เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 552
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by Thai VI Officer » Fri Jun 17, 2016 11:49 am

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)


ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาตลาดทุนไทย
โดยการให้ความรู้กับนักลงทุนและสมาชิก ซึ่งทางสมาคมฯ จะมีการประชุมเพื่อแบ่งปันข้อมูล
จากมุมมองของนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าให้ กลต. รับทราบ เพื่อที่ กลต. จะได้มีข้อมูล
เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำงาน แต่ก่อนที่กรรมการสมาคมฯ จะ ประชุมกับ กลต. ในเดือนกรกฎาคม นี้


หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอต่อ กลต. ท่านสามารถโพสต์ข้อความทิ้งไว้ได้
โดยทางสมาคมฯ จะคัดเลือกข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นำเสนอต่อ กลต. ต่อไปครับ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

User avatar
neuhiran
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 788
Joined: Sun Aug 29, 2010 8:46 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by neuhiran » Fri Jun 17, 2016 4:58 pm

แยกผลประกอบการ Q4 ให้ผมด้วยครับ


chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11444
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by chatchai » Fri Jun 17, 2016 6:24 pm

อยากสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร กลต. ถึงเนื้อหาและแนวทางการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์หุ้นรายวันว่าอย่างไร และมีแนวทางกำกับดูแลลงโทษการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องอย่างไร

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

ISHIBLUE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Tue Aug 19, 2014 12:48 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by ISHIBLUE » Fri Jun 17, 2016 11:32 pm

อยากให้ กลต. พิจารณาโดยเน้นเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น และแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการ (อาจประกาศเน้นมาทาง SET) เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อย เรื่องการทับซ้อนของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
1. ความสัมพันธ์ทางด้านวาณิชธนกิจ กับบริษัทที่ออกหุ้นใหม่
2. การรายงานบทวิเคราะห์ ในทางบวกเกินจริง
3. หลักการที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันมากขึ้นในการจัดสรรหุ้น ipo
4. การพิจารณาการเข้าไปถือหุ้นของบริษัทที่ทำการออกบทวิเคราะห์
5. การเข้าไปถือครองหุ้นก่อนเข้าตลาด ของบริษัทที่เข้าไปอันเดอร์ไรท์หุ้น

อยากให้ กลต.
1. ควบคุม บลจ. เพื่อให้ บลจ. ให้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ เช่น setsmart อย่างเท่าเทียมกันทุก บลจ.
2. ยกวิทยฐานะให้มากขึ้นและให้การสนับสนุน (ความรู้, วิทยากร, เงินทุนสนับสนุน) แก่หน่วยงาน สมาคม ที่ไม่แสวงหากำไร แต่มุ่งเน้นสร้างนักลงทุนที่มีคุณค่า ออกไปสู่สังคมอย่างแท้จริง
3. ควบคุม เน้น และเพิ่มความสำคัญของ CG score ให้มากขึ้นแก่ บมจ. ที่ให้ความสำคัญกับการมานำเสนอผลงานในงาน Opp. Day
4. เน้น ส่งเสริม และให้รางวัลแก่นักลงทุนรายย่อยดีดี ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแบบอย่างนักลงทุนใหม่ๆให้เจริญรอยตาม
ขอบคุณมากครับ


IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1822
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by IndyVI » Fri Jun 17, 2016 11:53 pm

บังคับให้ทุก บมจ. มา OppDay อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งครับ
(หลังงบ Q2 ออก)

ขอบคุณครับ

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

User avatar
นายมานะ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1084
Joined: Wed Mar 06, 2013 5:02 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by นายมานะ » Sat Jun 18, 2016 12:11 am

- เห็นด้วยกับอ. chatchai อยากให้กลต.กำกับบทบาทของสื่อ นสพ.หุ้น ที่มักโพสข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง แล้วต้องให้บริษัทมาเป็นฝ่ายออกข่าวแก้ แต่นสพ.ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
- อยากให้พิจารณาประเด็นเรื่องการจัด CV หรือการเข้าพบผบห. ก่อนงบออก หรือการซื้อขายหุ้นของผบห. ก่อนงบออก
- อยากให้พิจารณาประเด็นที่บริษัทตัดสินใจซื้อหุ้นคืนในราคาสูง หลังจากที่ผบห.มีการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่า ในจำนวนที่มีนัยยะสำคัญ (เราจะทราบได้อย่างไรว่าผบห.ไม่ได้เป็นผู้ขายหุ้นตรงส่วนนั้นให้กับบริษัท)

