IIG

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

IIG

Posts by pakapong_u » Mon Jan 13, 2020 4:43 pm

`ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป` ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 25 ล้านหุ้น เข้าตลาด maiสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 ม.ค. 63 15:53 น.
  “ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป” ยื่นไฟลิ่ง เสนอขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้ นเข้าตลาด mai ระดมทุนเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

  นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

  สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 1. เพื่อจ้างบุคลากรที่มีทักษะและขีดความสามารถสูง (Talents Acquisition) ในตำแหน่งต่าง ๆ 2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Center) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย และ 3. เพื่อลงทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และเติบโตได้อย่างแท้จริง


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Thu Jan 16, 2020 12:17 am

IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจ ได้ดังนี้
1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce
2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle
3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านแบรนด์และด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) รวมทั้งด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
สถานะ
Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
25,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล Filing
www.ii.co.th


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Thu Jan 16, 2020 12:18 am

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=284961

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 10/01/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) / N.A.


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Tue Jan 21, 2020 2:34 pm

"ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป"นำหุ้นเข้า mai ระดมทุนขาย IPO 25 ล้านหุ้น
สำนักข่าว"ทันหุ้น"รายงานว่า "ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป "เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด mai เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์-ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ IIG ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น หรือ 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมีราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีบล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

IIG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และให้เช่าใช้ระบบซอฟแวร์จากทาง Salesforce, ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟแวร์จากทาง Oracle , ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์และการตลาดดิจิทัล และธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน มีแผนจะนำไปว่าจ้างบุคลากรและพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟแวร์ ภายในปี 2563, การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายในไตรมาส 4/63 และปี 2564 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2563

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จะมีกลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน์ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 48.68% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 36.51% กลุ่มโพธิรัตน์สมบัติ ถือหุ้น 18.95% หลัง IPO จะเหลือ 14.21% และกลุ่มอำนวยกิจ ถือหุ้น 18.63% หลัง IPO สัดส่วนจะเหลือ 13.97%

**โครงการในอนาคต

บริษัทวางเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมบริการใหม่ๆ และรองรับฐานลูกค้าในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีแผนว่าจ้างบุคลากร เพิ่มขึ้น 50 คน จากปัจจุบันที่มีพนักงานประจำประมาณ 150 คน , รวมถึงการพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟแวร์ เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาซอฟแวร์ โดยบริษัทมีแผนที่จะยกระดับสำนักงานสาขาดังกล่าวให้เป็นศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นศูนย์การเรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายสำนักงานเชียงใหม่ รวมทั้งการขยายสาขา เปิดศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งสำนักงานสาขาเพื่อเป็นสาขาเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา และมีแผนที่จะขยายสำนักงานในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศอีก 2 แห่ง


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Fri May 01, 2020 12:06 pm

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง "ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป" เรียบร้อยแล้ว เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้น
Source - MGR Online
Thursday, April 30, 2020 17:29

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) นับหนึ่งไฟลิ่ง “ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป” ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว เตรียมเดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้น เล็งเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ

นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไฟลิ่ง ของ IIG ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย IIG วางแผนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ IIG มีวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 2. เพื่อลงทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และเติบโตได้อย่างแท้จริง

ขณะที่นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า IIG เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

“ตอนนี้ IIG ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อย และถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพราะว่าบริษัทวางแผนที่จะเข้าระดมทุน เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัท จะมีการศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุน และศึกษาสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสม และเพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนทุกท่าน อีกทั้ง IIG ยังมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอีกด้วย” นายสมชายกล่าว

ที่มา: https://mgronline.com


IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1849
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: IIG

Posts by IndyVI » Fri Jul 17, 2020 2:06 pm

[LIVE 🔵] IIG -IPO Online Roadshow

พบกับการนำเสนอข้อมูล "การเสนอขายหุ้นสามัญสำหรับนักลงทุนรายย่อย (IPO)" ของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “IIG“ ได้นี่ครับ

IIG - หุ้นน้องใหม่ พลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

#iiG #iandigroup #techconsulting #digitalmarketing #หุ้นIPO

https://www.facebook.com/Official.iiG/v ... 232490667/

phpBB [video]

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

KASARP
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36
Joined: Wed Aug 16, 2017 8:30 am

Re: IIG

Posts by KASARP » Fri Jul 17, 2020 7:51 pm

ฟังจบแล้วครับ แล้วในตลาดมี บริษัทที่ทำธุรกิจ ใกล้เคียงไหมครับ (VCOM)?

