Page 1 of 1

การทำงานหรือหางานในอนาคต

Posted: Tue Apr 04, 2017 12:37 pm
by jokerz
ขอชวนคุยเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นโดยตรงหน่อยครับ คือช่วงหลังๆได้ยินกระแสที่ว่าอนาคตคนจะตกงานเยอะขึ้น จะหางานกันยากขึ้นเนื่องจากถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เป็นต้น แบบนี้เด็กรุ่นใหม่ในอนาคตจะค่อนข้างลำบากรึเปล่าครับกับการทำงาน หรือจะมีเทรนด์เปลี่ยนไปทำธุรกิจส่วนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือเทรนด์นี้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงขนาดนั้นคับ

Re: การทำงานหรือหางานในอนาคต

Posted: Tue Apr 04, 2017 5:27 pm
by Paul Octopus
jokerz wrote:ขอชวนคุยเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นโดยตรงหน่อยครับ คือช่วงหลังๆได้ยินกระแสที่ว่าอนาคตคนจะตกงานเยอะขึ้น จะหางานกันยากขึ้นเนื่องจากถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เป็นต้น แบบนี้เด็กรุ่นใหม่ในอนาคตจะค่อนข้างลำบากรึเปล่าครับกับการทำงาน หรือจะมีเทรนด์เปลี่ยนไปทำธุรกิจส่วนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือเทรนด์นี้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงขนาดนั้นคับ
ความเห็นผมมีความรุนแรงสำหรับการเป็นลูกจ้างบริษัทขนาดใหญ่ หรือ แม้แต่การประกอบอาชีพส่วนตัว รูปแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันอาจไม่มีอีกแล้ว ดังสมมุติฐาน (บางส่วน) ดังนี้

1. Internet of thing (loT) การเชื่อมต่อกันของระบบ Information ไปในพื้นที่ต่างๆอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ได้ก่อให้เกิด Model การทำธุรกิจใหม่บางอย่าง เช่นการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง (Autonomus Driving Car) GM ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกปลายปีที่แล้วประกาศเปลี่ยน Business Model จากผู้ผลิตรถยนต์เพื่อขาย เป็นผู้ให้บริการขนส่งในระยะ 10 ปีข้างหน้า โดยได้ทุ่มการวิจัยและเข้าซื้อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบ Radar และ Internet เพื่อพัฒนารถยนตน์สำหรับใช้บริการในธุรกิจใหม่.... ดังนั้น คนขับรถ Taxi ตามมาด้วย คนขับเรือเดินสมุทร และรถบรรทุกสินค้า จะมีความต้องการน้อยลงๆ นอกจากนี้ระบบ Autonomus Driving Car จะทำให้ธุรกิจประกันฯ มีรายได้น้อยลงอย่่างมากเพราะอุบัติเหตุต่างทางการขนส่งจะลดลง

2. Robotics จะทำให้การผลิตที่เคยต้องอาศัยแรงงานเป็นจำนวนมาก ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ฐานการผลิตจะย้ายกลับไปที่ๆมีลูกค้าหรือความต้องการจริงๆ ฐานการผลิตไม่่ต้องอยู่ในประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำอีกต่อไป (from offshore to onshore หรือ reshoring) เราจะเห็นบริษัทเดินเรือขนส่งทางทะเลมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ การผลิตขนาดใหญ่ในประเทศที่มีแรงงานถูกๆ เพื่อกระจายไปทั่วโลกมีความจำเป็นน้อยลง ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถผลิตสินค้าได้เองเกือบทุกชนิดในต้นทุนที่ต่ำ

3. Blockchain Technology จะทำให้การทำธุรกรรมที่เคยอาศัยตัวกลางเพื่อสร้างความมั่นใจเช่น Banking/Traders.. หมดความจำเป็นเพราะ Blockchain สร้างความน่าไว้ใจกับธุรกรรมด้านการเงินได้มากกว่า Banking.... Bitcoin เป็นตัวอย่างหนี่งที่เกิดขึ้นแล้ว เราสามารถซื้อหรือขายไปที่ผู้ผลิตหรือลููกค้าได้โดยตรง

4. Big Data จะทำให้การเรียนการสอนทั้งหมดตกอยู่ภายใต้ Robot หรือ Computer มหาลัยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบ แม้กระทั้งการวินิฉัยโรค ฐานข้อมูลด้านการแพทย์จะถูก Pull และ สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ Internet และ Software เราแค่ซื้ออุปกรณ์ตัววัดต่างๆ เพื่อตรวจวัด เลือด ปัสสวะ ฯลฯ แล้วเชื่อมต่อเข้ากับ Computer และ Internet โยงเข้าฐานข้อมูลฯ ผลการวิเคราะห์สุขภาพ ความเจ็บป่วย จะถูกส่งกลับมาในทันที่ พร้อมใบสั่งยา แม่นยำกว่าผู้เชี่ยวชาญจะทำได้ด้วยซ้ำไป รวดเร็ว ประหยัดเวลา การซื้อขายหุ้น ต่อไป Robot จะให้คำแนะนำที่ดีกว่า Marketers และ สามารถแนะนำ Simulation ต่างๆภายใต้สภาวะการซื้อขายปกติว่าควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาซี่งกำไร โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนถือหุ้นตัวนั้นๆ (ทั้งหมดและเป็นระยะเวลานาน) ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ....HFT (High Frequency Trader) ก็เป็นอีกรูปแบบหนี่งของ Big Data ที่เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ

เป็นตัวอย่างเพียงบางเรื่องที่น่าจะเปลี่ยนแปลงอาชีพของเราในอนาคตอันใกล้ บริษัทต่างๆน่าจะได้รับผลกระทบมาก ซี่งแน่นอนการประกอบอาชีพน่าไม่เหมือนปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง....

Re: การทำงานหรือหางานในอนาคต

Posted: Tue Apr 04, 2017 7:35 pm
by จอมยุทธอินทรี
ตอน Jack Ma มาพูดที่ไทย เขาบอกประโยคนึงที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยครับ ขออนุญาติแปลเป็นไทยครับว่า

ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทำให้เราตกงาน แต่เป็น Yesterday thinking ต่างหาก (ขอแปลเป็นไทยว่าความคิดแบบเก่า หรือความคิดที่ไม่ทันต่อโลกยุคใหม่) ที่ทำให้เราตกงาน อิอิ