""""สรุปเนื้อหาทั้งหมด Money Talk@SET ปี 56-63"""""

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
User avatar
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 632
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

""""สรุปเนื้อหาทั้งหมด Money Talk@SET ปี 56-63"""""

Posts by Thai VI Officer » Wed Jul 13, 2016 3:32 pm

:::สรุปเนื้อหาสัมมนา Money Talk@SET ปี 56-63 :::

โดย_สุดยอด_สมาชิกแห่ง THAI VI 5 ท่านนี้

1) คุณอมร amornkowa
2) คุณบิ๊ก i-salmon
3) คุณรัชพล SixtyNine
4) คุณเอกสิทธิ์ earthcu
5) คุณกิตติพงศ์ (จอมยุทธอินทรี)++++++++++++++++++

::ติดตามเทปสัมภาษณ์ผู้บริหาร:: https://www.youtube.com/user/MoneyTalkChannel/videos

++++++++++++++++++

สรุปเนื้อหาปี 2563

เดือน ม.ค. 63 - https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62805
เดือน ก.พ. 63 - https://board.thaivi.org/viewtopic.php? ... 6#p1852236


สรุปเนื้อหาปี 2562

เดือน ม.ค. 62 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62278
เดือน ก.พ. 62 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62333
เดือน มี.ค. 62 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62387
เดือน เม.ย. 62 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62441
เดือน พ.ค. 62 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62490
เดือน มิ.ย. 62 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62529
เดือน 13 ก.ค. 62 จัดร่วมกับ mai@เซนทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิลด์ - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62582
เดือน ส.ค. 62 - https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62642
เดือน ก.ย. 62 - https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62667
เดือน ต.ค. 62 - https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62713
วันที่ 9 พ.ย. 62 - MoneyTalk สัญจร - เกาะกระแสหุ้น Mega Trend ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก https://board.thaivi.org/viewtopic.php? ... df17e5a3b7
เดือน พ.ย. 62 - https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62754
เดือน ธ.ค. 62 - https://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62776

สรุปเนื้อหาปี 2561

เดือน ม.ค. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61496
เดือน ก.พ. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61541
เดือน มี.ค. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61625
เดือน เม.ย. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61702
เดือน พ.ค. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61786
เดือน มิ.ย. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61820
เดือน 1 ก.ค. 61 จัดร่วมกับ mai@เซนทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิลด์ - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61889
เดือน 14 ก.ค. 61 -http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61909
เดือน 26 ส.ค. 61 -http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61978
เดือน 22 ก.ย. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f ... 0#p1812970
เดือน 20 ต.ค. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62119
เดือน 17 พ.ย. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62184
เดือน 23 ธ.ค. 61 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=62246


สรุปเนื้อหาปี 2560

เดือน ม.ค. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60629
เดือน ก.พ. 60 -http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60698
เดือน มี.ค. 60 -http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60759
เดือน เม.ย. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60848
เดือน พ.ค. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60900
เดือน มิ.ย. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60975
เดือน 1 ก.ค. 60 จัดร่วมกับ mai@เซนทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิลด์ - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61015
เดือน 16 ก.ค. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61054
เดือน ส.ค. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61147
เดือน ก.ย. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61228
เดือน ต.ค. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61280
เดือน พ.ย. 60 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=61365สรุปเนื้อหาปี 2559

เดือน ม.ค. 59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59599
เดือน ก.พ. 59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59682
เดือน มี.ค. 59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59754
เดือน พ.ค. 59 (ภาคพิเศษ) NIDA Open House - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59989
เดือน มิ.ย. 59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60051
เดือน ก.ค.59 - จัดร่วมกับ mai@เซนทาราแกรนด์ เซนทรัลเวิลด์ http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60170
เดือน ก.ค.59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60191
เดือน ส.ค.59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60304
เดือน ก.ย.59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60370
เดือน ต.ค.59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60443
เดือน พ.ย.59 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60517
เดือน ธ.ค.59 -http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=60569สรุปเนื้อหาปี 2558

เดือน ม.ค. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58514
เดือน ก.พ. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58602
เดือน มี.ค. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58669
เดือน เม.ย. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58781
เดือน พ.ค. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58888
เดือน มิ.ย. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f ... 3#p1679283
เดือน ก.ค. 58 ** จัดงานร่วมกับ mai@ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f ... 2#p1681772
เดือน ส.ค. 58 ** (การกุศล) - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59066
เดือน ก.ย. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59188
เดือน ต.ค. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59262
เดือน พ.ย. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59369
เดือน ธ.ค. 58 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=59546


สรุปเนื้อหาปี 2557
เดือน ก.พ. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57179
เดือน มี.ค. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57280
เดือน เม.ย. 57 - (คุณ i-salmon) http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57420
เดือน เม.ย. 57 - (คุณ amornkowa - ตอน1)http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57419
เดือน เม.ย. 57 - (คุณ amornkowa - ตอน2) http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57418
เดือน พ.ค. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57507
เดือน มิ.ย. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57597
เดือน ก.ค. 57 ** จัดงานร่วมกับ mai@ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57708
เดือน ก.ค. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57784
เดือน ส.ค. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=57897
เดือน ก.ย. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58047
เดือน ต.ค. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58170
เดือน พ.ย. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58331
เดือน ธ.ค. 57 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=58422


สรุปเนื้อหาปี 2556
เดือน ม.ค. 56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=54874
เดือน ก.พ. 56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=55027
เดือน มี.ค. 56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=55475
เดือน เม.ย. 56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=55593
เดือน พ.ค. 56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=55673
เดือน มิ.ย. 56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=55814
เดือน ก.ค. 56 - (i-salmon) http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=56117
เดือน ก.ค.56 - (คุณ earthcu) http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=56116
เดือน ส.ค.56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=56252
เดือน ก.ย.56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=56396
เดือน ต.ค.56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=56752
เดือน พ.ย.56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=56793
เดือน ธ.ค.56 - http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=1&t=56934

ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


Locked