หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
Thai VI Seminar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 141
Joined: Thu Jul 19, 2012 1:05 pm

หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Thai VI Seminar » Mon Sep 02, 2013 12:26 pm

***เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ thaivi.org***
****วันที่ 9 กันยายนนี้ เวลา 9.00 น.****


โปรดศึกษารายละเอียดของหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรม ทางสมาคมจะให้สิทธิ์แก่ท่านที่
ปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้น


Thai VI Seminar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 141
Joined: Thu Jul 19, 2012 1:05 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Thai VI Seminar » Mon Sep 02, 2013 12:31 pm

*****ถ้าท่านเพิ่งเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนแบบเน้นคุณค่า*****
***แต่ยังไม่มั่นใจ ยังติดขัด และท่านมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเรียนรู้***


สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร


การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing)

หลักสูตรอบรม 5 วันเต็มสำหรับนักลงทุนแบบเน้นคุณค่ามือใหม่ที่มุ่งมั่น
หลักสูตรการลงทุน เพื่อนักลงทุน ที่สอนโดยนักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จ
ในตลาดหุ้นไทยมาอย่างยาวนาน

หัวข้อการอบรม :

แนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า - อ. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ธุรกิจ และผู้บริหาร – อ. คเชนทร์ เบญจกุล (IH)
การวิเคราะห์งบการเงิน – อ. ฉัตรชัย วงแก้วเจริญ (chatchai)
การประเมินมูลค่าหุ้น – อ. พีรยุทธ เหลืองวารินกุล (picatos)
การบริหารพอร์ตโฟลิโอและจิตวิทยาการลงทุน – อ. อนุรักษ์ บุญแสวง (ลูกอิสาน)
จริยธรรมกับการลงทุน - อ. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
การนำเสนอการวิเคราะห์หุ้นพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคณะอาจารย์


Thai VI Seminar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 141
Joined: Thu Jul 19, 2012 1:05 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Thai VI Seminar » Mon Sep 02, 2013 12:33 pm

อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น.
ที่โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ค่าธรรมเนียมการอบรม บุคคลทั่วไปคนละ 15,000 บาท
สมาชิกสมาคมฯ ได้รับส่วนลดพิเศษเหลือเพียงคนละ 12,000 บาท***เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ thaivi.org***
****วันที่ 9 กันยายน เวลา 9.00 น.****


โปรดศึกษารายละเอียดของหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
ทางสมาคมจะให้สิทธิ์แก่ท่านที่ปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้น


Thai VI Seminar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 141
Joined: Thu Jul 19, 2012 1:05 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Thai VI Seminar » Mon Sep 02, 2013 12:36 pm

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเชิงสัมฤทธิ์ผล เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
ผู้เข้าอบรมจะต้องอ่านหนังสือตีแตก, อ่านงบการเงินให้เป็น และวัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวเอง
ก่อนวันเข้าอบรม นอกจากนี้ ในการอบรมจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์หุ้นเพื่อนำเสนอ
ให้คณะอาจารย์สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม
สำหรับการทำงานกลุ่มย่อยและการนำเสนอ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม ทางทีมงานจะมีการสุ่มโทรศัพท์
ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวหุ้นที่ผู้เข้าอบรมได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาก่อนเข้าอบรมด้วย

ผู้ที่เข้าอบรมอย่างน้อย 80% ของเวลาอบรมทั้งหมดและเข้าร่วมการนำเสนอการวิเคราะห์หุ้น
จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสมาคมฯ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด จึงรับสมัครนักลงทุนผู้มุ่งมั่นเพียง 84 คนเท่านั้น


Thai VI Seminar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 141
Joined: Thu Jul 19, 2012 1:05 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Thai VI Seminar » Mon Sep 02, 2013 12:39 pm

ถาม-ตอบ

คำถาม จะสมัครอบรมอย่างไร

คำตอบ ทางสมาคมฯจะตั้งกระทู้รับสมัครในเว็บไซต์ thaivi.org วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น.
โดยในวันแรก จะเปิดรับสมัครเฉพาะสมาชิกสมาคมก่อน โดยต้องสมัครโดยใช้ log in ของตัวเองเท่านั้น
การสมัครสามารถลงชื่อในกระทู้ได้เลย โดยหนึ่ง log in จะสามารถสมัครได้หนึ่งคน
ทางทีมงานจะสรุปรายชื่อผู้สมัครทั้ง 84 คน หลังจากนั้น ให้ผู้สมัครที่อยู่ในรายชื่อโอนเงิน
และ PM ข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานการโอนเงินภายในระยะเวลาสองวัน
หากเลยกำหนด ผู้สมัครสำรองจะได้สิทธิ์เข้าอบรมแทน
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี


