ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
tanatat
Verified User
Posts: 348
Joined: Wed Nov 15, 2006 12:29 pm

ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posts by tanatat » Fri Oct 27, 2017 9:56 pm

สมมติบริษัทฯaถือหุ้นบริษัทฯb ต่อมา บริษัทฯb ราคาขยับขึ้นสูงมาก ถ้าบริษัทฯa ไม่ขายหุ้นb แล้ว ในงบดุลบัญชี
สินทรัพย์ของ บริษัทฯa จะเพิ่มขึ้น ถ้าหนี้สินคงเดิม ส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทa จะเพิ่มขึ้น
แต่ งบกำไรของบริษัทฯa จะไม่เพิ่มขึ้น ถูกต้องไหมครับ พอดีเห็นหุ้นลักษณะบริษัทฯa จะมีเพิ่มขึ้นเลยอยากรู้ว่าน่าลงทุนหรือไม่miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18136
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posts by miracle » Fri Oct 27, 2017 11:38 pm

tanatat wrote:สมมติบริษัทฯaถือหุ้นบริษัทฯb ต่อมา บริษัทฯb ราคาขยับขึ้นสูงมาก ถ้าบริษัทฯa ไม่ขายหุ้นb แล้ว ในงบดุลบัญชี
สินทรัพย์ของ บริษัทฯa จะเพิ่มขึ้น ถ้าหนี้สินคงเดิม ส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทa จะเพิ่มขึ้น
แต่ งบกำไรของบริษัทฯa จะไม่เพิ่มขึ้น ถูกต้องไหมครับ พอดีเห็นหุ้นลักษณะบริษัทฯa จะมีเพิ่มขึ้นเลยอยากรู้ว่าน่าลงทุนหรือไม่
บริษัท A ถือ หุ้นใน B คิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์
และ A มีอำนาจควบคุม B ในเชิงนโยบายหรือไม่
:)

:)


User avatar
Pyrostrikes
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1000
Joined: Fri Oct 19, 2012 4:54 pm

Re: ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posts by Pyrostrikes » Sat Oct 28, 2017 12:13 am


Nothing comes for free...


tanatat
Verified User
Posts: 348
Joined: Wed Nov 15, 2006 12:29 pm

Re: ฝากนักลงทุนที่เก่งบัญชีช่วยหน่อยครับ

Posts by tanatat » Sat Oct 28, 2017 6:34 am

ขอขอบคุณทุกคำตอบครับPost Reply