ETC

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

ETC

Posts by pakapong_u » Mon Nov 18, 2019 5:42 am

AKP เตรียมนำ `เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์` เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
www.irplus.in.th Investor Relations Info : AKPสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 พ.ย. 62 17:25 น.
  บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติรับทราบแผนการนำหุ้นของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (ETC)(ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 9.75) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-off)

  โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ ETC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

  จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น (เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ETC

Posts by pakapong_u » Thu Feb 06, 2020 7:32 pm

ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร
ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร
สถานะ
Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO
600,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 0.50 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล Filing
www.etcenvi.com


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ETC

Posts by pakapong_u » Thu Feb 06, 2020 7:33 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=287299

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / N.A.


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ETC

Posts by pakapong_u » Thu Feb 06, 2020 7:35 pm

"เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 600 ล้านหุ้น เข้า mai
เผยแพร่: 29 ม.ค. 2563 11:54 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

29 ม.ค. 2563 11:54


"เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 600 ล้านหุ้น เข้า mai โดยมี บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เล็งใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนขยายธุรกิจ-ปรับโครงสร้างการเงิน

บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ มาใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต หรือใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของ ETC และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) หรือมีขนาดต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง RDF แห่งแรกของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดที่ขนาด 9.4 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายในแต่ละวัน และไม่มีค่าปรับ และ กฟภ. ตกลงรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD)

บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่งที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. และได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟภ. ในปี 2562 ได้แก่ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด (RH) ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 7.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 5.5 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562

และบริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (AVA) ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 4.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3.0 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (EEC) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Integrated EPC) และบริหารงานและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (Operations & Maintenance หรือ O&M) โดยให้บริการกับโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ

ผลดำเนินงานของบริษัทฯงวด 9 เดือนปี 2562 มีรายได้รวม 260.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 171.49 ล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 54 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 2,518.76 ล้าบาท หนี้สินรวม 1,628.61 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 890.14 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 59 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2.62 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักจากธุรกิจเดิมคือ การเป็นตัวแทนในการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม 1.40 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้เลิกดำเนินธุรกิจเดิมตั้งแต่ 31 ธ.ค. 59 ส่วนในปี 60-61 และงวด 9 เดือนแรกปี 62 บริษัทฯ มีรายได้รวม 184 ล้านบาท 326 ล้านบาท และ 260 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 60 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ซึ่งเป็นลูกค้าเพียงรายเดียวประมาณ 176 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างแก่บุคคลภายนอกของ EEC อีกประมาณ 8 ล้านบาท ในปี 60 รายได้รวมของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 59

สำหรับรายได้รวมในปี 2561 ของบริษัทฯ ประมาณ 326 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนในงวด 9 เดือนแรกปี 62 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 61 ที่มีรายได้รวม 242 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในจำนวนวันทำงานที่มากขึ้น

สำหรับกำไรสุทธิในปี 59 -61 บริษัทฯ มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นจำนวน -28 ล้านบาท -3 ล้านบาท และ 65 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 59 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นที่ต่ำ แต่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาสำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแห่งแรกภายใต้ ETC และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมธนาคาร

อย่างไรก็ตาม ในปี 60 บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าหลังเสร็จสิ้นการรับโอนสินทรัพย์โรงไฟฟ้าแห่งแรกภายใต้ ETC ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน สำหรับในปี 61 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเต็มปีเป็นปีแรก ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิในงวดดังกล่าว

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 62 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนประมาณ 54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.44 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารของ RH จะเริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.62 แต่บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่รับโอนสินทรัพย์จากผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงยังไม่มีการบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่มูลค่าจากการจำหน่ายไฟฟ้าจะถูกบันทึกเป็นส่วนหักต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในงบแสดงฐานะทางการเงินแทน

ทั้งนี้ RH และ AVA สามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟภ. โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 62 RH ได้รับโอนสินทรัพย์โรงไฟฟ้าจาก EEC ซึ่งเป็นผู้รับเหมาตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ทดลอง และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้า (สัญญา EPC) ที่กำหนดให้ EEC โอนโรงไฟฟ้าให้แก่ RH ภายหลังจากโรงไฟฟ้าของ RH สามารถเดินเครื่องจักรได้เป็นระยะเวลา 14 วันติดต่อกัน โดยปราศจากปัญหาต่างๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกและเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของ RH ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ในขณะที่ ณ ปัจจุบัน AVA ยังไม่ได้รับโอนสินทรัพย์โรงไฟฟ้าจาก EEC เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา EPC เช่นเดียวกับ RH


ดังนั้น รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง จึงยังไม่ถูกบันทึกและรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดของโรงไฟฟ้าของ RH และ AVA ดังต่อไปนี้

โครงการโรงไฟฟ้าของ RH ประเภทเชื้อเพลิงเป็นขยะอุตสาหกรรม เริ่ม COD 24 ก.ย.62 กำลังการผลิตติดตั้ง 7 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุด 5.5 เมกะวัตต์ ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้านับจากวันเริ่ม COD เป็นเวลา 20 ปี มูลค่าก่อสร้างโครงการตามสัญญา EPC 560 ล้าบาท

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าของ AVA ประเภทเชื้อเพลิงเป็นขยะอุตสาหกรรม เริ่ม COD 25 ธ.ค.62 กำลังการผลิตติดตั้ง 4 เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายสูงสุด 3 เมกะวัตต์ ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้านับจากวันเริ่ม COD เป็นเวลา 20 ปี มูลค่าก่อสร้างโครงการตามสัญญา EPC 374 ล้าบาท

ณ วันที่ 13 ธ.ค.62 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1,120 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 820 ล้าบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,640 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1,120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562 คือ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) ถือหุ้น 984 ล้านหุ้น คิดเป็น 60% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 43.93%, นายภัคพล งามลักษณ์ ถือหุ้น 495.54 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.22% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 22.12%, บมจ. อัคคีปราการ (AKP) ถือหุ้น 159.94 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.75% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 7.14%

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ETC

Posts by pakapong_u » Thu Feb 06, 2020 7:35 pm

BWG ส่ง บ.ย่อย "เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 600 ล้านหุ้น
เผยแพร่: 29 ม.ค. 2563 16:15 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

29 ม.ค. 2563 16:15


บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน เผยบริษัทย่อย 'เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์' ( ETC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 600 ล้านหุ้น หรือ 26.79% หวังระดมทุนใช้ขยายธุรกิจ-ปรับโครงสร้างทางการเงิน-เป็นทุนหมุนเวียน

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด (มหาชน) (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภายใต้แผน การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นี้ ETC จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 26.79 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ETC และแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ETC ที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยในอนาคต หรือใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของ ETC และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ETC ให้ทราบต่อไป


บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด (มหาชน) (ETC) ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ(RDF) โดยมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 20.4 เมกะวัตต์ ETC มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นาด้านธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ โดยไม่จากัดเพียงการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนที่ดี และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรชั้นนาในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โดยสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ที่สร้างความมั่นคงให้องค์กรด้วยแผนงานขยายธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ โดยคานึงถึงเป้าหมายการสร้างผลประกอบการที่ดีแบบยั่งยืน


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ETC

Posts by pakapong_u » Thu Feb 06, 2020 7:36 pm

BWG ส่งบริษัทย่อย ETC ระดมทุนเข้าตลาดหุ้น
29/01/2020BWG ส่งลูก ETC เข้าตลาดหุ้น
BWG ส่งบริษัทย่อย ETC ระดมทุนขาย IPO 600 ล้านหุ้น รองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ- ปรับโครงสร้างทางการเงิน

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ( BWG ) เปิดเผยว่า บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ( ETC ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ( Filing ) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก ( IPO ) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย จำวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือ 26.79 % ของหุ้นทั้งหมดของ ETC โดบ BWG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ETC ทั้งทางตรงและอ้อม

วัตถุประสงค์เข้าตลาดของ ETC เพื่อขยายธุรกิจ, ปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ ETC และบริษัทย่อย

สำหรับ ETC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ ( RDF ) มีโรงไฟฟ้าที่เริ่มวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 3 แห่ง รวมกำลังผลิตติดตั้ง 20.4 เมกะวัตต์

