*เต็มแล้วค่ะ* Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
FerrariVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 28
Joined: Mon Sep 10, 2012 2:43 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by FerrariVI » Wed May 28, 2014 9:13 am

จองที่ 1 ครับ

ขอบคุณมากครับ


doikham
Verified User
Posts: 91
Joined: Mon Sep 19, 2011 10:18 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by doikham » Wed May 28, 2014 9:16 am

จอง 1 ที่ค่ะ


friendly
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 102
Joined: Mon Nov 15, 2010 8:23 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by friendly » Wed May 28, 2014 9:19 am

จอง 1 ที่ค่ะ


Hwamei
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 331
Joined: Tue Aug 01, 2006 4:59 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by Hwamei » Wed May 28, 2014 9:20 am

จองครับ


Beaman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40
Joined: Mon Jul 12, 2010 10:42 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by Beaman » Wed May 28, 2014 9:21 am

จอง 2 ที่ครับ


sirapatvsv
Verified User
Posts: 3
Joined: Thu Dec 19, 2013 3:38 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by sirapatvsv » Wed May 28, 2014 9:22 am

จอง 1 ที่คะ


vitae
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Wed Aug 03, 2011 7:31 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by vitae » Wed May 28, 2014 9:23 am

จอง 1 ที่ครับ


Thanyamai
Verified User
Posts: 2
Joined: Wed Nov 20, 2013 4:37 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by Thanyamai » Wed May 28, 2014 9:25 am

จอง 1 ที่


User avatar
lekkung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 95
Joined: Sun Aug 01, 2010 10:33 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by lekkung » Wed May 28, 2014 9:25 am

จอง1ที่ครับ


SULAIMANIA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Tue Jan 08, 2013 5:27 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by SULAIMANIA » Wed May 28, 2014 9:29 am

จอง 1 ที่ครับ


open.up
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 45
Joined: Mon Apr 29, 2013 1:18 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by open.up » Wed May 28, 2014 9:31 am

จอง 1 ที่นั่งครับ


joesnoof
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 8
Joined: Mon Oct 29, 2012 4:41 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by joesnoof » Wed May 28, 2014 9:35 am

จอง 1 ที่ครับ


kondee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 299
Joined: Sun Apr 16, 2006 11:00 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by kondee » Wed May 28, 2014 9:36 am

จอง 1 ที่ครับ

การจะได้สิ่งใดมานั้น...จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งที่มีค่าเท่าเทียมกัน

ALOKAYA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 68
Joined: Sat Sep 12, 2009 9:40 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by ALOKAYA » Wed May 28, 2014 9:40 am

จอง1ที่ค่ะ


balakat
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 39
Joined: Tue Jul 24, 2012 12:13 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by balakat » Wed May 28, 2014 9:40 am

1 ที่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ


teevalue
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 350
Joined: Wed Jun 29, 2011 9:11 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by teevalue » Wed May 28, 2014 9:42 am

จอง 1ที่ครับ


sth123
Verified User
Posts: 39
Joined: Fri Sep 07, 2012 5:19 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by sth123 » Wed May 28, 2014 9:43 am

จอง 1ที่ค่ะ


PAT.PI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 80
Joined: Wed Jul 11, 2012 4:49 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by PAT.PI » Wed May 28, 2014 9:44 am

1ที่ค่ะ ขอบคุณค่ะ


User avatar
MINI_BKK
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 149
Joined: Wed Jul 11, 2012 5:10 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by MINI_BKK » Wed May 28, 2014 9:54 am

จอง 1 ที่ครับ


lady nuch
Verified User
Posts: 49
Joined: Sun Jul 15, 2012 12:28 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by lady nuch » Wed May 28, 2014 9:55 am

จอง 1 ที่

"ถ้าเรามัวแต่ซื้อของที่ไม่จำเป็น สักวันเราก็จะจบลงด้วยการขายของที่จำเป็น" Warren Buffett

kan2544
Verified User
Posts: 36
Joined: Wed May 18, 2011 8:20 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by kan2544 » Wed May 28, 2014 9:55 am

จอง 1 ที่ค่ะ


NAVAPORN2517
Verified User
Posts: 27
Joined: Wed Jul 11, 2012 10:59 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by NAVAPORN2517 » Wed May 28, 2014 10:07 am

สัมมนา1คนคะ


PingPingNARAK
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 128
Joined: Fri May 31, 2013 11:46 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by PingPingNARAK » Wed May 28, 2014 10:17 am

จอง 1 ที่ครับ


Aristo-tle
Verified User
Posts: 5
Joined: Thu Mar 04, 2010 11:57 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by Aristo-tle » Wed May 28, 2014 10:32 am

จอง 1 ที่ครับ


LER1982
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 44
Joined: Mon Nov 26, 2012 3:06 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by LER1982 » Wed May 28, 2014 10:58 am

จอง 1 ที่ครับ


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1160
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by Kaiser » Wed May 28, 2014 11:08 am

จอง 1 ที่ครับ


nuxster
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 26
Joined: Tue May 14, 2013 1:28 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by nuxster » Wed May 28, 2014 11:51 am

จองที่ 1 ครับ


Amm
Verified User
Posts: 25
Joined: Tue Apr 20, 2010 12:40 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by Amm » Wed May 28, 2014 12:08 pm

จอง 1 ที่ค่ะ


IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1601
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by IndyVI » Wed May 28, 2014 12:36 pm

จอง 1ที่ครับ

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

ThongTVI
Verified User
Posts: 12
Joined: Mon Aug 19, 2013 2:47 pm

Re: เปิดจองสัมมนา Money Talk@SET มิ.ย. 57 - 100 ที่นั่ง

Posts by ThongTVI » Wed May 28, 2014 12:55 pm

จอง 1 ที่ครับ


Post Reply