ปิดรับจอง-สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
chartsu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 57
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:58 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by chartsu » Tue Aug 16, 2016 6:34 pm

จองครับ


sittiphonaue
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37
Joined: Mon Jan 19, 2015 4:30 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by sittiphonaue » Tue Aug 16, 2016 6:39 pm

จอง 1 ที่ครับ


Rubick
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Tue Nov 03, 2015 5:03 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by Rubick » Tue Aug 16, 2016 6:52 pm

จอง 1 ที่ครับ


User avatar
odyssee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 78
Joined: Fri Aug 11, 2006 10:31 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by odyssee » Tue Aug 16, 2016 7:33 pm

จอง 1 ที่ครับ

มันเป็นการดีกว่าที่จะถูกแบบใกล้เคียงแทนที่จะผิดอย่างถูกต้อง : วอร์เรน บัฟเฟตต์

hs
Verified User
Posts: 2
Joined: Fri Jan 15, 2016 10:10 am

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by hs » Tue Aug 16, 2016 8:44 pm

จอง1ที่ครับ


Junkaradet
Verified User
Posts: 27
Joined: Tue Jun 21, 2016 1:19 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by Junkaradet » Tue Aug 16, 2016 9:09 pm

ผมจอง 1 ที่ครับ


blitzkrieg
Verified User
Posts: 24
Joined: Thu Mar 12, 2015 4:47 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by blitzkrieg » Tue Aug 16, 2016 9:14 pm

จอง 1 ที่ครับ


jarupat inanong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Thu Jan 22, 2015 1:18 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by jarupat inanong » Tue Aug 16, 2016 10:00 pm

จอง 1ที่ครับ


friendly
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 102
Joined: Mon Nov 15, 2010 8:23 am

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by friendly » Tue Aug 16, 2016 10:11 pm

จอง 1 ที่ค่ะ


somprasong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Wed Jul 11, 2012 12:00 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by somprasong » Tue Aug 16, 2016 11:07 pm

1 ที่ครับ


zeus_th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 7
Joined: Tue Jul 12, 2016 12:57 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by zeus_th » Wed Aug 17, 2016 12:40 am

จอง 1 ที่ครับ


Nek
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 249
Joined: Sun May 23, 2004 8:45 am

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by Nek » Wed Aug 17, 2016 4:50 am

จอง 1 ที่ ครับ


Amm
Verified User
Posts: 25
Joined: Tue Apr 20, 2010 12:40 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by Amm » Wed Aug 17, 2016 9:27 am

ขอจองเพิ่มอีก 1
ที่คะ


teevalue
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 350
Joined: Wed Jun 29, 2011 9:11 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by teevalue » Wed Aug 17, 2016 10:50 am

จอง1ที่ครับ


กระดานหุ้น
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 52
Joined: Thu Jul 07, 2005 9:39 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by กระดานหุ้น » Wed Aug 17, 2016 11:22 am

จอง 1 ที่ครับ


Alpha69
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Thu Jul 10, 2014 11:05 am

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59

Posts by Alpha69 » Wed Aug 17, 2016 4:48 pm

จอง 1 ที่ค่ะ


ZEN2010
Verified User
Posts: 225
Joined: Mon Aug 24, 2009 8:18 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59 -100 ที่นั่ง

Posts by ZEN2010 » Wed Aug 17, 2016 9:53 pm

จอง 1 ที่ครับ


chartchain
Verified User
Posts: 28
Joined: Mon Nov 01, 2010 10:07 am

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59 -100 ที่นั่ง

Posts by chartchain » Wed Aug 17, 2016 11:17 pm

จอง1ที่ ขอบคุณครับ


Kongsit.ji
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Mon Aug 03, 2015 9:05 am

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59 -100 ที่นั่ง

Posts by Kongsit.ji » Thu Aug 18, 2016 9:50 am

จอง 1ที่ครับ


sth123
Verified User
Posts: 39
Joined: Fri Sep 07, 2012 5:19 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59 -100 ที่นั่ง

Posts by sth123 » Thu Aug 18, 2016 10:45 am

จอง 1 ที่คะ


sukit2020
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 162
Joined: Tue May 24, 2005 11:52 pm

Re: **จองเลยค่า**สัมมนา Money Talk@SET ส.ค.59 -100 ที่นั่ง

Posts by sukit2020 » Thu Aug 18, 2016 11:13 am

จอง 1 ที่ครับ


Locked