*เตรียมพร้อม*งานสังสรรค์ VI แก่นวีไอลงทุนได้ทั่วโลก

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
yelzel
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Mon May 23, 2011 5:10 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by yelzel » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

PREMSAK / สมาชิกสมาคม / YELZEL / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,170.08 บาท / KBANK / 22-07-2557 / 10.04anpanman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 133
Joined: Thu Oct 27, 2011 12:16 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by anpanman » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

anpanman/ สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/ บุลคลทั่วไป/1ที่นั่ง/ 2470.22บาท/ kbank/22-07-2557/10:04neung1st
Verified User
Posts: 1
Joined: Wed May 07, 2008 3:01 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by neung1st » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

neung1st / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,171.60 บาท / KBANK / 22 กค.57 / 10.00 น.CPS
Verified User
Posts: 3
Joined: Fri Sep 13, 2013 9:30 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by CPS » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

CPS/สมาชิคสมาคม/1ที่นั่ง/1,170.86/Kbank/22-07-2557/10:02dojii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 338
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:36 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by dojii » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

Doraza/สมาชิกสมาคม/arissaran/สมาชิกสมาคม/2 ที่นั่ง/2340.04 บาท/KBANK/22-07-2557/10.02 น./rtk86
Verified User
Posts: 4
Joined: Wed Jul 02, 2014 9:35 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by rtk86 » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

rtk86 / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.33 บาท / Kbank / 22-07-2557 / 10:04Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1258
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by Kaiser » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

Kaiser / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.05 บาท /SCB / 22-07-2557 /10:01:53Otoro
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Thu Sep 05, 2013 10:30 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by Otoro » Tue Jul 22, 2014 10:06 am

Jeabph / สมาชิกสมาคม / Otoro / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,340.77 บาท / KBANK / 22-07-2557 / 10:04ALOKAYA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 68
Joined: Sat Sep 12, 2009 9:40 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by ALOKAYA » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

alokaya/สมาชิกสมาคม/balakat/สมาชิกสมาคม/2ที่/2340.09 บาท/SCB/รัชโยธิน/22-07-14/10.06.35csoon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Thu Jan 10, 2013 11:19 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by csoon » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

Csoon / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,170.11 บาท / Kbank / 22-07-2557 / 10.03wkkeawrue
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 19
Joined: Sat Nov 26, 2011 11:34 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by wkkeawrue » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

wkkeawrue / สมาชิกสมาคม / thanapon/ บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง / 2,470.29 บาท / scb / 22-07-2557 / 10:04:04titans
Verified User
Posts: 6
Joined: Mon Jun 30, 2014 12:36 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by titans » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

titans/ สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.00 บาท / Kbank / 22-07-2557 / 10:00:54 น.stock77
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 126
Joined: Thu Aug 13, 2009 4:42 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by stock77 » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

stock77/สมาชิกชมรม/1ที่นั่ง/1171/kbank/22-07-2557/10.05.28

no


LER1982
Verified User
Posts: 44
Joined: Mon Nov 26, 2012 3:06 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by LER1982 » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

LERSAK1982 / สมาชิกสมาคม / ms.TERAMPA / บุคคนทั่วไป / 2 ที่นั่ง / 2,470.05yy บาท / bbl / 22-07-2557 / 10.01kjarrung
Verified User
Posts: 262
Joined: Thu Nov 22, 2012 4:50 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by kjarrung » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

kjarrung/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/1170 บาท/ktb/22-07-2557/10.03 นanasak
Verified User
Posts: 16
Joined: Wed Dec 25, 2013 11:30 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by anasak » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

anasak / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.35 บาท / Kbank / 22-07-2557 /10:01:20


