- ปิดรับจอง Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
K.Jame
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Fri Mar 18, 2016 9:39 am

Re: **วันนี้เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by K.Jame » Wed Jan 08, 2020 10:10 pm

จอง 1 ที่ครับPOPCC
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 9
Joined: Fri Oct 10, 2014 5:19 pm

Re: **วันนี้เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by POPCC » Thu Jan 09, 2020 12:38 am

จอง 1 ที่ ครับREALYOU
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 161
Joined: Fri Sep 28, 2012 8:43 am

Re: **วันนี้เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by REALYOU » Thu Jan 09, 2020 1:06 am

จอง 1 ที่ครับPtw_1
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Tue Jan 12, 2016 12:54 pm

Re: **วันนี้เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by Ptw_1 » Thu Jan 09, 2020 2:00 am

จอง 1 ที่ครับJUPERJOE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 138
Joined: Fri Sep 07, 2012 10:27 am

Re: **วันนี้เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by JUPERJOE » Thu Jan 09, 2020 7:24 am

จอง 1 ที่ครับUser avatar
khwannaret
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 43
Joined: Sat Dec 04, 2010 12:17 pm

Re: **เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by khwannaret » Thu Jan 09, 2020 9:11 am

จอง 1 ที่ ครับInternational
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 30
Joined: Fri Jun 26, 2015 9:55 am

Re: **เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by International » Thu Jan 09, 2020 10:52 am

จอง 1 ที่ ครับMr.CHANOPPS
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 52
Joined: Tue Jul 08, 2014 9:44 am

Re: **เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by Mr.CHANOPPS » Thu Jan 09, 2020 11:02 am

จอง 1 ที่ครับ

นักลงทุนที่ดี คือ นักลงทุนที่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง


Theera-wong2901
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1
Joined: Fri Oct 16, 2015 4:21 pm

Re: **เปิดรับจอง** Money Talk@SET เดือน ม.ค. 63

Posts by Theera-wong2901 » Fri Jan 10, 2020 6:20 am

จอง1ที่ค่ะLocked