IIG

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34033
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

IIG

Posts by pakapong_u » Mon Jan 13, 2020 4:43 pm

`ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป` ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 25 ล้านหุ้น เข้าตลาด maiสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 ม.ค. 63 15:53 น.
  “ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป” ยื่นไฟลิ่ง เสนอขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้ นเข้าตลาด mai ระดมทุนเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

  นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

  สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 1. เพื่อจ้างบุคลากรที่มีทักษะและขีดความสามารถสูง (Talents Acquisition) ในตำแหน่งต่าง ๆ 2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Center) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย และ 3. เพื่อลงทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และเติบโตได้อย่างแท้จริง


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34033
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Thu Jan 16, 2020 12:17 am

IIG : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจ ได้ดังนี้
1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce
2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle
3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านแบรนด์และด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) รวมทั้งด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
สถานะ
Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
25,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล Filing
www.ii.co.th


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34033
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Thu Jan 16, 2020 12:18 am

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=284961

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 10/01/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) / N.A.


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34033
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: IIG

Posts by pakapong_u » Tue Jan 21, 2020 2:34 pm

"ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป"นำหุ้นเข้า mai ระดมทุนขาย IPO 25 ล้านหุ้น
สำนักข่าว"ทันหุ้น"รายงานว่า "ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป "เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด mai เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์-ลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ IIG ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น หรือ 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมีราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีบล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

IIG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และให้เช่าใช้ระบบซอฟแวร์จากทาง Salesforce, ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟแวร์จากทาง Oracle , ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์และการตลาดดิจิทัล และธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน มีแผนจะนำไปว่าจ้างบุคลากรและพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟแวร์ ภายในปี 2563, การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายในไตรมาส 4/63 และปี 2564 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2563

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จะมีกลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน์ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 48.68% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 36.51% กลุ่มโพธิรัตน์สมบัติ ถือหุ้น 18.95% หลัง IPO จะเหลือ 14.21% และกลุ่มอำนวยกิจ ถือหุ้น 18.63% หลัง IPO สัดส่วนจะเหลือ 13.97%

**โครงการในอนาคต

บริษัทวางเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมบริการใหม่ๆ และรองรับฐานลูกค้าในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีแผนว่าจ้างบุคลากร เพิ่มขึ้น 50 คน จากปัจจุบันที่มีพนักงานประจำประมาณ 150 คน , รวมถึงการพัฒนาและก่อตั้งศูนย์พัฒนาซอฟแวร์ เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาซอฟแวร์ โดยบริษัทมีแผนที่จะยกระดับสำนักงานสาขาดังกล่าวให้เป็นศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นศูนย์การเรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายสำนักงานเชียงใหม่ รวมทั้งการขยายสาขา เปิดศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งสำนักงานสาขาเพื่อเป็นสาขาเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา และมีแผนที่จะขยายสำนักงานในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศอีก 2 แห่ง


Post Reply