ขอบคุณครับ


pandanoi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 292
Joined: Mon Jul 26, 2010 1:24 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by pandanoi » Sat Jun 18, 2016 3:57 pm

ควบคุมการจัด company visit / analyst meeting ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม อาจจะภายหลังงบออก หรือจัดเวลาที่ชัดเจนและแน่นอนของแต่ละบริษัท และควรมีแจ้งประกาศวันเวลาที่แน่นอนก่อน company visit / analyst meeting ผ่านทางเวบไซต์ตลาดฯ เพราะถือเป็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียมกัน


ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6423
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by ลูกอิสาน » Sat Jun 18, 2016 7:42 pm

1.การเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน อย่าให้เป็นแค่คำพูดที่สวยหรู นักลงทุนทั่วไปรู้ข่าวที่บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แต่ ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ รายใหญ่ รายย่อย ที่มุดประตูหลัง รู้ข่าวก่อน นักลงทุนกลุ่มนี้ ไม่ควรมีอภิสิทธิ์ใดๆที่มากกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไป หลักการ Fair Disclosure ของอเมริกา ต้องนำมาใช้ในประเทศไทย หลักการนี้ “ข้อมูลใดๆที่เปิดเผยต่อนักลงทุนข้างต้น ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนในทันทีเช่นกัน” นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน อาจไม่พอใจ นั่นเพราะว่าเคยชินกับอภิสิทธ์ที่ไม่ควรได้รับมานาน กฎหมายควรทำเพื่อประโยชน์ของมวลมหาชน ไม่ใช่เพื่อคนส่วนน้อย

2.การป้องกันอินไซเดอร์ ต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่านี้ ทุกๆวัน ทุกๆเดือนมีข่าวอินไซในแวดวงนักลงทุนมากมาย หุ้นหลายตัวขึ้นลง ตามแรงซื้อขายของอินไซเดอร์ สามารถรู้ สังเกตได้จากข่าวที่ตามหลังมา แต่ทางการกลับลงโทษได้น้อยมาก เสนอให้มีโทษการใช้อินไซเดอร์ทุกกรณีจำคุก 2 เดือน ปรับอีก 3 เท่าของกำไรที่ได้ อินไซเดอร์จะลดลงมาก เพราะได้ไม่คุ้มเสีย

ที่ผ่านมามีข่าวการปรับเฉพาะผู้บริหารอินไซเดอร์ ทำไมไม่มีข่าวจับ นักตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ตลาดที่รับข้อมูล ที่ปรึกษากฎหมาย ญาติพี่น้องผู้บริหาร นักลงทุนรายใหญ่-รายย่อยที่เข้าถึง

3.ทุกบริษัทที่จะเข้าตลาดหุ้นต้องเปิดเผยข้อมูลในงาน opp day อย่างน้อยปีละครั้ง (ทำ translate ให้ต่างชาติด้วย ) บริษัทจดทะเบียนเดิมก็เช่นกัน หากไม่ทำ ปรับเงินผู้บริหาร ไม่ใช่ปรับบริษัท นอกเหนือจากนี้ ผู้บริหารไม่ควรพบปะนักลงทุน (ยกเว้น AGM) เพื่อข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจะได้มีเวลาบริหารงานเต็มที่

4.ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี งานที่ควรสร้างสรรค์ ได้พบปะ พูดคุย เสนอแนะ ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร กลายเป็นเวทีของคนบ้าไมโครโฟนของขาประจำไม่กี่คน ถือ 100 หุ้น ป่วนไปทั่ว คอยจับผิดเล็กๆน้อยๆ ใช้เวลามากมาย ริดรอนสิทธิ์ เวลา ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจมาสอบถามเรื่องธุรกิจ ควรมีมาตรการอะไรที่ทำให้การประชุมไม่เป็นที่ระอาของทุกๆฝ่าย

5.งบไตรมาส 4 เห็นด้วยกับท่านอื่นๆ มันมีเหตุผลอะไร ที่ไม่มีงบแยกรายไตรมาส 4 ครับ


ไม่รู้ขอมากไปไหม ในสิ่งที่ควรจะได้ :?