Thai VI Seminar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 141
Joined: Thu Jul 19, 2012 1:05 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Thai VI Seminar » Mon Sep 02, 2013 12:45 pm

สรุปสั้นๆคือ ลงชื่อจอง > รอการสรุปรายชื่อ > ผู้สมัครที่มีรายชื่อโอนเงินและ
PM ข้อมูลของผู้สมัครและหลักฐานการโอนเงิน > ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม


คำถาม จะเตรียมตัวก่อนการอบรมอย่างไร

คำตอบ ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องอ่านหนังสือ 3 เล่มคือ ตีแตก, อ่านงบการเงินให้เป็น
และวัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวเองก่อนวันเข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐาน
ซึ่งจะทำให้อาจารย์สามารถเน้นการสอนไปยังเนื้อหาส่วนที่เข้าใจยากและตัวอย่างได้
ดังนั้น ผู้สมัครต้องมั่นใจว่าจะสามารถอ่านหนังสือดังกล่าวก่อนการอบรมได้

คำถาม การทำงานกลุ่มและการนำเสนอเป็นอย่างไร

คำตอบ จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 7 คนเพื่อทำการวิเคราะห์หุ้นรายตัว
และในวันสุดท้ายของการอบรม จะมีการนำเสนอการวิเคราะห์หุ้นให้คณะอาจารย์
ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำ การทำงานกลุ่มย่อยและการนำเสนอ
จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมากับการวิเคราะห์หุ้นจริงๆ
อีกทั้ง ผู้เรียนจะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีต่อการนำเสนอ
ของผู้เข้าอบรมทั้ง 12 กลุ่ม ซึ่งถือเป็นการเรียนลัดที่มีคุณค่ายิ่ง
ผู้สมัครจะต้องศึกษาหุ้นที่ได้รับมอบหมายไปก่อนเข้าอบรม ซึ่งทีมงานจะสุ่มโทรศัพท์
ไปสอบถามข้อมูลเกียวกับตัวหุ้นดังกล่าว หากพบว่าผู้สมัครไม่ได้ศึกษามา
ทีมงานอาจพิจารณาตัดสิทธิการเข้าอบรม ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องมั่นใจว่า
จะสามารถศึกษาหุ้นที่ได้รับมอบหมายและร่วมทำงานกลุ่มได้


ReRedrum
Verified User
Posts: 198
Joined: Wed Nov 14, 2012 1:31 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by ReRedrum » Mon Sep 02, 2013 9:08 pm

มาแล้วหลักสูตรสุด Hot ที่เต็มภายใน 10 วิ หวังว่าครั้งนี้จะได้นะครับ


paplung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 56
Joined: Fri Jul 13, 2012 7:07 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by paplung » Tue Sep 03, 2013 7:31 am

มาแว้ววววว


VuudD
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 294
Joined: Mon Sep 03, 2012 4:48 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by VuudD » Tue Sep 03, 2013 10:09 am

test


chash
Verified User
Posts: 52
Joined: Mon Jul 23, 2012 4:01 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by chash » Tue Sep 03, 2013 2:50 pm

test 1 ch


chash
Verified User
Posts: 52
Joined: Mon Jul 23, 2012 4:01 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by chash » Tue Sep 03, 2013 2:58 pm

test2


chash
Verified User
Posts: 52
Joined: Mon Jul 23, 2012 4:01 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by chash » Tue Sep 03, 2013 3:03 pm

test


KnotaroVI
Verified User
Posts: 3
Joined: Thu Jun 06, 2013 1:04 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by KnotaroVI » Tue Sep 03, 2013 8:56 pm

test register


BobC
Verified User
Posts: 12
Joined: Thu Aug 23, 2012 10:48 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by BobC » Tue Sep 03, 2013 10:47 pm