-------------------------------------------------------------------------------------------------
บัญชีผู้รับเงิน
ชื่อเรียกบัญชี - เลขที่บัญชี สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า - 7992613749
ชื่อบัญชี THAI VALUE INVEST
ธนาคารผู้รับโอน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วิธีการโอนเงิน
วิธีการโอนเงิน โอนแบบทันที
จำนวนเงิน
จำนวนเงินที่ต้องการโอน 1,170.35 บาท
ค่าธรรมเนียม 25.00 บาท
คำอธิบาย
วัน-เวลาที่ทำรายการ 22/07/2557 - 10:01:20
วัน-เวลาที่หักเงินจากบัญชี 22/07/2557 - 10:01:20
------------------------------------------------------------------------------------------------Mr.high
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 84
Joined: Mon Dec 31, 2007 11:38 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by Mr.high » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

Mr.high / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,170.11 บาท / KBANK / 22-07-57 / 10.03 น.Rakkiat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 357
Joined: Thu Jan 15, 2009 6:14 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by Rakkiat » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

rakkiat / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,170.99 บาท / kbank / 22/7/57 / 10.02 น.Nono
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Mon Aug 03, 2009 10:28 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by Nono » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

Nono / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.08 บาท / Kbank / 22-07-2557 /10:04WingZerog
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 103
Joined: Wed Jul 18, 2012 3:07 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by WingZerog » Tue Jul 22, 2014 10:07 am

Wingzerog/สมาชิกสมาคม 1 ที่นั่ง /KakMha/บุคคลทั่วไป 1 ที่นั่ง/ จำนวนเงินโอน 2,470.32 บาท/scb 22/07/2557 - 10:02:46/paisarns
Verified User
Posts: 8
Joined: Tue Jul 17, 2012 3:12 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by paisarns » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

Paisarns / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.11 บาท / Kbank / 22-07-2557 /10:03sunrise
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2266
Joined: Mon Oct 11, 2004 10:57 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by sunrise » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

Sunrise/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/1170.79/Kbank /22 July 2014 10:05

การลงทุนคือความเสี่ยง
แต่ความเสี่ยงสูงคือ ไม่รุ้ว่าอะไรคือจุดชี้เป็นชี้ตายของบริษัท
ความเสียงสุงที่สุด คือ ไม่รู้ว่าเลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่


MR.MOSS
Verified User
Posts: 38
Joined: Mon Jul 16, 2012 3:56 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by MR.MOSS » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

MR.MOSS/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/1170.03บาท/kbank/22-07-2557/10.02น.MaiFuen
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 384
Joined: Sat Sep 19, 2009 5:16 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by MaiFuen » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

MaiFuen / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.06 บาท / Kbank / 22-07-2557 /10:07BANKCOMPANY
Verified User
Posts: 12
Joined: Mon Oct 28, 2013 2:25 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by BANKCOMPANY » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

bankcompany / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.05 บาท / TMB / 22-07-2557 /10:05PTSMVI
Verified User
Posts: 39
Joined: Fri Jun 28, 2013 9:20 am

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by PTSMVI » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

PTSMVI /สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง / 1170.00 /kbank/22-07-2557/10.03.55zerozang
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 49
Joined: Thu Jan 31, 2013 1:35 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by zerozang » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

zerozang / สมาชิกสมาคม / ckung / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,340.03 บาท / KBank / 22-07-2557 / 10:03User avatar
kkwon
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 86
Joined: Tue Jun 09, 2009 2:24 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by kkwon » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

kkwon / สมาชิกสมาคม / ROSE / บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง / 2,470.03 บาท / SCB / 23-07-2557 / 10.05iamcrazy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2
Joined: Wed Jun 26, 2013 4:16 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by iamcrazy » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

iamcrazy /๑ ที่นั่ง / สมาชิกสมาคม / 1,170.14 KBANK / iamcrazy
22 /7/57WPX.SW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Mon Jul 21, 2014 5:00 pm

Re: งานสังสรรค์ VI Q2/57 "แก่นวีไอ ลงทุนได้ทั่วโลก"

Posts by WPX.SW » Tue Jul 22, 2014 10:08 am

WPX.SW /สมาชิกสมาคม/ 1 ที่นั่ง / 1,170.08 บาท / krungsri / 22/7/2557 / 10.04Locked