""ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 (ส่งบัตรให้แล้วค่ะ)"""

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 549
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

""ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 (ส่งบัตรให้แล้วค่ะ)"""

Posts by Thai VI Officer » Fri Sep 30, 2016 6:41 pm

**Update**เรียน ท่านสมาชิก

ทางสมาคมฯ ขอเรียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โครงการประกันภัยกลุ่ม”
โดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นตัวแทนประกัน ดังนี้

1. ชื่อผู้ถือกรมธรรม์ : สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
เลขที่กรมธรรม์ : GTL-02467-02665

2.มีผลเริ่มการคุ้มครอง วันที่ 1 พ.ย.59 - 31 ต.ค.60 (ระยะเวลา 1 ปี)

3.บริษัทประกันจะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้ทำประกันภัยกลุ่มประมาณไม่เกินสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ย.59 (หรืออาจจะเร็วกว่านั้น)
เมื่อสมาคมฯ ได้รับบัตรฯ แล้ว จะจัดส่งบัตรฯ ให้สมาชิกโดยเร็วที่สุด

4.กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บระหว่างรอบัตรฯ


4.1 กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ที่โรงพยาบาล/คลินิก "ในเครือข่าย" – ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ยื่นบัตรประชาชน
- แจ้งชื่อ สกุล และแจ้งว่ามีประกันสุขภาพกลุ่มกับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

**กรณีติดปัญหา โทร.1373 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ call center 24 ชม.**

4.2 กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) หรือเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ที่โรงพยาบาล/คลินิก "นอกเครือข่าย" – ต้องสำรองจ่าย

- เก็บใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
- เก็บใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
- สำเนาบัตรประชาชน
- กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ดาว์ลโหลดแบบฟอร์ม คลิก >> http://goo.gl/Ji4Pnq
**กรอกข้อมูลเฉพาะ (แผ่นแรก)**

- เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่

คุณอนันต์ หงษ์สุวรรณ
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ฝ่ายประกันกลุ่มชั้น 6
อาคารเพลินจิตทาวน์เวอร์
898 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330///หมายเหตุ///
- โปรดถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ในการเบิกค่าสินไหมต้องส่งเอกสารต้นฉบับ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และแบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมฯ ต้องกรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวอักษรให้ชัดเจน

**ตรวจสอบรายชื่อ รพ.ในเครือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา**

https://goo.gl/JtfRcO


ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการ


___________________________________

(ข้อมูลเดิม)
"เปิดรับสมัครประกันสุขภาพกลุ่ม ปี 2559"

(เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 พ.ย. 59 – 31 ต.ค.60 / ระยะเวลา 1 ปี)เรียน ท่านสมาชิก

สมาคมฯ มีความยินดีที่จะเรียนแจ้งเรื่อง "เปิดรับสมัครประกันสุขภาพกลุ่ม ปี 2559"
(ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ และคุ้มครองทุกโรคในปีถัดไป)
โดยมี บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นตัวแทนประกัน

ทั้งนี้ ชื่อผู้ถือกรมธรรม์จะเป็นชื่อ : สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
เนื่องจากเป็นประกันภัยกลุ่ม มิใช่เป็นประกันรายบุคคล โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองให้พิจารณา ดังต่อไปนี้

1. แผน IPD ห้อง 2,000 บาท กับ OPD 1,000 บาท

2. แผน IPD ห้อง 3,000 บาท กับ OPD 1,500 บาท

ตารางความคุ้มครองประกันภัยกลุ่ม ปี 2559.jpg
ตารางความคุ้มครองประกันภัยกลุ่ม ปี 2559.jpg (142.72 KiB) Viewed 8153 times
**อัตราเบี้ยประกันเป็นราคาประมาณการเท่านั้น
ทั้งนี้ อาจจะมีการปรับขึ้น/ลดลง ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่สมัครเข้ามา และจะทราบราคา(คงที่) หลังจากวันที่ 9 ตุลาคม 2559**

วัตถุประสงค์
เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในกรณีเจ็บป่วยทั้งกรณีที่ยังไม่มีประกันสุขภาพมาก่อน หรือเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพที่มีอยู่
**ยกเว้น ผู้ที่ถือบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของ Allianz อยู่ก่อนแล้ว ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ**

