ประกาศรายชื่องานสังสรรค์ VI (เต็มแล้ว! ปิดรับการโอนเงิน)

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
tspeed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Wed Apr 05, 2017 3:26 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by tspeed » Wed Aug 16, 2017 10:13 am

Tspeed / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,350.09 บาท / kbank / 16-08-2560 / 10.03


tanunvich
Verified User
Posts: 12
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:14 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by tanunvich » Wed Aug 16, 2017 10:14 am

Tanunvich/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง /1,350.01บาท/ธนาคารกสิกร/16-08-2560/10.11


User avatar
sathaporne
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1651
Joined: Sat Jun 30, 2007 8:34 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by sathaporne » Wed Aug 16, 2017 10:14 am

sathaporne / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.77 บาท / bbl/ 16-08-2560 /10:04


จิ๊กกี๋หุ้น
Verified User
Posts: 5
Joined: Tue Apr 02, 2013 2:29 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by จิ๊กกี๋หุ้น » Wed Aug 16, 2017 10:14 am

จิ๊กกี๋หุ้น /สมาชิกสมาคม/ นางสาว อภิชา สัตยุตม์ /บุคคลทั่วไป/2ที่นั่ง/ 2850.11 /scb /18-08-2560/10.04


sorananthaivi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 24
Joined: Mon Feb 15, 2016 1:36 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by sorananthaivi » Wed Aug 16, 2017 10:15 am

sorananthaivi/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.18 บาท / scb/ 16-08-2560 /10:14


wararatpi
Verified User
Posts: 7
Joined: Wed Mar 01, 2017 2:31 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by wararatpi » Wed Aug 16, 2017 10:21 am

wararatpi / สมาชิกสมาคม / uhuoatoat / สมาชิกสมาคม / 2ที่นั่ง / 2,700.00 บาท / kbank/16-08-2560/10.03
Attachments
Image-1.png
Image-1.png (343.9 KiB) Viewed 1163 times


M-MACH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Fri Nov 23, 2012 2:34 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by M-MACH » Wed Aug 16, 2017 10:22 am

m-mach / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.01 บาท / Kbank / 16-08-2560 /10.01


kriangkrai.th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 71
Joined: Mon Feb 11, 2008 11:26 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by kriangkrai.th » Wed Aug 16, 2017 10:22 am

kriangkrai.th / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.99 บาท / BBL / 16-08-2560 /10:00

The Stock Investment With The Happiness

tossapoa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 56
Joined: Mon Feb 19, 2007 11:39 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by tossapoa » Wed Aug 16, 2017 10:23 am

tossapoa / สมาชิกสมาคม / Ritz Boom / ไม่เป็นสมาชิก 2,850.10 / เวลา 10.14


pdmark
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 11
Joined: Tue Jun 13, 2017 10:43 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by pdmark » Wed Aug 16, 2017 10:24 am

pdmark/สมาชิกสมาคม/paweenawitch/สมาชิกสมาคม / 2ที่นั่ง / 2,700.77 /Kbank / 16-08-2560 / 10.07


richierich
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 449
Joined: Tue Feb 16, 2010 12:27 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by richierich » Wed Aug 16, 2017 10:25 am

richierich / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.24 บาท / SCB / 16-08-2560 /10:23


tossapoa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 56
Joined: Mon Feb 19, 2007 11:39 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by tossapoa » Wed Aug 16, 2017 10:25 am

tossapoa / สมาชิกสมาคม / Ritz Boom / ไม่เป็นสมาชิก / K-Bank 2,850.10 / เวลา 10.14


indy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Wed Apr 17, 2013 1:26 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by indy » Wed Aug 16, 2017 10:26 am

Indy/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/1350.08 บาท/ Kbank/10.17


wispan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39
Joined: Fri Jul 13, 2012 5:46 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by wispan » Wed Aug 16, 2017 10:26 am

Wispan /สมาชิกสมาคม/ 1ที่นั่ง/ 1351บาท/ Kbank/ 16-08-2560/ 10:23


investment biker
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1283
Joined: Fri Nov 10, 2006 9:22 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by investment biker » Wed Aug 16, 2017 10:26 am

Investment biker/สมาชิกสมาคม/สมเจตน์ อัจฉริยะชาญวนิจ/บุคคลทั่วไป/2ที่นั่ง/2,850.76/KTB/16-8-60/10.15

In search of super stocks

weerakarn124
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Fri Nov 11, 2016 9:11 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by weerakarn124 » Wed Aug 16, 2017 10:26 am

Weerakarn124/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/ 1350.00/bbl / 10:02 /


