ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Eakchai56
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 95
Joined: Fri Oct 18, 2013 10:37 am

ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by Eakchai56 » Tue Dec 29, 2015 10:13 pm

คนใกล้ตัวบอกว่าการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ตสำหรับเงินได้ปีนี้จะทำรายการทันทีหลังเที่ยงคืนวันที่ 31 ธันวาคมไม่ได้ เพราะกรมสรรพากรต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เพื่อปรับระบบให้รองรับรายการลดหย่อนช็อปช่วยชาติ 15,000 บาท ผมเข้าไปตรวจสอบดูในเวปไซท์กรมสรรพากรก็ไม่เห็นข่าวนี้ เท็จจริงประการใดผู้ใดทราบบ้างครับ


ส.สลึง
Verified User
Posts: 3574
Joined: Sat Aug 18, 2007 11:51 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by ส.สลึง » Tue Dec 29, 2015 10:27 pm

ผมฟังจากข่าววิทยุ จำได้เลาๆ ว่า 8 ม.ค. 59 ครับ


Feudalz
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 693
Joined: Tue Mar 23, 2010 3:18 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by Feudalz » Wed Dec 30, 2015 1:09 am

สรรพากรบอกว่าถ้าใครไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตรงส่วนนั้นสามารถยื่นได้เลยครับ


User avatar
Yaileela
Verified User
Posts: 373
Joined: Sun Jun 03, 2007 10:22 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by Yaileela » Sat Jan 02, 2016 10:16 am

BRR ไม่มีในรายชื่อ ทำอย่างไรครับ


TONG47
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 61
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:20 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by TONG47 » Sat Jan 02, 2016 1:17 pm

Plat ก็ไม่มีในลิสต์ :?:


Paul2010
Verified User
Posts: 67
Joined: Wed Jul 14, 2010 1:23 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by Paul2010 » Sat Jan 02, 2016 3:44 pm

Eakchai56 wrote:คนใกล้ตัวบอกว่าการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ตสำหรับเงินได้ปีนี้จะทำรายการทันทีหลังเที่ยงคืนวันที่ 31 ธันวาคมไม่ได้ เพราะกรมสรรพากรต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เพื่อปรับระบบให้รองรับรายการลดหย่อนช็อปช่วยชาติ 15,000 บาท ผมเข้าไปตรวจสอบดูในเวปไซท์กรมสรรพากรก็ไม่เห็นข่าวนี้ เท็จจริงประการใดผู้ใดทราบบ้างครับ
ผมยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผ่าน iPhone ค่าลดหย่อนช็อปช่วยชาติ มีหัวข้ออยู่แล้วครับ
ส่วนบริษัทไหนไม่มีใน list ผมก็เลือกติ๊กเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์แทน


Eakchai56
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 95
Joined: Fri Oct 18, 2013 10:37 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by Eakchai56 » Sun Jan 03, 2016 12:39 am

สรุปคือยื่นได้ครับ ผมยื่นไปเมื่อคืนก่อน แต่งงนิดคือโปรแกรมไม่ถามอะไรเลย ไม่ถามกระทั่งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคนขาย ใบเสร็จที่เตรียมไว้ไม่ได้ใช้อะไรเลย ยังงี้สงสัยปีนี้เรียกไปตรวจสอบอีกแระ


User avatar
tum_H
Verified User
Posts: 1857
Joined: Sun Jun 03, 2007 11:19 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by tum_H » Sun Jan 03, 2016 5:42 pm

ยื่นแล้ว เหมือนกันครับ

รอลุ้น

:D

ชาตินี้เป็นที่สุดแล้ว บัดนี้ไม่มีความเกิดอีก

User avatar
นกน้อย
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 555
Joined: Sat Jan 10, 2009 4:12 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by นกน้อย » Mon Jan 04, 2016 11:23 am

ยังยื่นไม่ได้
POPF ไม่อยู่ใน list กรอกแบบไม่อยู่ในตลาด มันก็ไม่ยอม
รอต่อไป :wall:

แสวงหาเสรีอิสระ
ก็ใช่จะมีใครไปหวงห้าม
แต่อย่าเพิ่งล้าละพยายาม
ก่อนจะข้ามสู่เสรีที่จินตนา

satit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 247
Joined: Thu Jul 22, 2010 2:44 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by satit » Mon Jan 04, 2016 8:56 pm

นกน้อย wrote:ยังยื่นไม่ได้
POPF ไม่อยู่ใน list กรอกแบบไม่อยู่ในตลาด มันก็ไม่ยอม
รอต่อไป :wall:
ผมว่า popf เป็นพวกกองทุนอสังหา เวลายื่นจะอยู่ใน 40(8) พวกกองทุนรวมน่ะครับ


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by syj » Tue Jan 05, 2016 9:16 am