หรือ ทำไมเขาต้องใช้ บริการ IIG ครับ
ทำไมถึงไม่ติดต่อไปที่ Salesforce / Oracle เองเลยครับ

แล้วเป้นตัวแทนเจ้าเดียวไหมครับ หรือมีบริษัทที่ทำธุรกิจแนวนี้เยอะแต่ไม่ได้จดเข้าตลาด หลักทรัพย์ไหมครับ


KASARP
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36
Joined: Wed Aug 16, 2017 8:30 am

Re: IIG

Posts by KASARP » Thu Jul 23, 2020 8:49 pm

ลูกค้า ของบริษัทคู่แข่งครับ
บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบ CRM | Saleforce | Beryl8
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
Attachments
Capture.JPG
Capture.JPG (67.81 KiB) Viewed 568 times


quinquin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 21
Joined: Mon Jan 13, 2020 10:28 am

Re: IIG

Posts by quinquin » Thu Jul 23, 2020 9:19 pm

KASARP wrote:
Thu Jul 23, 2020 8:49 pm
ลูกค้า ของบริษัทคู่แข่งครับ
บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบ CRM | Saleforce | Beryl8
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
กำลังหาอยู่เลย ขอบคุณครับ :D

by the way มีบางบริษัทดูซ้ำกันด้วย อย่างCPF, SCB นี่ก็เป็น1ในลุกค้าของIIG


User avatar
BORDEE BUDDA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Tue Jul 07, 2020 6:02 pm

Re: IIG

Posts by BORDEE BUDDA » Fri Jul 24, 2020 6:25 pm

IIG ประกาศราคา IPO ที่ 6.60 บาท ขาย 29-31 ก.ค. เข้าเทรดในตลาด MAI วันที่ 6 ส.ค.นี้ครับ

Every experience is a lesson. Every loss is a gain.

pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35957
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Sat Jul 25, 2020 6:16 am

`ไอแอนด์ไอฯ(IIG)`เคาะไอพีโอ 6.60 บ./หุ้น เปิดจอง 29-31 ก.ค.นี้สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 ก.ค. 63 13:02 น.
  "ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG)" เคาะราคาไอพีโอ 6.60 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อ 29-31 ก.ค.นี้ เข้าเทรด 6 ส.ค.63 ระดมเงิน 165 ล้านบาท พัฒนาศูนย์พัฒนาซอฟแวร์และเป็นทุนหมุนเวียน

  นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า IIG กำหนดราคาหุ้นที่เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ)ที่ 6.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไร(P/E) 12.05 เท่า ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน สอดคล้องกับภาวะของตลาดหุ้นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ IIG จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเรียกชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจองซื้อวันที่ 29-31 ก.ค.63 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ในหมวดเทคโนโลยี วันที่ 6 ส.ค.63

  วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย เพื่อก่อตั้ง Innovation Lab ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ที่จะช่วยรองรับการเติบโต

  ขณะเดียวกันได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และ บล. โกลเบล็ก จำกัด


IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1849
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: IIG

