้ไม่สะดวกที่จะจัดงานในครั้งนี้ได้


และทีมงานได้พิจารณาสถานที่ที่มีความเหมาะสม และมีความพร้อม รวมทั้งมาตรการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการโรงแรมให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยขอเปลี่ยนแปลงโรงแรม ดังนี้(ที่เดิม): โรงแรม บางกอก ชฎา กรุงเทพฯ

(ที่ใหม่): โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

( Theme งานแบบเดิม วิทยากรท่านเดิม)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

ขอบคุณค่ะ
(THAI VI OFFICER)


(ข้อความเดิม)

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากสำนักข่าวและสื่อต่างๆ เป็นระยะ โดยสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ


ดังนั้น สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม"งานสังสรรค์ VI ปี 63 ครั้งที่ 1" ใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


(จากเดิม): วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 17.00 น.
โรงแรม บางกอก ชฎา กรุงเทพฯ


(เปลี่ยนเป็น) : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรม บางกอก ชฎา กรุงเทพฯ ( Theme งานแบบเดิม วิทยากรท่านเดิม)


และขอความร่วมมือสมาชิกโปรดเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้


หมายเหตุ:

- กรณี สมาชิกท่านใดติดภาระกิจในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถร่วมงานได้
โปรดติดต่อทีมงานเพื่อทำเรื่องขอรับเงินคืน โดยส่งเข้าอีเมล์ thaivi.party@gmail.com
(แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่โอนเข้ามานะคะ)
***ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 17.00 น.
โดยทางสมาคมฯ จะทำการโอนเงินคืนภายในระยะเวลา 1- 3 สัปดาห์หลังจากปิดรับอีเมล์แจ้งความประสงค์


- ขอความร่วมมือสมาชิกที่คิดว่าไม่สามารถมาร่วมงานสังสรรค์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ได้เท่านั้น ในการทำเรื่องขอเงินคืน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการทำเรื่องคืนเงิน และสมาคมมีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายกับทางโรงแรมแล้วส่วนหนึ่ง ..พวกเราช่วยกันนะคะ ^_^


- ติดต่อสมาคมฯ 02-619-1355 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 8.00-17.00 น.


💙ด้วยรักและห่วงใย💙
คณะกรรมการ THAI VI
------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสังสรรค์ VI

1 019412
2 ACME49 - สละสิทธิ์
3 ampare
4 anant26397
5 arm10182
6 Arttharin
7 atinun2531 - สละสิทธิ์
8 watgolf แทน
9 berich
10 Bobby_GN
11 Chaiwat9339
12 CHANEL
13 chantaneea
14 chewey69
15 chigua
16 damiano
17 dech
18 DonaldduckVI
19 ekkachai22
20 ericaa
21 patience แทน
22 Firstpenguin
23 fon_warisa
24 franken
25 FUOON
26 Kosiavi แทน
27 Goldengander
28 Green prince
29 Gsmunlockth
30 Hayate_VI
31 horizon
32 IamYou
33 Indian Cork
34 inteltvp - สละสิทธิ์
35 intuition
36 investment biker
37 i-salmon - สละสิทธิ์
38 ISHIBLUE
39 jeasmine
40 jeesee50
41 K.Jame
42 Kaewjittima
43 khwannaret
44 Kitsadee
45 kkwon
46 K-TAW
47 ktoa
48 kua_nuttachai
49 masa_94
50 minnaja
51 Moshi2016
52 Natkungz
53 nattawutw
54 newtun
55 nontavid
56 Notelio
57 nutsumiya
58 optimal
59 Panithi2419
60 Petemed
61 Phodsawat
62 phongkrit
63 pookii - สละสิทธิ์
64 pop5888
65 por_porr
66 Pordamo
67 rayzens
68 rekokung
69 richierich
70 rohan
71 Sir.prince
72 somprasong
73 suwatkob
74 suwitk
75 teenipat
76 thakulv
77 thanapon.k
78 Thanathip
79 tono106
80 Tpinvestor
81 tsoohm10
82 TSRnDEng
83 ttr_poon
84 นภษร ปริภัทธนากรณ์ - (บ/ค)
85 Vierun
86 wandede12345
87 Win Win
88 Yongkup
89 yuyu353
90 นทสรวง สุวรรณบุบผา - (บ/ค) แทน
91 ญาดากุล พิรัลกิตติ์ - (บ/ค)
92 ณฐพงศ์ ฤทธิญาณ - (บ/ค)
93 ประวีณ สุวรรณภักดี - (บ/ค)
94 ตุลการ กิตติถนอม - (บ/ค)
95 ตู้ดับเพลิง
96 นฤภร ศรีสุวัฒน์ - (บ/ค) แทน
97 บุณยา
98 ผักกาด
99 สมเจตน์ อัจฉริยะชาญวนิช - (บ/ค)
100 สรพรรณ บูรพิสุทธิธรรม - (บ/ค)
101 หมอวิ


