รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
saichon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1215
Joined: Thu Feb 01, 2007 1:20 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by saichon » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

จอง1ที่ครับ

ซื้อหุ้นตัวที่เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว ที่ปัจจุบันราคายัง undervalue ที่สุด

Bankkimhor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 14
Joined: Thu Jun 25, 2015 4:50 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by Bankkimhor » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

จอง 1 ที่ครับ สมาชิกครับ


iamsupat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 17
Joined: Fri Sep 06, 2013 9:53 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by iamsupat » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับ


BeeBillionaire
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Fri Apr 08, 2016 11:22 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by BeeBillionaire » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

จอง1ที่ สมาชิกค่ะ


kthanapon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 103
Joined: Tue Mar 15, 2011 10:27 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by kthanapon » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

จอง1ที


User avatar
jeasmine
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 73
Joined: Fri Sep 09, 2011 11:49 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by jeasmine » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

ขอจอง1ที่ สมาชิก


tarita263
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 11
Joined: Thu Aug 03, 2017 1:11 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by tarita263 » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

1


horizon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 9
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:41 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by horizon » Fri Oct 26, 2018 8:02 pm

สมาชิกจอง 1 ที่ครับ


somkull
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 331
Joined: Fri Dec 16, 2011 11:05 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by somkull » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

จอง1ที่
สมาชิก1
ขอบคุณครับ


Khemt
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Wed Oct 10, 2012 3:30 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by Khemt » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

จอง 1 ที่คะ


Zippoice
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 87
Joined: Thu Jan 17, 2013 3:56 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by Zippoice » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

1

ไม่ยึดติดสิ่งใดใด

ผักกาด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 211
Joined: Wed Apr 23, 2014 10:13 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by ผักกาด » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

จองด้วยคนค่า 1 ที่
ขอบคุณมากค่ะ


Dao Yoga
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Fri Feb 23, 2018 8:43 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by Dao Yoga » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

1 ที่ค่ะ


elite 5
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39
Joined: Thu Feb 26, 2015 9:31 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by elite 5 » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

1 ที่

Be the best that you can be,then you can feel good about yourself

knumnoy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Sat Nov 10, 2007 9:23 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by knumnoy » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

สมาชิก 1 ที่ครับ


PJsmile
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35
Joined: Wed Dec 14, 2016 9:50 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by PJsmile » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

1


REALYOU
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 156
Joined: Fri Sep 28, 2012 8:43 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by REALYOU » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

จอง1ที่ครับ


BenzBatutos
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 54
Joined: Tue Nov 25, 2014 1:27 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by BenzBatutos » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

จอง1 ที่ครับ สมาชิก


DonaldduckVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 36
Joined: Mon Jul 16, 2012 3:34 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by DonaldduckVI » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

จองหนึ่งที่ครับผม สมาชิกครับผม


somkull
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 331
Joined: Fri Dec 16, 2011 11:05 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by somkull » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

จอง 1ที่ครับ


zerozang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Thu Jan 31, 2013 1:35 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by zerozang » Fri Oct 26, 2018 8:03 pm

1 ที่ คับ


Little_Traveler
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Tue Apr 11, 2017 9:01 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by Little_Traveler » Fri Oct 26, 2018 8:04 pm

จอง 1 ที่สมาชิกร่วมงานครั้งแรกครับ


taothiam
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Fri Mar 21, 2014 9:14 am

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by taothiam » Fri Oct 26, 2018 8:05 pm

จอง 1 ที่ สมาชิกครับ


Brave Boy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Wed Nov 02, 2016 5:31 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by Brave Boy » Fri Oct 26, 2018 8:05 pm

1ที่ครับ


tonelexs
Verified User
Posts: 5
Joined: Tue Nov 09, 2010 6:24 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by tonelexs » Fri Oct 26, 2018 8:06 pm

จอง1ที่สมาชิกครับ


jumbo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 32
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:27 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by jumbo » Fri Oct 26, 2018 8:07 pm

จอง1ที่ครับ


Fonfon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Mon Mar 27, 2017 3:54 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by Fonfon » Fri Oct 26, 2018 8:09 pm

จอง1ที่คะ


monsoon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 491
Joined: Wed Sep 15, 2010 10:02 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by monsoon » Fri Oct 26, 2018 8:11 pm

จอง 1 ที่ครับ

เรียนรู้และเข้าใจ คุณค่าที่แท้จริงของสรรพสิ่ง...

nitis602
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Mon Jul 23, 2018 3:30 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by nitis602 » Fri Oct 26, 2018 8:14 pm

จอง1 ที่ สมาชิกใหม่คับ


dr1
Verified User
Posts: 829
Joined: Tue Jul 13, 2010 2:44 pm

Re: รับจองมีตติ้งภาคใต้ ไตรมาส 3/2561

Posts by dr1 » Fri Oct 26, 2018 8:17 pm

1ที่ฮะ

samatah

Post Reply