ระยะเวลาการคุ้มครอง
มีผลคุ้มครอง 1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 31 ตุลาคม 2560
และจะมีการแจ้งเตือนให้ต่อประกันกลุ่มทุกปีทาง email และ PM ก่อนครบกำหนดความคุ้มครอง 1 เดือน

วิธีกาารชำระเงิน
เมื่อทางบริษัทประกันฯ ได้คำนวณค่าเบี้ยประกันในราคาคงที่แล้ว
ทางสมาคมฯ จะแจ้งวิธีการโอนชำระเงินให้ทราบทาง email และ PM อีกครั้ง เพื่อให้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด


เงื่อนไขในการสมัคร

1. มีสถานะเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป
(ไม่สามารถต่อประกันกลุ่มปีถัดไปได้ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ)

2. อายุระหว่าง 21 - 60 ปี (ต่อประกันกลุ่มได้ถึงอายุ 65 ปี)

3. ผู้ที่ถือบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของ Allianz อยู่ก่อนแล้ว ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมได้

4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ไม่คุ้มครองโรคเคยรักษาก่อนทำประกันกลุ่ม 90 วัน
(คุ้มครองทุกโรคเมื่อต่อประกันกลุ่มในปีถัดไป)

5. เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกประกันกลุ่มระหว่างปีได้
(สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิ์เลือกที่จะต่อประกันกลุ่ม หรือไม่ต่อประกันกลุ่มในปีถัดไปได้)

6. บัตรประจำตัวผู้ทำประกันกลุ่มจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่อประกันกลุ่ม สำหรับสมาชิกที่มีประวัติการเคลมผิดปกติ
หากท่านสมาชิกมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559

โปรดลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ทาง link ออนไลน์ ดังนี้https://1drv.ms/xs/s!AiK1H-GT9q1BlgjiB_2iQfm3POks

“กรอกชื่อ Login Name” > “หมายเลขบัตรประชาชน” > “เลือกแผนประกัน”

หมายเหตุ: หลังจากวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ทางสมาคมฯ จึงจะสามารถแจ้งเบี้ยประกันที่คงที่ และ ขั้นตอนการชำระเงินต่อไป
**สรุปขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ**

ลงชื่อ/เลือกแผนการคุ้มครอง > โอนชำระเงิน > แจ้งข้อมูลทีมงาน.

:::ต้องการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าร่วมโครงการและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ:::

http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=52653


ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 549
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by Thai VI Officer » Fri Sep 30, 2016 6:42 pm

คำถาม Q&A


Q: IPD และ OPD คืออะไร?

A: ผู้ป่วยใน (IPD) หมายถึง การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเป็นเวลา
ต่อเนื่องกัน (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)

**การเจ็บป่วยแต่ละครั้ง หมายถึง การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน
โดยการเจ็บป่วยนั้นจะต้องห่างกัน 45 วัน จึงจะนำเป็นผลประโยชน์ใหม่


ผู้ป่วยนอก (OPD) หมายถึง การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเป็นเวลา
(น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)


Q: มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว สมัครได้ไหม?
A: สมัครเข้าร่วมประกันกลุ่มได้ แต่ไม่คุ้มครองโรคที่เคยรักษาก่อนทำประกันกลุ่ม 90 วัน
(คุ้มครองทุกโรคเมื่อต่อประกันกลุ่มในปีถัดไป)


Q: ใช้บัตรประกันร่วมกับบัตรประกันสังคมได้ไหม?
A: สามารถใช้บัตรประกันกลุ่มร่วมกับบัตรประกันสังคมได้


Q:รายชื่อโรงพยาบาลมีที่ไหนบ้าง
A: คลิกดูรายชื่อ รพ. ได้ทันทีค่ะ https://goo.gl/JtfRcO


Q: หากติดปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลจะติดต่อได้อย่างไร?
A: สามารถติดต่อสอบถาม Call Center 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุด)

Q: มีจุดเด่นด้านผลประโยชน์ แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไร?

A: 1. ไม่นำค่าการพยาบาลมารวมในค่าห้องและค่าอาหาร

2. ไม่นำค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมารวมในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

3. ไม่นำค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินด้วยอุบัติเหตุมารวมในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป และไม่จำกัด จำนวนวันการรักษา
(บริษัทประกันภัยอื่น ส่วนใหญ่กำหนดไม่เกิน 30 วัน) * ข้อ 1+2+3 ทำให้ผลประโยชน์ในแต่ละข้อได้มากขึ้น *

4. นับการรักษาโรคเดิมห่างกันเพียง 45 วัน จึงจะนับผลประโยชน์ใหม่ (บริษัทประกันอื่นนับระยะห่างถึง 90 วัน)


Q: การเรียกร้องค่าสินไหมรอนานไหม?