User avatar
workart
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 312
Joined: Fri Aug 19, 2011 11:21 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by workart » Wed Aug 16, 2017 10:26 am

Workart/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,351 บาท / Kbank / 16-08-2560 /10:25

ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา >-<"

Win Win
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 74
Joined: Thu Aug 17, 2006 5:51 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by Win Win » Wed Aug 16, 2017 10:27 am

Win win /1 ที่นั่ง /สมาชิก สมาคม/ โอน 1350.01/จาก bbl 18/08/17 เวลา 10.08


jveerawat
Verified User
Posts: 2
Joined: Fri Feb 24, 2017 4:43 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by jveerawat » Wed Aug 16, 2017 10:27 am

Jveerawat / สมาชิกสมาคม / นายพงศกร นันทปรีดาวัฒน์ / บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง / 2,850.00 บาท / scb / 16-08-2560/ 10:09


13055
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 300
Joined: Tue Sep 13, 2011 3:17 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by 13055 » Wed Aug 16, 2017 10:28 am

13055 / สมาชิกสมาคม / luz666/ สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,700.00 บาท / BBL / 16-08-2560 / 10.01

ลืมใส่เศษสตางค์มาครับ ขอโทษที
Attachments
20863887_1681560451877566_1496506528_n.jpg
20863887_1681560451877566_1496506528_n.jpg (82.81 KiB) Viewed 1155 times


หวานกับแวว
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Tue Sep 04, 2012 3:32 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by หวานกับแวว » Wed Aug 16, 2017 10:29 am

หวานกับแวว/สมาชิกสมาคม/นายศรัณย์ ศรีราช/ บุคคลทั่วไป/ 2 ที่นั่ง/ 2850.05 บาท / scb / 16-08-60/ เวลาที่โอน 10.01.43

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

PharmlawVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:05 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by PharmlawVI » Wed Aug 16, 2017 10:29 am

PharmLawVI / สมาชิกสมาคม / ake3004 / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,700.71 บาท / KBANK / 16-08-2560 / 10:00
Attachments
S__68231281.jpg
S__68231281.jpg (97.81 KiB) Viewed 1155 times


zerozang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Thu Jan 31, 2013 1:35 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by zerozang » Wed Aug 16, 2017 10:32 am

zerozang / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.06 บาท / Kbank / 16-08-2560 /10:32


sumo2000
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Thu Feb 18, 2016 2:39 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by sumo2000 » Wed Aug 16, 2017 10:34 am

sumo2000/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/1351.02/bbl/16-08-60/10.02


KASARP
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 28
Joined: Wed Aug 16, 2017 8:30 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จอง 16 ส

Posts by KASARP » Wed Aug 16, 2017 10:39 am

Kasarp, สมาชิกสมาคม ,จำนวน 1 ที่นั่ง, 1,350.65 บาท, ธนาคารกสิกรไทย , 16/08/2560 10:21 น
Attachments
IMG_0884.JPG
IMG_0884.JPG (109.21 KiB) Viewed 1151 times


arm34046
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Fri May 16, 2014 9:49 am

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จองได้เล

Posts by arm34046 » Wed Aug 16, 2017 10:43 am

arm34046 / บุคคลธรรมดา / 1ที่นั่ง / 1,500.01 บาท / BBL / 16-08-2560 /10.41


large
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 263
Joined: Thu Nov 05, 2009 7:40 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จองได้เล

Posts by large » Wed Aug 16, 2017 10:43 am

large / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.09 บาท / scb/ 16-08-2560 /10:42:52


doang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1070
Joined: Mon Sep 16, 2013 3:24 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จองได้เล

Posts by doang » Wed Aug 16, 2017 10:46 am

doang / nippan31 /สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,700.01 บาท / KBANK / 16-08-2560 / 10:42
Attachments
IMG_2668.JPG
IMG_2668.JPG (122.51 KiB) Viewed 1149 times


damiano
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 365
Joined: Sat Apr 25, 2009 4:42 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จองได้เล

Posts by damiano » Wed Aug 16, 2017 10:48 am

Damiano / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,350.03 บาท / kbank / 16-08-2560 / 10.46


User avatar
reiter
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2308
Joined: Sun Sep 20, 2009 4:39 pm

Re: """งานสังสรรค์ VI ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2"""">>>จองได้เล

Posts by reiter » Wed Aug 16, 2017 10:49 am

reiter / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,350.12 บาท / SCB / 16-08-2560 /10:42

Our favorite holding period is forever.

Blog การลงทุนของผม

http://reitertvi.wordpress.com

Locked