_______________________________________________

รายชื่อเพิ่มเติม
102 Chatchavut.L แทน
103 เบญจาทรายน้ำ จันทร์เที่ยง - (บ/ค) แทน
104 จอมยุทธอินทรี
105 Yummyomu
106 ทิพจุฑา ประภาวีกร - (บ/ค) - สละสิทธ์
107 หมูแดง
108 miracle
109 nuchka
110 investor9000
111 Toro149
112 jatturong
113 Kaiser
114 tummito
115 ศิรดา นภานุเคราะห์ - (บ/ค) แทน
116 nlert
117 naitai แทน
118 Nah
119 คุณเอก
120 Au Gratin
121 Highwave
122 kraikria
123 BOYSEVEN
124 monsoon
125 iviaht
126 angra
127 ผู้ถัวหุ้นใหญ่
128 ณัฐวุฒิ สุภกิจพาณิชกุล - (บ/ค)
129 Yongi
130 siriwanp
131 กรินทร์ - (บ/ค) - สละสิทธิ์
132 เพ็ญจันทร์ รัตนวงศ์นรา - (บ/ค) - สละสิทธิ์
133 Anuchitnimitkarndee1991
134 พัลลภ ส่งทรัพย์เจริญ - (บ/ค)
135 prasertporn
136 chaiyolek
137 ฐิติพันธุ์ ฤกษ์รัตนวารี - (บ/ค)
138 KASARP
139 เซนนรินทร์ ลิขิตเจริญ - (บ/ค)
140 หมอตี่VI - สละสิทธิ์
141 เดินทางหมื่นลี้
142 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ - (บ/ค)
143 finger
144 NOTZAA
145 ใจใส
146 Tana34
147 donnyvi
148 forza38899
149 สิริ ประสมศักดิ์ (บ/ค) - สละสิทธิ์
150 CJ2019
151 fatman rich
152 olSNlo - สละสิทธิ์
153 tinnjaru - สละสิทธิ์
154 รัฐนันท์ ศุภสาธิต - (บ/ค)
155 krisps108
156 zerozang
157 อรรณพ ทวีปรีชาชาติ - (บ/ค)
158 ชาญวิทย์ ศิริหงษ์ทอง - (บ/ค)
159 ณฐารัตน์ ธนธรณ์อนันต์ - (บ/ค)
160 kengkung - สละสิทธิ์
161 ip007งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

“Stock Ideas Roundtable X เซียน (มี่)"


กลับมาอีกครั้ง! ตามคำเรียกร้อง กับรูปแบบใหม่งานสังสรรค์ VI ที่เปิดให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาส
ร่วมแชร์ไอเดีย และหุ้นที่ตัวเองสนใจ พร้อมฟัง Comment จากนักลงทุนมือเก๋า ..งานนี้ได้ร่วมกัน
หาหุ้นหลังงบประจำปี 2562 ออก พร้อม ๆ กันเลย

._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+._+


วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5*การเดินทาง*

BTS: สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 5 (โรงแรมอยู่ปากซอยสุขุมวิท 31)
สอบถาม: 02-260-1111