A: ทางบริษัทประกันฯ ให้บริการความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีบริการอยุธยาแคร์ ตั้งแต่ 8.00 ถึง 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2) AZAY จะยืนยันสิทธิ์กลับไปยังโรงพยาบาลภายใน 30 นาที (หากไม่ติดขัดด้านเอกสาร)

3) สามารถจ่ายค่าสินไหมผ่านทางบัญชีธนาคารที่สมาชิกเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4) สามารถทำจ่ายค่าสินไหมภายใน 5 วันทำการ (กรณีเป็นเช็ค) และ 7-10 วันทำการ
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)
นับจากวันที่เอกสารเรียกร้องถึงบริษัท
* มีบริการ sms แจ้งผลการโอนเงินค่าสินไหม *


Q: ข้อยกเว้นการประกันสุขภาพกลุ่ม มีอะไรบ้าง?

A: 1. การกระทำของพนักงานขณะอยู่ภายในฤทธิ์ของสุราหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

2. การทำร้ายร่างกายตนเองหรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง

3. การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการในสงคราม
หรือเยี่ยงสงคราม หรือปราบปราม ในกรณีเช่นนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า 30 วัน
(บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพกลุ่มให้ตามอัตราส่วนสำหรับระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว)

5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีโทษสถานหนัก หรือถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ เพราะการก่ออาชญากรรม

6. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม)
การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติสงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ
การก่อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

7. การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร หรือการคลอดบุตร
การรักษาภาวการณ์มีบุตรยากในหญิง หรือชาย การรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชายหรือหญิง

8. การรักษาทางสายตาต่างๆ การผ่าตัดเพื่อการเสริมสวย หรือการผ่าตัดตบแต่ง หรือการรักษาสิว ฝ้า รังแค ผมร่วง การตรวจหรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้

9. การตรวจหรือรักษาภาวะในกลุ่มความผิดปกติแต่กำเนิด
หรือพัฒนาการผิดปกติของ อวัยวะหรือระบบโครงสร้างของร่างกาย
เว้นแต่เป็นกรณีที่ปรากฏอาการจนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกเมื่อผู้เอาประกันภัย
มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม ฉบับนี้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

10. การรักษาโรค หรือผ่าตัดทางทันตกรรม ยกเว้นการรักษาที่จำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ไม่รวม ค่าฟันปลอม การครอบฟันและรักษารากฟัน

11. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากสภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ
สภาวะเครียด โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษ

12. ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น การรักษาอาการอ่อนเพลีย
หรือ การรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การให้บริการอำนวยความสะดวกที่มิใช่เป็นการรักษาอาการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

13. การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาการวินิจฉัยโรค
การปรึกษา หรือจ่ายยาให้ในระหว่างเวลา 90 วัน
ก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยผู้นั้นได้เอาประกันภัยไว้ตามสัญญกรมธรรม์นี้เป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

Thekit
Verified User
Posts: 2
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:24 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by Thekit » Fri Sep 30, 2016 10:58 pm

สมัครให้ภรรยาได้มั้ยครับ ถ้าไม่ได้ ให้ภรรยาสมัครเข้าสมาคมฯก่อนวันที่9 ตค นี้ แล้วค่อยสมัครได้มั้ยครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Fri Sep 30, 2016 11:12 pm

Thekit wrote:สมัครให้ภรรยาได้มั้ยครับ ถ้าไม่ได้ ให้ภรรยาสมัครเข้าสมาคมฯก่อนวันที่9 ตค นี้ แล้วค่อยสมัครได้มั้ยครับ
บัตรประกันสุขภาพกลุ่มจะระบุชื่อจริงนามสกุลจริงของสมาชิกครับ

รบกวนภรรยาคุณ Thekit สมัครสมาชิกสมาคมและลงชื่อก่อนวันที่ 9 ตค นะครับ :D

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

MEEPOOH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 251
Joined: Wed Apr 22, 2015 11:53 am

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by MEEPOOH » Sat Oct 01, 2016 1:04 am