นกน้อย wrote:ยังยื่นไม่ได้
POPF ไม่อยู่ใน list กรอกแบบไม่อยู่ในตลาด มันก็ไม่ยอม
รอต่อไป :wall:
ถ้ารายได้สุทธิแล้วจ่ายภาษี 10% ขึ้นไป พวก Prop. Fund
ที่โดนหัก ณ ที่จ่ายไป 10% แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องนำมารวม
นะครับ ทำให้ฐานภาษีเราต่ำลงได้ครับแทนที่จะขึ้นไประดับ
สูงขึ้น (ผมก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้)

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by syj » Tue Jan 05, 2016 9:23 am

ส่วนกอง REIT ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องมารวมถ้าโดนหักไปแล้ว 10%
แต่ปันผลของ REIT ไม่ใช่ 40(8) นะครับ น่าจะเป็น 40(4)
พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ทรัสต์” หมายความว่า นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แต่ไม่หมายความรวมถึงนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“ผู้ก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“ทรัสตี” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“กองทรัสต์” หมายความว่า กองทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
“เงินชดเชยเงินปันผล” หมายความว่า เงินที่ทรัสตีต้องจ่ายให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ เนื่องจากบริษัทผู้ออกหุ้นได้จ่ายเงินปันผลของหุ้นในระหว่างที่ทรัสตีถือหุ้นนั้นไว้ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้รับประโยชน์ สำหรับเงินได้ที่เป็นเงินชดเชยเงินปันผลซึ่งผู้รับประโยชน์ได้รับตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และยอมให้ทรัสตีผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละสิบของเงินชดเชยเงินปันผลที่ได้รับ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้รับประโยชน์ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ทรัสตี สำหรับเงินได้ที่ได้จากกองทรัสต์ แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดที่ทรัสตีได้รับจากการให้บริการเป็นทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๖ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์สำหรับเงินได้ที่เป็นเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับโอนกลับคืนมาซึ่งหุ้นที่ได้มีการโอนให้แก่ทรัสตี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยกเว้นภาษีเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินปันผลที่ได้รับ
(๒) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ซึ่งเป็นบริษัทตาม (๑) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงโดยบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ให้ยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่ากับเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินปันผลที่ได้รับผู้ก่อตั้งทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ต้องถือหุ้นที่ก่อให้เกิดเงินชดเชยเงินปันผลหรือเงินปันผลไว้ไม่น้อยกว่าสามเดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาจนถึงวันที่มีเงินได้ดังกล่าว และยังคงถือหุ้นนั้นต่อไปอีกไม่น้อยกว่าสามเดือนนับแต่วันที่มีเงินได้ โดยให้นับระยะเวลาระหว่างที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนหุ้นให้แก่ทรัสตีจนถึงวันที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้รับโอนหุ้นนั้นกลับคืนรวมด้วย
มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี สำหรับเงินได้ มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสาร ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน ระหว่างผู้ก่อตั้งทรัสต์กับทรัสตีหรือระหว่างทรัสตีกับทรัสตีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการตราพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้ทรัสต์เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและเงินได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าวอยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรในหลายลักษณะอันก่อให้เกิดภาระภาษีซ้ำซ้อนและไม่จูงใจให้มีการใช้ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์ สำหรับเงินได้มูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน บางกรณี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อันจะช่วยให้มีการระดมทุนในตลาดทุนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 12 ก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555)
clear-gif

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by syj » Tue Jan 05, 2016 9:47 am

^ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

porpiangrich
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 366
Joined: Fri Sep 07, 2007 2:20 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by porpiangrich » Tue Jan 05, 2016 2:03 pm

ถ้ายินยอมให้หัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว สามารถเลือกใด้ว่า จะนำมารวมคำนวณใน ภงด. หรือ ไม่นำมารวมคำนวณ ก็ใด้ ครับ


User avatar
TBJTBT
Verified User
Posts: 404
Joined: Sat Dec 26, 2009 2:47 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by TBJTBT » Tue Jan 05, 2016 4:20 pm

ของผมยื่นไปตั้งแต่วันที่ 1 มีแต่เครดิตภาษีจากหุ้น แล้วก็กองอสังหา
ตอนนี้ status ในระบบแจ้งว่าพิมพ์เช็คแล้ว รวดเร็วดีจังเลยปีนี้ :D


User avatar
นกน้อย
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 555
Joined: Sat Jan 10, 2009 4:12 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by นกน้อย » Thu Jan 07, 2016 1:57 pm

satit wrote:
นกน้อย wrote:ยังยื่นไม่ได้
POPF ไม่อยู่ใน list กรอกแบบไม่อยู่ในตลาด มันก็ไม่ยอม
รอต่อไป :wall:
ผมว่า popf เป็นพวกกองทุนอสังหา เวลายื่นจะอยู่ใน 40(8) พวกกองทุนรวมน่ะครับ
จริงๆด้วย ยื่นได้แล้วครับ
ขอบคุณครับ
:mrgreen:

แสวงหาเสรีอิสระ
ก็ใช่จะมีใครไปหวงห้าม
แต่อย่าเพิ่งล้าละพยายาม
ก่อนจะข้ามสู่เสรีที่จินตนา

monsoon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 480
Joined: Wed Sep 15, 2010 10:02 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by monsoon » Fri Jan 08, 2016 1:16 pm

ผมยื่นขอคืนภาษีไปวันอังคารที่ 5 มค. ที่ผ่านมา วันนี้ได้รับเช็คคืนภาษีแล้วครับ...เร็วจริงๆ :shock: :mrgreen: :B

เรียนรู้และเข้าใจ คุณค่าที่แท้จริงของสรรพสิ่ง...

User avatar
kyoza
Verified User
Posts: 224
Joined: Tue May 23, 2006 3:11 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by kyoza » Mon Jan 11, 2016 9:36 pm

ผมยื่นไปวันที่ 5 เหมือนกัน ยังอยู่ขั้นตอนแรกอยู่เลย ช้าทุกปีเลย ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แล้วก้ขอเอกสารทุกปี :x

-สิ่งที่สอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่ใช่การศึกษา แต่เป็นวิธีการศึกษา
-เมื่อคุณก้าวผิดพลาด คุณอาจตั้งตัวใหม่ได้ในไม่ช้า แต่ถ้าคุณกล่าววาจาผิดพลาด คุณอาจต้องเสียใจไปตลอดชั่วชีวิต

User avatar
vim
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2627
Joined: Wed Dec 14, 2011 5:10 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by vim » Tue Jan 12, 2016 4:39 am

kyoza wrote:ผมยื่นไปวันที่ 5 เหมือนกัน ยังอยู่ขั้นตอนแรกอยู่เลย ช้าทุกปีเลย ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แล้วก้ขอเอกสารทุกปี :x
เจอเหมือนกันครับ สงสัยเขตเดียวกัน :mrgreen:

Vi IMrovised

WorriedInvestor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 263
Joined: Thu Nov 22, 2007 10:25 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by WorriedInvestor » Tue Jan 12, 2016 9:28 am

vim wrote:
kyoza wrote:ผมยื่นไปวันที่ 5 เหมือนกัน ยังอยู่ขั้นตอนแรกอยู่เลย ช้าทุกปีเลย ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แล้วก้ขอเอกสารทุกปี :x
เจอเหมือนกันครับ สงสัยเขตเดียวกัน :mrgreen:
ผมอยู่หาดใหญ่ ก็เป็นเหมือนกันคร้าบผม รอกันต่อไป


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by syj » Tue Jan 12, 2016 10:00 am

WorriedInvestor wrote:
vim wrote:
kyoza wrote:ผมยื่นไปวันที่ 5 เหมือนกัน ยังอยู่ขั้นตอนแรกอยู่เลย ช้าทุกปีเลย ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แล้วก้ขอเอกสารทุกปี :x
เจอเหมือนกันครับ สงสัยเขตเดียวกัน :mrgreen:
ผมอยู่หาดใหญ่ ก็เป็นเหมือนกันคร้าบผม รอกันต่อไป
ผมยื่นวันที่ 4 ม.ค. เลยครับ ยังอยู่ขั้นตอนที่หนึ่งเหมือนกัน หาดใหญ่เหมือนกันครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

SkyFox
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 42
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:57 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by SkyFox » Wed Jan 13, 2016 6:44 pm

สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีกับ Website ของกรมสรรพากร บอกว่า
แบบฯ ของท่านได้ดำเนินการพิมพ์เช็คคืนภาษีแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการนำส่งไปรษณีย์
แต่มีหนังสือขอเอกสารส่งมาที่บ้าน

Link สำหรับส่งเอกสารก็ใช้ไม่ได้ คลิกไปกลายเป็นสอบถามข้อมูลการคืนภาษี


User avatar
6666666v
Verified User
Posts: 1089
Joined: Sun May 29, 2011 10:49 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by 6666666v » Wed Jan 13, 2016 6:52 pm

SkyFox wrote:สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีกับ Website ของกรมสรรพากร บอกว่า
แบบฯ ของท่านได้ดำเนินการพิมพ์เช็คคืนภาษีแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการนำส่งไปรษณีย์
แต่มีหนังสือขอเอกสารส่งมาที่บ้าน

Link สำหรับส่งเอกสารก็ใช้ไม่ได้ คลิกไปกลายเป็นสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
กดสอบถาม แล้วจะขึ้นหน้าว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง มุมขวาล่างจะมีช่องให้กดแนบไฟล์ได้เลยครับ ปีนี้ผมโดนขอเอกสารเพิ่มเหมือนกันครับ

I Like To Invest.