Testด้วยคน


tangmo_647
Verified User
Posts: 5
Joined: Tue Jul 16, 2013 4:21 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by tangmo_647 » Tue Sep 03, 2013 10:54 pm

test ค่ะ


benzwk
Verified User
Posts: 6
Joined: Fri Jul 26, 2013 8:50 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by benzwk » Tue Sep 03, 2013 11:55 pm

test ครับ


User avatar
IndyVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2243
Joined: Fri Jul 12, 2013 9:11 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by IndyVI » Wed Sep 04, 2013 2:24 am

รบกวนขอชื่อผู้แต่ง ของหนังสือ2เล่มนี้ด้วยครับ
-อ่านงบการเงินให้เป็น
-วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวเอง

ขอบคุณครับ

Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.
# Howard Mark #

Jeabph
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 53
Joined: Thu Apr 11, 2013 12:24 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Jeabph » Wed Sep 04, 2013 9:07 am

Test


Jeabph
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 53
Joined: Thu Apr 11, 2013 12:24 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by Jeabph » Wed Sep 04, 2013 9:08 am

Test1


kongkang
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1087
Joined: Fri Nov 10, 2006 5:46 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by kongkang » Wed Sep 04, 2013 9:51 am

INT-INV wrote:รบกวนขอชื่อผู้แต่ง ของหนังสือ2เล่มนี้ด้วยครับ
-อ่านงบการเงินให้เป็น
-วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวเอง

ขอบคุณครับ
อ่านงบการเงินให้เป็น ผู้แต่ง ดร.ภาพร เอกอรรถพร
วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวเอง ผู้แต่ง สุมาอี้ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์


amynk
Verified User
Posts: 5
Joined: Tue Sep 03, 2013 2:32 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by amynk » Wed Sep 04, 2013 9:52 am

เตรียมตัว :D


TeeAew
Verified User
Posts: 18
Joined: Wed Sep 04, 2013 9:27 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by TeeAew » Wed Sep 04, 2013 9:56 am

Test ด้วย


SALA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 88
Joined: Wed Jul 11, 2012 3:56 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by SALA » Wed Sep 04, 2013 11:21 am

test test test


haung12
Verified User
Posts: 10
Joined: Fri Jun 28, 2013 9:55 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by haung12 » Wed Sep 04, 2013 11:29 am

ทดสอบนะคะ


haung12
Verified User
Posts: 10
Joined: Fri Jun 28, 2013 9:55 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by haung12 » Wed Sep 04, 2013 11:32 am

หนังสือ วัดมูลค่าหุ้นด้วยตนเอง หาซื้อได้ที่ไหนค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ หรือสมาชิกท่านใดมีต้องการขายรบกวนหน่อยนะคะ ดิฉัยหายซื้อไม่ได้ ขอบพระคุณค่ะ

วรรณารัตน์
0856838124


koyi
Verified User
Posts: 13
Joined: Wed May 12, 2010 11:04 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by koyi » Wed Sep 04, 2013 11:32 am

เตรียมตัว !! ระวัง !!! ไป!!! :D :D :D

>>>>>ชีวิตต้องเดินต่อไป keep walking>>>>>

PAPIYO
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Wed Sep 04, 2013 11:32 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by PAPIYO » Wed Sep 04, 2013 11:35 am

ขอลุ้นสมัครด้วยคนครับ

Pursuit of HAPPINESS . . .

User avatar
The Kop 71
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 273
Joined: Wed Jun 02, 2010 3:16 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by The Kop 71 » Wed Sep 04, 2013 2:17 pm

วัดมูลค่าหุ้นด้วยตนเอง ลองเช็คที่ B2S ครับ
ส่วน อ่านงบการเงินให้เป็น น่าจะยังมีร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปครับ

เพราะสังคม..ประเมินค่า..ที่จนรวย
คนจึงสร้าง..เปลือกสวย..ไว้สวมใส่
หากสังคม..วัดค่า..ที่ภายใน
คนจะสร้าง..แต่จิตใจ..ที่ใฝ่ดี

phadet
Verified User
Posts: 17
Joined: Thu Apr 18, 2013 2:45 pm

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by phadet » Wed Sep 04, 2013 5:17 pm

test test


BGVI
Verified User
Posts: 9
Joined: Wed Feb 06, 2013 10:28 am

Re: หลักสูตรอบรม การลงทุนแบบเน้นคุณค่า รุ่นที่ 4 เดือนตุลาคม

Posts by BGVI » Wed Sep 04, 2013 10:18 pm

Test test


Locked