ค่าเบี้ยปรับขึ้นจากปีก่อนมากเพราะอะไรครับ และในกรณีต่ออายุปีต่อไป ค่าเบี้ยจะมีการปรับหรือไม่ครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Sat Oct 01, 2016 1:08 am

MEEPOOH wrote:ค่าเบี้ยปรับขึ้นจากปีก่อนมากเพราะอะไรครับ และในกรณีต่ออายุปีต่อไป ค่าเบี้ยจะมีการปรับหรือไม่ครับ
เนื่องจากในปีแรก ทาง Allianz ไม่มีข้อมูลการเคลมประกันชีวิตของสมาชิกสมาคมมาก่อนครับ
จึงได้เสนอราคามาต่ำที่สุดในบรรดาบริษัทประกัน 5 เจ้าที่ทางสมาคมได้สอบถามเบี้ยประกันไปครับ

พอผ่านมาเกือบ 1 ปี ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกมีการเคลมประกันยอดรวมมากกว่าเบี้ยประกันทั้งหมดที่สมาชิกชำระเกือบ 40% จึงทำให้ทาง Allianz ขาดทุนจากการเคลมประกันของกลุ่มเรา และต้องปรับเบี้ยประกันขึ้นประมาณ 50% เพื่อเป็นการชดเชยการขาดทุนด้วยครับ

สำหรับปีนี้ ทางสมาคมได้เพิ่มกฏข้อ "7. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่อประกันกลุ่ม สำหรับสมาชิกที่มีประวัติการเคลมผิดปกติ" เนื่องจากต้องการปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกประกันกลุ่มทุกคนในปีต่อๆไปครับ โดยตั้งเป้าหมายว่า ค่าเบี้ยประกันในปีต่อไปน่าจะลดต่ำกว่าปีนี้ครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

จอมยุทธอินทรี
Verified User
Posts: 333
Joined: Tue Jan 15, 2013 4:12 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by จอมยุทธอินทรี » Sat Oct 01, 2016 5:01 pm

ต่างจากไปสมัครโดยตรงกับทาง Allianz ยังไงหรอครับ

Facebook Page:
นักธุรกิจ คิดลงทุน - Visionary Investor
https://www.facebook.com/thaivisionary
Blog:
http://moneyhero4thai.blogspot.tw/

User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Sat Oct 01, 2016 7:07 pm

จอมยุทธอินทรี wrote:ต่างจากไปสมัครโดยตรงกับทาง Allianz ยังไงหรอครับ
สมัครประกันโดยตรงจะต้องชำระเบี้ยตามอายุ เพศ อาชีพ ของผู้เอาประกันครับ

ถ้าอายุน้อยเบี้ยจะต่ำ อายุมากเบี้ยจะสูง
แม้ว่าจะไม่เคลมประกันเลย เบี้ยปีต่อๆไปก็มีโอกาสจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับ

แต่ถ้าเป็นประกันกลุ่ม ทางประกันจะนำอายุและจำนวนของสมาชิกไปคำนวณเบี้ยประกันครับ

ถ้าปีนั้นสมาชิกในกลุ่มเคลมประกันน้อยกว่าเบี้ยทั้งหมดที่ชำระให้บริษัทประกัน ปีหน้าจะได้ลดเบี้ยครับ

ถ้าปีนั้นสมาชิกในกลุ่มเคลมประกันมากกว่าเบี้ยทั้งหมด ปีหน้าก็จะต้องเพิ่มเบี้ยครับ
หรือไม่เราก็เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันอื่นๆที่คิดเบี้ยเราถูกกว่าครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

จอมยุทธอินทรี
Verified User
Posts: 333
Joined: Tue Jan 15, 2013 4:12 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by จอมยุทธอินทรี » Sun Oct 02, 2016 4:05 pm

sorawut wrote:
จอมยุทธอินทรี wrote:ต่างจากไปสมัครโดยตรงกับทาง Allianz ยังไงหรอครับ
สมัครประกันโดยตรงจะต้องชำระเบี้ยตามอายุ เพศ อาชีพ ของผู้เอาประกันครับ

ถ้าอายุน้อยเบี้ยจะต่ำ อายุมากเบี้ยจะสูง
แม้ว่าจะไม่เคลมประกันเลย เบี้ยปีต่อๆไปก็มีโอกาสจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับ

แต่ถ้าเป็นประกันกลุ่ม ทางประกันจะนำอายุและจำนวนของสมาชิกไปคำนวณเบี้ยประกันครับ

ถ้าปีนั้นสมาชิกในกลุ่มเคลมประกันน้อยกว่าเบี้ยทั้งหมดที่ชำระให้บริษัทประกัน ปีหน้าจะได้ลดเบี้ยครับ

ถ้าปีนั้นสมาชิกในกลุ่มเคลมประกันมากกว่าเบี้ยทั้งหมด ปีหน้าก็จะต้องเพิ่มเบี้ยครับ
หรือไม่เราก็เปลี่ยนไปหาบริษัทประกันอื่นๆที่คิดเบี้ยเราถูกกว่าครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับผม

Facebook Page:
นักธุรกิจ คิดลงทุน - Visionary Investor
https://www.facebook.com/thaivisionary
Blog:
http://moneyhero4thai.blogspot.tw/

zephyr
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 877
Joined: Sun Apr 10, 2005 6:56 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by zephyr » Mon Oct 03, 2016 10:15 pm

สอบถามเพิ่มเติมครับ

สำหรับ OPD ตามที่ผมเข้าใจคือ หากเจ็บป่วย เช่น เป็นหวัด เป็นไข้ ปวดหัว ปวดท้อง บาดแผลเล็กน้อย ฯลฯ สามารถเข้าไปรักษา ตามสิทธิ หากมีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 1000 หรือ 1500 บาทต่อครั้ง คือทางประกันจ่ายให้ใช่มั้ยครับ และ หากเกิน 1000 หรือ 1500 บาทต่อครั้ง ทางประกันจะจ่ายให้ตามที่กำหนด และเราจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองใช่มั้ยครับ


zephyr
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 877
Joined: Sun Apr 10, 2005 6:56 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by zephyr » Mon Oct 03, 2016 10:21 pm

ขอโทษครับ กด submit เร็วไป จะถามเพิ่มอีกข้อนึง

ผมไม่เข้าใจเรื่องศูนย์ตรวจสุขภาพครับ ถ้าผมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมายถูก โดยไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยมาก่อน เหมือนเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี นี่ผมต้องชำระค่าบริการเองหรือทางประกันจ่ายให้ครับ หรือว่ามีรายละเอียดยังไงครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Mon Oct 03, 2016 10:57 pm

zephyr wrote:สอบถามเพิ่มเติมครับ

สำหรับ OPD ตามที่ผมเข้าใจคือ หากเจ็บป่วย เช่น เป็นหวัด เป็นไข้ ปวดหัว ปวดท้อง บาดแผลเล็กน้อย ฯลฯ สามารถเข้าไปรักษา ตามสิทธิ หากมีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 1000 หรือ 1500 บาทต่อครั้ง คือทางประกันจ่ายให้ใช่มั้ยครับ และ หากเกิน 1000 หรือ 1500 บาทต่อครั้ง ทางประกันจะจ่ายให้ตามที่กำหนด และเราจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองใช่มั้ยครับ
เข้าใจถูกต้องแล้วครับ ยกเว้นบาดแผลน่าจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งจะเป็น IPD ข้อ 6 ครับ (7,500 หรือ 9,500 แล้วแต่แผนครับ)

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Mon Oct 03, 2016 10:59 pm

zephyr wrote:ขอโทษครับ กด submit เร็วไป จะถามเพิ่มอีกข้อนึง

ผมไม่เข้าใจเรื่องศูนย์ตรวจสุขภาพครับ ถ้าผมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่มีเครื่องหมายถูก โดยไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยมาก่อน เหมือนเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี นี่ผมต้องชำระค่าบริการเองหรือทางประกันจ่ายให้ครับ หรือว่ามีรายละเอียดยังไงครับ
ค่าตรวจร่างกายประจำปีไม่ได้รวมอยู่ในประกันสุขภาพกลุ่มนี้ครับ
ถ้ารวมเข้าไปจะทำให้เบี้ยของทุกท่านแพงขึ้น โดยที่บางท่านอาจจะไม่ได้ใช้ครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

wiwatmail
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 5
Joined: Fri Sep 30, 2016 9:09 am

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by wiwatmail » Mon Oct 03, 2016 11:20 pm

ถ้าผมมีประกันอยู่แล้วถึง มิ.ย. ปี 60 ต้องสมัครอย่างไรครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Mon Oct 03, 2016 11:25 pm

wiwatmail wrote:ถ้าผมมีประกันอยู่แล้วถึง มิ.ย. ปี 60 ต้องสมัครอย่างไรครับ
ไม่ทราบของบริษัทประกันใดครับ?