พิกัด: https://goo.gl/maps/npkC8ujWbG8wshRv9กำหนดการ

8:30 – 9:00 น. ลงทะเบียน

9:00 – 9:40 น. พิธีเปิดงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

9:40 – 10:00 น. พิธีบริจาคเงินเพื่อการกุศล ให้กับมูลนิธิฯ

10:00 – 11:45 น. Stock Ideas Roundtable หาไอเดียหุ้นเด็ดกับโต๊ะกลม VI

11:45 – 12:45 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Set menu)

12:45 - 16:00 น. นำเสนอหุ้นที่แต่ละกลุ่มได้เลือกมา โดย อ.มี่ ทิวา ชินธาดาพงศ์ ร่วม comment พูดคุยหุ้นที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ

16:00 - 16:45 น. ร่วมสัมภาษณ์ อ.มี่ ทิวา ชินธาดาพงศ์ อย่างเป็นกันเอง พร้อม Q&A

16.45 - 17.00 น. เบรคพร้อมพูดคุยกันตามอัธยาศัย

***รับจำนวน 160 ที่เท่านั้นนะครับ***

***เปิดรับจองวันพุธที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 10.00 น.*** ในกระทู้นี้!!


สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรุณาอ่านคำอธิบายการจองด้านล่างนี้
โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ประโยชน์ของท่านครับ!!!


กติกาการจอง

1) 1 Username จองได้ 2 ที่

2) ค่าเข้าร่วมงาน
1,600 บาท สำหรับ บุคคลธรรมดา
1,440 บาท (ลด 10% ) สำหรับ สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า3) หากไม่สามารถมาร่วมงานได้ตามวันเวลาที่กำหนด ท่านสามารถให้ผู้อื่นมาร่วมงานแทนได้
แต่ต้องมีสถานะแบบเดียวกัน หากผู้จองเป็นสมาชิก แต่ผู้มาแทนไม่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม**

4) เมื่อมีผู้โอนเงินครบตามจำนวนที่นั่งแล้ว ทางเราจะทำการปิดรับโอน และ ขึ้นชื่อกระทู้นี้ว่า "เต็มแล้ว! ปิดรับการโอนเงิน" สำหรับผู้ที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานฯ ทางสมาคมจะทำการโอนเงินคืนให้ท่านในภายหลัง

ขั้นตอนการจอง

“โอนเงิน >> ลงชื่อยืนยันการโอนเงิน (ใต้กระทู้นี้)>> รอตรวจสอบรายชื่อ”


1. โอนเงิน จะมีการแจ้งเลขที่บัญชีโอนเงิน ในกระทู้นี้ ตั้งแต่ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00น. เป็นต้นไป

2. ลงชื่อยืนยันการโอนเงิน ในกระทู้นี้
จะมีการปลดล๊อคกระทู้นี้ เพื่อให้ลงชื่อยืนยันการโอนเงิน ตั้งแต่ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00น. เป็นต้นไป


3. โปรดโอนระบุเศษสตางค์ เช่น 1,440.01 บาท (เพื่อจะได้ทราบยอดของท่าน)

4. กรณีไม่สะดวกแจ้งใต้กระทู้นี้ สามารถส่งข้อมูลเข้าอีเมล์ที่ thaivi.party@gmail.comวิธีการโพสต์ (เมื่อชำระเงินแล้ว)

สิ่งที่ต้องแจ้ง คือ Username, สถานะสมาชิก ,จำนวนที่นั่ง, จำนวนเงิน, ธนาคาร , วัน และ เวลาที่โอน

** กรณีมีผู้ติดตาม ที่มีสถานะเป็นสมาชิก กรุณาโพสต์แจ้งชื่อ Username ของผู้ติดตาม
** กรณีมีผู้ติดตาม (ที่ไม่ใช่เป็นสมาชิก) กรุณาโพสต์แจ้ง ชื่อ – สกุล ผู้ติดตาม
** กรณีไม่ใช่สมาชิก (แต่มี Log in เดิม) กรุณาโพสต์แจ้ง ชื่อ – สกุล เพิ่มเติม


______________________

ตัวอย่าง 1 – กรณีสมาชิกฯ เข้าร่วมงาน 1 ท่าน
mr.thaivi / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.08 บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:12