SkyFox
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 42
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:57 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by SkyFox » Thu Jan 14, 2016 4:48 pm

6666666v wrote:
SkyFox wrote:สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีกับ Website ของกรมสรรพากร บอกว่า
แบบฯ ของท่านได้ดำเนินการพิมพ์เช็คคืนภาษีแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการนำส่งไปรษณีย์
แต่มีหนังสือขอเอกสารส่งมาที่บ้าน

Link สำหรับส่งเอกสารก็ใช้ไม่ได้ คลิกไปกลายเป็นสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
กดสอบถาม แล้วจะขึ้นหน้าว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง มุมขวาล่างจะมีช่องให้กดแนบไฟล์ได้เลยครับ ปีนี้ผมโดนขอเอกสารเพิ่มเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับ..
วันนี้ได้รับเช็คแล้วครับ ไม่ต้องส่งเอกสาร


User avatar
Dualshock
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 912
Joined: Mon Feb 16, 2009 4:33 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by Dualshock » Fri Jan 15, 2016 10:29 am

ยื่นตั้งแต่วันที่ 4 ละ วันนี้ยังอยู่ขั้นตอนที่ 1 อยู่เลย (ระยอง) ปีนี้ช้ามาก


User avatar
ลุงขวด
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 2412
Joined: Thu Jul 10, 2003 9:47 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by ลุงขวด » Sat Jan 16, 2016 8:02 am

SkyFox wrote:สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีกับ Website ของกรมสรรพากร บอกว่า
แบบฯ ของท่านได้ดำเนินการพิมพ์เช็คคืนภาษีแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการนำส่งไปรษณีย์
แต่มีหนังสือขอเอกสารส่งมาที่บ้าน

Link สำหรับส่งเอกสารก็ใช้ไม่ได้ คลิกไปกลายเป็นสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผมยื่นไปวันที่ 6./1..... เมื่อวานบอกได้ดำเนินการพิมพ์เช็คคืนแล้ว น่าจะได้รับไม่เกินวันที่ 19/1 นี้ :D :D

หุ้นจะขึ้นหรือลง อยู่ที่ผลประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารกับ ธรรมาภิบาล.........ใหญ่ในเล็กย่อม ดีกว่าเล็กในใหญ่

User avatar
ลุงขวด
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 2412
Joined: Thu Jul 10, 2003 9:47 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by ลุงขวด » Sat Jan 16, 2016 12:13 pm

ได้รับเช็คคืนภาษีลงวันที่ 17/1/59 เมื่อสักครู่นี้ สุดยอดการทำงานของเขาจริง ๆ :D :D :D

หุ้นจะขึ้นหรือลง อยู่ที่ผลประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารกับ ธรรมาภิบาล.........ใหญ่ในเล็กย่อม ดีกว่าเล็กในใหญ่

WorriedInvestor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 263
Joined: Thu Nov 22, 2007 10:25 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by WorriedInvestor » Wed Jan 27, 2016 6:01 pm

ของท่านลุงขวดได้เร็วจังเลยนะครับ ผมยื่นไปตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.59 แล้ว ป่านนี้ ยังไม่เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเลย ปีนี้เงียบมากๆ กว่าจะได้เรียกเอกสารเพิ่ม กว่าจะพิจารณา สงสัยอีกเป็นเดือนแน่ๆเลย เพื่อนๆ ท่านอื่นๆ เป็นยังไงกันบ้างครับ ของผมอยู่หาดใหญ่ครับ


soi
Verified User
Posts: 34
Joined: Thu May 10, 2007 8:08 pm

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by soi » Wed Jan 27, 2016 6:59 pm

เรายื่นวันเสาร์ที่ 24 วันอังคารก็ได้เช็คคืนแล้วคะ ปีนี้เร็วมากเลย


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ตปีนี้

Posts by syj » Wed Jan 27, 2016 10:10 pm

WorriedInvestor wrote:ของท่านลุงขวดได้เร็วจังเลยนะครับ ผมยื่นไปตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.59 แล้ว ป่านนี้ ยังไม่เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเลย ปีนี้เงียบมากๆ กว่าจะได้เรียกเอกสารเพิ่ม กว่าจะพิจารณา สงสัยอีกเป็นเดือนแน่ๆเลย เพื่อนๆ ท่านอื่นๆ เป็นยังไงกันบ้างครับ ของผมอยู่หาดใหญ่ครับ
ของผมก็เงียบมากครับ ยื่นทางเน็ทวันที่ 4 ม.ค. ยังไม่ไปไหน หาดใหญ่เหมือนกันครับ

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

Post Reply