มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6424
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by ลูกอิสาน » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

รับประมาณ 45 ท่านครับ
มีโควต้ามือใหม่และผู้สูงอายุประมาณ 3-4 ท่าน

งานจัดวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 นี้
สถานที่โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่

เวลา 10.00-16.30 น.

ค่าใช้จ่าย 600-700 บาท
เป็นค่าอาหาร สถานที่
ส่วนที่เหลือทุกบาททุกสตางค์ นำไปช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในภาคใต้

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1823
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by IndyVI » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

Narut_R91
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 14
Joined: Mon Feb 27, 2017 9:43 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by Narut_R91 » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ครับ สมาชิกครับ


taothiam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Fri Mar 21, 2014 9:14 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by taothiam » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับ


ชงต๊ะ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 61
Joined: Mon Nov 02, 2015 3:05 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by ชงต๊ะ » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ครับ


elite 5
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39
Joined: Thu Feb 26, 2015 9:31 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by elite 5 » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

1

Be the best that you can be,then you can feel good about yourself

syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by syj » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

019412
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 52
Joined: Fri Sep 05, 2014 2:17 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by 019412 » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ครับ สมาชิกครับ


terky_md
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 16
Joined: Wed Feb 01, 2017 9:27 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by terky_md » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับ


BeeBillionaire
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Fri Apr 08, 2016 11:22 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by BeeBillionaire » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง1ที่ สมาชิกค่ะ


PJsmile
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35
Joined: Wed Dec 14, 2016 9:50 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by PJsmile » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง1 ที่ค่ะ


tarita263
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 11
Joined: Thu Aug 03, 2017 1:11 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by tarita263 » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

1


mookvy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Fri Apr 24, 2015 4:01 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by mookvy » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

1 ที่ค่ะ


demiansynd
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Fri Mar 24, 2017 9:38 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by demiansynd » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกค่ะ


User avatar
lekkung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 98
Joined: Sun Aug 01, 2010 10:33 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by lekkung » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1180
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by Kaiser » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับ


User avatar
kannicha
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 164
Joined: Fri Nov 14, 2008 2:04 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by kannicha » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ค่ะ

กำไรหุ้นได้จาก "การลงทุน" แต่ "ความสุขที่ได้ลงทุน" คือกำไรชีวิต

kthanapon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 103
Joined: Tue Mar 15, 2011 10:27 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by kthanapon » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง


monsoon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 491
Joined: Wed Sep 15, 2010 10:02 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by monsoon » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ

เรียนรู้และเข้าใจ คุณค่าที่แท้จริงของสรรพสิ่ง...

papergirl
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 20
Joined: Thu Nov 17, 2016 10:22 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by papergirl » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 คน สมาชิกสมาคมค่ะ


saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1215
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by saichon » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ

ซื้อหุ้นตัวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ที่ปัจจุบันราคายัง undervalue ที่สุด

REALYOU
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Fri Sep 28, 2012 8:43 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by REALYOU » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ครับ


KITJA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Thu Aug 06, 2015 2:34 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by KITJA » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

1 ที่่


Little_Traveler
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Tue Apr 11, 2017 9:01 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by Little_Traveler » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่สมาชิกครับ


Flyyma
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 30
Joined: Wed Nov 14, 2012 4:52 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by Flyyma » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง1ที่ สมาชิกครับ


User avatar
jeasmine
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 73
Joined: Fri Sep 09, 2011 11:49 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by jeasmine » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

ขอจอง 1ที่ สมาชิก


ผักกาด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 211
Joined: Wed Apr 23, 2014 10:13 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by ผักกาด » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

1 ที่ สมาชิก ขอบคุณค่ะ


User avatar
AnieLee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1275
Joined: Fri Jul 25, 2014 3:11 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by AnieLee » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่ครับ
Login Name: AnieLee
เป็นสมาชิกสมาคมครับ

####################################################
ความสำเร็จจากการลงทุน ไม่ได้เกิดจาก "การซื้อของดี" แต่มาจาก "การซื้อของได้ดี" ต่างหาก

RoMEAotZ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 339
Joined: Sat Jan 29, 2011 1:14 am

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by RoMEAotZ » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง


Brydo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 454
Joined: Thu Aug 19, 2010 2:23 pm

Re: มีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 4/2561

Posts by Brydo » Mon Feb 11, 2019 8:05 pm

จอง 1 ที่สมาชิกครับ


Post Reply