***ประกาศรายชื่อ VI Orientation รุ่น3 (80 ท่าน)***

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
songyosmd
Verified User
Posts: 8
Joined: Mon Jun 09, 2014 10:19 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by songyosmd » Mon Jan 12, 2015 9:02 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่) 1 ที่นั่งครับdebpichai
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 51
Joined: Tue Jun 03, 2014 4:35 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by debpichai » Mon Jan 12, 2015 9:02 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)SALA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:56 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by SALA » Mon Jan 12, 2015 9:02 am

สมัครสัมนาhsrb89nui
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 120
Joined: Tue Apr 26, 2011 1:10 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by hsrb89nui » Mon Jan 12, 2015 9:02 am

จองสัมมนา ค่ะ สมาชิกPradi.Tos
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 12
Joined: Sat Oct 03, 2009 4:40 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by Pradi.Tos » Mon Jan 12, 2015 9:03 am

สมัครสัมมนาnonmiyoun
Verified User
Posts: 7
Joined: Tue Nov 19, 2013 10:02 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by nonmiyoun » Mon Jan 12, 2015 9:03 am

สมัครสมนาpipe007
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Fri Aug 29, 2014 4:01 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by pipe007 » Mon Jan 12, 2015 9:03 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)thanakhu
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Oct 13, 2014 3:58 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by thanakhu » Mon Jan 12, 2015 9:04 am

"สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)"Simaporn.pp
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Jan 05, 2015 10:29 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by Simaporn.pp » Mon Jan 12, 2015 9:04 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)TaTeeMan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Wed Mar 03, 2010 5:35 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by TaTeeMan » Mon Jan 12, 2015 9:04 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)ลูกเป็ด
Verified User
Posts: 2
Joined: Wed Jan 07, 2015 5:11 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by ลูกเป็ด » Mon Jan 12, 2015 9:04 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)ReRedrum
Verified User
Posts: 198
Joined: Wed Nov 14, 2012 1:31 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by ReRedrum » Mon Jan 12, 2015 9:05 am

"สมัครสัมมนา" ขอรับ

"ผมไม่ได้ลงทุนในหุ้นเพียงเพราะว่าผมต้องการเงินมากมาย
แต่มันเป็นความสนุกในการค้นหาบริษัทชั้นเยี่ยม
เฝ้าดูมันเติบโต และทำเงินให้เรา"

"เบื้องหลังของด้านหลัง ก็คือ ด้านหน้า"


vitchayut
Verified User
Posts: 33
Joined: Thu Jul 03, 2014 11:47 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by vitchayut » Mon Jan 12, 2015 9:05 am

สมัครสัมนา (สมาชิกใหม่)kittinat
Verified User
Posts: 6
Joined: Wed Dec 03, 2014 1:44 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by kittinat » Mon Jan 12, 2015 9:06 am

สมัครสัมมนา(สมาชิกใหม่)technqvi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 166
Joined: Wed Jun 19, 2013 2:37 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by technqvi » Mon Jan 12, 2015 9:06 am

สมัครสัมมนาjariyac
Verified User
Posts: 5
Joined: Fri Jan 09, 2015 9:52 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by jariyac » Mon Jan 12, 2015 9:07 am

สมัครสัมนา (สมาชิกใหม่) ค่ะSirina959
Verified User
Posts: 1
Joined: Thu Sep 25, 2014 10:39 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by Sirina959 » Mon Jan 12, 2015 9:07 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)Daylight
Verified User
Posts: 17
Joined: Wed Jan 09, 2013 11:13 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by Daylight » Mon Jan 12, 2015 9:07 am

สมัครสัมมนาrkanchanok
Verified User
Posts: 1
Joined: Fri Jan 09, 2015 10:49 am

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by rkanchanok » Mon Jan 12, 2015 9:07 am

"สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)"ISHIBLUE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Tue Aug 19, 2014 12:48 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by ISHIBLUE » Mon Jan 12, 2015 9:08 am

"สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)" จอง 1 ที่ครับstock_seeker
Verified User
Posts: 20
Joined: Tue Apr 08, 2014 1:44 pm

Re: VI Orientation รุ่น3 (24มค.58)

Posts by stock_seeker » Mon Jan 12, 2015 9:08 am

"สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)"PTA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 55
Joined: Thu Jul 12, 2012 2:14 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by PTA » Mon Jan 12, 2015 9:09 am

จองสัมมนาค่ะbermz
Verified User
Posts: 13
Joined: Fri Oct 01, 2010 1:06 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by bermz » Mon Jan 12, 2015 9:10 am

สมัครสัมมนาkulsaya
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Oct 13, 2014 1:52 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by kulsaya » Mon Jan 12, 2015 9:10 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)TRCCIT
Verified User
Posts: 2
Joined: Wed Mar 26, 2014 3:34 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by TRCCIT » Mon Jan 12, 2015 9:13 am

สมัครสัมมนา (สมาชิกใหม่)Ampornpank
Verified User
Posts: 2
Joined: Thu Jul 03, 2014 2:56 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by Ampornpank » Mon Jan 12, 2015 9:13 am

สมัครสัมนา ( สมาชิกใหม่) ค่ะหวานกับแวว
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Tue Sep 04, 2012 3:32 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by หวานกับแวว » Mon Jan 12, 2015 9:13 am

สมัครสัมมนา

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


chonlathornj
Verified User
Posts: 2
Joined: Tue Oct 16, 2012 11:01 am

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by chonlathornj » Mon Jan 12, 2015 9:16 am

"สมัครสัมมนา"สำหรับสมาชิกทั่วไปangelAAA
Verified User
Posts: 3
Joined: Thu Dec 25, 2014 2:45 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by angelAAA » Mon Jan 12, 2015 9:21 am

สมัครสัมนา ( สมาชิกใหม่)kua_nuttachai
Verified User
Posts: 11
Joined: Tue Jul 29, 2014 2:29 pm

Re: ***วันนี้เปิดรับจอง 9.00 น. VI Orientation รุ่น3

Posts by kua_nuttachai » Mon Jan 12, 2015 9:22 am

สมัครสัมนา (สมาชิกใหม่) ครับPost Reply