Posts by IndyVI » Sat Aug 01, 2020 1:35 pm

📌 IIG … หุ้น IPO สายเทคโนโลยี 📌
.
ว่ากันว่า หุ้นเทคจะเป็นเมกะเทรนด์ขับเคลื่อนโลก
COVID-19 แทบจะทำอะไรหุ้นเทคไม่ได้ ราคาหุ้นวิ่งขึ้นกันถ้วนหน้า
แต่ส่วนมากหุ้นเทคอยู่ต่างประเทศกันหมด โดยเฉพาะอเมริกา
แล้วเมืองไทยมีหุ้นเทคบ้างมั้ย?
..
ดูไปดูมาก็ไม่ค่อยเจอแบบชัดๆ เท่าไหร่ แต่ไปเห็นหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าตลาดวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ชื่อ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือตัวย่อว่า IIG
..
🔎 ที่อ่านแล้วสะดุดคือ เป็นตัวแทนให้เช่าใช้ software CRM ของ Salesforce และเป็นตัวแทนจำหน่าย software ERP ของ Oracle ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่ชื่อคุ้นหูกันเป็นอย่างดี
..
เริ่มต้นด้วยการกดเข้าไปดูที่ Jitta ด้วยความอยากรู้ว่า 2 บริษัทนี้ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง
..
#SALESFORCE
.
🔹 ผู้นำอันดับ 1 Software CRM ทั่วโลก ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 19%
🔹 CRM หรือ Customer Relationship Management คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้เรารู้จักและรู้ใจลูกค้าได้มากขึ้น บริหารจัดการทั้งการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔹 Jitta Score 5.67 สูงใช้ได้ทีเดียว โดยปกติหุ้นเทคจะได้ score ไม่สูงมากเนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงลงทุน ขยายกิจการ สร้างฐานลูกค้า ทำให้รายได้เติบโตมาก แต่ว่ากำไรน้อย แต่ถ้าผ่านไปถึงระดับที่ไม่ต้องลงทุนมาก กำไรจะกลับมาโตอย่างมากในที่สุด
🔹 Jitta Factors ดูเหมือนจะเด่นด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน พอมาดู Jitta Signs จะเห็นว่ารายได้เติบโตสูงมาก +28.7% (โต Double Digit ทุกปี) GPM 75.2% แต่กำไรแนวโน้มลดลงทุกปี เพราะอยู่ในช่วงการขยายตัวทั้งของตัวเองและซื้อกิจการ มีหนี้ระยะยาวสูง
🔹 ในแง่ของราคา Over Jitta Line >1000% แต่หุ้นเทคเราอาจจะดู Price/Sale หรือราคาต่อรายได้เป็นตัวเปรียบเทียบได้อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งของ Salesforce เท่ากับ 8.9 เท่า
..
#ORACLE
.
🔸 ผู้นำอันดับ 1 ด้าน Software ERP
🔸 ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นระบบจัดการและควบคุมขั้นตอนการทำงานในทุกส่วนขององค์กร ทั้งบัญชี การเงิน ระบบการผลิต การกระจายสินค้า
🔸 Jitta Score 5.25 ถือว่าดี และใกล้เคียงกับ Salesforce
🔸 เริ่มที่ Jitta Factors มีความโดดเด่นทางด้านผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พอมาดู Jitta Signs จะเห็นว่ามีการเติบโตของรายได้และกำไรสม่ำเสมอ (อาจจะมีเริ่มแผ่วช่วงหลัง) วงจรเงินสดต่ำกว่า 60 วัน มีการซื้อหุ้นคืนทุกปี
🔸 ต้องบอกว่า Oracle เป็น software ที่อยู่มานานกว่า Salesforce มาก เราถึงเห็นได้ว่ารายได้และกำไรจะไม่ได้โตมากนัก แต่ระยะหลังก็เริ่มมีการทำ Oracle on Cloud ซึ่งก็อาจจะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นได้
🔸 ในแง่ของราคา Over Jitta Line 35.26% และ Price to Sale เท่ากับ 4.3 เท่า