ETC มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ETC

Posts by pakapong_u » Thu Feb 06, 2020 7:37 pm

BWG อัพแวลูขยะ.!
สำนักข่าวรัชดา

ถ้าพูดถึงหุ้นขยะ หลายคนจะนึกถึงบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับฉายา “หุ้นขยะทองคำ”

แต่ปัจจุบันทองเริ่มกร่อนไปแล้ว กลายเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมเฉพาะบรรดานักเก็งกำไรเท่านั้น

ที่จริงในแง่ปัจจัยพื้นฐาน BWG ก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไร ช่วงที่ผ่านมาโชว์รายได้ระดับ 2,000 ล้านบาท และกำไรที่ระดับ 200 ล้านบาททุกปี โดยมีธุรกิจรับจ้างกำจัดขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเป็นธุรกิจหลัก

รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม เป็นอีกเรือธงที่ BWG หวังช่วยหนุนพอร์ตรายได้ให้เติบโตแข็งแกร่ง

ล่าสุด BWG ก็ได้ฤกษ์งามยามดี Spin-Off บริษัทลูกบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เพื่อเปิดเกมรุกธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอย่างเต็มตัว

ETC ฟังเผิน ๆ ไม่ใช่วงดนตรีชื่อดังที่หลายคนรู้จักหรอกนะ…แต่ ETC ในที่นี้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิต 20.40 เมกะวัตต์ โดยเป้าหมายไม่ได้เน้นเฉพาะใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่จะรุกไปสู่พลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ

ดังนั้น เมื่อดูจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2561-2580) หรือ PDP โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนยังมีอีกเยอะ ก็จะเป็นโอกาสในอนาคตของ ETC ที่จะเติบโต

ขณะที่เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของ ETC

ก็ตอกย้ำถึงกลยุทธ์ แตก…เพื่อโต นั่นเอง..!

แน่นอนว่า สิ่งที่ BWG จะได้กลับมาจากการ Spin-Off บริษัทลูกครั้งนี้ 1) เป็นการเอื้อต่อธุรกิจเดิม สามารถนำขยะอุตสาหกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น

และ 2) จะมีมูลค่าเพิ่มในเม็ดเงินลงทุนที่ BWG ลงทุนใน ETC

เนื่องจาก ETC ยังคงสถานะเป็นบริษัทลูกของ BWG จากการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ฟาก ETC ก็จะมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนจาก BWG เนื่องจากมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น ทั้งจากการออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน หรือกู้เงินจากแบงก์

นั่นเท่ากับว่า ETC มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง ผลตอบแทนที่จะกลับมาสู่ BWG ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในรูปของเงินปันผลก็จะมากขึ้น จากกำไรที่มากขึ้นเช่นกัน

แต่ต้องแอบเสียวเมื่อเห็นงบงวด 9 เดือนปี 2562 ของ BWG กำไรสุทธิลดฮวบเหลือแค่ 2 ล้านบาท จากรายได้รวม 1,408 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 0.20%

ทำให้สุ่มเสี่ยงว่า ปี 2562 อาจพลิกมาขาดทุน..!

จึงน่าสนใจว่า ETC จะมาพลิกฟื้นหุ้นทองคำเปลวตัวนี้ ให้กลับมาเป็นทองคำรูปพรรณอีกครั้งได้หรือเปล่า..?

ก็เอาใจช่วยละกัน…นักลงทุนรายย่อยที่ติดหุ้น BWG อยู่ 13,784 ราย จะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ซะที…

แต่ถ้ามองว่า เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อรอรับเงินปันผลที่มียีลด์อยู่ที่ 3.97%

ก็คงพอกล้อมแกล้มอยู่นะ…

…อิ อิ อิ…


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35891
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: ETC

Posts by pakapong_u » Mon Jun 29, 2020 10:17 pm

4954192A-760B-43D4-B673-C9877F927AB1.jpeg
4954192A-760B-43D4-B673-C9877F927AB1.jpeg (223.63 KiB) Viewed 105 times
EB23D870-C941-434F-A5E8-A8244E59095D.jpeg
EB23D870-C941-434F-A5E8-A8244E59095D.jpeg (129.26 KiB) Viewed 105 times


Post Reply