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

istyle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 872
Joined: Tue Nov 23, 2010 7:35 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by istyle » Sat Jun 18, 2016 7:57 pm

อยากให้ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล md&a ประกอบงบการเงินอย่างมีคุณภาพครับ

บางบริษัทให้มาเหมือนมาทวนอ่านงบการเงินให้ฟัง โดยไม่ได้ให้ข้อมูลอื่นๆ

ถ้าเป็นไปได้อยากให้ ทำ md&a ทุกครั้ง ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงเกิน 20% ถึงจะทำ
หรืออย่างน้อยลดเกณฑ์เหลือ 10-15% ก็ยังดีครับ


RoMEAotZ
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 339
Joined: Sat Jan 29, 2011 1:14 am

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by RoMEAotZ » Sat Jun 18, 2016 9:18 pm

อยากเน้นเรื่องการcompany visitครับ หากมีการเข้าเยี่ยมชม ต้องบันทึกเทปเผยแพร่ลงเว็บไซต์บริษัททุกครั้ง เพราะเท่าที่เห็นหลายครั้งมีหลายกลุ่มเข้าไปตีสนิทผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการเพื่อได้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะ เป็นลักษณะที่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านอื่นชัดเจน


BLSH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1096
Joined: Sun Jan 17, 2010 2:07 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by BLSH » Sat Jun 18, 2016 9:32 pm

[quote="ลูกอิสาน"]1.การเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน อย่าให้เป็นแค่คำพูดที่สวยหรู นักลงทุนทั่วไปรู้ข่าวที่บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แต่ ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ รายใหญ่ รายย่อย ที่มุดประตูหลัง รู้ข่าวก่อน นักลงทุนกลุ่มนี้ ไม่ควรมีอภิสิทธิ์ใดๆที่มากกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไป หลักการ Fair Disclosure ของอเมริกา ต้องนำมาใช้ในประเทศไทย หลักการนี้ [b]“ข้อมูลใดๆที่เปิดเผยต่อนักลงทุนข้างต้น ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนในทันทีเช่นกัน” [/b] นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน อาจไม่พอใจ นั่นเพราะว่าเคยชินกับอภิสิทธ์ที่ไม่ควรได้รับมานาน กฎหมายควรทำเพื่อประโยชน์ของมวลมหาชน ไม่ใช่เพื่อคนส่วนน้อย

2.การป้องกันอินไซเดอร์ ต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่านี้ ทุกๆวัน ทุกๆเดือนมีข่าวอินไซในแวดวงนักลงทุนมากมาย หุ้นหลายตัวขึ้นลง ตามแรงซื้อขายของอินไซเดอร์ สามารถรู้ สังเกตได้จากข่าวที่ตามหลังมา แต่ทางการกลับลงโทษได้น้อยมาก เสนอให้มีโทษการใช้อินไซเดอร์ทุกกรณี[b][u]จำคุก 2 เดือน[/u][/b] ปรับอีก 3 เท่าของกำไรที่ได้ อินไซเดอร์จะลดลงมาก เพราะได้ไม่คุ้มเสีย

ที่ผ่านมามีข่าวการปรับเฉพาะผู้บริหารอินไซเดอร์ ทำไมไม่มีข่าวจับ นักตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ตลาดที่รับข้อมูล ที่ปรึกษากฎหมาย ญาติพี่น้องผู้บริหาร นักลงทุนรายใหญ่-รายย่อยที่เข้าถึง

[/quote]

เห็นด้วยอย่างมากกับพี่โจในข้อนี้ครับ แต่เข้าใจว่าคงทำยากมากถึงยากที่สุดในการปฏิบัติแต่แน่นอนว่าทำได้จะเยี่ยมมาก รายใหญ่ที่มักจะได้ข้อมูลจาก analyst meeting "ก่อนงบออก" จะหงอยไปทันทีเพราความได้เปรียบตรงนี้หายไป (ปกติมี analyst meeting ปุ๊บ รายใหญ่จะได้รับ short note จาก analyst ปั๊บ ซึ่งทั้งหมดเกิดก่อนที่ paper จะออกในวันถัดไป)

แต่แน่นอนคิดว่าทำยากมากๆครับ ผมเลยขอเสนออีกแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้มากกว่าคือ "ห้ามไม่ให้มี analyst meeting ก่อนประกาศงบเป็นเวลา 45 วัน หรืออย่างน้อยที่สุด 30วันครับ" เพราะเวลาช่วงนี้ถ้าปล่อยให้มี meeting ก็สุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะผบห.ทราบตัวเลขหมดแล้ว อาจเผลอทำข้อมูลหลุดก่อนเวลาอันควรครับ

พองบออก ข้อมูลถึงนลท.ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคแล้วก็ค่อย meeting ผมว่าสวยงามมากและ fair สุดๆต่อทุกฝ่ายครับ อยากรบกวนช่วยผลักดันประเด็นนี้ด้วยครับ รับรองได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาแบบเหมือนรู้งบก่อนในช่วงก่อนประกาศงบคงเกือบสูญพันธุ์แน่นอน รบกวนด้วยนะครับ ^^