จากข้อมูลของ Jitta เราจะพบว่าพื้นฐานของทั้ง Salesforce และ Oracle ดูมีความแข็งแกร่ง และน่าสนใจทีเดียว เรียกได้ว่า การที่ IIG ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ระบบก็จะทำให้มี software ครบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน
.
และการที่ทั้งสองระบบขยายฐานตลาดมากขึ้น ก็จะเป็นเพิ่ม Network Effect ให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้น และยิ่งขยายฐานได้มาก ก็จะทำให้เกิดทั้ง Economy of Scale ในฝั่งของบริษัท และทำให้เกิด Switching Cost ที่สูงขึ้นในฝั่งลูกค้า สุดท้ายก็จะกลับมาที่การเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
..
====================
.
📍 IIG ก่อตั้งปี พ.ศ. 2534 ก็เกือบ 30 ปีมาแล้ว ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบ CRM กับ ERP ถ้าจะแบ่งธุรกิจของ IIG แบบง่ายๆ ได้ 4 อย่างด้วยกันคือ
.
1⃣ ออกแบบติดตั้งระบบ CRM และให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce ธุรกิจนี้ใหญ่ที่สุดสัดส่วน 55% ของรายได้ ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย CRM คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า วิเคราะห์ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไร ซื้อสินค้าอะไรมากน้อยแค่ไหน ซื้อของเวลาไหน แล้วเอามาประมวลผล เรียกง่ายๆ ว่าเป็นระบบหน้าบ้านนั่นเอง
.
2⃣ ออกแบบติดตั้งระบบ ERP และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์จากทาง Oracle ธุรกิจนี้มีสัดส่วน 37% ของรายได้ ERP เป็นระบบหลังบ้าน ใช้จัดการและควบคุมขั้นตอนการทำงานในทุกส่วนขององค์กร ทั้งบัญชี การเงิน ระบบการผลิต การกระจายสินค้า เข้ามาเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
.
3⃣ จัดหาบุคลากรด้านไอที สัดส่วน 6% ของรายได้
.
4⃣ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ สัดส่วน 1% ของรายได้
...
....
📍 ถ้าโฟกัสเฉพาะธุรกิจหลัก 55% ของรายได้มาจากงานหน้าบ้านคือ CRM ขาย Salesforce และ 33% งานหลังบ้าน ERP ขาย Oracle โดยลูกค้าหลักของบริษัท คือ
.
👫 CRM 28.9% กลุ่มธนาคาร (เจ้าหลักคือ TMB) 13.2% ประกันชีวิต (เจ้าหลักคือ เมืองไทยประกันชีวิต)
.
💻 ERP 16.3% กลุ่มธนาคาร (เจ้าหลักคือ BAY) 7.3% อุตสาหกรรมการผลิต (โตโยต้า ไดฮัทสุ) 6.5% ห้างค้าปลีกค้าส่ง (Big C)
..
กลุ่มธนาคารคือลูกค้าหลักของบริษัท และข้อดีคือทำการต่อสัญญาทุกปี ขณะที่ IIG ก็จะหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มได้เรื่อยๆ เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ซึ่งจะเห็นว่าลูกค้าของบริษัทคือเจ้าใหญ่ทั้งนั้น
..
#รายได้และกำไรสุทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
..
ปี 2560 รายได้รวม 175 ล้านบาท กำไรสุทธิ 23 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้รวม 204 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้รวม 396 ล้านบาท กำไรสุทธิ 48 ล้านบาท
..
รายได้โตเพิ่มทุกปีจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ต่อสัญญาได้ การได้ลูกค้าใหม่เพิ่ม ในปี 2562 จะเห็นว่ารายได้โตกระโดดผิดปกติ เพราะว่ามีการปรับโครงสร้างโดยซื้อหุ้นบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง เมื่อเดือนเมษายน 2562 ทำให้รายได้ส่วนของ Oracle เพิ่มเข้ามา
..
กำไรสุทธิแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องตามรายได้ แต่ที่ปี 2561 ลดลง เพราะว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารในการเพิ่มคนและเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์
..
#อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ 3 ปี ย้อนหลัง
.
ปี 2560 GPM 27.3% NPM 13.1%
ปี 2561 GPM 25.8% NPM 8.9%
ปี 2562 GPM 31.8% NPM 12.1%
..
อัตรากำไรอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้ แนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ปี 2561 ลดลงเนื่องจากการรับคนเพิ่มและมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์
..
==============
.
IIG เข้าตลาดหุ้นระดมทุนไปทำอะไร
.
1⃣ จ้างพนักงานเพิ่มเติมรองรับการเติบโต วางแผนเพิ่ม 50 คน ใช้เงิน 18 ล้านบาท (ถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกเงินเดือน 30,000 บาทต่อคน) จะเห็นได้ว่า ธุรกิจของ IIG ก็จำเป็นต้องใช้คน
.
2⃣ ก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Center) เพิ่มเติม ใช้เงินลงทุน 34 ล้านบาท เน้นการสร้างทักษะใหม่ ๆ และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับโลก มีทั้งการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอกองค์กร การเรียนรู้ทางไกลแบบออนไลน์กับเนื้อหาระดับโลกในต่างประเทศ
.
3⃣ จัดตั้ง Innovation Lab เพื่อทำวิจัยและพัฒนาใช้เงินลงทุน 20 ล้านบาท เอาไว้พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ของตนเอง ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ของตนเองคือระบบ ICE-Tax เพื่อรองรับกฎหมายภาษีอากรและธุรกรรมทางการเงิน
.
#โอกาสและความเสี่ยง ของ IIG มีอะไรบ้าง
.
1⃣ ภาพใหญ่ CRM เป็นธุรกิจที่กำลังโต และมีแนวโน้มที่หลายบริษัทต่างต้องการเทคโนโลยีในการเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ขณะที่ ERP ดูจะเริ่มอิ่มตัว
.
2⃣ ภาพบริษัท สิ่งที่ต้องจับตาดูคือ ยังสามารถรักษาลูกค้าเก่าได้ทั้งรายได้และกำไรหรือเปล่า และความสามารถในการหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะ IIG เองไม่ใช่เจ้าเดียวที่ขาย Salesforce และ Oracle
.
3⃣ พึ่งพิงผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์รายใหญ่เพียง 2 ราย คือ Salesforce และ Oracle ขณะเดียวกันลูกค้ารายใหญ่ก็กระจุกตัวไม่กี่รายในกลุ่มธนาคาร (TMB, BAY) และประกันภัย (เมืองไทยประกันชีวิต) คือไม่แน่ใจว่าจะโดนกดราคาทั้งต้นน้ำและปลายน้ำหรือเปล่า
.
4⃣ มีคดีความระหว่างบริษัทย่อยกับไปรษณีย์ไทย อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครอง โดยบริษัทฟ้องร้องไปรษณีย์ไทยมูลค่า 314 ล้านบาท ขณะที่ไปรษณีย์ไทยฟ้องร้องกลับด้วยมูลค่า 56 ล้านบาท ต้องติดตามว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับบริษัทต่อไป
..
📌 โดยสรุปแล้ว IIG มีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มเทคโนโลยี ช่วยต่อยอดให้ลูกค้าทางด้าน Digital Transformation มี Software ที่แข็งแกร่งระดับโลก (แต่ก็มองเป็นความเสี่ยงได้เช่นกัน)
.
❓ คำถามสำคัญคงจะเป็นว่า จะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างไร ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาลูกค้าเก่าให้ได้ และต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านพนักงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำไรเติบโตสม่ำเสมอ
.
#IIG #Jitta #วิตามินหุ้น
Source:
- S&P Global Market Intelligence เรียบเรียงโดย Jitta
- Company Roadshow Presentation

