** เต็มแล้วค่ะ ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
pink master
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Tue Nov 27, 2012 9:25 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by pink master » Wed Dec 06, 2017 9:07 am

จอง 1 ที่ครับ


chartchain
Verified User
Posts: 28
Joined: Mon Nov 01, 2010 10:07 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by chartchain » Wed Dec 06, 2017 9:08 am

จอง1ที่ครับ


Yungsayang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Thu Oct 05, 2017 5:42 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Yungsayang » Wed Dec 06, 2017 9:10 am

จอง 1 ที่ครับ


oouhoo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Wed Jul 21, 2010 9:21 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by oouhoo » Wed Dec 06, 2017 9:10 am

จอง 1 ที่ครับ


sangseng
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 80
Joined: Sun Oct 10, 2010 11:53 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by sangseng » Wed Dec 06, 2017 9:13 am

จอง 1 ที่ครับ


Jack991
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 24
Joined: Thu Jun 18, 2015 3:50 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Jack991 » Wed Dec 06, 2017 9:14 am

จอง1ที่ครับ


bluebubble
Verified User
Posts: 29
Joined: Thu Sep 29, 2011 11:56 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by bluebubble » Wed Dec 06, 2017 9:18 am

ขอจอง 1 ที่ค่ะ


tg40668
Verified User
Posts: 10
Joined: Wed Jan 28, 2015 11:54 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by tg40668 » Wed Dec 06, 2017 9:21 am

จอง 1 ที่ครับ


thingril
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Mon Nov 05, 2012 11:35 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by thingril » Wed Dec 06, 2017 9:22 am

จอง 1 ที่ค่ะ


Green
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2491
Joined: Thu Mar 31, 2005 7:06 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Green » Wed Dec 06, 2017 9:25 am

จอง 1 ที่ครับ


Xie
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 49
Joined: Mon Nov 26, 2012 2:58 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Xie » Wed Dec 06, 2017 9:27 am

จอง 1 ที่ครับ


PAT.PI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 80
Joined: Wed Jul 11, 2012 4:49 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by PAT.PI » Wed Dec 06, 2017 9:34 am

1ที่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1200
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Kaiser » Wed Dec 06, 2017 9:34 am

จอง 1 ที่ครับ


friendly
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 103
Joined: Mon Nov 15, 2010 8:23 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by friendly » Wed Dec 06, 2017 9:34 am

จอง 1 ที่ค่ะ


User avatar
odyssee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 79
Joined: Fri Aug 11, 2006 10:31 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by odyssee » Wed Dec 06, 2017 9:39 am

จอง 1 ที่ครับ

มันเป็นการดีกว่าที่จะถูกแบบใกล้เคียงแทนที่จะผิดอย่างถูกต้อง : วอร์เรน บัฟเฟตต์

tee_ekasit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34
Joined: Tue Feb 21, 2017 9:44 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by tee_ekasit » Wed Dec 06, 2017 9:41 am

จอง 1 ที่ครับ


mommy2010
Verified User
Posts: 31
Joined: Wed Sep 25, 2013 10:22 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by mommy2010 » Wed Dec 06, 2017 9:42 am

จองครับ


User avatar
ทาแรนติโน่
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 96
Joined: Sun Jul 25, 2010 10:07 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by ทาแรนติโน่ » Wed Dec 06, 2017 9:43 am

จอง1ที่ครับ


lhinjang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 84
Joined: Thu Nov 12, 2009 9:48 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by lhinjang » Wed Dec 06, 2017 9:44 am

จอง 1 ที่ค่ะ


Moopama
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 108
Joined: Thu Feb 25, 2016 5:26 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Moopama » Wed Dec 06, 2017 9:49 am

จอง 1 ที่ครับ

- Catchphrase! -

ใจใส
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 119
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:54 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by ใจใส » Wed Dec 06, 2017 9:56 am

จองด้วยค่ะ


Aetna
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 114
Joined: Fri Oct 05, 2012 5:41 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Aetna » Wed Dec 06, 2017 10:00 am

จอง 1 ที่นะคะ


emma_lyy
Verified User
Posts: 15
Joined: Wed Jul 02, 2014 3:25 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by emma_lyy » Wed Dec 06, 2017 10:21 am

จอง 1 ที่ค่ะ


roong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 136
Joined: Tue Jul 05, 2005 4:55 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by roong » Wed Dec 06, 2017 10:26 am

จองหนึ่งที่ครับ


ALOKAYA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 68
Joined: Sat Sep 12, 2009 9:40 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by ALOKAYA » Wed Dec 06, 2017 10:27 am

1ที่ค่ะ


zeus_th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 7
Joined: Tue Jul 12, 2016 12:57 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by zeus_th » Wed Dec 06, 2017 10:31 am

จอง 1 ที่ครับ


balakat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39
Joined: Tue Jul 24, 2012 12:13 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by balakat » Wed Dec 06, 2017 10:34 am

1ที่ค่ะ


Kanchuya
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Mon Jun 03, 2013 5:31 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by Kanchuya » Wed Dec 06, 2017 10:35 am

จองหนึ่งที่ค่ะ


PUNSRI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Thu Jul 12, 2012 4:57 pm

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by PUNSRI » Wed Dec 06, 2017 10:35 am

จองสัมมนาค่ะ


mynamefai12
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Tue Sep 05, 2017 9:40 am

Re: ** เปิดรับจอง ** Money Talk@SET เดือน ธ.ค.60

Posts by mynamefai12 » Wed Dec 06, 2017 10:38 am

จอง 1 ที่ค่ะ


Locked