You get recessions, you have stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you're not ready, you won't do well in the markets. - Peter Lynch

BLSH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1096
Joined: Sun Jan 17, 2010 2:07 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by BLSH » Sat Jun 18, 2016 10:41 pm

BLSH wrote: แต่แน่นอนคิดว่าทำยากมากๆครับ ผมเลยขอเสนออีกแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้มากกว่าคือ "ห้ามไม่ให้มี analyst meeting ก่อนประกาศงบเป็นเวลา 45 วัน หรืออย่างน้อยที่สุด 30วันครับ" เพราะเวลาช่วงนี้ถ้าปล่อยให้มี meeting ก็สุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะผบห.ทราบตัวเลขหมดแล้ว อาจเผลอทำข้อมูลหลุดก่อนเวลาอันควรครับ

พองบออก ข้อมูลถึงนลท.ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคแล้วก็ค่อย meeting ผมว่าสวยงามมากและ fair สุดๆต่อทุกฝ่ายครับ อยากรบกวนช่วยผลักดันประเด็นนี้ด้วยครับ รับรองได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาแบบเหมือนรู้งบก่อนในช่วงก่อนประกาศงบคงเกือบสูญพันธุ์แน่นอน รบกวนด้วยนะครับ ^^
ขอเสริมอีกนิดครับ จริงๆประเด็น silent period ที่กล่าวถึงมีหลายๆบริษัทปฏิบัติอยู่แล้วแต่เข้าใจว่าเป็น "โดยสมัครใจ" และระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผบห.บริษัทนั้นๆ

ดังนั้นถ้าพวกเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถเพิ่มความโปร่งใสและความเสมอภาคให้กับนลท.ได้ เราควรมองเป็น best practice โดยบริษัทที่ทำดีอยู่แล้ว และทำการ deploy ให้ทุกคนปฏิบัติเหมือนๆกัน เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ

You get recessions, you have stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you're not ready, you won't do well in the markets. - Peter Lynch

miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18066
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by miracle » Sun Jun 19, 2016 12:07 am

สิ่งที่หลายต่อหลายท่านเจอะเจอคือ
1. การใช้ Nominee ในการลงทุน ควรปฏิบัติจริงจัง และ ที่สำคัญคือเหล่าผู้ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ประเมิน
ควรควบคุมให้ถึงด้วย เพราะบุคคลเหล่านี้รู้งบก่อน
2. การที่ข่าวเรื่องควบรวมกิจการ / หรือซื้อกิจการ ซึ่งเป็นข่าวลือมาก่อน แล้วผู้บริหารปฏิบัติข่าว
แต่สุดท้ายมันเป็นความจริง ควรจัดให้มีมาตราฐาน ต้องประกาศการทำ Due ว่าเป็นเช่นไร
มิใช่ถามไปแล้วเมื่อ 2-3 เดือนก่อน แต่ถัดมาหลังจากนั้นเป็นจริง แบบนี้ แหละที่น่ากลัว
3. การร้องทุกข์กล่าวโทษ ในกรณีที่ยกคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันให้ บุคคลรวมตัวกันฟ้องร้อง
ควรที่หาทางฟ้องร้องได้เหมือนในเมืองนอก
4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีหุ้นประเทศข้างเคียงมาจดทะเบียน
ถ้าหากมีต้องวางมาตราฐานว่า เป็นมาตราไทย หรือ มาตราฐานของประเทศนั้นๆ
ควรไปศึกษาดูเพิ่มเติม
5. ควรจัดให้มีล่ามแปลภาษา สำหรับนักลงทุนต่างประเทศ

:)

:)

dojii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 328
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:36 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by dojii » Sun Jun 19, 2016 1:53 pm

เห็นด้วยกับพี่โจ "ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยกับนักลงทุน (ไม่ว่าใคร) ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนทันที"

อาจใช้ช่องทาง webcast ของตลาดหลักทรัพย์, youtube, หน้า website ของบริษัทก็ได้


AGILE
Verified User
Posts: 108
Joined: Wed Jul 25, 2012 5:17 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by AGILE » Sun Jun 19, 2016 2:42 pm

อยากให้การประชุมผู้ถือหุ้นควรมีการบันทึกเทปไว้เปิดเผยทางเว็บทุกครั้งที่มีการประชุม


chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11444
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by chatchai » Mon Jun 20, 2016 7:03 am

การเจรจาดีลซื้อขายกิจการ ถ้าจะให้เปิดเผยข้อมูลก่อนที่จะสรุปตกลงกันได้ คงเป็นเรื่องที่ทำให้คู่ตกลงได้รับผลเสียหายในทางธุรกิจได้

