MICRO

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34031
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

MICRO

Posts by pakapong_u » Tue Jan 21, 2020 2:35 pm

"ไมโครลิสซิ่ง" นำหุ้นเข้า SET ระดมทุนขยายสินเชื่อเช่าซื้อ-คืนหนี้-ลงทุนระบบสารสนเทศ

สำนักข่าว"ทันหุ้น"รายงานว่า บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) หรือ MICRO จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 235 ล้านหุ้น โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ, ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน, ลงทุนขยายอาคารสำนักงาน และลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) หรือ MICRO ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 235 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 25.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาพาร์หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งหุ้นจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนจะนำไปขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ, ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน, ลงทุนขยายอาคารสำนักงาน และเป็นเงินลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าผ่านผู้ประกอบการเต็นท์รถบรรทุกมือสองเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีเครือข่ายผู้ประกอบการเต็นท์รถบรรทุกมือสองเกือบ 300 ราย และยังมีเครือข่ายนายหน้าที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกกว่า 50 ราย นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการสินเชื่อได้ที่สำนักงานใหญ่ในจังหวัดนครปฐม และสาขาของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวน 12 สาขาในเขตพื้นที่ภาคกลางและต่างจังหวัด

ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายลูกค้าใหม่ผ่านการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการเต้นท์รถบรรทุกมือสองและการเพิ่มจำนวนสาขาในภูมิภาคต่างๆ โดยในระยะยาวมีแผนจะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ โดยการนำเสนอสินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น สินเชื่อ Floor Plan เพื่อผู้ประกอบการเต็นท์รถบรรทุกมือสอง ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความสำคัญกับบริษัทเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อจำหน่าย

และสินเชื่อ Top-up สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ แต่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องภายใต้วงเงินของหลักประกันเดิม

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แก่ กลุ่มครอบครัวคุณธรรมศักดิ์ ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 74.6% ภายหลังขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 55.8%

ขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34031
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: MICRO

Posts by pakapong_u » Tue Jan 21, 2020 2:36 pm

MICRO : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมี 12 สาขา ในเขตพื้นที่ภาคกลางและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
จำนวนไม่เกิน 235,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.13% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
n/a
ราคา IPO
n/a
ราคา PAR
1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

ข้อมูล Filing
www.microleasingplc.com


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34031
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: MICRO

Posts by pakapong_u » Tue Jan 21, 2020 2:38 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=286005

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด / นาง รัชดา เกลียวปฏินนท์


Post Reply