รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่ 40

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6424
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่ 40

Posts by ลูกอิสาน » Sun May 05, 2019 8:01 pm

รับจำนวนประมาณ 45 ท่าน ไม่รวมทีมงาน

มีโควต้าอาวุโสและมาครั้งแรกประมาณ 3-4 ท่าน

รายละเอียดจะตามมาครับ

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1823
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by IndyVI » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ (ร่วมทานข้าว)

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

taothiam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Fri Mar 21, 2014 9:14 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by taothiam » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิก ร่วมทานข้าวเย็นด้วยครับ


Narut_R91
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 14
Joined: Mon Feb 27, 2017 9:43 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by Narut_R91 » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ครับ
สมาชิกครับ


ชงต๊ะ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 61
Joined: Mon Nov 02, 2015 3:05 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by ชงต๊ะ » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ครับ ร่วมทานข้าวเย็นด้วยครับ


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1180
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by Kaiser » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิก ร่วมทานข้าวเย็นครับ


BeeBillionaire
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Fri Apr 08, 2016 11:22 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by BeeBillionaire » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง1ที่ สมาชิก ร่วมทานมื้อเย็นค่ะ


WorriedInvestor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 263
Joined: Thu Nov 22, 2007 10:25 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by WorriedInvestor » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ ครับ


019412
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 52
Joined: Fri Sep 05, 2014 2:17 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by 019412 » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิก ร่วมทานอาหารเย็นครับ


saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1215
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by saichon » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ+ทานข้าวเย็น

ซื้อหุ้นตัวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ที่ปัจจุบันราคายัง undervalue ที่สุด

elite 5
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39
Joined: Thu Feb 26, 2015 9:31 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by elite 5 » Sun May 05, 2019 8:01 pm

1

Be the best that you can be,then you can feel good about yourself

it
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 116
Joined: Sat Jul 23, 2011 4:50 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by it » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ


papergirl
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 20
Joined: Thu Nov 17, 2016 10:22 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by papergirl » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกสมาคมค่ะ


terky_md
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 16
Joined: Wed Feb 01, 2017 9:27 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by terky_md » Sun May 05, 2019 8:01 pm

1 ที่ สมาชิก ทานข้าวด้วยครับ


soda
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Tue Apr 07, 2015 11:33 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by soda » Sun May 05, 2019 8:01 pm

1ที่ สมาชิกค่ะ


nongcat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 49
Joined: Fri Nov 30, 2012 1:29 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by nongcat » Sun May 05, 2019 8:01 pm

1 ที่ สมาชิก เข้าร่วมถึงตอนเย็น (10.00-19.00 น.) ครับ


horizon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 9
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:41 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by horizon » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิก/ร่วมทานข้าวเย็นด้วยครับ


Brave Boy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Wed Nov 02, 2016 5:31 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by Brave Boy » Sun May 05, 2019 8:01 pm

สมาชิก/จอง 1 ที่ครับ/ร่วมทานข้าวเย็นครับ


กุหลาบที่ไม่เคยโรย
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Wed May 15, 2013 4:27 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by กุหลาบที่ไม่เคยโรย » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง1 ที่ครับ สมาชิก ร่วมทานอาหาร


mookvy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Fri Apr 24, 2015 4:01 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by mookvy » Sun May 05, 2019 8:01 pm

1 ที่ ร่วมงานตอนเย็นด้วยค่ะ


Determination
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 107
Joined: Wed Dec 12, 2012 11:52 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by Determination » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by syj » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง1ที่ครับ รวมทานข้าวครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

User avatar
Mr.Children
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 323
Joined: Wed Jul 28, 2010 7:25 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by Mr.Children » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ สมาชิก ร่วมทานข้าวเย็นครับ


RoMEAotZ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 339
Joined: Sat Jan 29, 2011 1:14 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by RoMEAotZ » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง


User avatar
AnieLee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1275
Joined: Fri Jul 25, 2014 3:11 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by AnieLee » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่ครับ
Login Name: AnieLee
เป็นสมาชิกสมาคมครับ

ร่วมงานตอนเย็น

####################################################
ความสำเร็จจากการลงทุน ไม่ได้เกิดจาก "การซื้อของดี" แต่มาจาก "การซื้อของได้ดี" ต่างหาก

REALYOU
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Fri Sep 28, 2012 8:43 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by REALYOU » Sun May 05, 2019 8:01 pm

ร่วมทานข้าวด้วยครับ


Bankkimhor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 14
Joined: Thu Jun 25, 2015 4:50 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by Bankkimhor » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่สมาชิกครับ


Khemt
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Wed Oct 10, 2012 3:30 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by Khemt » Sun May 05, 2019 8:01 pm

จอง 1 ที่คะ ร่วมงานตอนเย็น


ผักกาด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 211
Joined: Wed Apr 23, 2014 10:13 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by ผักกาด » Sun May 05, 2019 8:01 pm

ขอจอง 1 ค่ะ ทานข้าวด้วย แต่ต้องกลับก่อนค่ะ


KITJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Thu Aug 06, 2015 2:34 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 1/2562 (ครบรอบ 10 ปี ครั้งที่

Posts by KITJA » Sun May 05, 2019 8:01 pm

1 ที่ ร่วมงานค่ะ


Post Reply