บางครั้งเราก็ต้องมองในมุมบริษัทจดทะเบียนด้วย ถ้าเข้ามาจดทะเบียนแล้วมีเงื่อนไข ข้อบังคับต่างๆมากมาย ในที่สุดก็จะไม่มีบริษัทอยากจะเข้ามาจดทะเบียน

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

User avatar
KentaII
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 381
Joined: Wed Oct 14, 2009 12:16 am

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by KentaII » Mon Jun 20, 2016 11:01 am

บังคับการเปิดเผยข้อมูลของกอง Property Fund ครับ เนื่องจากปัจจุบันกอง PF ส่วนใหญ่มีหลักการเปิดเผยข้อมูลแบบกองทุนรวม และไม่มีการบังคับที่ต้องประชุมผู้ถือหน่วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงงบการเงินก็ไม่ได้บังคับให้เปิดเผยทุกไตรมาส ต่างจากกอง REIT ที่มีการกำกับดูแลเหมือน บมจ. ทำให้บางกองทุนอาศัยช่องว่างของกฎหมายตรงนี้ลิดรอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหน่วย รวมถึงไม่มีการจัดประชุมประจำปี ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้มีโอกาสในการสอบถามข้อสงสัยกับตัว ผจก.กองทุนโดยตรง

ผู้ใดบอกว่าตัวเองเป็น "แมงเม่า" เขาผู้นั้นมักไม่ใช่แมงเม่า...แต่ผู้ใดบอกว่าตัวเองเป็น "เซียน" เขาผู้นั้น จะกลายเป็น แมงเม่าในไม่ช้า เพราะเขา "หยุดพัฒนาตนเอง"

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3325
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by nut776 » Mon Jun 20, 2016 2:15 pm

neuhiran wrote:แยกผลประกอบการ Q4 ให้ผมด้วยครับ

ขอด้วยอีกคนคับ เอาทั้ง q4 กับ full year

show me money.

User avatar
AnieLee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1275
Joined: Fri Jul 25, 2014 3:11 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by AnieLee » Thu Jun 23, 2016 2:18 pm

เห็นด้วยกับที่พี่โจ ขอทั้ง 4 ข้อครับ
เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ของไทยให้ดียิ่งขึ้นครับ
โดยเฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 ครับ

####################################################
ความสำเร็จจากการลงทุน ไม่ได้เกิดจาก "การซื้อของดี" แต่มาจาก "การซื้อของได้ดี" ต่างหาก

User avatar
AnieLee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1275
Joined: Fri Jul 25, 2014 3:11 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by AnieLee » Thu Jun 23, 2016 7:07 pm

1. Analyst Meeting และ Company Visit รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น ของกิจการ ควรมีการบันทึกภาพและเสียงเป็นคลิปไว้ทุกครั้ง และเผยแพร่อย่างเปิดเผยแก่นักลงทุนทั่วไป โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลได้ทัดเทียมกัน
2. กิจการในตลาดหลักทรัพย์ ควรเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปได้ลงชื่อเข้า Company Visit ร่วมกับ Company Visit ที่จะจัดขึ้นตามคำขอของนักลงทุนรายใหญ่หรือโบรคเกอร์
3. รายงาน md & a คำอธิบายและวิเคราะห์ผลประกอบการ ของกิจการ ควรให้อธิบายข้อมูลอย่างละเอียดและชัดเจน ทั้งรายได้ในแต่ละส่วนของกิจการ ต้นทุนฯ ค่าใช้จ่ายต่างๆ

####################################################
ความสำเร็จจากการลงทุน ไม่ได้เกิดจาก "การซื้อของดี" แต่มาจาก "การซื้อของได้ดี" ต่างหาก

ADAM SMITH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 218
Joined: Wed Jul 05, 2006 7:16 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by ADAM SMITH » Fri Jun 24, 2016 5:29 pm

ผมขอให้Property fundมีการจัดประชุมประจำปีด้วยคนครับ เนื่องจากนักลงทุนจะได้มีการซักถามในข้อสงสัยต่างๆและจะได้เข้าใจมากขึ้น ซื้อมาหลายปีไม่เคยเจอคนบริหารกองเลย อยากทราบอนาคตว่าจะมีทิศทางอย่างไร