ถ้าไม่ใช่ของ Allianz สามารถสมัครใหม่ได้เลยโดยลงชื่อที่นี่ครับ

https://1drv.ms/xs/s!AiK1H-GT9q1BlgjiB_2iQfm3POks

เราสามารถใช้ประกันสุขภาพมากกว่า 1 กรมธรรม์พร้อมกันในการเคลม 1 กรณีครับ
โดยเราสามารถเลือกว่าใช้สิทธิ์กรมธรรม์ไหนก่อน กรมธรรม์ไหนหลัง ตามลำดับครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

et al.
Verified User
Posts: 847
Joined: Mon Apr 23, 2007 12:56 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by et al. » Tue Oct 04, 2016 10:32 am

อยากให้มีสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปด้วยอ่ะครับ

อันนี้ไม่รวมใช่ไหม

"Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out" [Robert Collier]

User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Tue Oct 04, 2016 10:39 am

et al. wrote:อยากให้มีสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปด้วยอ่ะครับ

อันนี้ไม่รวมใช่ไหม
เฉพาะสมาชิกสมาคมตั้งแต่อายุ 21-60 ปีครับ

ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับเด็กควรแยกเป็นกลุ่มพ่อแม่ลูกจะเหมาะสมกว่าครับ

เพราะเด็กเล็กมีโอกาสเคลมเต็มวงเงินสูงมาก ซึ่งกระทบกับเบี้ยที่สมาชิกทั้งหมดต้องจ่ายซึ่งไม่ใช่ทุกท่านที่มีเด็กครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

User avatar
Dualshock
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 910
Joined: Mon Feb 16, 2009 4:33 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by Dualshock » Tue Oct 04, 2016 11:11 am

อยากสอบถามว่ามีรายละเอียดว่าครอบคลุมโรคไหนบ้าง ไหมครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Tue Oct 04, 2016 11:22 am

Dualshock wrote:อยากสอบถามว่ามีรายละเอียดว่าครอบคลุมโรคไหนบ้าง ไหมครับ
Q&A ข้างบนตั้งแต่ข้อ 7 เลยครับ

Q: ข้อยกเว้นการประกันสุขภาพกลุ่ม มีอะไรบ้าง?

7. การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร หรือการคลอดบุตร
การรักษาภาวการณ์มีบุตรยากในหญิง หรือชาย การรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชายหรือหญิง

8. การรักษาทางสายตาต่างๆ การผ่าตัดเพื่อการเสริมสวย หรือการผ่าตัดตบแต่ง หรือการรักษาสิว ฝ้า รังแค ผมร่วง การตรวจหรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้

9. การตรวจหรือรักษาภาวะในกลุ่มความผิดปกติแต่กำเนิด
หรือพัฒนาการผิดปกติของ อวัยวะหรือระบบโครงสร้างของร่างกาย
เว้นแต่เป็นกรณีที่ปรากฏอาการจนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ครั้งแรกเมื่อผู้เอาประกันภัย
มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม ฉบับนี้มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

10. การรักษาโรค หรือผ่าตัดทางทันตกรรม ยกเว้นการรักษาที่จำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ไม่รวม ค่าฟันปลอม การครอบฟันและรักษารากฟัน

11. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากสภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ
สภาวะเครียด โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษ

12. ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น การรักษาอาการอ่อนเพลีย
หรือ การรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การให้บริการอำนวยความสะดวกที่มิใช่เป็นการรักษาอาการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

13. การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาการวินิจฉัยโรค
การปรึกษา หรือจ่ายยาให้ในระหว่างเวลา 90 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยผู้นั้นได้เอาประกันภัยไว้ตามสัญญกรมธรรม์นี้เป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

WONGTHEP1980
Verified User
Posts: 1
Joined: Thu Sep 15, 2016 11:47 am

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by WONGTHEP1980 » Fri Oct 07, 2016 10:22 am

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่อประกันกลุ่ม สำหรับสมาชิกที่มีประวัติการเคลมผิดปกติ

ขอคำนิยาม คำว่าสมาชิกที่มีประวัติการเคลมผิดปกติ นิดนึงครับ แบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Fri Oct 07, 2016 10:46 am