ตัวอย่าง 2 – กรณีบุคคลทั่วไป (ที่มี Log in เดิม)
mr.abc / บุคคลทั่วไป / 1ที่นั่ง / 1,600.01 บาท / Kbank / 05-02-2563 /13:22

ตัวอย่าง 3 – กรณีสมาชิกฯ เข้าร่วมงาน 2 ท่าน (มีผู้ติดตามเป็นสมาชิก)
mr.thaivi / สมาชิกสมาคม / ms.thaivi / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,880.08 บาท / bbl / 06-02-2563 / 19:20

ตัวอย่าง 4 – กรณีสมาชิกฯ เข้าร่วมงาน 2 ท่าน (มีผู้ติดตามไม่ได้เป็นสมาชิก)
mr.thaivi / สมาชิกสมาคม / ms.abc / บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง / 3,040.04 บาท / scb / 06-02-2563 / 16:20

***ท่านใดสามารถ post หลักฐานการโอนแนบมาให้ด้วยได้ จะเป็นความกรุณา ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คครับรอตรวจสอบ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานฯ” ในกระทู้นี้ll หมายเหตุ ll

1. จำนวน 160 ที่ โดยถือเอาลำดับเวลาการโอนในบัญชีธนาคารเป็นหลักและจะมีการสรุปยอด ณ สิ้นสุดในแต่ละวัน ในเช้าวันถัดไป เมื่อครบเต็มตามจำนวนที่นั่งแล้ว จะมีประกาศสรุปผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานฯ

2. หากมียอดโอนหลังจากที่นั่งเต็มแล้ว ทางสมาคมฯจะโอนเงินคืนตามจำนวนที่ได้รับโอนมาโดยจะไม่รับผิดชอบค่าโอน(ถ้ามี) หลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเรียบร้อยแล้ว

3. การเข้าร่วมงานสังสรรค์ VI ปี 2563 ครั้งที่ 1 ถือว่าผู้ร่วมงานฯได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วมงานฯ

4. ทีมผู้จัดงานฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามความจำเป็น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. หากมีปัญหาหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของคณะกรรมการจัดงานฯถือเป็นที่สิ้นสุด**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-619-1355 หรืออีเมล thaivi.party@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 568
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Thai VI Officer » Fri Jan 24, 2020 10:18 am

ปีใหม่นี้ ได้เวลาร่วมกันหาไอเดียเด็ด หุ้นที่น่าสนใจใหม่ ๆ หลังประกาศงบการเงินประจำปี 2562
พร้อมทั้งได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หัวใจเดียวกัน กับรูปแบบใหม่ของงานสังสรรค์ VI
ที่เปิดให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสร่วมแชร์ไอเดีย และหุ้นที่ตัวเองสนใจ
พร้อมฟัง Comment จากนักลงทุนมือเก๋า ใน Theme งานดังนี้


รูปแบบงาน Stock Ideas Roundtable X เซียน (มี่)1. ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับการจัดที่นั่งโต๊ะกลม กลุ่มละประมาณ 8 คน โดยจะแบ่งกลุ่ม ตามประสบการณ์การลงทุนและหุ้นที่แต่ละท่านสนใจ ซึ่งจะมีการให้สมาชิกลงทะเบียนออนไลน์ก่อนวันงาน (ในวันที่ทางเจ้าหน้าที่ confirm รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน จะมีแนบ link ลงทะเบียนให้ รบกวนผู้เข้าร่วมงาน เข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ใน webboard ครับ **ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกลุ่ม เพื่อความเหมาะสม)

2. ผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนจะได้ร่วมกันแชร์ไอเดียหุ้นให้ในกลุ่มฟังพร้อมรับฟังความคิดเห็น โดยคุยกันในหัวข้อคร่าว ๆ เช่น โมเดลธุรกิจ, แนวโน้มผลประกอบการ, Upside, Downside, โอกาสและความเสี่ยงของหุ้นตัวนั้น ๆ โดยจะมีทีมงานของสมาคมคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้

3. แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกหุ้นมา 1 ตัวและหาตัวแทนนำเสนอเล่าให้ผู้ร่วมงานให้ห้องฟังสั้นๆ ว่าทำไมถึงสนใจหุ้นตัวนั้น โดยกลุ่มที่เสนอชื่อหุ้นก่อน จะได้สิทธิ์นำเสนอหุ้นตัวนั้นก่อน และกลุ่มอื่นต้องหาหุ้นมานำเสนอที่ไม่ซ้ำกัน

4. ในช่วงบ่าย แต่ละกลุ่มจะได้นำเสนอหุ้นที่ได้คัดเลือกมา และร่วมกันรับฟัง อ.มี่ ให้ข้อคิดเห็นและไอเดียการลงทุนงานนี้ได้ร่วมกันขบคิด พบเพื่อนใหม่ สังสรรค์แบบเป็นกันเอง แถมได้ไอเดียเด็ดกลับบ้าน แน่นอน!! แล้วพบกันนะครับ 😊
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

User avatar
pop5888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 704
Joined: Fri Mar 01, 2013 10:19 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by pop5888 » Wed Feb 05, 2020 10:02 am

:oops:

Last edited by pop5888 on Wed Feb 05, 2020 10:04 am, edited 1 time in total.

TSRnDEng
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1940
Joined: Tue Jul 02, 2013 9:19 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by TSRnDEng » Wed Feb 05, 2020 10:02 am

TSRnDEng / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.03 บาท / SCB / 05-02-2563 /10:01

Last edited by TSRnDEng on Wed Feb 05, 2020 10:04 am, edited 1 time in total.
เรียนรู้ และ เรียนรู้

pookii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 902
Joined: Thu Apr 04, 2013 9:53 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by pookii » Wed Feb 05, 2020 10:02 am

Pookii / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.02 บาท / BBL / 05-02-2563 /10:01


franken
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Mon Jul 11, 2011 2:15 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by franken » Wed Feb 05, 2020 10:03 am

franken / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.28 บาท / BBL / 05-02-2563 /10:01


ekkachai22
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Fri Feb 04, 2011 1:31 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by ekkachai22 » Wed Feb 05, 2020 10:03 am

ekkachai22 / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.00 บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:01


Yongkup
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Mon May 23, 2016 5:08 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Yongkup » Wed Feb 05, 2020 10:03 am

Yongkup/สมาชิกสมาคม/1 ที่/ 1440.08/kbank/05-02-2563/10:00


tsoohm10
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 30
Joined: Thu Aug 13, 2015 3:01 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by tsoohm10 » Wed Feb 05, 2020 10:03 am

tsoohm10 / สมาชิกสมาคม / ตุลการ กิตติถนอม / บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง / 3,040.14 บาท / Kbank / 05-02-2563 / 10:02


User avatar
CHANEL
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 89
Joined: Fri Mar 30, 2018 9:44 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by CHANEL » Wed Feb 05, 2020 10:03 am

CHANEL / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,441.68 บาท / SCB / 05-02-2563 /10:02


User avatar
ounhotza008
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 167
Joined: Tue Oct 22, 2019 9:10 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by ounhotza008 » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

ounhotza008 / บุคคลทั่วไป / 1ที่นั่ง / 1,600.08 บาท / KBANK / 05-02-2563 / 10:02

3 DIMENSIONS OF VALUE GROWTH
1. REVENUE GROWTH
2. EFFICIENCY GROWTH
3. MARKET SENTIMENT GROWTH

TSRnDEng
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1940
Joined: Tue Jul 02, 2013 9:19 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by TSRnDEng » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

ขอแก้ไข ธนาคาร จาก KBank เป็น SCB ครับ

TSRnDEng / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.03 บาท / SCB / 05-02-2563 /10:01

เรียนรู้ และ เรียนรู้

suwatkob
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Thu Sep 05, 2019 2:49 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by suwatkob » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

suwatkob สมาชิก 1 ที่ โอนกสิกร 1,440.24 10.02


jeesee50
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Tue Apr 11, 2017 1:11 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by jeesee50 » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

jeesee50 / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,440.69 บาท / kbank / 05-02-2563 / 10.00 น


Fg74
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Fri Aug 02, 2019 9:38 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Fg74 » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

Fg74/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.07บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:02


ttr_poon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Wed Dec 14, 2005 7:12 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by ttr_poon » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

ttr_poon / สมาชิกสมาคม / 2ที่นั่ง / 2,880.21 บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:06

Last edited by ttr_poon on Wed Feb 05, 2020 10:10 am, edited 2 times in total.