User avatar
Ii'8N
Verified User
Posts: 3682
Joined: Wed Jun 23, 2010 7:01 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by Ii'8N » Sun Jun 26, 2016 4:01 pm

nut776 wrote:
neuhiran wrote:แยกผลประกอบการ Q4 ให้ผมด้วยครับ

ขอด้วยอีกคนคับ เอาทั้ง q4 กับ full year
ผมเกือบลืม นอกจาก 2 เรื่องข้างบน เห็นด้วยเต็มที่
ขอเพิ่ม เรื่องที่หน้าสรุปรายงานทางการเงิน หน้าสรุป ของทั้งงบ และ fact sheet ซึ่งอยู่ใน set.or.th และบางหน้า link ไป settrade ด้วย
สร้างความสับสนเป็นอย่างยิ่ง ที่ใช้ "วันที่" เป็นจุดตั้งต้น เหมือนสนใจ "รูปแบบ" มากกว่า "เนื้อหา-สาระ" ที่สื่อความหมายสำคัญ ช่วยปรับให้สะท้อนตัวเลขของงบการเงินด้วย อย่าเอา "วันที่" เป็นตัวตั้งต้น

หน้ารายงาน รายงานงบสรุปได้ดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย สงสัย ก็ลงไปเจาะตัวเลขสรุปได้ อยากประเมินมูลค่า ก็ไป download ใน ืtab หน้าแรกได้ อันนี้ทำได้ดีมาก... Fact Sheet นี่ก็สรุปได้ดี เหมือนกับ Value Line กลายๆ เลย แม้จะมีข้อมูลไม่กี่ปีก็ตามที

แต่สร้างความสับสนมาก พอมาดู "สถิติ" สรุป กลับไปสนใจไปเอา "วันที่" สิ้นสุดปีเป็นหลัก


เช่น จะถามว่า PTT ของงบปี 2557
PE, PBV มีค่าเท่าไหร่
ถ้าใครอ่านรายงาน 2 หน้านี้ แล้วตอบว่า PE9.46, PBV 1.28
แสดงว่าท่านเข้าใจผิด อย่างที่ผมเคยเป็นสมัยเมื่อใช้ web นี้ใหม่ๆ
t60047-.jpg
t60047-.jpg (296.38 KiB) Viewed 2361 times
t60047_2-.jpg
t60047_2-.jpg (412.08 KiB) Viewed 2361 times
ตัวเลขที่แสดงเป็นของวันที่สิ้นปี (วันปิดตลาด) ที่ BV ของปีนั้นยังไม่ประกาศออกมา
หรือ PE ก็เช่นกัน Earning ที่ใช้คำนวณ เป็น Earning 3 ไตรมาสของปี + 1 ไตรมาสปีที่แล้ว

อย่างที่ผมบอก ที่ใช้ "วันที่" เป็นจุดตั้งต้น เหมือนสนใจ "รูปแบบ" มากกว่า "เนื้อหา-สาระ" ที่สื่อความหมายสำคัญ (อันนี้ เป็นการผิดหลักทางบัญชี ที่ให้สนใจเนื้อหาก่อน รูปแบบค่อยตามมา)

ข้อมูลจริงที่ใช้งานได้ ตัวเลขต้องเป็นวันถัดไปหลังที่ได้ตัวเลข คือได้ค่า Earning (EPS) และ Book Value ของทั้งปี คือวันที่ประกาศรายงานงบข้างบน ให้ตัวเลขข้างล่างสะท้อนออกมา จะล้อกันกับสรุปรายงานข้างบน และใน Fact Sheet ทั้งแผ่น
Price ที่ใช้คำนวณ ตลาดจะให้ราคาเท่าไหร่ ว่ากันก็เท่านั้นหลังประกาศ


ตอนนี้ ต้องไปคำนวณข้อมูลย้อนหลังกันเอง EPS มีอยู่แล้วใน Fact Sheet และ Price ที่ใช้ จะใช้ของธันวาไม่ได้ เพราะ EPS ไม่ได้ประกาศธันวา
ผมเชื่อว่า มีคนอีกจำนวนมาก หลงเผลอเอาตัวเลขนี้ PE, PBV วันที่ปิดตลาดธันวาก่อนไปเมาฉลองปีใหม่นี้ ไปใช้เอาไปอ้างอิงเป็น "ตัวเลขของปี" จริงๆ
ใครเผลอใช้อยู่มั่ง ยกมือขึ้น


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by syj » Tue Jun 28, 2016 9:24 am

เห็นด้วยกับท่านอดีตนายกฯ โจ ลูกอิสาน ทุกประการครับ

แต่ขอเพิ่มอีก

1. ให้รายการยอดทุกเดือน เหมือน ตลาดไต้หวัน
(ยกตัวอย่าง CCET ที่มี Depositary ที่ตชลาดไต้หวัน) เพราะเดียวนี้
ทุกบริษัทฯ ใช้คอมพิวเตอร์หมด กดดูได้ทันทีว่า YTD, MTD ยอดขายเป็นเท่าไร
อีกอย่างต้องส่ง VAT ทุกเดือนอยู่แล้วด้วย

