เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - (ลงทะเบียนที่ชั้น1)

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
LA-Z-BOY
Verified User
Posts: 570
Joined: Sat Oct 23, 2010 6:59 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by LA-Z-BOY » Wed Feb 11, 2015 9:18 am

จอง1ที่ครับ


ZEN2010
Verified User
Posts: 225
Joined: Mon Aug 24, 2009 8:18 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by ZEN2010 » Wed Feb 11, 2015 9:18 am

จอง 1 ที่ครับ


Songpolk23
Verified User
Posts: 12
Joined: Mon Feb 09, 2015 2:43 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by Songpolk23 » Wed Feb 11, 2015 9:21 am

จอง 1 ที่ครับ


mongkoll_vi
Verified User
Posts: 32
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:08 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by mongkoll_vi » Wed Feb 11, 2015 9:23 am

จอง 1 ที่ครับ


kriangkrai.th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 71
Joined: Mon Feb 11, 2008 11:26 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by kriangkrai.th » Wed Feb 11, 2015 9:34 am

จอง 1 ที่ครับ

The Stock Investment With The Happiness

สุขสบาย
Verified User
Posts: 16
Joined: Wed Jul 24, 2013 9:30 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by สุขสบาย » Wed Feb 11, 2015 9:39 am

1 ที่ค่ะ


jariyac
Verified User
Posts: 5
Joined: Fri Jan 09, 2015 9:52 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by jariyac » Wed Feb 11, 2015 9:40 am

จอง 1 ที่ค่ะ


User avatar
MINI_BKK
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 149
Joined: Wed Jul 11, 2012 5:10 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by MINI_BKK » Wed Feb 11, 2015 9:40 am

ขอจอง 1 ที่ครับ


lady nuch
Verified User
Posts: 49
Joined: Sun Jul 15, 2012 12:28 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by lady nuch » Wed Feb 11, 2015 9:42 am

จอง 1 ที่ค่ะ

"ถ้าเรามัวแต่ซื้อของที่ไม่จำเป็น สักวันเราก็จะจบลงด้วยการขายของที่จำเป็น" Warren Buffett

tossapoa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 56
Joined: Mon Feb 19, 2007 11:39 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by tossapoa » Wed Feb 11, 2015 10:08 am

จอง 1 ที่ครับ


natchalein
Verified User
Posts: 71
Joined: Fri Jul 13, 2012 4:45 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by natchalein » Wed Feb 11, 2015 10:15 am

ขอจอง 1 ที่ค่ะ


tankhun
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 180
Joined: Thu Jan 17, 2008 11:59 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by tankhun » Wed Feb 11, 2015 10:15 am

1 ที่ครับ

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง

Nutth147
Verified User
Posts: 239
Joined: Thu May 23, 2013 4:19 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by Nutth147 » Wed Feb 11, 2015 10:19 am

จอง 1 ที่ครับ

ความจนนั้นเกิดได้จากสองสาเหตุ คือ จนเพราะไม่มี กับ จนเพราะไม่พอ
ความรวยก็ประกอบด้วยองค์สอง คือ รวยเพราะมีมาก และ รวยเพราะพอเพียง

adisak_ph
Verified User
Posts: 27
Joined: Fri Jul 13, 2012 4:25 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by adisak_ph » Wed Feb 11, 2015 10:20 am

จองสัมมนาครับ


sethwii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 19
Joined: Fri Apr 19, 2013 10:40 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by sethwii » Wed Feb 11, 2015 10:23 am

จอง 1 ที่ครับ


somkiatt
Verified User
Posts: 6
Joined: Mon Jul 15, 2013 1:32 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by somkiatt » Wed Feb 11, 2015 10:25 am

หนึ่งที่ครับ


Wade VI
Verified User
Posts: 3
Joined: Thu Jan 08, 2015 10:39 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by Wade VI » Wed Feb 11, 2015 10:35 am

จอง1 ที่ครับ :D


Miss rabbit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37
Joined: Wed Feb 06, 2013 9:21 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by Miss rabbit » Wed Feb 11, 2015 10:47 am

จอง 1 ที่คะ


ม่อนแจ่ม
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31
Joined: Tue Feb 05, 2013 3:15 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by ม่อนแจ่ม » Wed Feb 11, 2015 10:47 am

จอง 1 ที่ ครับ


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1713
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by amornkowa » Wed Feb 11, 2015 10:55 am

จอง1ที่ครับ


golfinvest
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 61
Joined: Mon Aug 06, 2012 3:53 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by golfinvest » Wed Feb 11, 2015 10:58 am

จองสัมนา ครับ


Amm
Verified User
Posts: 25
Joined: Tue Apr 20, 2010 12:40 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by Amm » Wed Feb 11, 2015 11:01 am

ขอจอง 1 ที่ ค่ะ


anasak
Verified User
Posts: 16
Joined: Wed Dec 25, 2013 11:30 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by anasak » Wed Feb 11, 2015 11:01 am

จอง 1 ที่ครับ


SAWANG7107
Verified User
Posts: 7
Joined: Tue Mar 18, 2014 4:46 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by SAWANG7107 » Wed Feb 11, 2015 11:04 am

จอง1ที่นั่งค่ะ
ขอบคุณค่ะ


nasanuks
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 64
Joined: Fri Sep 19, 2014 4:29 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by nasanuks » Wed Feb 11, 2015 11:05 am

จอง ครับ

วรเทพ เจริญพรพาณิชย์ 1 ที่


SALA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:56 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by SALA » Wed Feb 11, 2015 11:15 am

1 ที่ครับ


neong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 147
Joined: Wed Mar 31, 2010 12:04 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by neong » Wed Feb 11, 2015 11:21 am

จองที่ 1 ครับ

"สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"
"ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น "

tg40668
Verified User
Posts: 10
Joined: Wed Jan 28, 2015 11:54 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by tg40668 » Wed Feb 11, 2015 11:26 am

จอง 1 ที่ขอบคุณครับ
=


AGILE
Verified User
Posts: 108
Joined: Wed Jul 25, 2012 5:17 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by AGILE » Wed Feb 11, 2015 11:49 am

1 ที่ครับ


kasemnadya
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 11
Joined: Fri Aug 19, 2011 8:40 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET ก.พ. 58 - 100 ที่นั่ง

Posts by kasemnadya » Wed Feb 11, 2015 11:50 am

จอง1ที่ครับ


Post Reply