*เต็มแล้วค่ะ*จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
kriangkrai.th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 71
Joined: Mon Feb 11, 2008 11:26 am

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by kriangkrai.th » Mon Dec 02, 2013 9:08 am

จอง 1 ที่ครับ

The Stock Investment With The Happiness

User avatar
lekkung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 98
Joined: Sun Aug 01, 2010 10:33 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by lekkung » Mon Dec 02, 2013 9:10 am

จอง 1 ที่ครับ


friendly
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 102
Joined: Mon Nov 15, 2010 8:23 am

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by friendly » Mon Dec 02, 2013 9:10 am

จอง 1 ที่ค่ะ


kornchatsan
Verified User
Posts: 6
Joined: Thu Sep 05, 2013 1:30 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by kornchatsan » Mon Dec 02, 2013 9:11 am

จอง 1 ที่


Au Gratin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 263
Joined: Fri Aug 13, 2010 4:15 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by Au Gratin » Mon Dec 02, 2013 9:12 am

จอง 1 ที่ครับ

The best way to predict your future is to create it.

ภรยมล
Verified User
Posts: 10
Joined: Fri Nov 29, 2013 2:16 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by ภรยมล » Mon Dec 02, 2013 9:12 am

จอง1ที่นั่งค่ะ


nberry
Verified User
Posts: 14
Joined: Tue Oct 19, 2010 6:00 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by nberry » Mon Dec 02, 2013 9:14 am

จองค่ะ1ที่


optimal
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 30
Joined: Thu Sep 23, 2010 3:05 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by optimal » Mon Dec 02, 2013 9:15 am

จอง 1 ที่ครับ


Freeman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 366
Joined: Fri Aug 31, 2012 6:54 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by Freeman » Mon Dec 02, 2013 9:16 am

จอง 1 ที่ครับผม


chung_me
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 31
Joined: Fri Jun 25, 2010 4:17 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by chung_me » Mon Dec 02, 2013 9:17 am

จอง 1 ที่ครับ


sangseng
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 80
Joined: Sun Oct 10, 2010 11:53 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by sangseng » Mon Dec 02, 2013 9:19 am

จอง 1 ที่ครับ


User avatar
Mr.Children
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 323
Joined: Wed Jul 28, 2010 7:25 am

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by Mr.Children » Mon Dec 02, 2013 9:20 am

จอง 1 ที่ครับ


JAME'S
Verified User
Posts: 205
Joined: Mon Jul 23, 2012 2:42 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by JAME'S » Mon Dec 02, 2013 9:22 am

1ที่ครับผม


sotida
Verified User
Posts: 13
Joined: Mon Jul 23, 2012 2:43 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by sotida » Mon Dec 02, 2013 9:22 am

จอง 1 ที่ค่ะ


sth123
Verified User
Posts: 39
Joined: Fri Sep 07, 2012 5:19 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by sth123 » Mon Dec 02, 2013 9:24 am

ขอจอง 1 ที่คะ


lady nuch
Verified User
Posts: 49
Joined: Sun Jul 15, 2012 12:28 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by lady nuch » Mon Dec 02, 2013 9:26 am

จอง 1 ที่ค่ะ

"ถ้าเรามัวแต่ซื้อของที่ไม่จำเป็น สักวันเราก็จะจบลงด้วยการขายของที่จำเป็น" Warren Buffett

User avatar
MINI_BKK
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 149
Joined: Wed Jul 11, 2012 5:10 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by MINI_BKK » Mon Dec 02, 2013 9:26 am

จอง 1 ที่ครับ


chartsu
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 57
Joined: Mon Jul 16, 2012 2:58 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by chartsu » Mon Dec 02, 2013 9:28 am

จอง 1 ที่ครับ


mongkoll_vi
Verified User
Posts: 32
Joined: Fri Oct 12, 2012 11:08 am

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by mongkoll_vi » Mon Dec 02, 2013 9:28 am

จอง 1 ที่ครับ


VIRAT
Verified User
Posts: 12
Joined: Tue Sep 18, 2012 9:42 am

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by VIRAT » Mon Dec 02, 2013 9:28 am

จอง 1 ที่ ครับ

วิรัตน์ สุพรรณธะริดา


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1180
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by Kaiser » Mon Dec 02, 2013 9:29 am

จอง 1 ที่ครับ


natchalein
Verified User
Posts: 71
Joined: Fri Jul 13, 2012 4:45 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by natchalein » Mon Dec 02, 2013 9:30 am

จอง 1 ที่ค่ะ


User avatar
JobJakraphan
Verified User
Posts: 749
Joined: Mon Jun 17, 2013 2:20 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by JobJakraphan » Mon Dec 02, 2013 9:38 am

จอง 1 ที่ครับ


chittip
Verified User
Posts: 2
Joined: Tue Jun 10, 2008 5:49 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by chittip » Mon Dec 02, 2013 9:41 am

จอง 1 ที่ครับ
ขอบคุณครับ


pongpanj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 89
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:13 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by pongpanj » Mon Dec 02, 2013 9:45 am

จองครับ


PPA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 25
Joined: Sun Apr 18, 2010 9:02 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by PPA » Mon Dec 02, 2013 9:46 am

จอง 1 ที่ครับ


IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1823
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by IndyVI » Mon Dec 02, 2013 9:49 am

จอง 1 ที่ครับ

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

เงินงอกเงย
Verified User
Posts: 9
Joined: Thu Dec 27, 2012 3:11 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by เงินงอกเงย » Mon Dec 02, 2013 9:50 am

จอง 1 ที่ค่ะ


wwwman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 332
Joined: Fri May 28, 2010 12:32 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by wwwman » Mon Dec 02, 2013 9:50 am

จอง 1 ที่คับ


kittikun_p
Verified User
Posts: 31
Joined: Fri Sep 03, 2010 12:36 pm

Re: จองงาน Money Talk@SET ธ.ค.56 - 100ที่นั่ง

Posts by kittikun_p » Mon Dec 02, 2013 9:51 am

จอง1ที่ครับ


Locked