User avatar
khwannaret
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 42
Joined: Sat Dec 04, 2010 12:17 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by khwannaret » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

จอง 1 ที่ ครับ.


Gsmunlockth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 135
Joined: Thu Sep 03, 2015 11:19 am

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Gsmunlockth » Wed Feb 05, 2020 10:04 am

gsmunlockth/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.99 บาท / Kbank / 799-2-61374-9 / 10.02


บุณยา
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 141
Joined: Thu Jun 02, 2011 12:00 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by บุณยา » Wed Feb 05, 2020 10:05 am

บุณยา / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.00 บาท / SCB / 05-02-2563 /10:01


User avatar
Kitsadee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Thu Mar 22, 2018 3:32 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Kitsadee » Wed Feb 05, 2020 10:05 am

Kitsadee/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/1,440.17 บาท/SCB/05-02-2563/10:01 น.


Petemed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Mon Sep 15, 2014 12:59 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Petemed » Wed Feb 05, 2020 10:05 am

Petemed / สมาชิกสมาคม / หมอวิ / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,880.03 บาท / ธนชาต/ 05-02-2563 / 10.02


ACME49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3391
Joined: Sat Jan 01, 2011 10:42 am

Re: **วันนี้ เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by ACME49 » Wed Feb 05, 2020 10:05 am

acme49 / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.49 บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:04

ในเกมการเงิน อะไรที่ไม่รู้ คือ ความเสี่ยง

thakulv
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 16
Joined: Tue Aug 23, 2016 1:09 pm

Re: ** วันนี้ **เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by thakulv » Wed Feb 05, 2020 10:06 am

thakulv / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,440.07 บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:05


DonaldduckVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 55
Joined: Mon Jul 16, 2012 3:34 pm

Re: ** วันนี้ **เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by DonaldduckVI » Wed Feb 05, 2020 10:06 am

DonaldduckVI/สมาชิกสมาคม /1 ที่นั่ง/1,440.00 บาท/ KBANK/05-02-2563/10.04


User avatar
jeasmine
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 73
Joined: Fri Sep 09, 2011 11:49 pm

Re: ** วันนี้ **เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by jeasmine » Wed Feb 05, 2020 10:06 am

Jeasmine / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.01บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:04


Green prince
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 483
Joined: Fri Oct 12, 2012 1:46 pm

Re: **วันนี้ เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by Green prince » Wed Feb 05, 2020 10:06 am

Greenprince / สมาชิกสมาคม / chigua / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,880.24 บาท / kbank / 05-02-2563 / 10.03


suwitk
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 26
Joined: Wed Aug 23, 2006 5:35 pm

Re: ** วันนี้ **เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by suwitk » Wed Feb 05, 2020 10:07 am

suwitk / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.00 บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:05


User avatar
pop5888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 704
Joined: Fri Mar 01, 2013 10:19 am

Re: ** วันนี้ **เปิดรับงานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by pop5888 » Wed Feb 05, 2020 10:07 am

POP5888 / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1440.51 / KBANK / 05-02-2563 / 10.06 น.


FUOON
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 20
Joined: Fri May 10, 2013 9:37 am

Re: **วันนี้ เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by FUOON » Wed Feb 05, 2020 10:07 am

Fuoon / สมาชิกสมาคม / fon_warisa / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,880.00 บาท / scb / 05-02-2563 / 10:00


por_porr
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Tue Mar 03, 2015 4:12 pm

Re: **เปิดรับ** งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posts by por_porr » Wed Feb 05, 2020 10:07 am

por_porr / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,440.08 บาท / Kbank / 05-02-2563 /10:01


Locked