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

gamesun
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Wed Mar 04, 2020 8:51 am

Re: IIG

Posts by gamesun » Sat Aug 01, 2020 3:15 pm

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล รวมถึงออกแบบติดตั้งระบบให้กับธุรกิจ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 6 ส.ค.นี้
ดังนั้น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1.ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีให้ภาคธุรกิจ

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ แบ่งประเภทธุรกิจ และมีสัดส่วนรายได้ในปี 62 ดังนี้

1) ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce สัดส่วนรายได้ 55.32%

2) ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle สัดส่วนรายได้ 36.90%

3) ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สัดส่วนรายได้ 0.94%

4) ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ สัดส่วนรายได้ 6.51%


2.เคาะราคาไอพีโอ 6.60 บาท คิดเป็น P/E 12.05 เท่า จากอุตสาหกรรมที่ 9.57 - 32.93 เท่า

IIG กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 6.60 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท(P/E) ซึ่งราคาไอพีโอคิดเป็น P/E เท่ากับ 12.05 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS)จากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 ซึ่งเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น


โดยปัจจุบันมีบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกับ IIG ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดเอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด 3 บริษัท และมี P/E ดังนี้

1)บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP มี P/E อยู่ที่ 9.57 เท่า
2)บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL มี P/E อยู่ที่ 10.16 เท่า
3)บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN มี P/E อยู่ที่ 32.93 เท่า


IIG ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 25,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ : 100,000,000 หุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 4 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 31 ธ.ค.62)
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 6 ส.ค.63
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี (Technology)
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์(บล.) โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.กรุงไทย ซีมิโก้, บล.โกลเบล็ก, บล.คันทรี่ กรุ๊ป, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18,770,000 หุ้น หรือ 75% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

2)เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6,230,000 หุ้น หรือ หรือ 25% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

3.หลังไอพีโอผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมยังถือหุ้นแน่น
ภายหลังการขายหุ้นไอพีโอผู้ถือหุ้นใหญ่ทุกรายยังมีจำนวนหุ้นที่ถือเท่าเดิม โดยมีกลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน์, กลุ่มโพธิรัตน์สมบัติ, กลุ่มรักอำนวยกิจ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ดังนี้

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น


5.เตรียมนำเงินลงทุนตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 155.56 ล้านบาท ไปใช้ดังต่อไปนี้

6.รายได้เติบโตต่อเนื่อง ส่วนกำไรสุทธิผันผวนในปี 60 - 3M63
รายได้และกำไรสุทธิของ IIG ตั้งแต่ปี 60 - 62 เป็นดังนี้

ปี 60 ปี 61 ปี 62 3M63
รายได้(ลบ.) 175 204 396 109
กำไรสุทธิ(ลบ.) 23 18.2 47.7 10
อัตรากำไรสุทธิ(%)13.14% 8.9% 12.04% 9.34%

รายได้ของบริษัทที่เติบโตในปี 60 - 61 มาจากรายได้การให้เช่าระบบซอฟต์แวร์จาก Salesforce ให้ลูกค้าในกลุ่มธนาคาร เช่น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รวมถึงธนาคารเกียรตินาคิน และ ไทยประกันชีวิต ส่วนรายได้ที่เร่งตัวขึ้นในปี 62 มาจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัทที่ประกอบกิจการให้เช่าระบบซอฟต์แวร์จาก Oracle เข้ามา


ส่วนกำไรสุทธิที่หดตัวลงในปี 61 มาจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต และมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


7.มี D/E เพียง 0.48 เท่า หนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนและเจ้าหนี้การค้า

IIG มีระดับ D/E ณ สิ้นปี 62 อยู่ที่ 0.48 เท่า หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่ มาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้รับล่วงหน้าที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบแสดงฐานะการเงิน IIG ณ สิ้นปี 62 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 445 ลบ.
หนี้สินรวม : 145 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 300 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.48 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 18.35%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 29.38%


8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 13,872,000 หุ้น หรือ 13.87%
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 13,872,000 หุ้น คิดเป็น 13.87% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

efinancethai


IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1849
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: IIG

Posts by IndyVI » Sun Aug 02, 2020 5:20 pm

รู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO : IIG

https://youtu.be/QWnE3FzVywo

phpBB [video]

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

Post Reply