2. การประกาศงบ ควรเร็วขึ้นได้แล้ว อย่างที่บอกทุกบริษัทใช้คอมพิวเตอร์หมด
เอาให้เร็วเท่ากับ กลุ่มธนาคาร ครับ นี่มันยุคไหนแล้ว

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by dome@perth » Wed Jun 29, 2016 1:53 pm

ขอบคุณอาจารย์โจ มากๆครับ ถูกใจทุกข้อครับ

ข้อ 4 เองคงไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของบริษัทจดทะเบียน อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบอีกนิดหน่อย แต่ได้ประโยชน์กับ ผถห นักลงทุนอย่างมาก

แต่ อย่างไรก็ตาม เรื่องรายงานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนของไทยเราก็ถือว่าดีมาก เมื่อเทียบกับบางประเทศ ที่ให้รายงานงบแค่ สองครั้ง ครึ่งปี กับ เต็มปี ครับ

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

cntclub
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 280
Joined: Sat Apr 10, 2010 10:37 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by cntclub » Tue Jul 05, 2016 9:31 am

ลูกอิสาน wrote:1.การเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกัน อย่าให้เป็นแค่คำพูดที่สวยหรู นักลงทุนทั่วไปรู้ข่าวที่บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แต่ ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ รายใหญ่ รายย่อย ที่มุดประตูหลัง รู้ข่าวก่อน นักลงทุนกลุ่มนี้ ไม่ควรมีอภิสิทธิ์ใดๆที่มากกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไป หลักการ Fair Disclosure ของอเมริกา ต้องนำมาใช้ในประเทศไทย หลักการนี้ “ข้อมูลใดๆที่เปิดเผยต่อนักลงทุนข้างต้น ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนในทันทีเช่นกัน” นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน อาจไม่พอใจ นั่นเพราะว่าเคยชินกับอภิสิทธ์ที่ไม่ควรได้รับมานาน กฎหมายควรทำเพื่อประโยชน์ของมวลมหาชน ไม่ใช่เพื่อคนส่วนน้อย

2.การป้องกันอินไซเดอร์ ต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่านี้ ทุกๆวัน ทุกๆเดือนมีข่าวอินไซในแวดวงนักลงทุนมากมาย หุ้นหลายตัวขึ้นลง ตามแรงซื้อขายของอินไซเดอร์ สามารถรู้ สังเกตได้จากข่าวที่ตามหลังมา แต่ทางการกลับลงโทษได้น้อยมาก เสนอให้มีโทษการใช้อินไซเดอร์ทุกกรณีจำคุก 2 เดือน ปรับอีก 3 เท่าของกำไรที่ได้ อินไซเดอร์จะลดลงมาก เพราะได้ไม่คุ้มเสีย

ที่ผ่านมามีข่าวการปรับเฉพาะผู้บริหารอินไซเดอร์ ทำไมไม่มีข่าวจับ นักตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ตลาดที่รับข้อมูล ที่ปรึกษากฎหมาย ญาติพี่น้องผู้บริหาร นักลงทุนรายใหญ่-รายย่อยที่เข้าถึง

3.ทุกบริษัทที่จะเข้าตลาดหุ้นต้องเปิดเผยข้อมูลในงาน opp day อย่างน้อยปีละครั้ง (ทำ translate ให้ต่างชาติด้วย ) บริษัทจดทะเบียนเดิมก็เช่นกัน หากไม่ทำ ปรับเงินผู้บริหาร ไม่ใช่ปรับบริษัท นอกเหนือจากนี้ ผู้บริหารไม่ควรพบปะนักลงทุน (ยกเว้น AGM) เพื่อข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจะได้มีเวลาบริหารงานเต็มที่

4.ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี งานที่ควรสร้างสรรค์ ได้พบปะ พูดคุย เสนอแนะ ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร กลายเป็นเวทีของคนบ้าไมโครโฟนของขาประจำไม่กี่คน ถือ 100 หุ้น ป่วนไปทั่ว คอยจับผิดเล็กๆน้อยๆ ใช้เวลามากมาย ริดรอนสิทธิ์ เวลา ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจมาสอบถามเรื่องธุรกิจ ควรมีมาตรการอะไรที่ทำให้การประชุมไม่เป็นที่ระอาของทุกๆฝ่าย