WONGTHEP1980 wrote:7. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่อประกันกลุ่ม สำหรับสมาชิกที่มีประวัติการเคลมผิดปกติ

ขอคำนิยาม คำว่าสมาชิกที่มีประวัติการเคลมผิดปกติ นิดนึงครับ แบบไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ
ยังไม่มีนิยามชัดเจนนะครับ แต่เท่าที่คิดได้ตอนนี้คือ

1. เคลม OPD ถี่ๆ เช่นบางช่วงเคลมเกือบทุกวัน ซึ่งปกติ Allianz มีกฏว่าจะเคลม OPD โรคเดียวกันไม่ได้ภายใน 7 วัน ทำให้ถูกสงสัยว่าจะนำไปเคลมให้บุคคลอื่นเช่นเบิกยาให้เด็กเล็กโดยมีหมอที่รู้จักกันให้การช่วยเหลือครับ

2. เคลมสูงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากเรามีข้อมูลการเคลมในปีแรกแล้ว ถ้าปีต่อไปสมาชิกคนเดิมยังมีการเคลมสูงเป็นอันดับต้นๆอีก อาจจะขอพิจารณาไม่ต่อประกันสุขภาพกลุ่มให้
เนื่องจากเป้าหมายของประกันสุขภาพคือให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่ต้องใช้จ่ายสูงแบบไม่คาดคิด แต่ถ้ารู้ว่าต้องเคลมโรคนั้นต่อเนื่องไปตลอด โดยปกติประกันสุขภาพทั่วไปก็จะไม่คุ้มครองโรคนั้นๆครับ แต่เนื่องจากประกันกลุ่มเงื่อนไขจะผ่อนปรนกว่า แต่จะมากระทบเบี้ยโดยรวมของสมาชิกแทน จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมครับ

เวลาพิจารณา ทางกรรมการจะประชุมกันและขอเหตุผลจากสมาชิกประกอบการตัดสินใจครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

ยุคกลาง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Mon Feb 18, 2013 5:22 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by ยุคกลาง » Fri Oct 07, 2016 11:06 pm

sorawut wrote:
Thekit wrote:สมัครให้ภรรยาได้มั้ยครับ ถ้าไม่ได้ ให้ภรรยาสมัครเข้าสมาคมฯก่อนวันที่9 ตค นี้ แล้วค่อยสมัครได้มั้ยครับ
บัตรประกันสุขภาพกลุ่มจะระบุชื่อจริงนามสกุลจริงของสมาชิกครับ

รบกวนภรรยาคุณ Thekit สมัครสมาชิกสมาคมและลงชื่อก่อนวันที่ 9 ตค นะครับ :D
ไม่ผิดเงื่อนไขการสมัครข้อ1หรือครับ ถ้าสมัครได้จะ ให้ภรรยา สมัครสมาชิกแล้วสมัครประกันด้วยครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Fri Oct 07, 2016 11:31 pm

ยุคกลาง wrote:
sorawut wrote:
Thekit wrote:สมัครให้ภรรยาได้มั้ยครับ ถ้าไม่ได้ ให้ภรรยาสมัครเข้าสมาคมฯก่อนวันที่9 ตค นี้ แล้วค่อยสมัครได้มั้ยครับ
บัตรประกันสุขภาพกลุ่มจะระบุชื่อจริงนามสกุลจริงของสมาชิกครับ

รบกวนภรรยาคุณ Thekit สมัครสมาชิกสมาคมและลงชื่อก่อนวันที่ 9 ตค นะครับ :D
ไม่ผิดเงื่อนไขการสมัครข้อ1หรือครับ ถ้าสมัครได้จะ ให้ภรรยา สมัครสมาชิกแล้วสมัครประกันด้วยครับ
ถูกตามเงื่อนไขครับ สมัครสมาชิกแบบ 1 ปีแล้วแจ้งความจำนงว่าต้องการสมัครประกันสุขภาพกลุ่มแผน 1 หรือ 2 ได้เลยครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

ยุคกลาง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Mon Feb 18, 2013 5:22 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by ยุคกลาง » Sat Oct 08, 2016 7:30 am

sorawut wrote:
ยุคกลาง wrote:
sorawut wrote:
Thekit wrote:สมัครให้ภรรยาได้มั้ยครับ ถ้าไม่ได้ ให้ภรรยาสมัครเข้าสมาคมฯก่อนวันที่9 ตค นี้ แล้วค่อยสมัครได้มั้ยครับ
บัตรประกันสุขภาพกลุ่มจะระบุชื่อจริงนามสกุลจริงของสมาชิกครับ