5.งบไตรมาส 4 เห็นด้วยกับท่านอื่นๆ มันมีเหตุผลอะไร ที่ไม่มีงบแยกรายไตรมาส 4 ครับ


ไม่รู้ขอมากไปไหม ในสิ่งที่ควรจะได้ :?
ข้อ4 ของพี่โจ ผมก็เพิ่งสัมผัสมาเองเช่นกันครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

Power Of Thinking

ssmith
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 165
Joined: Fri Jun 11, 2010 8:42 am

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by ssmith » Fri Jul 08, 2016 9:28 am

SNC เป็นตัวอย่างที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลครับ วันที่ 7/7/59 ช่วงบ่าย จัดanalyst meetting ตอนเย็นก็ เอาข้อมูล ทั้ง ภาพและเสียง ขึ้น web ของ บริษัท ทันที


whitewind
Verified User
Posts: 7
Joined: Mon Jul 18, 2011 5:37 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by whitewind » Mon Jul 11, 2016 11:08 am

เห็นด้วยอย่างมากกับพี่โจครับ


leky
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1803
Joined: Sun Aug 08, 2010 12:01 am

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by leky » Mon Jul 11, 2016 11:20 pm

ผมอยากให้เสนอสองเรื่องครับ

1) โทษของความผิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินไซด์ ฯลฯ มันเบาเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับ แค่ปรับเพียงไม่เท่าไหร่ บางทีประโยชน์ที่ผู้กระทำผิดได้รับ ยังมากกว่าค่าปรับมาก ผมอยากให้มีโทษแบบในต่างประเทศเช่น จำคุก รับรองว่าเรื่องแบบนี้จะลดลงมากครับ

2) ในเว็บของกลต.ที่มีช่องให้มีการร้องเรียน เรื่องความไม่ชอบมาพากลต่าง ๆ ของบ.ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องมีการส่งหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแส แต่ที่ผมรู้สึกติดใจมากว่า ทำไมกลต.ถึงต้องระบุไว้ว่า อาจจะต้องแจ้งแก่ผู้ที่ถูกแจ้งว่าถูกใครแจ้งมา ผมก็เข้าใจนะว่ากลต.ต้องการป้องกันคนมาป่วน แต่การทำแบบนี้ จะมีซักกี่คนที่เค้ากล้าแจ้งครับ ผมเองยอมรับเลยครับว่าเคยเป็นพฤติกรรมราคาหุ้นของหุ้นบางตัว ผมรู้สึกได้เลยว่ามีอินไซด์แน่ ทั้ง ๆ ที่ผมก็ไม่ได้มีหุ้น แบบนี้ถ้าผมแจ้งไป ใครจะรับผิดชอบความปลอดภัยให้ผมได้ครับ อยากให้กลต.ไปทบทวนเรื่องนี้ใหม่ครับ

"Become a risk taker, not a risk maker"

rangsarn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Fri Dec 14, 2012 1:11 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by rangsarn » Fri Jul 15, 2016 8:32 am

อยากให้เสนอเรื่องความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล
อยากให้ตลาดเปิดเผยข้อมูลเป็น API เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของตลาดและเพื่อสิทผธิอันเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งทุกวันนี้ถ้าจะให้คนทั่วไปใช้ข้อมูลจากตลาดที่เป็น API ต้องจ่ายให้ตลาดหัวละ 20 บาทต่อเดือน
ส่วนใครอยากได้ข้อมูลราคาหุ้น ต้องควักเงินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์เอาเอง อย่าหวังของฟรี
motto ของตลาดหลักทรัพย์คือสนับสนุนตลาดทุน ให้ความรู้นักลงทุนเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ แต่แค่ดูราคาหุ้นยังจะเก็บตังค์ ยังงงอยู่ว่าสนับสนุนยังไง..?
ปล. หากไม่เกี่ยวกับ กลต. ขออภัย


CARPENTER
Verified User
Posts: 423
Joined: Fri Oct 05, 2012 4:24 pm

Re: เปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อนำเสนอต่อ กลต.

Posts by CARPENTER » Tue Jul 19, 2016 4:35 pm

ให้ทุกบริษัทรายงานยอดซื้อ+ภาษีซื้อและยอดขาย+ภาษีขายทุกเดือน หลังจากเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 1-3 วัน
เพราะรายงานนี้ไม่ใช่ความลับ มีคนส่วนหนึ่งรู้อยู่แล้ว เช่น สรรพกร และคนของบริษัทที่ไปเสียภาษี
ผมเชื่อว่า นักลงทุนรายใหญ่สามารถหาซื้อข้อมูลเหล่านี้ได้ จากกรมสรรพกร


Post Reply