รบกวนภรรยาคุณ Thekit สมัครสมาชิกสมาคมและลงชื่อก่อนวันที่ 9 ตค นะครับ :D
ไม่ผิดเงื่อนไขการสมัครข้อ1หรือครับ ถ้าสมัครได้จะ ให้ภรรยา สมัครสมาชิกแล้วสมัครประกันด้วยครับ
ถูกตามเงื่อนไขครับ สมัครสมาชิกแบบ 1 ปีแล้วแจ้งความจำนงว่าต้องการสมัครประกันสุขภาพกลุ่มแผน 1 หรือ 2 ได้เลยครับ
ขอบคุณครับ จะรีบดำเนินการครับ


คลายเครียด
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1735
Joined: Mon Mar 22, 2004 11:33 am

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by คลายเครียด » Sat Oct 08, 2016 9:20 am

จ่ายเบี้ยประกันได้ทางไหนบ้างครับ ของผมสะดวกโอนผ่านทางเอทีเอ็มมากที่สุด

อายุย่าง ๖๕ สมัครแบบกลุ่มได้หรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Sat Oct 08, 2016 9:36 pm

คลายเครียด wrote:จ่ายเบี้ยประกันได้ทางไหนบ้างครับ ของผมสะดวกโอนผ่านทางเอทีเอ็มมากที่สุด

อายุย่าง ๖๕ สมัครแบบกลุ่มได้หรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ
ขอโทษด้วยครับ ประกันสุขภาพกลุ่ม Allianz มีเงื่อนไขได้แค่ 21-60 ปีเท่านั้นครับ

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

ยุคกลาง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Mon Feb 18, 2013 5:22 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by ยุคกลาง » Sun Oct 09, 2016 10:40 am

เพิ่งยื่นเอกสารสมัครสมาชิกให้ภรรยาเมื่อวาน ก่อนเที่ยง แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ (ชำระค่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระยะ 3 ปี) ไม่ทราบว่าจะสมัครทันไหมครับ ถ้าไม่ทัน ขยายเวลาออกไปได้ไหมครับ


User avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2444
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by sorawut » Sun Oct 09, 2016 10:45 am

ยุคกลาง wrote:เพิ่งยื่นเอกสารสมัครสมาชิกให้ภรรยาเมื่อวาน ก่อนเที่ยง แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ (ชำระค่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระยะ 3 ปี) ไม่ทราบว่าจะสมัครทันไหมครับ ถ้าไม่ทัน ขยายเวลาออกไปได้ไหมครับ
ไม่มีปัญหาครับ ลงชื่อตาม link นี้ได้เลยครับ

https://1drv.ms/xs/s!AiK1H-GT9q1BlgjiB_2iQfm3POks

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น

ยุคกลาง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Mon Feb 18, 2013 5:22 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by ยุคกลาง » Sun Oct 09, 2016 10:55 am

ยุคกลาง wrote:เพิ่งยื่นเอกสารสมัครสมาชิกให้ภรรยาเมื่อวาน ก่อนเที่ยง แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ (ชำระค่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระยะ 3 ปี) ไม่ทราบว่าจะสมัครทันไหมครับ ถ้าไม่ทัน ขยายเวลาออกไปได้ไหมครับ
ลืมบอกไป ว่าสมัครทาง อีเมล์ครับ


ยุคกลาง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Mon Feb 18, 2013 5:22 pm

Re: ""เปิดแล้ว..ประกันสุขภาพกลุ่มปี 2559 สมัครเลยค่ะ"""

Posts by ยุคกลาง » Sun Oct 09, 2016 11:14 am

sorawut wrote:
ยุคกลาง wrote:เพิ่งยื่นเอกสารสมัครสมาชิกให้ภรรยาเมื่อวาน ก่อนเที่ยง แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ (ชำระค่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระยะ 3 ปี) ไม่ทราบว่าจะสมัครทันไหมครับ ถ้าไม่ทัน ขยายเวลาออกไปได้ไหมครับ
ไม่มีปัญหาครับ ลงชื่อตาม link นี้ได้เลยครับ

https://1drv.ms/xs/s!AiK1H-GT9q1BlgjiB_2iQfm3POks
ภรรยายังไม่ได้ Log in Name เลยครับ


Post Reply